Victims' rights - by country

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

You are considered to be the victim of a crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, as the result of an incident which constitutes a crime under national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings. You may also be entitled to various forms of support and compensation for damage caused by the crime.

Criminal proceedings in Sweden start with the investigation of the crime, known as the preliminary investigation. With some exceptions, there is an obligation to start a preliminary investigation if there are grounds to assume a crime has been committed. Preliminary investigations are conducted by the police, but sometimes led by a prosecutor. After the investigation is completed, the prosecutor may decide to continue the proceedings by bringing the case to court or, if the prosecutor does not believe there is sufficient evidence, close the case without bringing it to court. If the case is brought to court there will be a trial. During the trial, the court examines all the evidence collected and decides whether or not to convict the accused of the crime. The court will also state whether there is any possibility to appeal to a higher court.

As the victim of a crime, you play a significant part in proceedings and have a variety of rights. You can participate in legal proceedings without a specific legal status or play a more active part by formally becoming a party to the proceedings. You may claim damages and/or support the prosecution. In certain cases you may bring a private prosecution on your own initiative when the prosecutor has decided not to.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 16/07/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

Koje ću informacije dobiti od nadležnog tijela nakon što je počinjeno kazneno djelo (npr. od policije, javnog tužitelja), ali prije nego što prijavim to kazneno djelo?

Policija i javni tužitelj dužni su obavijestiti vas o sljedećem:

 • vašem pravu na naknadu štete od osumnjičenika ili naknadu od države
 • činjenici da, ako to zatražite, javni tužitelj obično treba pripremiti i predstaviti vaš zahtjev za naknadu štete na sudu
 • odredbama o sudskim zabranama, zastupniku oštećene stranke i osobnim asistentima
 • načinu na koji možete podnijeti zahtjev za pravnu pomoć i savjete
 • mogućnostima i uvjetima mirenja
 • tijelima i organizacijama koje nude potporu i pomoć
 • podacima za kontakt potrebnima za prikupljanje informacija o vašem predmetu
 • kontinuiranim postupcima i ulozi koju ćete imati u njima
 • vašem pravu na usluge tumačenja i prevođenja
 • vašem pravu na povrat troškova
 • činjenici da prethodni istražni postupak nije pokrenut ili se od njega odustalo
 • adresi na koju možete uputiti sve žalbe povezane s postupanjem u vašem predmetu
 • o tome je li sudski postupak pokrenut ili ne
 • o tome je li osoba koja je zadržana u pritvoru ili uhićena pobjegla.

Treba napomenuti da će navedene informacije biti dostavljene nakon podnošenja policijske prijave. Naravno, možete proučiti informacije dostupne, primjerice, na internetskim stranicama tijela za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela (Brottsoffermyndighet) prije nego što podnesete prijavu policiji.

Ne živim u državi članici EU-a u kojoj je počinjeno kazneno djelo (za građane EU-a i državljane trećih zemalja). Na koji su način zaštićena moja prava?

Ako ste strani državljanin i žrtva ste kaznenog djela u Švedskoj, imate pravo na iste informacije kao i švedski građani (vidjeti odgovor na prethodno pitanje). Ako ne govorite švedski jezik imate pravo i na usluge tumačenja i prevođenja.

Ako ste žrtva kaznenog djela u drugoj zemlji, tijela te zemlje odgovorna su za pružanje informacija o vašim pravima. Ovdje vam je dostupno više informacija o pravima u drugim državama članicama EU-a.

Koje ću informacije dobiti ako prijavim kazneno djelo?

Policija i javni tužitelj dužni su obavijestiti vas o sljedećem:

 • vašem pravu na naknadu štete od osumnjičenika ili naknadu od države
 • činjenici da, ako to zatražite, javni tužitelj obično treba pripremiti i predstaviti vaš zahtjev za naknadu štete na sudu
 • odredbama o sudskim zabranama, zastupniku oštećene stranke i osobnim asistentima
 • načinu na koji možete podnijeti zahtjev za pravnu pomoć i savjete
 • mogućnostima i uvjetima mirenja
 • tijelima i organizacijama koje nude potporu i pomoć
 • podacima za kontakt potrebnima za prikupljanje informacija o vašem predmetu
 • kontinuiranim postupcima i ulozi koju ćete imati u njima
 • vašem pravu na usluge tumačenja i prevođenja
 • vašem pravu na povrat troškova
 • činjenici da prethodni istražni postupak nije pokrenut ili se od njega odustalo
 • adresi na koju možete uputiti sve žalbe povezane s postupanjem u vašem predmetu
 • o tome je li sudski postupak pokrenut ili ne
 • o tome je li osoba koja je zadržana u pritvoru ili uhićena pobjegla.

Imam li pravo na besplatne usluge tumačenja i prevođenja (kada se obratim policiji ili drugim nadležnim tijelima ili tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Ako ne govorite švedski jezik imate pravo i na usluge tumačenja i prevođenja.

Na koji će način nadležno tijelo osigurati da razumijem sve informacije i da me se razumije (ako sam dijete ili osoba s invaliditetom)?

Imate pravo na tumača ako ste osoba s invaliditetom, što znači da ste gluhi, nagluhi ili imate govornu manu.

Tijelo za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela (Brottsoffermyndighet) sastavilo je informativne materijale posebno osmišljene za djecu. Pojedinosti o vašim pravima u slučaju počinjenja kaznenog djela možete saznati na Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.jagvillveta.se/.

Policija isto tako pruža informacije posebno za djecu: Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Barn-och-ungdomar/

Službe za potporu žrtvama

Tko pruža potporu žrtvama?

Kao žrtva kaznenog djela možete dobiti potporu od brojnih neprofitnih udruga i organizacija. Socijalne službe u vašoj općini zakonski su obvezne osigurati potporu i pomoć žrtvama kaznenog djela i njihovim obiteljima.

Hoće li me policija automatski uputiti službi za potporu žrtvama?

Kada prijavite kazneno djelo, policija će vas obavijestiti o tijelima i organizacijama koje nude potporu i pomoć. Uz vašu suglasnost policija će u nekim slučajevima vaše podatke za kontakt proslijediti npr. telefonskoj liniji za pomoć žrtvama, koja će zatim stupiti u kontakt s vama. Osim toga, možete se i sami obratiti organizaciji koja pruža potporu.

Na koji se način štiti moja privatnost?

Ako ste zatražili potporu od socijalnih službi, s vašim će se predmetom postupati povjerljivo. Volonteri u volonterskoj organizaciji koja pruža potporu žrtvama kaznenih djela obvezani su tajnošću. Takvoj se organizaciji možete obratiti i anonimno.

Moram li prijaviti kazneno djelo kako bi mi se pružila potpora za žrtve?

Ne, ne morate.

Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti

Koje su vrste zaštite dostupne?

Žrtvama kaznenih djela dostupne su mnoge vrste zaštite:

 • Sudska zabrana kontakta

Sudska zabrana kontakta (kontaktförbud) osmišljena je kako bi se spriječile situacije koje bi mogle biti opasne za žrtve. Sudske zabrane kontakta nastale su i većinom se upotrebljavaju za zaštitu žena protiv prijetnji i uznemiravanja od bivšeg bračnog druga ili partnera, ali mogu se izreći i radi zaštite djece i drugih ranjivih osoba. Sudska zabrana kontakta znači da je osobi koja vam prijeti ili vas uznemiruje zabranjeno da vas posjećuje ili stupa s vama u kontakt na bilo koji drugi način, npr. upotrebom pisma, SMS-a, telefona ili preko prijatelja. Može se proširiti i na nalog kojim se toj osobi zabranjuje prilazak vašoj kući, radnom mjestu ili drugom mjestu koje posjećujete.

