Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Škotska

Sadržaj omogućio
Škotska

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Žalbu protiv presude može podnijeti samo osuđena osoba ili tužiteljstvo.

Tužiteljstvo može podnijeti žalbu samo u određenim okolnostima. Tužiteljstvo može:

  • podnijeti žalbu protiv oslobađajuće presude - presude „nije kriv” ili „nije dokazano” - ali samo u skraćenim postupcima (sudskim postupcima bez porote) i samo u pogledu pravnog pitanja
  • podnijeti žalbu protiv kazne, ali samo ako se kazna smatra „neopravdano blagom”.

Za više informacija posjetite https://www.mygov.scot/after-the-verdict/the-appeals-process/.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Nakon osuđujuće presude sudac koji razmatra i izriče kaznu može uzeti u obzir vašu izjavu žrtve.

Ako ishod predmeta (poznat kao „presuda”) nije ono što ste očekivali ili smatrate da vam je nakon presude potrebna potpora, postoje brojne organizacije koje vam mogu pomoći. Organizacija Victim Support Scotland ima pozivni centar otvoren od ponedjeljka do petka od 8 do 20 h. Riječ je o nacionalnoj dobrotvornoj organizaciji koja na razini Škotske pruža potporu osobama koje su pogođene kaznenim djelima, neovisno o njihovoj vrsti. Možete im se obratiti na broj 0345 603 9213. Potpora koju ta organizacija pruža besplatna je.

Postoje i brojne druge organizacije, uključujući specijalizirane službe, koje mogu pružiti besplatnu emocionalnu potporu uz zaštitu povjerljivosti, praktičnu pomoć i bitne informacije žrtvama, svjedocima i drugim osobama koje su pogođene kaznenim djelima. Informacije o tim službama mogu se pronaći ovdje.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Da, postoje brojne organizacije za potporu žrtvama koje nude besplatnu potporu prije, tijekom i nakon suđenja. Victim Support Scotland, nacionalna dobrotvorna organizacija, žrtvama nudi emocionalnu potporu, praktičnu pomoć i bitne informacije. Te su usluge besplatne i zajamčena je povjerljivost.

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

Ako ste dali izjavu žrtve, sudac je može uzeti u obzir pri donošenju odluke o kazni. Nakon osuđujuće presude sudac mora donijeti odluku o sankciji koju će izreći počinitelju. Ta se sankcija naziva kazna. Sudac tu odluku donosi nakon što je saslušao sve dokaze i uzeo u obzir sve popratne podatke, uključujući dob počinitelja, moguće zdravstvene probleme i je li već prije kažnjavan. Sucu je za izricanje kazne na raspolaganju niz mogućnosti.

Dodatne informacije o izricanju kazne mogu se pronaći ovdje.

Imate pravo zatražiti informacije o konačnoj odluci suda u sudskom postupku i njezinu obrazloženju. Navedene se informacije mogu zatražiti od Škotske sudske službe.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

U svim kaznenim predmetima žrtve imaju pravo dobiti informacije o puštanju zatvorenika na slobodu. Imaju pravo i na to da ih se obavijesti kada se razmatra uvjetni otpust zatvorenika te da Škotskom odboru za uvjetni otpust upute pisane izjave (primjedbe) o njihovu puštanju na slobodu. To je poznato kao Program obavješćivanja žrtava.

Žrtve počinitelja koji su osuđeni na manje od 18 mjeseci imaju pravo biti obaviještene samo o puštanju na slobodu ili bijegu počinitelja. Ako želite primati navedene informacije, ne morate se prijaviti u program, dovoljno je da se obratite Škotskoj zatvorskoj službi.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Možete uputiti pisanu izjavu Škotskom odboru za uvjetni otpust koja se uzima u obzir u situacijama u kojima se razmatra uvjetni otpust počinitelja. Žrtve koje se prijave u drugi dio programa mogu se prijaviti za upućivanje pisanih izjava Škotskoj zatvorskoj službi kada počinitelj prvi put ispuni uvjete za privremeno puštanje na slobodu i puštanje u kućni pritvor te Škotskom odboru za uvjetni otpust kada se razmatra uvjetni otpust počinitelja. Organizacija Victim Support Scotland može vam pomoći u pripremi izjava.

Posljednji put ažurirano: 29/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.