Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. od policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Policija i javni tužitelj dužni su obavijestiti vas o sljedećem:

 • vašem pravu na naknadu štete od osumnjičenika ili naknadu od države
 • činjenici da, ako to zatražite, javni tužitelj obično treba pripremiti i predstaviti vaš zahtjev za naknadu štete na sudu
 • odredbama o sudskim zabranama, zastupniku oštećene stranke i osobnim asistentima
 • načinu na koji možete podnijeti zahtjev za pravnu pomoć i savjete
 • mogućnostima i uvjetima mirenja
 • tijelima i organizacijama koje nude potporu i pomoć
 • podacima za kontakt potrebnima za prikupljanje informacija o vašem predmetu
 • kontinuiranim postupcima i ulozi koju ćete imati u njima
 • vašem pravu na usluge tumačenja i prevođenja
 • vašem pravu na povrat troškova
 • činjenici da prethodni istražni postupak nije pokrenut ili se od njega odustalo
 • adresi na koju možete uputiti sve žalbe povezane s postupanjem u vašem predmetu
 • o tome je li sudski postupak pokrenut ili ne
 • o tome je li osoba koja je zadržana u pritvoru ili uhićena pobjegla.

Treba napomenuti da će navedene informacije biti dostavljene nakon podnošenja policijske prijave. Naravno, možete proučiti informacije dostupne, primjerice, na internetskim stranicama tijela za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela (Brottsoffermyndighet) prije nego što podnesete prijavu policiji.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Ako ste strani državljanin i žrtva ste kaznenog djela u Švedskoj, imate pravo na iste informacije kao i švedski građani (vidjeti odgovor na prethodno pitanje). Ako ne govorite švedski jezik imate pravo i na usluge tumačenja i prevođenja.

Ako ste žrtva kaznenog djela u drugoj zemlji, tijela te zemlje odgovorna su za pružanje informacija o vašim pravima. Ovdje vam je dostupno više informacija o pravima u drugim državama članicama EU-a.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Policija i javni tužitelj dužni su obavijestiti vas o sljedećem:

 • vašem pravu na naknadu štete od osumnjičenika ili naknadu od države
 • činjenici da, ako to zatražite, javni tužitelj obično treba pripremiti i predstaviti vaš zahtjev za naknadu štete na sudu
 • odredbama o sudskim zabranama, zastupniku oštećene stranke i osobnim asistentima
 • načinu na koji možete podnijeti zahtjev za pravnu pomoć i savjete
 • mogućnostima i uvjetima mirenja
 • tijelima i organizacijama koje nude potporu i pomoć
 • podacima za kontakt potrebnima za prikupljanje informacija o vašem predmetu
 • kontinuiranim postupcima i ulozi koju ćete imati u njima
 • vašem pravu na usluge tumačenja i prevođenja
 • vašem pravu na povrat troškova
 • činjenici da prethodni istražni postupak nije pokrenut ili se od njega odustalo
 • adresi na koju možete uputiti sve žalbe povezane s postupanjem u vašem predmetu
 • o tome je li sudski postupak pokrenut ili ne
 • o tome je li osoba koja je zadržana u pritvoru ili uhićena pobjegla.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Ako ne govorite švedski jezik imate pravo i na usluge tumačenja i prevođenja.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Imate pravo na tumača ako ste osoba s invaliditetom, što znači da ste gluhi, nagluhi ili imate govornu manu.

Tijelo za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela (Brottsoffermyndighet) sastavilo je informativne materijale posebno osmišljene za djecu. Pojedinosti o vašim pravima u slučaju počinjenja kaznenog djela možete saznati na https://www.jagvillveta.se/.

Policija isto tako pruža informacije posebno za djecu: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Barn-och-ungdomar/

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Kao žrtva kaznenog djela možete dobiti potporu od brojnih neprofitnih udruga i organizacija. Socijalne službe u vašoj općini zakonski su obvezne osigurati potporu i pomoć žrtvama kaznenog djela i njihovim obiteljima.

Hoće li me policija automatski uputiti službi za potporu žrtvama?