Sudska zabrana kontakta može se odnositi i na osobu koja živi s osobom koja je izložena prijetnji. Kako bi se takav nalog izdao u svrhu izdvajanja osobe koja je izvor prijetnji iz zajedničkog doma, mora postojati visok rizik od kaznenog djela protiv života, zdravlja, slobode ili sigurnosti partnera te osobe.

Javni tužitelj odlučuje o sudskim zabranama kontakta. Ako javni tužitelj ne izda takav nalog, možete zatražiti da se predmet uputi na odlučivanje okružnom sudu (tingsrätt). Osobama koje prekrše takav nalog može se izreći novčana kazna ili mogu biti osuđene na najviše godinu dana zatvora.

 • Skloništa

Žene i djeca koji su bili izloženi nasilju u obitelji možda će se na određeno razdoblje morati iseliti iz svojeg doma. Usluge skloništa pružaju općine i utočišta za žene. Za više informacija obratite se socijalnim službama u vašoj općini ili lokalnom centru za žene.

 • Zaštita osobnih podataka

Ako želite da vaša adresa ostane tajna zbog prijetnji ili drugih oblika uznemiravanja, u registar stanovništva može se unijeti posebna oznaka da je potrebno izvršiti posebnu provjeru tajnosti (sekretessmarkering). Oznaka će se unijeti i u druge javne registre, kao što su registar vozila i vozačkih dozvola. Te se oznake obično preispituju jednom godišnje.

Još je jedan način zaštite osobnih podataka taj da adresa osobe koja je izložena prijetnji, a preselila se ili se namjerava preseliti, u registru stanovništva ostane nepromijenjena (kvarskrivning). Na staroj adresi možete ostati registrirani najviše tri godine nakon što se preselite.

Zahtjeve za zaštitu osobnih podataka u obliku oznaka tajnosti i upotrebu stare adrese trebalo bi podnijeti lokalnoj poreznoj službi u kojoj ste registrirani. Važno je pri razgovoru s tijelima navesti da su vaši osobni podaci zaštićeni. Trebate biti vrlo oprezni u odnosima s organizacijama, društvima i drugima.

 • Promjena imena

Dodatan način za povećanje zaštite jest promjena vašeg imena. Možete uzeti prezime jednog od svojih roditelja i o tome trebate obavijestiti švedsku poreznu upravu (Skatteverket). Ako želite uzeti neko drugo prezime, potrebno vam je odobrenje švedskog ureda za patente i registracije (Patent- och registreringsverket).

 • Sigurnosni paket

Za neke je osobe prijetnja toliko ozbiljna da će možda morati upotrijebiti „sigurnosni paket”. Taj paket sadržava mobitel i alarmni sustav i možete ga, nakon posebne procjene, dobiti od lokalnog policijskog tijela.

 • Fiktivni osobni podaci

Ako postoji prijetnja posebno ozbiljnog kaznenog djela protiv vašeg života, zdravlja ili slobode, ili ako smatrate da druge sigurnosne mjere ne pružaju dovoljnu zaštitu, može vam se odobriti upotreba fiktivnih (tj. izmišljenih) osobnih podataka. Zahtjeve za upotrebu fiktivnih osobnih podataka trebalo bi podnijeti policiji.

 • Program zaštite svjedoka

U iznimnim slučajevima kad druge mjere nisu djelotvorne, osobe izložene prijetnji koje bi mogle utjecati na ishod sudskog postupka mogu se uključiti u poseban program zaštite svjedoka kojim upravlja policija.

Tko mi može ponuditi zaštitu?

Ovisno o vrsti zaštite različite organizacije mogu donijeti odluke o zaštiti. Vidjeti prethodni odjeljak.

Hoće li netko obraditi moj predmet kako bi utvrdio prijeti li mi još uvijek opasnost od počinitelja?

Kako bi se utvrdilo jesu li vam tijekom policijske istrage i sudskog postupka potrebne posebne zaštitne mjere, policija bi što prije trebala obaviti pojedinačnu procjenu sigurnosti. Uzet će se u obzir težina kaznenog djela i vaše osobne okolnosti. Ako ste mlađi od 18 godina, uvijek će se smatrati da vam je potrebna posebna zaštita.

Socijalne službe obično posebnim metodama procjene ispituju jeste li izloženi riziku da počinitelj kaznenog djela s kojim živite ponovno počini nasilje.

Hoće li itko obraditi moj predmet kako bi utvrdio jesam li dodatno ugrožen zbog sustava kaznenog pravosuđa (tijekom istražnog i sudskog postupka)?

Kako bi se utvrdilo jesu li vam tijekom policijske istrage i sudskog postupka potrebne posebne zaštitne mjere, policija bi što prije trebala obaviti pojedinačnu procjenu sigurnosti. Uzet će se u obzir težina kaznenog djela i vaše osobne okolnosti. Ako ste mlađi od 18 godina, uvijek će se smatrati da vam je potrebna posebna zaštita.

Kakva je zaštita dostupna za osobito ranjive žrtve?

Najsveobuhvatnije zaštitne mjere u slučaju teškog kaznenog djela jesu fiktivni osobni podaci i program zaštite svjedoka (vidjeti prethodno).

Maloljetnik sam – imam li posebna prava?

Odgovornost je socijalnih službi osigurati da dijete koje je žrtva kaznenog djela i njegovi srodnici prime pomoć i potporu koje su im potrebne. Socijalne službe trebale bi imati na umu i da je dijete koje je svjedok nasilja ili drugog oblika zlostavljanja srodnika isto tako žrtva kaznenog djela te bi trebale osigurati da dijete primi pomoć i potporu koja mu je potrebna.

Član moje obitelji izgubio je život kao žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Socijalne službe odgovorne su i za pružanje potpore srodnicima ako je član njihove obitelji žrtva kaznenog djela. Postoje i neprofitne organizacije posvećene pružanju potpore srodnicima čiji je član obitelji izgubio život kao žrtva kaznenog djela.

Član je moje obitelji žrtva kaznenog djela – koja su moja prava?

Socijalne službe odgovorne su i za pružanje potpore srodnicima ako je član njihove obitelji žrtva kaznenog djela. Brojne prethodno navedene zaštitne mjere na vas se mogu primijeniti i ako je vaš srodnik bio žrtva kaznenog djela. Brojne neprofitne organizacije isto tako nude potporu srodnicima.

Mogu li pristupiti uslugama mirenja? Koji su uvjeti? Prijeti li mi opasnost tijekom mirenja?

Mirenje je postupak tijekom kojeg se žrtva i počinitelj sastaju kako bi s nepristranim izmiriteljem raspravili o onome što se dogodilo. Ako je počinitelj mlađi od 21 godine, općina je obvezna ponuditi usluge mirenja.

Uvjet je za mirenje taj da se kazneno djelo prizna. Obje stranke moraju htjeti sudjelovati u njemu. Mirenje može dovesti do dogovora, npr. o tome kako se stranke trebaju ponašati u budućim međusobnim susretima, što žrtvi može pružiti određenu razinu sigurnosti.

Mogući su i dogovori o financijskoj naknadi štete, ali to može prouzročiti probleme, posebno ako je riječ o nekoliko počinitelja, velikim iznosima ili tjelesnim ozljedama. Ako imate bilo kakva pitanja o takvim dogovorima, možete se obratiti tijelu za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela (Brottsoffermyndigheten). Ako postignete dogovor o financijskoj naknadi, možete izgubiti pravo na potraživanje naknade za žrtve kaznenog djela.

