Otvoreni postupci u području građanskog pravosuđa koji su započeti prije isteka prijelaznog razdoblja nastavit će se na temelju prava EU-a. Na temelju uzajamnog sporazuma s Ujedinjenom Kraljevinom na portalu e-pravosuđe do kraja 2022. ostat će dostupne informacije povezane s Ujedinjenom Kraljevinom.
Naši prevoditelji trenutačno pripremaju jezičnu inačicu koju vidite.
Sljedeći jezici već su prevedeni.
Swipe to change

Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Škotska

Sadržaj omogućio
Škotska

Prava žrtava u Škotskoj

Kao žrtva kaznenog djela imate određena prava.

Imate pravo i na emocionalnu i praktičnu potporu tijekom cijelog postupka te možda ispunjavate ujete uvjete za naknadu bilo koje štete prouzročene kaznenim djelom.

U Škotskom pravilniku o žrtvama utvrđena su vaša prava, kako ih ostvariti i komu se obratiti za pomoć i savjet. On uključuje informacije o:

  • vašem pravu na minimalne standarde usluge - kako će prema vama postupati organizacije kaznenog pravosuđa
  • vašem pravu na informiranje - kako ćete primati obavijesti o predmetu i koja pitanja možete postaviti
  • vašem pravu na sudjelovanje - pravu da vas se razumije, da vi razumijete što se događa i da sudu kažete kako je kazneno djelo utjecalo na vas
  • vašem pravu na zaštitu i na zaštitu privatnosti - pravo na to da se osjećate sigurno i zaštićeno od zastrašivanja
  • vašem pravu na potporu - neovisno o tome jeste li kazneno djelo prijavili policiji ili niste
  • vašem pravu na naknadu i troškove - kao što su putni troškovi, gubitak prihoda ili naknada ako ste ozlijeđeni.

Imate pravo i na pritužbu ako niste zadovoljni načinom na koji je neka organizacija postupala prema vama.

Posjetite mygov.scot ako želite saznati više o pravima koja imate kao žrtva kaznenog djela u različitim fazama kaznenog postupka, uključujući prijavljivanje kaznenog djela, istražni postupak i kazneni progon, vođenju postupka pred sudom i fazu nakon presude.

Možete se informirati i o pomoći i potpori za žrtve kaznenih djela.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 29/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.