Kada prijavite kazneno djelo, policija će vas obavijestiti o tijelima i organizacijama koje nude potporu i pomoć. Uz vašu suglasnost policija će u nekim slučajevima vaše podatke za kontakt proslijediti npr. telefonskoj liniji za pomoć žrtvama, koja će zatim stupiti u kontakt s vama. Osim toga, možete se i sami obratiti organizaciji koja pruža potporu.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Ako ste zatražili potporu od socijalnih službi, s vašim će se predmetom postupati povjerljivo. Volonteri u volonterskoj organizaciji koja pruža potporu žrtvama kaznenih djela obvezani su tajnošću. Takvoj se organizaciji možete obratiti i anonimno.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Ne, ne morate.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Žrtvama kaznenih djela dostupne su mnoge vrste zaštite:

 • Sudska zabrana kontakta

Sudska zabrana kontakta (kontaktförbud) osmišljena je kako bi se spriječile situacije koje bi mogle biti opasne za žrtve. Sudske zabrane kontakta nastale su i većinom se upotrebljavaju za zaštitu žena protiv prijetnji i uznemiravanja od bivšeg bračnog druga ili partnera, ali mogu se izreći i radi zaštite djece i drugih ranjivih osoba. Sudska zabrana kontakta znači da je osobi koja vam prijeti ili vas uznemiruje zabranjeno da vas posjećuje ili stupa s vama u kontakt na bilo koji drugi način, npr. upotrebom pisma, SMS-a, telefona ili preko prijatelja. Može se proširiti i na nalog kojim se toj osobi zabranjuje prilazak vašoj kući, radnom mjestu ili drugom mjestu koje posjećujete.

Sudska zabrana kontakta može se odnositi i na osobu koja živi s osobom koja je izložena prijetnji. Kako bi se takav nalog izdao u svrhu izdvajanja osobe koja je izvor prijetnji iz zajedničkog doma, mora postojati visok rizik od kaznenog djela protiv života, zdravlja, slobode ili sigurnosti partnera te osobe.

Javni tužitelj odlučuje o sudskim zabranama kontakta. Ako javni tužitelj ne izda takav nalog, možete zatražiti da se predmet uputi na odlučivanje okružnom sudu (tingsrätt). Osobama koje prekrše takav nalog može se izreći novčana kazna ili mogu biti osuđene na najviše godinu dana zatvora.

 • Skloništa

Žene i djeca koji su bili izloženi nasilju u obitelji možda će se na određeno razdoblje morati iseliti iz svojeg doma. Usluge skloništa pružaju općine i utočišta za žene. Za više informacija obratite se socijalnim službama u vašoj općini ili lokalnom centru za žene.

 • Zaštita osobnih podataka

Ako želite da vaša adresa ostane tajna zbog prijetnji ili drugih oblika uznemiravanja, u registar stanovništva može se unijeti posebna oznaka da je potrebno izvršiti posebnu provjeru tajnosti (sekretessmarkering). Oznaka će se unijeti i u druge javne registre, kao što su registar vozila i vozačkih dozvola. Te se oznake obično preispituju jednom godišnje.

Još je jedan način zaštite osobnih podataka taj da adresa osobe koja je izložena prijetnji, a preselila se ili se namjerava preseliti, u registru stanovništva ostane nepromijenjena (kvarskrivning). Na staroj adresi možete ostati registrirani najviše tri godine nakon što se preselite.

Zahtjeve za zaštitu osobnih podataka u obliku oznaka tajnosti i upotrebu stare adrese trebalo bi podnijeti lokalnoj poreznoj službi u kojoj ste registrirani. Važno je pri razgovoru s tijelima navesti da su vaši osobni podaci zaštićeni. Trebate biti vrlo oprezni u odnosima s organizacijama, društvima i drugima.

 • Promjena imena

Dodatan način za povećanje zaštite jest promjena vašeg imena. Možete uzeti prezime jednog od svojih roditelja i o tome trebate obavijestiti švedsku poreznu upravu (Skatteverket). Ako želite uzeti neko drugo prezime, potrebno vam je odobrenje švedskog ureda za patente i registracije (Patent- och registreringsverket).

 • Sigurnosni paket

Za neke je osobe prijetnja toliko ozbiljna da će možda morati upotrijebiti „sigurnosni paket”. Taj paket sadržava mobitel i alarmni sustav i možete ga, nakon posebne procjene, dobiti od lokalnog policijskog tijela.