Imenovani izmiritelj (koji mora biti stručan, pošten i nepristran) odgovoran je osigurati da postupak mirenja prođe mirno.

Gdje mogu pronaći zakon u kojem su navedena moja prava?

Popis važnih zakona i propisa možete pronaći na Poveznica se otvara u novom prozoruinternetskim stranicama tijela za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela (Brottsoffermyndigheten).

Posljednji put ažurirano: 18/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Kazneno djelo policiji možete prijaviti pozivom na broj 114 14 (+46 77 114 14 00 ako ste izvan Švedske) ili odlaskom u policijsku postaju. Kazneno djelo možete prijaviti i putem interneta u slučaju provale, prijevare s platnim karticama, krađe ili gubitka (osim ako je riječ o putovnici ili osobnoj iskaznici). Ako vam je identitet zaštićen, kazneno djelo ne biste trebali prijaviti putem interneta. U slučaju nužde ili ako je kazneno djelo u tijeku možete nazvati broj za hitne slučajeve, 112. Poveznica na Poveznica se otvara u novom prozorue-izvješće.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Kada podnesete prijavu policiji, vašem će predmetu biti dodijeljen broj i dobit ćete podatke za kontakt koji su vam potrebni kako biste dobili informacije o predmetu. Osim toga, podatke o vašem predmetu možete saznati i ako se policiji obratite telefonski, slanjem poruke e-pošte vašoj lokalnoj policijskoj postaji ili posjetom najbližoj policijskoj postaji. Ako želite razgovarati s policijskim službenikom zaduženim za vaš predmet, možete nazvati nacionalni telefonski broj policije, 114 14. Telefonska centrala spojit će vas sa službenikom zaduženim za vaš predmet.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Pod kojim uvjetima?

Za neke vrste kaznenih djela žrtve imaju pravo na vlastita pravnog zastupnika, poznatog kao „zastupnik oštećene strane” (målsägandebiträde). To se posebno primjenjuje na kaznena djela spolnog nasilja i nasilja u obitelji, ali i na druga kaznena djela ako postoji posebna potreba. Zastupnik se može imenovati čim započne (prethodni) istražni postupak, a pravna vam je pomoć besplatna. Ako smatrate da vam je potreban pravni zastupnik, o tome biste što prije trebali raspraviti s javnim tužiteljem (åklagare) ili policijskim službenikom zaduženim za prethodni istražni postupak. Zahtjev možete dostaviti i izravno okružnom sudu (tingsrätt). Okružni sud utvrdit će imate li pravo na zastupanje i imenovati pravnog zastupnika, kojeg možete predložiti i vi sami. Zastupnik je obično odvjetnik i njegova je obveza štititi vaše interese te pružiti vam pomoć i potporu tijekom prethodnog istražnog postupka i suđenja. Obvezan je čuvati tajnost podataka i može vam pomoći u iznošenju argumenata i podnijeti zahtjev za odštetu. Ta zadaća prestaje nakon sudskog postupka, a pomoć u dobivanju odštete ili neke druge vrste naknade ne čini dio njegove uloge „zastupnika oštećene strane”.

Ako je skrbnik (obično roditelj) osumnjičen za kazneno djelo protiv svojeg djeteta, tom se djetetu može dodijeliti poseban zastupnik. Isto se primjenjuje i kad je osoba koja je osumnjičena za kazneno djelo bliski srodnik skrbnika. Zastupnik će štititi prava djeteta tijekom prethodnog istražnog postupka i suđenja. Odvjetnik, pravnik u odvjetničkom društvu ili neka druga osoba može biti imenovana kao posebni zastupnik. Ta osoba mora ispunjavati i određene uvjete u pogledu znanja i iskustva te osobnih kvaliteta zbog kojih je posebno prikladna za tu zadaću.

Pravna zaštita uključena je u police osiguranja kućanstva. To znači da vam osiguranje primjerice može isplatiti naknadu sudskih troškova ako se vaš zahtjev za odštetu ne riješi u kaznenom postupku. Osiguranje će obično navesti odredbu na temelju koje morate platiti određeni dio troškova (višak). Za više informacija obratite se svojem osiguravajućem društvu.

Pravne savjete u skladu sa švedskim Zakonom o pravnoj pomoći (Rättshjälpslagen) možete dobiti u svim vrstama predmeta. Savjet bi se, primjerice, mogao odnositi na zahtjev za odštetu u kojem vam javni tužitelj nije pomogao ili na pregovore s osiguravajućim društvom. Možete se obratiti odvjetničkom društvu koje pruža pravne savjete u skladu sa Zakonom o pravnoj pomoći. S odvjetnikom se možete savjetovati u trajanju od najviše dva sata uz fiksnu naknadu. Naknada iznosi oko 1 600 SEK po satu, a, ovisno o vašem financijskom stanju, može biti i niža.

Ako nemate osiguranje troškova pravne zaštite i vaš se predmet ne može riješiti s pomoću pravnih savjeta koje ste primili, ovisno o procjeni vaših potreba možete dobiti pravnu pomoć. Država će zatim platiti dio troškova vašeg pravnog zastupnika. Možete dobiti pomoć i za troškove putovanja, smještaja i dostavljanja dokaza te za druge troškove. Odvjetnik, sud ili nacionalno tijelo za pravnu pomoć (Rättshjälpsmyndighet) može vam dati savjete u pogledu zahtjeva za pravnu pomoć.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Pod kojim uvjetima?

Ako vas pozove policija ili javni tužitelj, imate pravo na povrat troškova dolaska na ispitivanje. Oni se mogu odnositi na troškove puta i smještaja, naknadu za izgubljene prihode ili druge financijske gubitke. Međutim, naknada za izgubljen prihod ograničena je na određeni iznos. Za tu vrstu naknade troškova obratite se policiji.

Ako vas pozove policija ili javni tužitelj, imate pravo na povrat troškova dolaska na ispitivanje. Predsjednik suda ponekad će vas nakon završetka ispitivanja pitati jeste li podnijeli zahtjev za naknadu troškova. Međutim, pitanje plaćanja uglavnom se rješava nakon suđenja u prostorijama za prijem stranaka na sudu. Zatim možete zatražiti naknadu troškova i saznati koji ćete iznos dobiti. Iznos će biti uplaćen izravno u prostoriji za prijem. Visoki troškovi mogu podlijegati odgodi, za više informacija obratite se sudu.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Ako je vaš predmet zaključen i niste zadovoljni odlukom, možete zatražiti da ga preispita javni tužitelj. Obratite se policiji, a ona će pitanje na vaš zahtjev proslijediti tužitelju. Ako niste zadovoljni odlukom koju je donio javni tužitelj, najbližem višem tužitelju možete dostaviti zahtjev za obnovu postupka (överprövning).

Mogu li se uključiti u suđenje?

Da, obično ćete morati biti uključeni u suđenje jer su dokazi koje iznesete važni kako bi sud mogao donijeti odluku u predmetu.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, građanskopravna stranka ili privatni tužitelj?

U skladu sa švedskim pravom tijekom prethodnog istražnog postupka i suđenja imate status oštećene strane (målsägande). Ne možete biti stranka u predmetu sve dok javni tužitelj ne pokrene postupak. Stranka u predmetu možete postati u sljedećim slučajevima:

 • kada tužitelj pokrene postupak
 • ako ste podnijeli zahtjev za odštetu i/ili
 • ako pružate pomoć u kaznenom progonu.

