Prava žrtava kaznenih djela (po zemljama)

Kao žrtvi kaznenog djela, osigurani su vam niz prava te pomoć nacionalnih tijela i organizacija koji će vam pružiti savjete i pomoć. Ovi članci sadržavaju niz informacija o tome što možete očekivati u svakoj od država članica Europske unije.

Ako ste žrtva kaznenog djela, prvo ćete morati razmisliti hoćete li to prijaviti. Možda će vam to izazvati neugodu ili zabrinutost, no, ne prijavite li kazneno djelo, manje je vjerojatno da će ga policija istražiti i da će počinitelj odgovarati za svoja djela. Prijava kaznenog djela može biti važna i iz praktičnih razloga, na primjer radi podnošenja odštetnog zahtjeva.

Moguće je da će vam neka prava biti dostupna bez obzira na to jeste li prijavili kazneno djelo. Međutim, nakon što prijavite kazneno djelo možete ostvariti niz prava i dobiti dodatnu potporu koji vam inače ne bi bili dostupni. Time se osigurava da u potpunosti sudjelujete u postupku i razumijete što se zbiva. Dodatna je svrha olakšati vam postupak u najvećoj mogućoj mjeri.

Čim prijavite kazneno djelo policiji ili što je prije moguće nakon toga, trebali biste provjeriti u kojem svojstvu možete sudjelovati u postupku – kao žrtva, očevidac, građanskopravna stranka, oštećena stranka, privatni tužitelj itd. Te se uloge razlikuju od države do države, a neke od njih nose i određena prava koja mogu biti važna kasnije tijekom postupka, na primjer pravo da se kao žrtva žalite na rezultat sudskog postupka. Kada budete čitali informativne članke obratite pozornost na uloge i rokove. Raspitajte se u policiji koje uloge postoje i koje rokove morate poštovati da biste stekli odgovarajući status. Od nadležnih tijela možete tražiti objašnjenja da biste lakše odlučili kako najbolje zaštititi svoja prava i pravne interese.

Nakon što prijavite kazneno djelo, nadležna tijela radit će na tome da vama i drugima osiguraju pravdu. U tom postupku, ako dođe do kaznenog progona, mogu zahtijevati vašu aktivnu suradnju do kraja sudskog postupka, možda i poslije njega. U tom postupku imate važnu ulogu i vaša se pomoć iznimno cijeni.

Policija će pokrenuti istragu kako bi pronašla dovoljno dokaza za kazneni progon počinitelja kaznenog djela. Ako počinitelj u sudskom postupku bude proglašen krivim, sudac će mu odrediti i odgovarajuću kaznu.

Kao žrtva imate niz zakonom zajamčenih prava u okviru kaznenog postupka i izvan njega. Osim toga, nekim pravima mogu biti obuhvaćene i vaša obitelj i rodbina. Europska unija poduzela je mjere da bi zajamčila minimalna prava i određene standarde s kojima države članice trebaju uskladiti svoje zakone.

U sljedećim informativnim člancima opisani su najvažniji koraci kaznenih postupaka u svakoj državi članici te su objašnjena prava koja imate i osnovna pravila kojih se morate pridržavati kako biste ih ostvarili. Ponuđene informacije nisu zamjena pravnom savjetu, one su samo smjernice.

Za detaljne informacije koje se odnose na određenu zemlju odaberite odgovarajuću zastavu.

Svako upućivanje na osobu muškog spola u ovim informacijama smatra se upućivanjem i na osobu ženskog spola i obratno, osim ako je iz konteksta jasno vidljivo drugačije.

Posljednji put ažurirano: 08/10/2020

Stranicu održava Europska komisija. Informacije na ovoj stranici ne odražavaju nužno službeno stajalište Europske komisije. Europska komisija ne preuzima nikakvu odgovornost za informacije ili podatke sadržane ili navedene u ovom dokumentu. Pogledajte pravnu obavijest koja se odnosi na propise za autorska prava za europske stranice.