Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Žrtva sam kaznenog djela. Kome se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Prava djece u društvu)

BRIS je organizacija za prava djece koja nije povezana s političkim ni vjerskim opredjeljenjem. Ranjiva djeca i mladi u dobi do 18 godina mogu anonimno i besplatno poslati poruku e-pošte, dopisivati se preko interneta ili nazvati savjetnika BRIS-a. BRIS preuzima i pozive odraslih koji s nekim trebaju razgovarati o pitanjima i nedoumicama u pogledu djece i mladih.

Podaci za kontakt:

116 111, telefonska linija za pomoć djeci i mladima

077 150 50 50, telefonska linija za pomoć odraslima

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Potpora žrtvama Švedska)

Potpora žrtvama Švedska neprofitna je organizacija koja se zalaže za pravo svih žrtava kaznenih djela da prime potporu. Sastoji se od lokalnih centara za potporu žrtvama u cijeloj državi, tajništva i besplatne nacionalne telefonske linije za pomoć. Organizacija pomaže žrtvama kaznenih djela, svjedocima i srodnicima slušanjem i pružanjem potpore i dobrih savjeta. Ako je potrebno, žrtva može primiti potporu u odnosima s drugim tijelima koja mogu pružiti, primjerice, psihološku pomoć, usluge skloništa ili financijsku pomoć. Žrtve mogu dobiti i savjete o kaznenom postupku. U okviru organizacije Potpora žrtvama Švedska djeluju i volonteri zaduženi za pomoć koji pružaju informacije i potporu u pogledu sudskog postupka.

Podaci za kontakt:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Udruženje za srodnike djece žrtava spolnog zlostavljanja)

ATSUB održava pojedinačna savjetovanja sa srodnicima djece koja su žrtve spolnog zlostavljanja te im nudi pomoć i potporu u odnosima s nadležnim tijelima. Udruženje organizira i skupine za potporu te pruža pomoć na sudu.

Podaci za kontakt:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švedski savez za prava LGBT osoba), pozivni centar za potporu žrtvama

RFSL je neprofitna organizacija čiji je cilj osigurati da LGBT osobe imaju ista prava, mogućnosti i obveze kao i sve druge osobe u društvu. RFSL upravlja linijom za potporu žrtvama namijenjenom LGBT osobama koje su pretrpjele zlostavljanje, prijetnje i nasilje. Usluga je namijenjena i srodnicima i prijateljima te osobama koje se na poslu susreću s ranjivim LGBT osobama. Organizacija nudi krizne sastanke, informacije o pravima, pomoć u odnosima s nadležnim tijelima, potporu u sudskom postupku i usluge skloništa.

Podaci za kontakt:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Nacionalna organizacija za skloništa za žene i mlade žene u Švedskoj)

ROKS koordinira svoje lokalne centre te pruža pomoć i usluge skloništa zlostavljanim ženama, djevojkama i djeci. Organizacija je aktivna i u području oblikovanja mišljenja kako bi iskustva članova centra učinila javno dostupnima te kako bi se time smanjilo nasilje muškaraca nad ženama.

Podaci za kontakt:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Nacionalni centar za potporu žrtvama incesta i drugih oblika spolnog zlostavljanja u djetinjstvu)

RISE je neprofitna organizacija koja nudi potporu odraslim osobama koje su u djetinjstvu pretrpjele spolno zlostavljanje. Udruženje ima i telefonsku liniju za pomoć koju mogu nazvati žene i muškarci, djeca, srodnici i stručnjaci. RISE svojim članovima nudi i različite aktivnosti, uključujući razgovore u skupinama za potporu.

Podaci za kontakt:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

https://www.roks.se/

Terrafem

Terrafem je neprofitna organizacija koja upravlja jedinom švedskom nacionalnom linijom za pomoć ženama imigrantskog podrijetla koje su žrtve nasilja. Terrafem upravlja i telefonskom linijom za pravnu pomoć te pruža zaštitu i usluge skloništa zlostavljanim ženama i njihovoj djeci.