Pomoć u kaznenom progonu možete pružiti bilo kad tijekom suđenja. Imat ćete gotovo isti postupovni status kao i tužitelj te ćete, primjerice, sudu moći predstaviti vlastite dokaze, ali ne morate dokazivati ništa u pogledu kaznenog djela.

Na vlastitu inicijativu možete podnijeti pojedinačnu tužbu ili posebnu tužbu ako je tužitelj odustao od opće optužnice ili ju je povukao. U tom slučaju morate dokazati sudu da se kazneno djelo dogodilo.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Ako niste stranka u predmetu, bit ćete obaviješteni o datumu i vremenu suđenja. Međutim, bit ćete obaviješteni samo ako ste to zatražili tijekom prethodnog istražnog postupka. Ako ste stranka u predmetu, imate pravo biti prisutni na suđenju, čak i ako postupak nije javan.

Možete dobiti poziv da se pojavite na sudu ako je tužitelj zatražio da vas se ispita ili ako ste podnijeli zahtjev za odštetu. Primit ćete poziv s datumom i vremenom kada se trebate pojaviti na sudu i pojedinostima o prihvatljivim razlozima za nepojavljivanje. Ako ste bolesni ili postoji drugi prihvatljiv razlog za nepojavljivanje, sud o tome morate obavijestiti prije početka postupka, i to što prije. Sud će vas zatim obavijestiti je li vaša prisutnost obvezna ili ne. Ako se ne pojavite, a za to nemate valjan razlog, može vam biti izrečena novčana kazna.

Tijekom suđenja imate pravo zatražiti odštetu, a to pravo imate samo ako ste oštećena strana. Ispitat će vas tužitelj i optuženik (ili odvjetnik optuženika). Na ispitivanje nećete odgovarati pod prisegom. Ako ste stranka u predmetu, vi ili vaš zastupnik možete ispitivati optuženika, svjedoke i vještake. Na kraju suđenja imat ćete i priliku dati zaključnu izjavu.

Ako vas pozove policija ili javni tužitelj, imate pravo na povrat troškova dolaska na ispitivanje. Troškovi za koje možete ostvariti povrat jesu putni troškovi, troškovi smještaja i gubitak prihoda (do 700 SEK po danu).

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Pod kojim uvjetima?

Da, tužitelj će vjerojatno htjeti da vas se tijekom suđenja ispita. Međutim, oštećena strana ne može sudjelovati u svojstvu svjedoka. To znači da nećete dati iskaz pod prisegom. Ako ste stranka u predmetu, imate pravo podastrijeti dokaze tijekom suđenja.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Ako ste stranka u postupku, imate pravo da vas se na različite načine obavijesti o sudskom postupku i o onome što se dogodilo u vašem predmetu. Na švedskom jeziku to se naziva „partsinsyn”. Ako ste oštećena strana, ali niste stranka u postupku, nemate isto pravo da vas se obavijesti o postupku.

Tijekom prethodnog istražnog postupka koji provodi policija navest ćete želite li primiti obavijest o presudi u predmetu. Ako ste bili stranka u postupku, sud će vam poslati presudu. Ako niste bili stranka, presudu će vam poslati ako ste to zatražili.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Ako ste stranka u postupku, imate pravo da vas se na različite načine obavijesti o sudskom postupku i o onome što se događa u vašem predmetu. Na švedskom jeziku to se naziva „partsinsyn” i svrha mu je zadovoljiti potrebu stranke za informacijama kako bi svoje zahtjeve ostvarila u okviru tužbe ili sudskog postupka. To bi, primjerice, značilo da biste na vlastiti zahtjev ili na inicijativu suda mogli dobiti pristup dokumentima ili drugim materijalima u predmetu. Sud isto tako ima „obvezu priopćavanja”, što znači da na vlastitu inicijativu mora osigurati da stranka dobije pristup dokumentima ili drugim materijalima u istražnom postupku koje je u pogledu predmeta dostavio netko drugi osim same stranke. Stranka sudu može dostaviti primjedbe o tim materijalima.

Ako ste oštećena strana, ali niste stranka u postupku, nemate isto pravo da vas se obavijesti o postupku.

Posljednji put ažurirano: 18/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

3 - Moja prava nakon suđenja

Mogu li podnijeti žalbu protiv presude?

Stranka koja nije zadovoljna presudom okružnog suda (tingsrätt) može protiv nje podnijeti žalbu žalbenom sudu (hovrätt). Pojedinosti o tome kako to učiniti navode se u presudi. U nekim slučajevima može biti potrebno dopuštenje podnošenja žalbe kako bi žalbeni sud mogao prihvatiti predmet. Ako se protiv presude podnese žalba, obično se pokreće novo suđenje pred žalbenim sudom. U većini slučajeva oštećene strane i svjedoci ne trebaju biti prisutni tijekom tog suđenja. Umjesto toga ponovno se iznose dokazi izvedeni na okružnom sudu. Međutim, postoji nekoliko slučajeva u kojima žalbeni sud može donijeti odluku u predmetu bez provođenja glavne rasprave.

Žalba protiv presude žalbenog suda obično se podnosi Vrhovnom sudu (Högsta domstolen). Međutim, Vrhovni sud održat će raspravu samo ako je riječ o načelnom pitanju (presedanu) ili ako postoje očiti razlozi za obnovu postupka, kao što je teška pogreška okružnog suda ili žalbenog suda. Stoga je žalbeni sud u praksi obično sud posljednjeg stupnja.

Koja su moja prava nakon izricanja presude?

Ako ste stranka u postupku, imate pravo u najkraćem roku primiti pisani primjerak presude. Ako niste stranka u postupku, morate se obratiti sudu kako biste saznali pojedinosti sadržaja presude.

Obično imate pravo na prijevod dokumenata. Ako je potrebno, sud može dati prevesti dokumente koji su mu dostavljeni ili koje šalje. Međutim, možda ćete se morati obratiti sudu i zatražiti navedenu uslugu. Prijevod je za vas besplatan.

U ovoj fazi sudskog postupka ne može vas zastupati „zastupnik oštećene strane” (målsägandebiträde) na trošak javnih rashoda. Obveza zastupnika da vam pomogne završava kad i postupak. Međutim, možete odabrati koristiti usluge pravnog zastupnika o vlastitom trošku. Ako imate pravo na pravnu pomoć, država može pokriti dio vaših troškova pravnog zastupnika.

Ako vam je u ovoj fazi potrebna osoba za podršku, možete se obratiti jednoj od neprofitnih organizacija u tom području, kao što je pozivni centar za potporu žrtvama ili telefonska linija za pomoć ženama – Brottsofferjouren Sverige, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Unizon itd.

Imam li pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja? Koliko dugo?

Da, možete imati pravo na potporu ili zaštitu nakon suđenja. Ne postoji određeno ograničenje u pogledu razdoblja tijekom kojeg možete primati potporu ili zaštitu od neprofitnih organizacija ili socijalnih službi. Postoje određena vremenska ograničenja koja se primjenjuju na zaštitu osobnih podataka. Više informacija o tome dostupno je u odjeljku „Osobna zaštita za slučaj da sam u opasnosti” (Prava koja imam kao žrtva kaznenog djela).

Koje ću informacije dobiti u slučaju da je počinitelj osuđen?

