Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska
Službeni prijevod nije dostupan u jezičnoj verziji koju tražite.
Ovdje možete pristupiti strojnom prijevodu ovog sadržaja. Imajte na umu da je svrha tog prijevoda samo pružiti kontekst. Vlasnik ove stranice ne prihvaća nikakvu odgovornost ni obvezu u pogledu kvalitete strojno prevedenog teksta.

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja? (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak)

Odštetu od počinitelja kaznenog djela možete zatražiti tako da postanete građanskopravna stranka u kaznenom postupku. To biste trebali poduzeti prije početka izvođenja dokaza. Pravosudna tijela moraju vas obavijestiti o tom pravu. Građansku tužbu u kaznenom postupku možete podnijeti usmenim ili pisanim putem. Međutim, morate navesti traženu naknadu štete, razloge i dokaze na kojima se temelji vaš zahtjev.

Taj se zahtjev može podnijeti uredu tužitelja ili sudu koji će razmatrati meritum predmeta.

Presuda suda uključivat će i odštetu koju je sud izrekao protiv počinitelja kaznenog djela.

Ako niste građanskopravna stranka u kaznenom postupku, ipak postoji mogućnost da podnesete zasebnu tužbu građanskom sudu kako biste zatražili odštetu.

Sud je naredio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj platiti odštetu/naknadu?

Sve dok postoji presuda kojom se počinitelju kaznenog djela nalaže da plati odštetu, on to mora učiniti, a vi ne morate poduzimati daljnje korake. Ako počinitelj kaznenog djela ne izvrši tu obvezu plaćanja, možete zatražiti izvršenje presude.

Kako biste to učinili, sudskom izvršitelju morate dostaviti presudu kojom vam je dodijeljena naknada. Sudski izvršitelj poduzet će radnje potrebne za izvršenje sudske odluke i objasniti vam sljedeće korake.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam odštete/naknade? Pod kojim uvjetima?

Država vam može isplatiti naknadu pod određenim uvjetima.

Ako je počinitelj kaznenog djela nesolventan ili je nestao, država vam može isplatiti naknadu ako podnesete zahtjev za financijsku naknadu. Zahtjev biste trebali podnijeti u roku od jedne godine. Datum na koji taj rok počinje teći ovisi o rješenju koje su naložila pravosudna tijela.

Ako je počinitelj kaznenog djela nepoznat, zahtjev za financijsku naknadu trebali biste podnijeti u roku od tri godine od počinjenja kaznenog djela, osim ako ste od osiguranja primili punu naknadu.

Možete podnijeti zahtjev za isplatu predujma financijske naknade. U tu svrhu prvo trebate podnijeti zahtjev za financijsku naknadu kako je prethodno navedeno. Isplatu predujma možete zatražiti u zahtjevu za financijsku naknadu ili u roku od 30 dana nakon toga. Pravo na isplatu predujma imate ako ste u teškom financijskom položaju.

Ako je vaš zahtjev za odštetu/naknadu odbijen, morate vratiti iznos primljenog predujma. Zahtjev za financijsku naknadu trebalo bi podnijeti sudu nadležnom prema mjestu vašeg boravišta.

Imam li pravo na odštetu od države?

Da. Vidjeti prethodni odgovor.

Imam li pravo na naknadu u slučaju da počinitelj ne bude osuđen?

Ako vam kazneni sud ne dodijeli naknadu, možete podnijeti zasebnu tužbu građanskom sudu kako biste zatražili odštetu.

Ako kazneni sud odluči da nije počinjeno kazneno djelo ili da ga nije počinila osoba protiv koje ste podnijeli tužbu, nećete imati pravo na odštetu/naknadu na kaznenom sudu ni u zasebnoj tužbi na građanskom sudu jer presuda kaznenog suda stječe svojstvo pravomoćno presuđene stvari pred građanskim sudom.

Ako niste građanskopravna stranka u kaznenom postupku, tijekom kaznenog postupka ili čak nakon njega možete podnijeti zasebnu tužbu građanskom sudu, podložno općim rokovima zastare.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju odluke o zahtjevu za naknadu?

Da, pod određenim uvjetima možete podnijeti zahtjev za isplatu predujma financijske naknade. Vidjeti odgovor na pitanje o predujmu.

Posljednji put ažurirano: 25/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.