Podaci za kontakt:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon predstavlja skloništa za žene, centre za osnaživanje mladih žena i druge službe za potporu koje se zalažu za ravnopravnost spolova u društvu bez nasilja. Rad organizacija članica uglavnom se sastoji od pružanja potpore i zaštite zlostavljanim ženama i njihovoj djeci. Organizacije su aktivne i u području prevencije i pružanja potpore djeci i mladim osobama, utjecanja na mišljenja te širenja znanja.

Podaci za kontakt:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Javna i druga tijela

Brottsoffermyndigheten (Tijelo za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela)

Opća je svrha tijela za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela zalagati se za promicanje prava žrtava kaznenih djela i pobrinuti se za njihove potrebe i interese. Tijelo je odgovorno za četiri područja aktivnosti u cijeloj državi: rješava predmete koji se odnose na pružanje naknade žrtvama kaznenih djela, upravlja Fondom za žrtve kaznenih djela (Brottsofferfonden), djeluje kao stručni centar te osigurava povrat plaćenih naknada žrtvama kaznenih djela.

Podaci za kontakt:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Švedska sudska uprava)

Švedska sudska uprava državno je tijelo odgovorno vladi koje djeluje kao organizacija koja pruža usluge za švedske sudove. Švedska sudska uprava odgovorna je za opću koordinaciju i opća pitanja koja utječu na švedske sudove. To uključuje pružanje usluga sudovima, nacionalnim sudovima koji se bave zakupom i najmom te nacionalnom tijelu za pravnu pomoć (Rättshjälpsmyndigheten).

Podaci za kontakt:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

https://www.domstol.se

Kronofogden (Švedsko tijelo za izvršenje)

Švedsko tijelo za izvršenje državno je tijelo. Među ostalim, utvrđuje dugove na temelju naloga za plaćanje i pomaže da se dugovi plate osobama kojima nisu plaćeni.

Podaci za kontakt:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Nacionalni centar za podizanje razine svijesti o nasilju muškaraca nad ženama)

Nacionalni centar za podizanje razine svijesti o nasilju muškaraca nad ženama (NCK) Sveučilišta u Uppsali u ime vlade zalaže se za podizanje razine svijesti o nasilju muškaraca nad ženama, nasilju iz časti te ugnjetavanju i nasilju u istospolnim vezama. NCK je odgovoran za „Kvinnofridslinjen”, švedsku nacionalnu liniju za pomoć žrtvama nasilja te za ambulantu za zlostavljane žene u okviru Sveučilišne bolnice u Uppsali.

Podaci za kontakt:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (švedska policija)

Policija istražuje kaznena djela i djeluje u cilju sprječavanja novih kaznenih djela. Policija je zadužena i za predmete koji uključuju fiktivne osobne podatke.

Podaci za kontakt:

114 14

112 (za hitne slučajeve)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Nacionalno tijelo za pravnu pomoć)

Nacionalno tijelo za pravnu pomoć nacionalno je tijelo koje pruža pravnu pomoć u skladu sa švedskim Zakonom o pravnoj pomoći. Nacionalno tijelo za pravnu pomoć tijelo je za povrat sredstava kad sud odluči zatražiti povrat troškova, uključujući naknadu troškova obrane u kaznenim predmetima.

Podaci za kontakt:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

https://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/

Skatteverket (Švedska porezna uprava)

Švedska porezna uprava upravno je tijelo za oporezivanje, procjenu vrijednosti imovine, registar stanovništva i upis u upisnik oporuka. Švedska porezna uprava obrađuje i zahtjeve za zaštitu osobnih podataka (tajne oznake i upotreba starih adresa).

Podaci za kontakt:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Švedsko udruženje lokalnih tijela i regija)

SKL je članska organizacija za sva općinska, okružna i regionalna vijeća.

Podaci za kontakt:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Švedsko tijelo kaznenog progona)

Tijelo kaznenog progona surađuje s policijom i istražuje kaznena djela. Ako istraga dovede do podizanja optužnice, predmet će se rješavati na sudu. Posao je javnog tužitelja nakon toga dokazati da je optuženik počinio kazneno djelo.

Podaci za kontakt:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Telefonske linije za pomoć žrtvama

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Prava djece u društvu)

BRIS je organizacija za prava djece koja nije povezana s političkim ni vjerskim opredjeljenjem. Ranjiva djeca i mladi u dobi do 18 godina mogu anonimno i besplatno poslati poruku e-pošte, dopisivati se preko interneta ili nazvati savjetnika BRIS-a. BRIS preuzima i pozive odraslih koji s nekim trebaju razgovarati o pitanjima i nedoumicama u pogledu djece i mladih.