U presudi će se navesti izrečena kazna i, primjerice, razdoblje koje će osuđenik provesti u zatvoru. U slučaju kaznenog djela protiv osobe (kaznena djela protiv života, zdravlja, slobode ili sigurnosti osobe) švedska uprava za izvršenje kaznenih sankcija i socijalnu rehabilitaciju od vas kao oštećene strane zatražit će da navedete želite li da vas se obavijesti:

 • o ustanovi u koju je osuđena osoba smještena u Švedskoj
 • ako osuđena osoba bude premještena u drugu ustanovu ili prebačena u drugu državu
 • ako se osuđena osoba nalazi izvan ustanove
 • ako osuđena osoba ili švedska uprava za izvršenje kaznenih sankcija i socijalnu rehabilitaciju podnese zahtjev za smanjenje kazne
 • ako osuđena osoba bude puštena
 • ako osuđena osoba pobjegne iz zatvora ili
 • ako osuđena osoba pobjegne nakon dopusta ili drugog razdoblja provedenog izvan ustanove.

Švedska uprava za izvršenje kaznenih sankcija i socijalnu rehabilitaciju ne treba slati obavijest ako bi se time mogao ugroziti zatvorenikov život ili zdravlje.

Hoću li biti obaviješten o puštanju počinitelja na slobodu (uključujući prijevremeno puštanje na slobodu ili uvjetnu slobodu) ili njegovu bijegu iz zatvora?

U slučaju kaznenog djela protiv osobe (kaznena djela protiv života, zdravlja, slobode ili sigurnosti osobe) švedska uprava za izvršenje kaznenih sankcija i socijalnu rehabilitaciju od vas kao oštećene strane zatražit će da navedete želite li da vas se obavijesti:

 • ako osuđena osoba bude puštena
 • ako osuđena osoba pobjegne iz zatvora ili
 • ako osuđena osoba pobjegne nakon dopusta ili drugog razdoblja provedenog izvan ustanove.

Hoću li biti uključen u odluke o puštanju na slobodu ili uvjetnom otpustu? Primjerice, mogu li dati izjavu ili podnijeti žalbu?

Ne, nemate to pravo.

Posljednji put ažurirano: 18/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

4 - Naknada

Koji je postupak za traženje odštete od počinitelja? (npr. sudski postupak, privatna tužba, adhezijski postupak)

Možete tražiti odštetu za gotovo svaku ozljedu povezanu s kaznenim djelom koju pretrpite. Rasprava o zahtjevu za odštetu obično se provodi istodobno s donošenjem odluke suda o tome je li optuženik kriv za kazneno djelo.

Žrtva ili oštećena strana odštetu mora zatražiti od osobe koja je počinila kazneno djelo ili prouzročila ozljedu. Kako bi se taj postupak olakšao, tužitelj (åklagare) će, ako to zatražite, pripremiti i predstaviti vaš zahtjev za odštetu tijekom suđenja. Jedine su iznimke zahtjevi za odštetu za koje je potreban opsežan istražni postupak ili zahtjevi koji se mogu smatrati očito neopravdanima, tj. ako nisu povezani s kaznenim djelom ili su iznosi puno viši nego što je to uobičajeno u sličnim situacijama.

Ako tražite naknadu štete za ozljede koje ste pretrpjeli zbog kaznenog djela, trebali biste to navesti tijekom policijskog ispitivanja. Trebali biste navesti i želite li da vam tužitelj pomogne podnijeti zahtjev.

Sud je naredio počinitelju da mi plati odštetu/naknadu. Kako mogu biti siguran da će počinitelj platiti odštetu/naknadu?

Činjenica da je sud naložio optuženiku da plati odštetu ne znači da ćete automatski primiti novac. Počinitelj kaznenog djela često neće moći platiti odštetu ili to neće htjeti učiniti dobrovoljno. Tijelo za izvršenje (Kronofogden) pomoći će da vam se isplati odšteta.

Sud će primjerak presude poslati tijelu za izvršenje, koje će vam zatim poslati pismeno u kojem će pitati želite li pomoć u dobivanju odštete. Ako želite pomoć, morate ispuniti obrazac koji ste primili i poslati ga natrag tijelu za izvršenje, koje će zatim ispitati financijsko stanje počinitelja kaznenog djela. Ako se ispostavi da počinitelj može platiti odštetu, tijelo za izvršenje pobrinut će se da je dobijete.

Pomoć tijela za izvršenje besplatna je, osim u vrlo određenim slučajevima. Ako tijelo za izvršenje ne stupi u kontakt s vama, vi biste mu se sami trebali obratiti.

Ako počinitelj ne plati, može li mi država isplatiti predujam odštete/naknade?  Pod kojim uvjetima?

Ne, to nije moguće.

Imam li pravo na odštetu od države?

Ako osuđeni počinitelj kaznenog djela ne može platiti odštetu i nema osiguranje koje bi pokrilo cijeli zahtjev, možda imate pravo na naknadu od države. To se naziva pružanje naknade žrtvama kaznenih djela (brottsskadeersättning) i za njega je zaduženo tijelo za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela (Brottsoffermyndigheten).

Kako bi se naknada žrtvi kaznenog djela mogla isplatiti ako je počinitelj nepoznat, moraju se provesti istražne radnje, primjerice prethodni istražni postupak, kako bi se dokazalo da ste žrtva kaznenog djela, a ne da ste imali nezgodu. Kazneno djelo uvijek se mora prijaviti policiji. Ako je utvrđen identitet osumnjičenika, obično se mora izreći osuđujuća presuda ili kazna.

Naknade žrtvama kaznenih djela obuhvaćaju kaznena djela počinjena u Švedskoj, a možda imate pravo na naknadu ako živite u Švedskoj ili ondje privremeno boravite, npr. kao turist ili student. Ako imate boravište u Švedskoj, možda imate pravo na naknadu čak i ako je kazneno djelo počinjeno u inozemstvu.

Kao i višak u polici osiguranja, sličan iznos oduzet će se od naknade žrtvi kaznenog djela.

Imam li pravo na naknadu u slučaju da počinitelj ne bude osuđen?

Kako bi se naknada žrtvi kaznenog djela mogla isplatiti ako je počinitelj nepoznat, moraju se provesti istražne radnje, primjerice prethodni istražni postupak, kako bi se dokazalo da ste žrtva kaznenog djela, a ne da ste imali nezgodu. Kazneno djelo uvijek se mora prijaviti policiji. Ako je utvrđen identitet osumnjičenika, obično se mora izreći osuđujuća presuda ili kazna.

Imam li pravo na hitnu isplatu u očekivanju odluke o zahtjevu za naknadu?

Ne, to nije moguće.

Posljednji put ažurirano: 18/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Žrtva sam kaznenog djela. Kome se mogu obratiti za potporu i pomoć?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Prava djece u društvu)

BRIS je organizacija za prava djece koja nije povezana s političkim ni vjerskim opredjeljenjem. Ranjiva djeca i mladi u dobi do 18 godina mogu anonimno i besplatno poslati poruku e-pošte, dopisivati se preko interneta ili nazvati savjetnika BRIS-a. BRIS preuzima i pozive odraslih koji s nekim trebaju razgovarati o pitanjima i nedoumicama u pogledu djece i mladih.

