Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Švedska

Sadržaj omogućio
Švedska

Smatra se da ste žrtva kaznenog djela ako ste pretrpjeli štetu, npr. ozlijeđeni ste ili vam je oštećena ili ukradena imovina uslijed događaja koji u skladu s nacionalnim zakonodavstvom predstavlja kazneno djelo. Kao žrtvi kaznenog djela, zakonom su vam zajamčena određena osobna prava prije, tijekom i nakon sudskog postupka. Možete imati pravo i na različite oblike potpore, kao i na naknadu štete nastale zbog kaznenog djela.

Kazneni postupci u Švedskoj započinju istragom kaznenog djela, odnosno prethodnom istragom. Uz neke iznimke, prethodna se istraga mora provesti ako postoje razlozi na temelju kojih se može pretpostaviti da je počinjeno kazneno djelo. Prethodnu istragu provodi policija, ali je nekad vodi i javni tužitelj. Nakon završetka istrage javni tužitelj može odlučiti nastaviti postupak prosljeđivanjem predmeta sudu ili zaključiti predmet zbog nedostatka dokaza. Bude li predmet proslijeđen sudu, održat će se suđenje. Tijekom suđenja sud razmatra sve prikupljene dokaze i odlučuje o krivnji optuženog. Isto tako, sud će navesti postoji li mogućnost žalbe višem sudu.

Kao žrtva kaznenog djela imate važnu ulogu u postupku i razna prava. U sudskom postupku možete sudjelovati bez posebnog pravnog statusa, a možete preuzeti i aktivniju ulogu tako da službeno postanete stranka u postupku. Možete tražiti naknadu štete i/ili pomagati tužiteljstvu. U određenim slučajevima možete podnijeti privatnu tužbu na vlastitu inicijativu ako javni tužitelj odluči da neće podići optužnicu.

Kliknite na poveznice u nastavku kako biste pronašli informacije koje trebate

1 - Prava koja uživam kao žrtva kaznenog djela

2 - Prijavljivanje kaznenog djela i moja prava tijekom istražnog ili sudskog postupka

3 - Moja prava nakon suđenja

4 - Naknada

5 - Moja prava na potporu i pomoć

Posljednji put ažurirano: 18/01/2019

Verziju ove stranice na nacionalnom jeziku održava odgovarajuća država članica. Prijevode je napravila služba Europske komisije. Moguće promjene u originalu koje su unijela nadležna nacionalna tijela možda još nisu vidljive u drugim jezičnim verzijama. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest kako biste vidjeli propise o autorskim pravima države članice odgovorne za ovu stranicu.