Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Portugal

Sadržaj omogućio
Portugal

Žrtva ste kaznenog djela ako ste pretrpjeli štetu bilo koje vrste, kao što je nasilan čin ili oštećenje ili krađa vaše imovine, kao posljedicu djela koje se prema nacionalnom pravu klasificira kao kazneno djelo. Kao žrtva kaznenog djela prema zakonu imate određena prava prije, za vrijeme i nakon kaznenog postupka.

Kazneni postupak u Portugalu odvija se u dvije faze: istraga i suđenje. Za vrijeme istrage policija i javno tužiteljstvo (Ministério Publico) istražuju slučaj i pokušavaju prikupiti dokaze koji upućuju na to tko je počinio kazneno djelo. Ako postoji dovoljno dokaza da je osumnjičenik počinio kazneno djelo, javno tužiteljstvo prosljeđuje predmet sudu na suđenje. Sud će pak ispitati prikupljene dokaze i na temelju toga donijeti presudu kojom će osumnjičenika osloboditi ili osuditi.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli potrebne informacije

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava za vrijeme istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 07/04/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.