 • Fiktivni osobni podaci

Ako postoji prijetnja posebno ozbiljnog kaznenog djela protiv vašeg života, zdravlja ili slobode, ili ako smatrate da druge sigurnosne mjere ne pružaju dovoljnu zaštitu, može vam se odobriti upotreba fiktivnih (tj. izmišljenih) osobnih podataka. Zahtjeve za upotrebu fiktivnih osobnih podataka trebalo bi podnijeti policiji.

 • Program zaštite svjedoka

U iznimnim slučajevima kad druge mjere nisu djelotvorne, osobe izložene prijetnji koje bi mogle utjecati na ishod sudskog postupka mogu se uključiti u poseban program zaštite svjedoka kojim upravlja policija.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Ovisno o vrsti zaštite različite organizacije mogu donijeti odluke o zaštiti. Vidjeti prethodni odjeljak.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još uvijek opasnost od počinitelja?

Kako bi se utvrdilo jesu li vam tijekom policijske istrage i sudskog postupka potrebne posebne zaštitne mjere, policija bi što prije trebala obaviti pojedinačnu procjenu sigurnosti. Uzet će se u obzir težina kaznenog djela i vaše osobne okolnosti. Ako ste mlađi od 18 godina, uvijek će se smatrati da vam je potrebna posebna zaštita.

Socijalne službe obično posebnim metodama procjene ispituju jeste li izloženi riziku da počinitelj kaznenog djela s kojim živite ponovno počini nasilje.

Hoće li itko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Kako bi se utvrdilo jesu li vam tijekom policijske istrage i sudskog postupka potrebne posebne zaštitne mjere, policija bi što prije trebala obaviti pojedinačnu procjenu sigurnosti. Uzet će se u obzir težina kaznenog djela i vaše osobne okolnosti. Ako ste mlađi od 18 godina, uvijek će se smatrati da vam je potrebna posebna zaštita.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

Najsveobuhvatnije zaštitne mjere u slučaju teškog kaznenog djela jesu fiktivni osobni podaci i program zaštite svjedoka (vidjeti prethodno).

Maloljetnik sam – imam li posebna prava?

Odgovornost je socijalnih službi osigurati da dijete koje je žrtva kaznenog djela i njegovi srodnici prime pomoć i potporu koje su im potrebne. Socijalne službe trebale bi imati na umu i da je dijete koje je svjedok nasilja ili drugog oblika zlostavljanja srodnika isto tako žrtva kaznenog djela te bi trebale osigurati da dijete primi pomoć i potporu koja mu je potrebna.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Socijalne službe odgovorne su i za pružanje potpore srodnicima ako je član njihove obitelji žrtva kaznenog djela. Postoje i neprofitne organizacije posvećene pružanju potpore srodnicima čiji je član obitelji izgubio život kao žrtva kaznenog djela.

Član je moje obitelji žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Socijalne službe odgovorne su i za pružanje potpore srodnicima ako je član njihove obitelji žrtva kaznenog djela. Brojne prethodno navedene zaštitne mjere na vas se mogu primijeniti i ako je vaš srodnik bio žrtva kaznenog djela. Brojne neprofitne organizacije isto tako nude potporu srodnicima.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Mirenje je postupak tijekom kojeg se žrtva i počinitelj sastaju kako bi s nepristranim izmiriteljem raspravili o onome što se dogodilo. Ako je počinitelj mlađi od 21 godine, općina je obvezna ponuditi usluge mirenja.

Uvjet je za mirenje taj da se kazneno djelo prizna. Obje stranke moraju htjeti sudjelovati u njemu. Mirenje može dovesti do dogovora, npr. o tome kako se stranke trebaju ponašati u budućim međusobnim susretima, što žrtvi može pružiti određenu razinu sigurnosti.

Mogući su i dogovori o financijskoj naknadi štete, ali to može prouzročiti probleme, posebno ako je riječ o nekoliko počinitelja, velikim iznosima ili tjelesnim ozljedama. Ako imate bilo kakva pitanja o takvim dogovorima, možete se obratiti tijelu za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela (Brottsoffermyndigheten). Ako postignete dogovor o financijskoj naknadi, možete izgubiti pravo na potraživanje naknade za žrtve kaznenog djela.

Imenovani izmiritelj (koji mora biti stručan, pošten i nepristran) odgovoran je osigurati da postupak mirenja prođe mirno.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

Popis važnih zakona i propisa možete pronaći na internetskim stranicama tijela za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela (Brottsoffermyndigheten).

Posljednji put ažurirano: 18/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.