Podaci za kontakt:

116 111, telefonska linija za pomoć djeci i mladima

077 150 50 50, telefonska linija za pomoć odraslima

Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@bris.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Potpora žrtvama Švedska)

Potpora žrtvama Švedska neprofitna je organizacija koja se zalaže za pravo svih žrtava kaznenih djela da prime potporu. Sastoji se od lokalnih centara za potporu žrtvama u cijeloj državi, tajništva i besplatne nacionalne telefonske linije za pomoć. Organizacija pomaže žrtvama kaznenih djela, svjedocima i srodnicima slušanjem i pružanjem potpore i dobrih savjeta. Ako je potrebno, žrtva može primiti potporu u odnosima s drugim tijelima koja mogu pružiti, primjerice, psihološku pomoć, usluge skloništa ili financijsku pomoć. Žrtve mogu dobiti i savjete o kaznenom postupku. U okviru organizacije Potpora žrtvama Švedska djeluju i volonteri zaduženi za pomoć koji pružaju informacije i potporu u pogledu sudskog postupka.

Podaci za kontakt:

0200 21 20 19

08 644 88 00

Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@brottsofferjouren.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Udruženje za srodnike djece žrtava spolnog zlostavljanja)

ATSUB održava pojedinačna savjetovanja sa srodnicima djece koja su žrtve spolnog zlostavljanja te im nudi pomoć i potporu u odnosima s nadležnim tijelima. Udruženje organizira i skupine za potporu te pruža pomoć na sudu.

Podaci za kontakt:

08 644 21 12

Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@atsub.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švedski savez za prava LGBT osoba), pozivni centar za potporu žrtvama

RFSL je neprofitna organizacija čiji je cilj osigurati da LGBT osobe imaju ista prava, mogućnosti i obveze kao i sve druge osobe u društvu. RFSL upravlja linijom za potporu žrtvama namijenjenom LGBT osobama koje su pretrpjele zlostavljanje, prijetnje i nasilje. Usluga je namijenjena i srodnicima i prijateljima te osobama koje se na poslu susreću s ranjivim LGBT osobama. Organizacija nudi krizne sastanke, informacije o pravima, pomoć u odnosima s nadležnim tijelima, potporu u sudskom postupku i usluge skloništa.

Podaci za kontakt:

020 34 13 16

Poveznica se otvara u novom prozoruboj@rfsl.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Nacionalna organizacija za skloništa za žene i mlade žene u Švedskoj)

ROKS koordinira svoje lokalne centre te pruža pomoć i usluge skloništa zlostavljanim ženama, djevojkama i djeci. Organizacija je aktivna i u području oblikovanja mišljenja kako bi iskustva članova centra učinila javno dostupnima te kako bi se time smanjilo nasilje muškaraca nad ženama.

Podaci za kontakt:

08 442 99 30

Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@roks.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Nacionalni centar za potporu žrtvama incesta i drugih oblika spolnog zlostavljanja u djetinjstvu)

RISE je neprofitna organizacija koja nudi potporu odraslim osobama koje su u djetinjstvu pretrpjele spolno zlostavljanje. Udruženje ima i telefonsku liniju za pomoć koju mogu nazvati žene i muškarci, djeca, srodnici i stručnjaci. RISE svojim članovima nudi i različite aktivnosti, uključujući razgovore u skupinama za potporu.

Podaci za kontakt:

08 696 00 95

Poveznica se otvara u novom prozorustod@rise-sverige.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.roks.se/

Terrafem

Terrafem je neprofitna organizacija koja upravlja jedinom švedskom nacionalnom linijom za pomoć ženama imigrantskog podrijetla koje su žrtve nasilja. Terrafem upravlja i telefonskom linijom za pravnu pomoć te pruža zaštitu i usluge skloništa zlostavljanim ženama i njihovoj djeci.

Podaci za kontakt:

020 52 10 10

08 643 05 10

Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@terrafem.org

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon predstavlja skloništa za žene, centre za osnaživanje mladih žena i druge službe za potporu koje se zalažu za ravnopravnost spolova u društvu bez nasilja. Rad organizacija članica uglavnom se sastoji od pružanja potpore i zaštite zlostavljanim ženama i njihovoj djeci. Organizacije su aktivne i u području prevencije i pružanja potpore djeci i mladim osobama, utjecanja na mišljenja te širenja znanja.

Podaci za kontakt:

08 642 64 01

Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@unizon.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://unizon.se/

Javna i druga tijela

Brottsoffermyndigheten (Tijelo za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela)

Opća je svrha tijela za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela zalagati se za promicanje prava žrtava kaznenih djela i pobrinuti se za njihove potrebe i interese. Tijelo je odgovorno za četiri područja aktivnosti u cijeloj državi: rješava predmete koji se odnose na pružanje naknade žrtvama kaznenih djela, upravlja Fondom za žrtve kaznenih djela (Brottsofferfonden), djeluje kao stručni centar te osigurava povrat plaćenih naknada žrtvama kaznenih djela.

Podaci za kontakt:

090 70 82 00

Poveznica se otvara u novom prozoruregistrator@brottsoffermyndigheten.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Švedska sudska uprava)

Švedska sudska uprava državno je tijelo odgovorno vladi koje djeluje kao organizacija koja pruža usluge za švedske sudove. Švedska sudska uprava odgovorna je za opću koordinaciju i opća pitanja koja utječu na švedske sudove. To uključuje pružanje usluga sudovima, nacionalnim sudovima koji se bave zakupom i najmom te nacionalnom tijelu za pravnu pomoć (Rättshjälpsmyndigheten).

Podaci za kontakt:

036 15 53 00

Poveznica se otvara u novom prozorudomstolsverket@dom.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.domstol.se/

Kronofogden (Švedsko tijelo za izvršenje)

Švedsko tijelo za izvršenje državno je tijelo. Među ostalim, utvrđuje dugove na temelju naloga za plaćanje i pomaže da se dugovi plate osobama kojima nisu plaćeni.

Podaci za kontakt:

0771 73 73 00

Poveznica se otvara u novom prozorukronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Nacionalni centar za podizanje razine svijesti o nasilju muškaraca nad ženama)

Nacionalni centar za podizanje razine svijesti o nasilju muškaraca nad ženama (NCK) Sveučilišta u Uppsali u ime vlade zalaže se za podizanje razine svijesti o nasilju muškaraca nad ženama, nasilju iz časti te ugnjetavanju i nasilju u istospolnim vezama. NCK je odgovoran za „Kvinnofridslinjen”, švedsku nacionalnu liniju za pomoć žrtvama nasilja te za ambulantu za zlostavljane žene u okviru Sveučilišne bolnice u Uppsali.

Podaci za kontakt:

020 50 50 50

018 611 27 93

Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@nck.uu.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (švedska policija)

Policija istražuje kaznena djela i djeluje u cilju sprječavanja novih kaznenih djela. Policija je zadužena i za predmete koji uključuju fiktivne osobne podatke.

Podaci za kontakt:

114 14

112 (za hitne slučajeve)

Poveznica se otvara u novom prozoruregistrator.kansli@polisen.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Nacionalno tijelo za pravnu pomoć)

Nacionalno tijelo za pravnu pomoć nacionalno je tijelo koje pruža pravnu pomoć u skladu sa švedskim Zakonom o pravnoj pomoći. Nacionalno tijelo za pravnu pomoć tijelo je za povrat sredstava kad sud odluči zatražiti povrat troškova, uključujući naknadu troškova obrane u kaznenim predmetima.

Podaci za kontakt:

060 13 46 00

Poveznica se otvara u novom prozorurattshjalpsmyndigheten@dom.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (Švedska porezna uprava)

Švedska porezna uprava upravno je tijelo za oporezivanje, procjenu vrijednosti imovine, registar stanovništva i upis u upisnik oporuka. Švedska porezna uprava obrađuje i zahtjeve za zaštitu osobnih podataka (tajne oznake i upotreba starih adresa).

