Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Kako mogu prijaviti kazneno djelo?

Kazneno djelo policiji možete prijaviti pozivom na broj 114 14 (+46 77 114 14 00 ako ste izvan Švedske) ili odlaskom u policijsku postaju. Kazneno djelo možete prijaviti i putem interneta u slučaju provale, prijevare s platnim karticama, krađe ili gubitka (osim ako je riječ o putovnici ili osobnoj iskaznici). Ako vam je identitet zaštićen, kazneno djelo ne biste trebali prijaviti putem interneta. U slučaju nužde ili ako je kazneno djelo u tijeku možete nazvati broj za hitne slučajeve, 112. Poveznica na e-izvješće.

Kako mogu saznati u kojoj je fazi moj predmet?

Kada podnesete prijavu policiji, vašem će predmetu biti dodijeljen broj i dobit ćete podatke za kontakt koji su vam potrebni kako biste dobili informacije o predmetu. Osim toga, podatke o vašem predmetu možete saznati i ako se policiji obratite telefonski, slanjem poruke e-pošte vašoj lokalnoj policijskoj postaji ili posjetom najbližoj policijskoj postaji. Ako želite razgovarati s policijskim službenikom zaduženim za vaš predmet, možete nazvati nacionalni telefonski broj policije, 114 14. Telefonska centrala spojit će vas sa službenikom zaduženim za vaš predmet.

Imam li pravo na pravnu pomoć (tijekom istražnog ili sudskog postupka)? Pod kojim uvjetima?

Za neke vrste kaznenih djela žrtve imaju pravo na vlastita pravnog zastupnika, poznatog kao „zastupnik oštećene strane” (målsägandebiträde). To se posebno primjenjuje na kaznena djela spolnog nasilja i nasilja u obitelji, ali i na druga kaznena djela ako postoji posebna potreba. Zastupnik se može imenovati čim započne (prethodni) istražni postupak, a pravna vam je pomoć besplatna. Ako smatrate da vam je potreban pravni zastupnik, o tome biste što prije trebali raspraviti s javnim tužiteljem (åklagare) ili policijskim službenikom zaduženim za prethodni istražni postupak. Zahtjev možete dostaviti i izravno okružnom sudu (tingsrätt). Okružni sud utvrdit će imate li pravo na zastupanje i imenovati pravnog zastupnika, kojeg možete predložiti i vi sami. Zastupnik je obično odvjetnik i njegova je obveza štititi vaše interese te pružiti vam pomoć i potporu tijekom prethodnog istražnog postupka i suđenja. Obvezan je čuvati tajnost podataka i može vam pomoći u iznošenju argumenata i podnijeti zahtjev za odštetu. Ta zadaća prestaje nakon sudskog postupka, a pomoć u dobivanju odštete ili neke druge vrste naknade ne čini dio njegove uloge „zastupnika oštećene strane”.

Ako je skrbnik (obično roditelj) osumnjičen za kazneno djelo protiv svojeg djeteta, tom se djetetu može dodijeliti poseban zastupnik. Isto se primjenjuje i kad je osoba koja je osumnjičena za kazneno djelo bliski srodnik skrbnika. Zastupnik će štititi prava djeteta tijekom prethodnog istražnog postupka i suđenja. Odvjetnik, pravnik u odvjetničkom društvu ili neka druga osoba može biti imenovana kao posebni zastupnik. Ta osoba mora ispunjavati i određene uvjete u pogledu znanja i iskustva te osobnih kvaliteta zbog kojih je posebno prikladna za tu zadaću.

Pravna zaštita uključena je u police osiguranja kućanstva. To znači da vam osiguranje primjerice može isplatiti naknadu sudskih troškova ako se vaš zahtjev za odštetu ne riješi u kaznenom postupku. Osiguranje će obično navesti odredbu na temelju koje morate platiti određeni dio troškova (višak). Za više informacija obratite se svojem osiguravajućem društvu.

