Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Španjolska

Sadržaj omogućio
Španjolska

U skladu sa Zakonom 4/2015 od 27. travnja 2015. svaka se fizička osoba smatra žrtvom kaznenog djela ako je bila žrtva kaznenog djela koje je počinjeno ili kažnjivo u Španjolskoj, bez obzira na njezino državljanstvo, dob ili boravišni status. Odredbe tog Zakona primjenjuju se:

a) u smislu izravne žrtve, na svaku fizičku osobu koja je pretrpjela osobnu ili imovinsku štetu, posebno povredu fizičkog ili mentalnog integriteta, duševnu bol ili materijalni gubitak izravno izazvan kaznenim djelom;

b) u smislu neizravne žrtve, u slučaju smrti ili nestanka osobe izravno izazvanih kaznenim djelom, osim ako je riječ o počinitelju:

1. na supružnika žrtve, ako nisu zakonski razvedeni, i na svako dijete žrtve ili žrtvina supružnika, ako nisu zakonski razvedeni, koji s njima žive u vrijeme smrti ili nestanka; na svaku osobu koja je u vrijeme smrti ili nestanka žrtve bila u sličnoj romantičnoj vezi sa žrtvom, i na svako dijete žrtve ili navedene osobe koja je u vrijeme smrti ili nestanka žrtve s njome živjela; na roditelje žrtve ili izravne srodnike ili srodnike u trećem stupnju srodstva prema kojima žrtva ima roditeljsku odgovornost ili na osobe koje su pod skrbništvom žrtve.

2. Ako ne postoji ni jedna od navedenih osoba, na druge izravne srodnike i srodnike u drugom stupnju, s time da se prednost daje pravnom zastupniku žrtve.

  • Osnovna prava žrtve: sve žrtve imaju pravo na zaštitu, informacije, potporu, pomoć i skrb, a imaju i pravo aktivno sudjelovati u kaznenom postupku, kao i na to da se s njima postupa na uljudan, profesionalan, pojedinačan i nediskriminirajući način od prvog kontakta s tijelima ili službenicima, dok se pružaju pomoć i potpora žrtvama te usluge retroaktivne pravde, tijekom kaznenog postupka i tijekom dovoljno dugog razdoblja nakon njegova završetka, bez obzira na to je li identitet počinitelja poznat i bez obzira na ishod postupka.
  • Kontaktna točka: ured za podršku žrtvama

Kao žrtvi kaznenog djela, zakonom su vam zajamčena određena osobna prava prije, tijekom i nakon sudskog postupka (suđenja).

Kazneni postupci u Španjolskoj započinju istragom kaznenog djela, koju provodi pravosudna policija pod nadzorom istražnog suca. Po okončanju istrage istražni sudac upućuje predmet javnom tužitelju koji odlučuje o sljedećim koracima. Ako ne postoji dovoljno dokaza za pokretanje sudskog postupka protiv počinitelja i ako javni tužitelj ne podnese tužbu, istražni će sudac odbaciti (okončati) postupak. U suprotnom će predmet biti upućen relevantnom sudu radi suđenja.

Tijekom suđenja sud ispituje dokaze i donosi odluku o krivnji navodnog počinitelja. Ako je počinitelj proglašen krivim, sud mu izriče kaznu. Kazneni se postupak može nastaviti podnošenjem žalbe višem sudu.

Kao žrtva možete sudjelovati u kaznenom postupku u svojstvu svjedoka, a možete preuzeti i aktivniju ulogu u svojstvu privatnog tužitelja i imati koristi od dodatnih prava koja vam pripadaju kao stranci u postupku. U svakom slučaju, u skladu s člankom 124. španjolskog Ustava javni tužitelj štiti interese žrtava tijekom čitavog postupka.

Žrtvama kaznenih djela povezanih s rodno uvjetovanim nasiljem pomaže specijalizirani odvjetnik od provođenja predistražnih radnji nadalje. Od reforme Organskog zakona o sudstvu i donošenja Organskog zakona 7/2015 sudovi u čijoj je nadležnosti nasilje nad ženama bave se i kaznenim djelima narušavanja privatnosti, kaznenim djelima povrede ugleda i časti žena te kaznenim djelima nepoštovanja suda ili privremene mjere.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 17/01/2024

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.