Podaci za kontakt:

116 111, telefonska linija za pomoć djeci i mladima

077 150 50 50, telefonska linija za pomoć odraslima

Brottsofferjouren Sverige (Potpora žrtvama Švedska)

Potpora žrtvama Švedska neprofitna je organizacija koja se zalaže za pravo svih žrtava kaznenih djela da prime potporu. Sastoji se od lokalnih centara za potporu žrtvama u cijeloj državi, tajništva i besplatne nacionalne telefonske linije za pomoć. Organizacija pomaže žrtvama kaznenih djela, svjedocima i srodnicima slušanjem i pružanjem potpore i dobrih savjeta. Ako je potrebno, žrtva može primiti potporu u odnosima s drugim tijelima koja mogu pružiti, primjerice, psihološku pomoć, usluge skloništa ili financijsku pomoć. Žrtve mogu dobiti i savjete o kaznenom postupku. U okviru organizacije Potpora žrtvama Švedska djeluju i volonteri zaduženi za pomoć koji pružaju informacije i potporu u pogledu sudskog postupka.

Potpora žrtvama Švedska upravlja nacionalnom linijom za pomoć u okviru koje se pomoć može pružiti svim žrtvama kaznenih djela i može ih se uputiti lokalnom centru za pomoć žrtvama. Usluge potpore nacionalne linije za pomoć dostupne su na 21 jeziku.

Podaci za kontakt:

0200 21 20 19

Brottsoffermyndigheten (Tijelo za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela)

Opća je svrha tijela za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela zalagati se za promicanje prava žrtava kaznenih djela i pobrinuti se za njihove potrebe i interese. Tijelo je odgovorno za četiri područja aktivnosti u cijeloj državi: rješava predmete koji se odnose na pružanje naknade žrtvama kaznenih djela, upravlja Fondom za žrtve kaznenih djela (Brottsofferfonden), djeluje kao stručni centar te osigurava povrat plaćenih naknada žrtvama kaznenih djela.

Tijelo za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela upravlja linijom za pomoć u okviru koje možete dobiti odgovore na pitanja o financijskoj naknadi nakon što je počinjeno kazneno djelo, primjerice, o pravu na „zastupnika oštećene strane”, posebnim zastupnicima za djecu, sudskim zabranama i sudskim postupcima.

Podaci za kontakt:

090 70 82 00

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Nacionalni centar za podizanje razine svijesti o nasilju muškaraca nad ženama)

Nacionalni centar za podizanje razine svijesti o nasilju muškaraca nad ženama (NCK) Sveučilišta u Uppsali u ime vlade zalaže se za podizanje razine svijesti o nasilju muškaraca nad ženama, nasilju iz časti te ugnjetavanju i nasilju u istospolnim vezama. NCK je odgovoran za „Kvinnofridslinjen”, švedsku nacionalnu liniju za pomoć žrtvama nasilja te za ambulantu za zlostavljane žene u okviru Sveučilišne bolnice u Uppsali.

Podaci za kontakt:

020 50 50 50

Terrafem

Terrafem je neprofitna organizacija koja upravlja jedinom švedskom nacionalnom linijom za pomoć ženama imigrantskog podrijetla koje su žrtve nasilja. Terrafem upravlja i telefonskom linijom za pravnu pomoć te pruža zaštitu i usluge skloništa zlostavljanim ženama i njihovoj djeci.

Podaci za kontakt:

020 52 10 10

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švedski savez za prava LGBT osoba), pozivni centar za potporu žrtvama

RFSL je neprofitna organizacija čiji je cilj osigurati da LGBT osobe imaju ista prava, mogućnosti i obveze kao i sve druge osobe u društvu. RFSL upravlja linijom za potporu žrtvama namijenjenom LGBT osobama koje su pretrpjele zlostavljanje, prijetnje i nasilje. Usluga je namijenjena i srodnicima i prijateljima te osobama koje se na poslu susreću s ranjivim LGBT osobama. Organizacija nudi krizne sastanke, informacije o pravima, pomoć u odnosima s nadležnim tijelima, potporu u sudskom postupku i usluge skloništa.