Podaci za kontakt:

0771 567 567

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Švedsko udruženje lokalnih tijela i regija)

SKL je članska organizacija za sva općinska, okružna i regionalna vijeća.

Podaci za kontakt:

08 452 70 00

Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@skl.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Švedsko tijelo kaznenog progona)

Tijelo kaznenog progona surađuje s policijom i istražuje kaznena djela. Ako istraga dovede do podizanja optužnice, predmet će se rješavati na sudu. Posao je javnog tužitelja nakon toga dokazati da je optuženik počinio kazneno djelo.

Podaci za kontakt:

010 562 50 00

Poveznica se otvara u novom prozoruregistrator@aklagare.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.aklagare.se/

Telefonske linije za pomoć žrtvama

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Prava djece u društvu)

BRIS je organizacija za prava djece koja nije povezana s političkim ni vjerskim opredjeljenjem. Ranjiva djeca i mladi u dobi do 18 godina mogu anonimno i besplatno poslati poruku e-pošte, dopisivati se preko interneta ili nazvati savjetnika BRIS-a. BRIS preuzima i pozive odraslih koji s nekim trebaju razgovarati o pitanjima i nedoumicama u pogledu djece i mladih.

Podaci za kontakt:

116 111, telefonska linija za pomoć djeci i mladima

077 150 50 50, telefonska linija za pomoć odraslima

Brottsofferjouren Sverige (Potpora žrtvama Švedska)

Potpora žrtvama Švedska neprofitna je organizacija koja se zalaže za pravo svih žrtava kaznenih djela da prime potporu. Sastoji se od lokalnih centara za potporu žrtvama u cijeloj državi, tajništva i besplatne nacionalne telefonske linije za pomoć. Organizacija pomaže žrtvama kaznenih djela, svjedocima i srodnicima slušanjem i pružanjem potpore i dobrih savjeta. Ako je potrebno, žrtva može primiti potporu u odnosima s drugim tijelima koja mogu pružiti, primjerice, psihološku pomoć, usluge skloništa ili financijsku pomoć. Žrtve mogu dobiti i savjete o kaznenom postupku. U okviru organizacije Potpora žrtvama Švedska djeluju i volonteri zaduženi za pomoć koji pružaju informacije i potporu u pogledu sudskog postupka.

Potpora žrtvama Švedska upravlja nacionalnom linijom za pomoć u okviru koje se pomoć može pružiti svim žrtvama kaznenih djela i može ih se uputiti lokalnom centru za pomoć žrtvama. Usluge potpore nacionalne linije za pomoć dostupne su na 21 jeziku.

Podaci za kontakt:

0200 21 20 19

Brottsoffermyndigheten (Tijelo za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela)

Opća je svrha tijela za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela zalagati se za promicanje prava žrtava kaznenih djela i pobrinuti se za njihove potrebe i interese. Tijelo je odgovorno za četiri područja aktivnosti u cijeloj državi: rješava predmete koji se odnose na pružanje naknade žrtvama kaznenih djela, upravlja Fondom za žrtve kaznenih djela (Brottsofferfonden), djeluje kao stručni centar te osigurava povrat plaćenih naknada žrtvama kaznenih djela.

Tijelo za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela upravlja linijom za pomoć u okviru koje možete dobiti odgovore na pitanja o financijskoj naknadi nakon što je počinjeno kazneno djelo, primjerice, o pravu na „zastupnika oštećene strane”, posebnim zastupnicima za djecu, sudskim zabranama i sudskim postupcima.

Podaci za kontakt:

090 70 82 00

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Nacionalni centar za podizanje razine svijesti o nasilju muškaraca nad ženama)

Nacionalni centar za podizanje razine svijesti o nasilju muškaraca nad ženama (NCK) Sveučilišta u Uppsali u ime vlade zalaže se za podizanje razine svijesti o nasilju muškaraca nad ženama, nasilju iz časti te ugnjetavanju i nasilju u istospolnim vezama. NCK je odgovoran za „Kvinnofridslinjen”, švedsku nacionalnu liniju za pomoć žrtvama nasilja te za ambulantu za zlostavljane žene u okviru Sveučilišne bolnice u Uppsali.

Podaci za kontakt:

020 50 50 50

Terrafem

Terrafem je neprofitna organizacija koja upravlja jedinom švedskom nacionalnom linijom za pomoć ženama imigrantskog podrijetla koje su žrtve nasilja. Terrafem upravlja i telefonskom linijom za pravnu pomoć te pruža zaštitu i usluge skloništa zlostavljanim ženama i njihovoj djeci.

Podaci za kontakt:

020 52 10 10

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švedski savez za prava LGBT osoba), pozivni centar za potporu žrtvama

RFSL je neprofitna organizacija čiji je cilj osigurati da LGBT osobe imaju ista prava, mogućnosti i obveze kao i sve druge osobe u društvu. RFSL upravlja linijom za potporu žrtvama namijenjenom LGBT osobama koje su pretrpjele zlostavljanje, prijetnje i nasilje. Usluga je namijenjena i srodnicima i prijateljima te osobama koje se na poslu susreću s ranjivim LGBT osobama. Organizacija nudi krizne sastanke, informacije o pravima, pomoć u odnosima s nadležnim tijelima, potporu u sudskom postupku i usluge skloništa.

Podaci za kontakt:

020 34 13 16

Je li potpora žrtvama besplatna?

Da, potpora koju žrtvama pružaju neprofitne organizacije besplatna je. Navedeno vrijedi i za službe za potporu za koje su zadužena javna tijela.

Koje vrste potpore mogu primiti od državnih službi ili tijela?

Brottsoffermyndigheten (Tijelo za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela)

Opća je svrha tijela za pružanje naknade i potpore žrtvama kaznenih djela zalagati se za promicanje prava žrtava kaznenih djela i pobrinuti se za njihove potrebe i interese. Tijelo je odgovorno za četiri područja aktivnosti u cijeloj državi: rješava predmete koji se odnose na pružanje naknade žrtvama kaznenih djela, upravlja Fondom za žrtve kaznenih djela (Brottsofferfonden), djeluje kao stručni centar te osigurava povrat plaćenih naknada žrtvama kaznenih djela.

Podaci za kontakt:

090 70 82 00

Poveznica se otvara u novom prozoruregistrator@brottsoffermyndigheten.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Švedska sudska uprava)

Švedska sudska uprava državno je tijelo odgovorno vladi koje djeluje kao organizacija koja pruža usluge za švedske sudove. Švedska sudska uprava odgovorna je za opću koordinaciju i opća pitanja koja utječu na švedske sudove. To uključuje pružanje usluga sudovima, nacionalnim sudovima koji se bave zakupom i najmom te nacionalnom tijelu za pravnu pomoć (Rättshjälpsmyndigheten).

Podaci za kontakt:

036 15 53 00

Poveznica se otvara u novom prozorudomstolsverket@dom.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.domstol.se/

Kronofogden (Švedsko tijelo za izvršenje)

Švedsko tijelo za izvršenje državno je tijelo. Među ostalim, utvrđuje dugove na temelju naloga za plaćanje i pomaže da se dugovi plate osobama kojima nisu plaćeni.