Pravne savjete u skladu sa švedskim Zakonom o pravnoj pomoći (Rättshjälpslagen) možete dobiti u svim vrstama predmeta. Savjet bi se, primjerice, mogao odnositi na zahtjev za odštetu u kojem vam javni tužitelj nije pomogao ili na pregovore s osiguravajućim društvom. Možete se obratiti odvjetničkom društvu koje pruža pravne savjete u skladu sa Zakonom o pravnoj pomoći. S odvjetnikom se možete savjetovati u trajanju od najviše dva sata uz fiksnu naknadu. Naknada iznosi oko 1 600 SEK po satu, a, ovisno o vašem financijskom stanju, može biti i niža.

Ako nemate osiguranje troškova pravne zaštite i vaš se predmet ne može riješiti s pomoću pravnih savjeta koje ste primili, ovisno o procjeni vaših potreba možete dobiti pravnu pomoć. Država će zatim platiti dio troškova vašeg pravnog zastupnika. Možete dobiti pomoć i za troškove putovanja, smještaja i dostavljanja dokaza te za druge troškove. Odvjetnik, sud ili nacionalno tijelo za pravnu pomoć (Rättshjälpsmyndighet) može vam dati savjete u pogledu zahtjeva za pravnu pomoć.

Mogu li tražiti nadoknadu troškova (za sudjelovanje u istražnom/sudskom postupku)? Pod kojim uvjetima?

Ako vas pozove policija ili javni tužitelj, imate pravo na povrat troškova dolaska na ispitivanje. Oni se mogu odnositi na troškove puta i smještaja, naknadu za izgubljene prihode ili druge financijske gubitke. Međutim, naknada za izgubljen prihod ograničena je na određeni iznos. Za tu vrstu naknade troškova obratite se policiji.

Ako vas pozove policija ili javni tužitelj, imate pravo na povrat troškova dolaska na ispitivanje. Predsjednik suda ponekad će vas nakon završetka ispitivanja pitati jeste li podnijeli zahtjev za naknadu troškova. Međutim, pitanje plaćanja uglavnom se rješava nakon suđenja u prostorijama za prijem stranaka na sudu. Zatim možete zatražiti naknadu troškova i saznati koji ćete iznos dobiti. Iznos će biti uplaćen izravno u prostoriji za prijem. Visoki troškovi mogu podlijegati odgodi, za više informacija obratite se sudu.

Mogu li podnijeti žalbu ako je moj predmet zaključen izvan suda?

Ako je vaš predmet zaključen i niste zadovoljni odlukom, možete zatražiti da ga preispita javni tužitelj. Obratite se policiji, a ona će pitanje na vaš zahtjev proslijediti tužitelju. Ako niste zadovoljni odlukom koju je donio javni tužitelj, najbližem višem tužitelju možete dostaviti zahtjev za obnovu postupka (överprövning).

Mogu li se uključiti u suđenje?

Da, obično ćete morati biti uključeni u suđenje jer su dokazi koje iznesete važni kako bi sud mogao donijeti odluku u predmetu.

Koja je moja službena uloga u pravosudnom sustavu? Primjerice, jesam li ili mogu li odabrati da budem: žrtva, svjedok, građanskopravna stranka ili privatni tužitelj?

U skladu sa švedskim pravom tijekom prethodnog istražnog postupka i suđenja imate status oštećene strane (målsägande). Ne možete biti stranka u predmetu sve dok javni tužitelj ne pokrene postupak. Stranka u predmetu možete postati u sljedećim slučajevima:

  • kada tužitelj pokrene postupak
  • ako ste podnijeli zahtjev za odštetu i/ili
  • ako pružate pomoć u kaznenom progonu.

Pomoć u kaznenom progonu možete pružiti bilo kad tijekom suđenja. Imat ćete gotovo isti postupovni status kao i tužitelj te ćete, primjerice, sudu moći predstaviti vlastite dokaze, ali ne morate dokazivati ništa u pogledu kaznenog djela.

Na vlastitu inicijativu možete podnijeti pojedinačnu tužbu ili posebnu tužbu ako je tužitelj odustao od opće optužnice ili ju je povukao. U tom slučaju morate dokazati sudu da se kazneno djelo dogodilo.