Podaci za kontakt:

020 34 13 16

Je li potpora žrtvama besplatna?

Da, potpora koju žrtvama pružaju neprofitne organizacije besplatna je. Navedeno vrijedi i za službe za potporu za koje su zadužena javna tijela.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Brottsoffermyndigheten (Tijelo za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela)

Opća je svrha tijela za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela zalagati se za promicanje prava žrtava kaznenih djela i pobrinuti se za njihove potrebe i interese. Tijelo je odgovorno za četiri područja aktivnosti u cijeloj državi: rješava predmete koji se odnose na pružanje naknade žrtvama kaznenih djela, upravlja Fondom za žrtve kaznenih djela (Brottsofferfonden), djeluje kao stručni centar te osigurava povrat plaćenih naknada žrtvama kaznenih djela.

Podaci za kontakt:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Švedska sudska uprava)

Švedska sudska uprava državno je tijelo odgovorno vladi koje djeluje kao organizacija koja pruža usluge za švedske sudove. Švedska sudska uprava odgovorna je za opću koordinaciju i opća pitanja koja utječu na švedske sudove. To uključuje pružanje usluga sudovima, nacionalnim sudovima koji se bave zakupom i najmom te nacionalnom tijelu za pravnu pomoć (Rättshjälpsmyndigheten).

Podaci za kontakt:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

https://www.domstol.se

Kronofogden (Švedsko tijelo za izvršenje)

Švedsko tijelo za izvršenje državno je tijelo. Među ostalim, utvrđuje dugove na temelju naloga za plaćanje i pomaže da se dugovi plate osobama kojima nisu plaćeni.

Podaci za kontakt:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Nacionalni centar za podizanje razine svijesti o nasilju muškaraca nad ženama)

Nacionalni centar za podizanje razine svijesti o nasilju muškaraca nad ženama (NCK) Sveučilišta u Uppsali u ime vlade zalaže se za podizanje razine svijesti o nasilju muškaraca nad ženama, nasilju iz časti te ugnjetavanju i nasilju u istospolnim vezama. NCK je odgovoran za „Kvinnofridslinjen”, švedsku nacionalnu liniju za pomoć žrtvama nasilja te za ambulantu za zlostavljane žene u okviru Sveučilišne bolnice u Uppsali.

Podaci za kontakt:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (švedska policija)

Policija istražuje kaznena djela i djeluje u cilju sprječavanja novih kaznenih djela. Policija je zadužena i za predmete koji uključuju fiktivne osobne podatke.

Podaci za kontakt:

114 14

112 (za hitne slučajeve)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Nacionalno tijelo za pravnu pomoć)

Nacionalno tijelo za pravnu pomoć nacionalno je tijelo koje pruža pravnu pomoć u skladu sa švedskim Zakonom o pravnoj pomoći. Nacionalno tijelo za pravnu pomoć tijelo je za povrat sredstava kad sud odluči zatražiti povrat troškova, uključujući naknadu troškova obrane u kaznenim predmetima.

Podaci za kontakt:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

https://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/

Skatteverket (Švedska porezna uprava)

Švedska porezna uprava upravno je tijelo za oporezivanje, procjenu vrijednosti imovine, registar stanovništva i upis u upisnik oporuka. Švedska porezna uprava obrađuje i zahtjeve za zaštitu osobnih podataka (tajne oznake i upotreba starih adresa).

Podaci za kontakt:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Švedsko udruženje lokalnih tijela i regija)

SKL je članska organizacija za sva općinska, okružna i regionalna vijeća.

Podaci za kontakt:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Švedsko tijelo kaznenog progona)

Tijelo kaznenog progona surađuje s policijom i istražuje kaznena djela. Ako istraga dovede do podizanja optužnice, predmet će se rješavati na sudu. Posao je javnog tužitelja nakon toga dokazati da je optuženik počinio kazneno djelo.

Podaci za kontakt:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Prava djece u društvu)

BRIS je organizacija za prava djece koja nije povezana s političkim ni vjerskim opredjeljenjem. Ranjiva djeca i mladi u dobi do 18 godina mogu anonimno i besplatno poslati poruku e-pošte, dopisivati se preko interneta ili nazvati savjetnika BRIS-a. BRIS preuzima i pozive odraslih koji s nekim trebaju razgovarati o pitanjima i nedoumicama u pogledu djece i mladih.

