Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja? (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak)

Možete tražiti odštetu za gotovo svaku ozljedu povezanu s kaznenim djelom koju pretrpite. Rasprava o zahtjevu za odštetu obično se provodi istodobno s donošenjem odluke suda o tome je li optuženik kriv za kazneno djelo.

Žrtva ili oštećena strana odštetu mora zatražiti od osobe koja je počinila kazneno djelo ili prouzročila ozljedu. Kako bi se taj postupak olakšao, tužitelj (åklagare) će, ako to zatražite, pripremiti i predstaviti vaš zahtjev za odštetu tijekom suđenja. Jedine su iznimke zahtjevi za odštetu za koje je potreban opsežan istražni postupak ili zahtjevi koji se mogu smatrati očito neopravdanima, tj. ako nisu povezani s kaznenim djelom ili su iznosi puno viši nego što je to uobičajeno u sličnim situacijama.

Ako tražite naknadu štete za ozljede koje ste pretrpjeli zbog kaznenog djela, trebali biste to navesti tijekom policijskog ispitivanja. Trebali biste navesti i želite li da vam tužitelj pomogne podnijeti zahtjev.

Sud je naredio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj platiti odštetu/naknadu?

Činjenica da je sud naložio optuženiku da plati odštetu ne znači da ćete automatski primiti novac. Počinitelj kaznenog djela često neće moći platiti odštetu ili to neće htjeti učiniti dobrovoljno. Tijelo za izvršenje (Kronofogden) pomoći će da vam se isplati odšteta.

Sud će primjerak presude poslati tijelu za izvršenje, koje će vam zatim poslati pismeno u kojem će pitati želite li pomoć u dobivanju odštete. Ako želite pomoć, morate ispuniti obrazac koji ste primili i poslati ga natrag tijelu za izvršenje, koje će zatim ispitati financijsko stanje počinitelja kaznenog djela. Ako se ispostavi da počinitelj može platiti odštetu, tijelo za izvršenje pobrinut će se da je dobijete.

Pomoć tijela za izvršenje besplatna je, osim u vrlo određenim slučajevima. Ako tijelo za izvršenje ne stupi u kontakt s vama, vi biste mu se sami trebali obratiti.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam odštete/naknade?  Pod kojim uvjetima?

Ne, to nije moguće.

Imam li pravo na odštetu od države?

Ako osuđeni počinitelj kaznenog djela ne može platiti odštetu i nema osiguranje koje bi pokrilo cijeli zahtjev, možda imate pravo na naknadu od države. To se naziva pružanje naknade žrtvama kaznenih djela (brottsskadeersättning) i za njega je zaduženo tijelo za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela (Brottsoffermyndigheten).

Kako bi se naknada žrtvi kaznenog djela mogla isplatiti ako je počinitelj nepoznat, moraju se provesti istražne radnje, primjerice prethodni istražni postupak, kako bi se dokazalo da ste žrtva kaznenog djela, a ne da ste imali nezgodu. Kazneno djelo uvijek se mora prijaviti policiji. Ako je utvrđen identitet osumnjičenika, obično se mora izreći osuđujuća presuda ili kazna.

Naknade žrtvama kaznenih djela obuhvaćaju kaznena djela počinjena u Švedskoj, a možda imate pravo na naknadu ako živite u Švedskoj ili ondje privremeno boravite, npr. kao turist ili student. Ako imate boravište u Švedskoj, možda imate pravo na naknadu čak i ako je kazneno djelo počinjeno u inozemstvu.

Kao i višak u polici osiguranja, sličan iznos oduzet će se od naknade žrtvi kaznenog djela.

Imam li pravo na naknadu u slučaju da počinitelj ne bude osuđen?

Kako bi se naknada žrtvi kaznenog djela mogla isplatiti ako je počinitelj nepoznat, moraju se provesti istražne radnje, primjerice prethodni istražni postupak, kako bi se dokazalo da ste žrtva kaznenog djela, a ne da ste imali nezgodu. Kazneno djelo uvijek se mora prijaviti policiji. Ako je utvrđen identitet osumnjičenika, obično se mora izreći osuđujuća presuda ili kazna.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju odluke o zahtjevu za naknadu?

Ne, to nije moguće.

Posljednji put ažurirano: 18/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.