Koja su moja prava i obveze u toj ulozi?

Ako niste stranka u predmetu, bit ćete obaviješteni o datumu i vremenu suđenja. Međutim, bit ćete obaviješteni samo ako ste to zatražili tijekom prethodnog istražnog postupka. Ako ste stranka u predmetu, imate pravo biti prisutni na suđenju, čak i ako postupak nije javan.

Možete dobiti poziv da se pojavite na sudu ako je tužitelj zatražio da vas se ispita ili ako ste podnijeli zahtjev za odštetu. Primit ćete poziv s datumom i vremenom kada se trebate pojaviti na sudu i pojedinostima o prihvatljivim razlozima za nepojavljivanje. Ako ste bolesni ili postoji drugi prihvatljiv razlog za nepojavljivanje, sud o tome morate obavijestiti prije početka postupka, i to što prije. Sud će vas zatim obavijestiti je li vaša prisutnost obvezna ili ne. Ako se ne pojavite, a za to nemate valjan razlog, može vam biti izrečena novčana kazna.

Tijekom suđenja imate pravo zatražiti odštetu, a to pravo imate samo ako ste oštećena strana. Ispitat će vas tužitelj i optuženik (ili odvjetnik optuženika). Na ispitivanje nećete odgovarati pod prisegom. Ako ste stranka u predmetu, vi ili vaš zastupnik možete ispitivati optuženika, svjedoke i vještake. Na kraju suđenja imat ćete i priliku dati zaključnu izjavu.

Ako vas pozove policija ili javni tužitelj, imate pravo na povrat troškova dolaska na ispitivanje. Troškovi za koje možete ostvariti povrat jesu putni troškovi, troškovi smještaja i gubitak prihoda (do 700 SEK po danu).

Mogu li dati izjavu tijekom suđenja ili podastrijeti dokaze? Pod kojim uvjetima?

Da, tužitelj će vjerojatno htjeti da vas se tijekom suđenja ispita. Međutim, oštećena strana ne može sudjelovati u svojstvu svjedoka. To znači da nećete dati iskaz pod prisegom. Ako ste stranka u predmetu, imate pravo podastrijeti dokaze tijekom suđenja.

Koje ću informacije dobiti tijekom suđenja?

Ako ste stranka u postupku, imate pravo da vas se na različite načine obavijesti o sudskom postupku i o onome što se dogodilo u vašem predmetu. Na švedskom jeziku to se naziva „partsinsyn”. Ako ste oštećena strana, ali niste stranka u postupku, nemate isto pravo da vas se obavijesti o postupku.

Tijekom prethodnog istražnog postupka koji provodi policija navest ćete želite li primiti obavijest o presudi u predmetu. Ako ste bili stranka u postupku, sud će vam poslati presudu. Ako niste bili stranka, presudu će vam poslati ako ste to zatražili.

Hoću li imati pristup sudskim spisima?

Ako ste stranka u postupku, imate pravo da vas se na različite načine obavijesti o sudskom postupku i o onome što se događa u vašem predmetu. Na švedskom jeziku to se naziva „partsinsyn” i svrha mu je zadovoljiti potrebu stranke za informacijama kako bi svoje zahtjeve ostvarila u okviru tužbe ili sudskog postupka. To bi, primjerice, značilo da biste na vlastiti zahtjev ili na inicijativu suda mogli dobiti pristup dokumentima ili drugim materijalima u predmetu. Sud isto tako ima „obvezu priopćavanja”, što znači da na vlastitu inicijativu mora osigurati da stranka dobije pristup dokumentima ili drugim materijalima u istražnom postupku koje je u pogledu predmeta dostavio netko drugi osim same stranke. Stranka sudu može dostaviti primjedbe o tim materijalima.

Ako ste oštećena strana, ali niste stranka u postupku, nemate isto pravo da vas se obavijesti o postupku.

Posljednji put ažurirano: 18/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.