Podaci za kontakt:

116 111, telefonska linija za pomoć djeci i mladima

077 150 50 50, telefonska linija za pomoć odraslima

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Potpora žrtvama Švedska)

Potpora žrtvama Švedska neprofitna je organizacija koja se zalaže za pravo svih žrtava kaznenih djela da prime potporu. Sastoji se od lokalnih centara za potporu žrtvama u cijeloj državi, tajništva i besplatne nacionalne telefonske linije za pomoć. Organizacija pomaže žrtvama kaznenih djela, svjedocima i srodnicima slušanjem i pružanjem potpore i dobrih savjeta. Ako je potrebno, žrtva može primiti potporu u odnosima s drugim tijelima koja mogu pružiti, primjerice, psihološku pomoć, usluge skloništa ili financijsku pomoć. Žrtve mogu dobiti i savjete o kaznenom postupku. U okviru organizacije Potpora žrtvama Švedska djeluju i volonteri zaduženi za pomoć koji pružaju informacije i potporu u pogledu sudskog postupka.

Podaci za kontakt:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Udruženje za srodnike djece žrtava spolnog zlostavljanja)

ATSUB održava pojedinačna savjetovanja sa srodnicima djece koja su žrtve spolnog zlostavljanja te im nudi pomoć i potporu u odnosima s nadležnim tijelima. Udruženje organizira i skupine za potporu te pruža pomoć na sudu.

Podaci za kontakt:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švedski savez za prava LGBT osoba), pozivni centar za potporu žrtvama

RFSL je neprofitna organizacija čiji je cilj osigurati da LGBT osobe imaju ista prava, mogućnosti i obveze kao i sve druge osobe u društvu. RFSL upravlja linijom za potporu žrtvama namijenjenom LGBT osobama koje su pretrpjele zlostavljanje, prijetnje i nasilje. Usluga je namijenjena i srodnicima i prijateljima te osobama koje se na poslu susreću s ranjivim LGBT osobama. Organizacija nudi krizne sastanke, informacije o pravima, pomoć u odnosima s nadležnim tijelima, potporu u sudskom postupku i usluge skloništa.

Podaci za kontakt:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Nacionalna organizacija za skloništa za žene i mlade žene u Švedskoj)

ROKS koordinira svoje lokalne centre te pruža pomoć i usluge skloništa zlostavljanim ženama, djevojkama i djeci. Organizacija je aktivna i u području oblikovanja mišljenja kako bi iskustva članova centra učinila javno dostupnima te kako bi se time smanjilo nasilje muškaraca nad ženama.

Podaci za kontakt:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Nacionalni centar za potporu žrtvama incesta i drugih oblika spolnog zlostavljanja u djetinjstvu)

RISE je neprofitna organizacija koja nudi potporu odraslim osobama koje su u djetinjstvu pretrpjele spolno zlostavljanje. Udruženje ima i telefonsku liniju za pomoć koju mogu nazvati žene i muškarci, djeca, srodnici i stručnjaci. RISE svojim članovima nudi i različite aktivnosti, uključujući razgovore u skupinama za potporu.

Podaci za kontakt:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

http://rise-sverige.se/

Terrafem

Terrafem je neprofitna organizacija koja upravlja jedinom švedskom nacionalnom linijom za pomoć ženama imigrantskog podrijetla koje su žrtve nasilja. Terrafem upravlja i telefonskom linijom za pravnu pomoć te pruža zaštitu i usluge skloništa zlostavljanim ženama i njihovoj djeci.

Podaci za kontakt:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon predstavlja skloništa za žene, centre za osnaživanje mladih žena i druge službe za potporu koje se zalažu za ravnopravnost spolova u društvu bez nasilja. Rad organizacija članica uglavnom se sastoji od pružanja potpore i zaštite zlostavljanim ženama i njihovoj djeci. Organizacije su aktivne i u području prevencije i pružanja potpore djeci i mladim osobama, utjecanja na mišljenja te širenja znanja.

Podaci za kontakt:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Posljednji put ažurirano: 18/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.