Podaci za kontakt:

0771 73 73 00

Poveznica se otvara u novom prozorukronofogdemyndigheten@kronofogden.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – Nacionalni centar za podizanje razine svijesti o nasilju muškaraca nad ženama)

Nacionalni centar za podizanje razine svijesti o nasilju muškaraca nad ženama (NCK) Sveučilišta u Uppsali u ime vlade zalaže se za podizanje razine svijesti o nasilju muškaraca nad ženama, nasilju iz časti te ugnjetavanju i nasilju u istospolnim vezama. NCK je odgovoran za „Kvinnofridslinjen”, švedsku nacionalnu liniju za pomoć žrtvama nasilja te za ambulantu za zlostavljane žene u okviru Sveučilišne bolnice u Uppsali.

Podaci za kontakt:

020 50 50 50

018 611 27 93

Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@nck.uu.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (švedska policija)

Policija istražuje kaznena djela i djeluje u cilju sprječavanja novih kaznenih djela. Policija je zadužena i za predmete koji uključuju fiktivne osobne podatke.

Podaci za kontakt:

114 14

112 (za hitne slučajeve)

Poveznica se otvara u novom prozoruregistrator.kansli@polisen.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (Nacionalno tijelo za pravnu pomoć)

Nacionalno tijelo za pravnu pomoć nacionalno je tijelo koje pruža pravnu pomoć u skladu sa švedskim Zakonom o pravnoj pomoći. Nacionalno tijelo za pravnu pomoć tijelo je za povrat sredstava kad sud odluči zatražiti povrat troškova, uključujući naknadu troškova obrane u kaznenim predmetima.

Podaci za kontakt:

060 13 46 00

Poveznica se otvara u novom prozorurattshjalpsmyndigheten@dom.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (Švedska porezna uprava)

Švedska porezna uprava upravno je tijelo za oporezivanje, procjenu vrijednosti imovine, registar stanovništva i upis u upisnik oporuka. Švedska porezna uprava obrađuje i zahtjeve za zaštitu osobnih podataka (tajne oznake i upotreba starih adresa).

Podaci za kontakt:

0771 567 567

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – Švedsko udruženje lokalnih tijela i regija)

SKL je članska organizacija za sva općinska, okružna i regionalna vijeća.

Podaci za kontakt:

08 452 70 00

Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@skl.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://skl.se/

Åklagarmyndigheten (Švedsko tijelo kaznenog progona)

Tijelo kaznenog progona surađuje s policijom i istražuje kaznena djela. Ako istraga dovede do podizanja optužnice, predmet će se rješavati na sudu. Posao je javnog tužitelja nakon toga dokazati da je optuženik počinio kazneno djelo.

Podaci za kontakt:

010 562 50 00

Poveznica se otvara u novom prozoruregistrator@aklagare.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.aklagare.se/

Koje vrste potpore mogu primiti od nevladinih organizacija?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Prava djece u društvu)

BRIS je organizacija za prava djece koja nije povezana s političkim ni vjerskim opredjeljenjem. Ranjiva djeca i mladi u dobi do 18 godina mogu anonimno i besplatno poslati poruku e-pošte, dopisivati se preko interneta ili nazvati savjetnika BRIS-a. BRIS preuzima i pozive odraslih koji s nekim trebaju razgovarati o pitanjima i nedoumicama u pogledu djece i mladih.

Podaci za kontakt:

116 111, telefonska linija za pomoć djeci i mladima

077 150 50 50, telefonska linija za pomoć odraslima

Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@bris.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (Potpora žrtvama Švedska)

Potpora žrtvama Švedska neprofitna je organizacija koja se zalaže za pravo svih žrtava kaznenih djela da prime potporu. Sastoji se od lokalnih centara za potporu žrtvama u cijeloj državi, tajništva i besplatne nacionalne telefonske linije za pomoć. Organizacija pomaže žrtvama kaznenih djela, svjedocima i srodnicima slušanjem i pružanjem potpore i dobrih savjeta. Ako je potrebno, žrtva može primiti potporu u odnosima s drugim tijelima koja mogu pružiti, primjerice, psihološku pomoć, usluge skloništa ili financijsku pomoć. Žrtve mogu dobiti i savjete o kaznenom postupku. U okviru organizacije Potpora žrtvama Švedska djeluju i volonteri zaduženi za pomoć koji pružaju informacije i potporu u pogledu sudskog postupka.

Podaci za kontakt:

0200 21 20 19

08 644 88 00

Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@brottsofferjouren.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – Udruženje za srodnike djece žrtava spolnog zlostavljanja)

ATSUB održava pojedinačna savjetovanja sa srodnicima djece koja su žrtve spolnog zlostavljanja te im nudi pomoć i potporu u odnosima s nadležnim tijelima. Udruženje organizira i skupine za potporu te pruža pomoć na sudu.

Podaci za kontakt:

08 644 21 12

Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@atsub.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – Švedski savez za prava LGBT osoba), pozivni centar za potporu žrtvama

RFSL je neprofitna organizacija čiji je cilj osigurati da LGBT osobe imaju ista prava, mogućnosti i obveze kao i sve druge osobe u društvu. RFSL upravlja linijom za potporu žrtvama namijenjenom LGBT osobama koje su pretrpjele zlostavljanje, prijetnje i nasilje. Usluga je namijenjena i srodnicima i prijateljima te osobama koje se na poslu susreću s ranjivim LGBT osobama. Organizacija nudi krizne sastanke, informacije o pravima, pomoć u odnosima s nadležnim tijelima, potporu u sudskom postupku i usluge skloništa.

Podaci za kontakt:

020 34 13 16

Poveznica se otvara u novom prozoruboj@rfsl.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Nacionalna organizacija za skloništa za žene i mlade žene u Švedskoj)

ROKS koordinira svoje lokalne centre te pruža pomoć i usluge skloništa zlostavljanim ženama, djevojkama i djeci. Organizacija je aktivna i u području oblikovanja mišljenja kako bi iskustva članova centra učinila javno dostupnima te kako bi se time smanjilo nasilje muškaraca nad ženama.

Podaci za kontakt:

08 442 99 30

Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@roks.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttps://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – Nacionalni centar za potporu žrtvama incesta i drugih oblika spolnog zlostavljanja u djetinjstvu)

RISE je neprofitna organizacija koja nudi potporu odraslim osobama koje su u djetinjstvu pretrpjele spolno zlostavljanje. Udruženje ima i telefonsku liniju za pomoć koju mogu nazvati žene i muškarci, djeca, srodnici i stručnjaci. RISE svojim članovima nudi i različite aktivnosti, uključujući razgovore u skupinama za potporu.

Podaci za kontakt:

08 696 00 95

Poveznica se otvara u novom prozorustod@rise-sverige.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://rise-sverige.se/

Terrafem

Terrafem je neprofitna organizacija koja upravlja jedinom švedskom nacionalnom linijom za pomoć ženama imigrantskog podrijetla koje su žrtve nasilja. Terrafem upravlja i telefonskom linijom za pravnu pomoć te pruža zaštitu i usluge skloništa zlostavljanim ženama i njihovoj djeci.

Podaci za kontakt:

020 52 10 10

08 643 05 10

Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@terrafem.org

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon predstavlja skloništa za žene, centre za osnaživanje mladih žena i druge službe za potporu koje se zalažu za ravnopravnost spolova u društvu bez nasilja. Rad organizacija članica uglavnom se sastoji od pružanja potpore i zaštite zlostavljanim ženama i njihovoj djeci. Organizacije su aktivne i u području prevencije i pružanja potpore djeci i mladim osobama, utjecanja na mišljenja te širenja znanja.

Podaci za kontakt:

08 642 64 01

Poveznica se otvara u novom prozoruinfo@unizon.se

Poveznica se otvara u novom prozoruhttp://unizon.se/

Posljednji put ažurirano: 18/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.