Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Rumunjska

Sadržaj omogućio
Rumunjska

Žrtva sam kaznenog djela. Kome se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Možete se obratiti uredu Glavne uprave za socijalnu pomoć i zaštitu djece (DGASPC – Direcţia generale de asistență socială și protecția copilului) prema mjestu prebivališta ili boravišta (tj. mjestu u kojem trenutačno živite) te izravno privatnom ili javnom pružatelju socijalnih usluga, a u tom slučaju pružatelj usluga mora pisanim putem obavijestiti relevantni ured Glavne uprave.

Možete se obratiti brojnim ustanovama, ovisno o kategoriji pod koju potpada vaš predmet.

Nacionalna agencija za ravnopravnost spolova (ANES – Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați)

Ova agencija nudi razne vrste usluga, kao što su:

  • besplatna i anonimna telefonska linija za pomoć žrtvama nasilja u obitelji – pozivni centar dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu – 0800 500 333
  • specijalizirane socijalne usluge u centrima za hitan prihvat žrtava nasilja u obitelji
  • pružanje savjeta, informacija i smjernica žrtvama nasilja u obitelji.

Podaci za kontakt:

Adresa: 5 Intrarea Camil Petrescu, 1. sektor, Bukurešt

Telefon: +40 21 313 0059
E-adresa: secretariat@anes.gov.ro

Internetske stranice:

https://anes.gov.ro

https://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

Nacionalna agencija za suzbijanje trgovine ljudima (ANITP – Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane) u okviru Ministarstva unutarnjih poslova.

Mreža žalbenih sudova uključuje 15 regionalnih centara. Svaki je centar povezan sa žalbenim sudom.

Oni nude razne vrste usluga, kao što su:

  • telefonska linija za pomoć na kojoj građani 24 sata dnevno mogu dobiti informacije i obavijesti o svim potencijalnim slučajevima trgovine ljudima: HelpLine 0800 800 678 (besplatna telefonska linija) ili +40 21 313 3100 (za pozive iz inozemstva). Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, od 8 do 16 sati
  • obavješćivanje relevantnih tijela o svim potencijalnim slučajevima trgovine ljudima
  • pružanje pomoći žrtvama u 15 regionalnih centara.

Podaci za kontakt:

Adresa: Ulica Ion Câmpineanu br. 20, 5. kat, 1. sektor, Bukurešt

Tel: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00
Faks: +40 21 319 01 83

E-adresa: anitp@mai.gov.ro
Internetske stranice: https://anitp.mai.gov.ro/english/

Nacionalna agencija za zapošljavanje (ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă) u okviru Ministarstva rada i socijalne pravde

ANOFM pruža stručne usluge zapošljavanja i osposobljavanja registriranim osobama koje traže posao, uključujući osobama koje su bile žrtve kaznenih djela, posebno žrtve trgovine ljudima.

Podaci za kontakt:

Ulica Apolodor br. 20-22, 4. sektor, Bukurešt, poštanski broj: 040305

Tel: +40 21 303 98 31
Telefaks: +40 21 303 98 38

E-adresa: anofm@anofm.ro
Internetske stranice: https://www.anofm.ro

Glavni inspektorat rumunjske policije (IGPR – Inspectoratul General al Poliției Române)

Ima područne urede samo u graničnim pokrajinama i može pružiti potporu na zahtjev Nacionalne agencije za suzbijanje trgovine ljudima kako bi se žrtvama pomoglo da sudjeluju u određenim fazama kaznenog postupka.

Policija vas može obavijestiti o pravima koja imate kao žrtva.

Osim toga, specijalizirani odjeli Glavnog inspektorata mogu pružiti fizičku zaštitu tijekom postupka.

Nacionalno tijelo za zaštitu prava djece i posvajanje (ANPDCA – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție) u okviru Ministarstva rada i socijalne pravde

ANPDCA je institucija odgovorna za praćenje primjene i provedbe propisa za zaštitu prava djece i posvojitelja, kao i za koordinaciju rada javnih ili privatnih pružatelja usluga u tom području.

Sustav zaštite djece decentraliziran je jer DGASPC-ovi ili Glavne uprave za socijalnu skrb i zaštitu djece (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului) izvješćuju okružna vijeća ili lokalne općine u Bukureštu.

DGASPC-ovi pružaju različite usluge, kao što su: ocjenjivanje slučajeva nasilja nad djecom i pružanje/olakšavanje usluga na temelju plana, složeno ocjenjivanje za djecu s invaliditetom, složeno ocjenjivanje za druge osobe s invaliditetom, socijalna hitna pomoć, socijalna telefonska linija za pomoć, socijalne usluge za sprječavanje nasilja u obitelji i trgovine ljudima, specijalizirane socijalne usluge u različitim ustanovama.

Podaci za kontakt: http://www.copii.ro

Nevladine organizacije

Nevladinim organizacijama u području trgovine ljudima možete pristupiti na sljedećim poveznicama:

Nevladinim organizacijama u području sprječavanja i suzbijanja nasilja u obitelji možete pristupiti na sljedećim poveznicama:

U području zaštite prava djece:

Spasimo djecu (Salvați copiii)

Adresa: Intr. Ștefan Furtună 3, 1. sektor, Bukurešt, poštanski broj: 010899, Rumunjska

Tel: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Socijalne alternative (Alternative Sociale)

Șoseaua Nicolina 24, Bl. 949, prizemlje, poštanski broj: 700722, Iași

Broj telefona: +40 332 407 178

https://www.alternativesociale.ro/

Dežurna telefonska linija za pomoć žrtvama

Osobe koje su pretrpjele ozljede zbog kaznenog djela mogu stupiti u kontakt s policijom pozivom na jedinstveni nacionalni pozivni broj za hitne slučajeve – 112.

Besplatna i anonimna telefonska linija namijenjena žrtvama nasilja u obitelji – pozivni centar dostupan 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu – 0800 500 333.

Besplatna telefonska linija Nacionalne agencije za suzbijanje trgovine ljudima: 0800 800 678 – besplatna telefonska linija i 0040213133100 – za pozive iz inozemstva. Radno vrijeme: ponedjeljak – petak, od 8 do 16 sati.

Telefonska linija za pomoć djeci: 116111 (besplatni telefonski broj). Radno vrijeme: ponedjeljak – nedjelja: 08:00 – 00:00.

Je li potpora žrtvama besplatna?

U skladu s mjerodavnim rumunjskim pravom žrtve kaznenih djela imaju pravo na besplatnu zaštitu i pomoć.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Vidjeti odgovore na prethodna pitanja.

Posljednji put ažurirano: 25/07/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.