Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Slovačka

Sadržaj omogućio
Slovačka

Smatra se da ste žrtva kaznenog djela ako ste pretrpjeli štetu uzrokovanu kaznenim djelom, na primjer ako ste pretrpjeli ozljede ili vam je uzrokovana šteta (materijalna ili nematerijalna) na imovini kao posljedica događaja koji predstavlja kazneno djelo u skladu s nacionalnim pravom. Žrtvama kaznenog djela zakon daje određena osobna prava prije, za vrijeme i nakon sudskog postupka.

Žrtve kaznenog djela imaju određene povlastice u kaznenom postupku, koje mogu ostvariti u bilo kojem trenutku za vrijeme postupka.

U Slovačkoj se kazneni postupak pokreće kaznenom istragom koju provodi policija, za vrijeme koje se prikupljaju dokazi o kaznenom djelu i osobi osumnjičenoj za počinjenje tog djela. Ako se prikupi dovoljno dokaza, započinje suđenje. Suđenje završava ili presudom suda kojom se okrivljenik proglašava krivim ili oslobađajućom presudom, a može sadržavati i odluku o zahtjevu za naknadu pretrpljene štete. Protiv odluke suda možete podnijeti žalbu višem sudu.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli potrebne informacije:

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava za vrijeme istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 27/03/2023

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.