Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Ausztria

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy feljelentést tennék a bűncselekmény miatt?

A bűncselekményre vonatkozó feljelentése előtt tájékoztatást kaphat a jogairól a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium (Bundesministerium für Justiz) honlapjáról (itt) és az Áldozatsegítő segélyvonalon (Opfernotruf) vagy pedig az Áldozatsegítő segélyvonal honlapjáról (0800 112 112 vagy itt).

Bűncselekmény áldozataként Ön jogosult arra, hogy jogairól tájékoztatást kapjon a hatóságoktól. Főszabály szerint ezt a tájékoztatást a nyomozás megkezdésekor kell közölni. Amennyiben Ön jogosult az áldozatsegítő szolgálattól áldozatsegítő szolgáltatások igénybevételére, erről az első meghallgatást megelőzően tájékoztatják. A tárgyalásra szóló idézés ugyancsak tartalmaz információt ezekről a támogatási szolgáltatásokról és tartalmazza a releváns áldozatsegítő szervezetek címét. Tájékoztatják továbbá arról a jogáról is, hogy bizalmi kísérőt vehet igénybe.

Amennyiben Ön nemi erkölcs elleni bűncselekmény vagy kapcsolati erőszak áldozata vagy kiskorú, akkor Ön különösen veszélyeztetett áldozatnak minősül. Ez azt jelenti, hogy Önt további jogok illetik meg; így különösen tájékoztatni kell Önt a meghallgatás és a tanúvallomás előtt arról, hogy

 • a nyomozás során amikor csak lehetséges Önnel azonos nemű személy hallgatja meg Önt;
 • megtagadhatja a válaszadást a bűncselekmény részleteivel kapcsolatos kérdésekre, pl. nemi erkölcs elleni bűncselekmény esetén, amennyiben ezeket indokolatlannak tartja. Előfordulhat azonban, hogy válaszolnia kell ezekre a kérdésekre, amennyiben az eljárás tárgyára tekintettel vallomása különös jelentőséggel bír;
 • a nyomozás és a bírósági eljárás során joga van a tapintatos meghallgatáshoz;
 • kérheti a nyilvánosság tárgyalásról való kizárását;
 • tájékoztatást kaphat arról, ha a tettes megszökik, ha ismételten elfogják, vagy ha az őrizetét megszüntetik;
 • a tárgyalás során bizalmi kísérőt vehet igénybe.

További információ az áldozatsegítő szervezetek azon kiadványaiban található, amelyet a rendőrség bocsát rendelkezésre. Biztos lehet benne, hogy szóban tájékoztatást fog kapni a jogairól.

Nem abban az uniós országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

A bűncselekmények áldozatainak jogaira, támogatására és védelmére vonatkozó minimumszabályok megállapításáról és a 2001/220/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2012. október 25-i 2012/29/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv gondoskodik arról, hogy az áldozatok valamennyi uniós tagállamban azonos jogokat élvezzenek. Ezeket a jogokat az áldozat állampolgárságától függetlenül alkalmazni kell.

A bűncselekményekre vonatkozó feljelentések egyszerűsítése érdekében olyan helyzetekben, amelyekben a bűncselekményt egy másik uniós tagállamban követték el, az ilyen bűncselekménnyel kapcsolatban az áldozat tartózkodási helyének országában tett panaszokat az ügyészség a másik tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságának továbbítja.

Emellett a büntetőeljárás során Ön jogosult ingyenes fordítási szolgáltatás igénybevételére is.

Ha feljelentést teszek egy bűncselekmény miatt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

Bűncselekmény áldozataként Önt azonnal tájékoztatják a jogairól. Ez a tájékoztatás az alábbiakat tartalmazza:

 • jogai a büntetőeljárásban;
 • az áldozatsegítő szolgálatok kapcsolattartási adatait és az általuk nyújtott szolgáltatásokat;
 • a bűncselekmény elkövetőjétől kártérítés igénylésének lehetőségét;
 • annak lehetőségét, hogy az államtól kártérítést kérjen.

Amennyiben Ön jogosult az áldozatsegítő szolgálattól áldozatsegítő szolgáltatások igénybevételére, erről az első meghallgatást megelőzően tájékoztatják. A tárgyalásra szóló idézés információt tartalmaz ezekről a támogatási szolgáltatásokról, és tartalmazza a releváns áldozatsegítő szervezetek címét is. Tájékoztatják továbbá arról a jogáról is, hogy bizalmi kísérőt vehet igénybe. További információ az áldozatsegítő szolgálatok azon kiadványain és szórólapjain található, amelyet a rendőrség bocsát rendelkezésre. Biztos lehet benne, hogy szóban tájékoztatást fog kapni a jogairól.

Amennyiben szexuális integritása ellen követtek el erőszakot, a következő jogokról jogosult tájékoztatást kapni a tárgyalása és tanúvallomása előtt:

 • joga van arra, hogy lehetőség szerint Önnel azonos nemű személy hallgassa meg Önt a nyomozás során;
 • megtagadhatja a válaszadást a nemi erkölcs elleni bűncselekmény részleteivel kapcsolatos kérdésekkel kapcsolatban, például, amennyiben ezeket indokolatlannak tartja. Előfordulhat azonban, hogy válaszolnia kell ezekre a kérdésekre, amennyiben az eljárás tárgyára tekintettel vallomása különös jelentőséggel bír;
 • a nyomozás és a tárgyalás során joga van a tapintatos meghallgatáshoz;
 • joga van a nyilvánosság tárgyalásról történő kizárásához.
 • tájékoztatást kaphat arról, ha a tettes megszökik, ha ismételten elfogják, vagy ha előzetes őrizetét megszüntetik;
 • a tárgyalás során bizalmi kísérőt vehet igénybe.

Miután feljelentést tett a bűncselekmény miatt, a feljelentéséről írásbeli visszaigazolást kap. Ez tartalmaz egy hivatkozási számot. Amennyiben Ön felhívja az illetékes rendőrkapitányságot, és erre a számra hivatkozik, beszélhet az ügyben eljáró rendőrrel. Emellett a rendőrségi hivatkozási számot arra is használhatja, hogy kapcsolatba lépjen az ügyet kezelő ügyésszel.

Az ügyészség tájékoztatást nyújt az eljárás fontos fejleményeiről. Például értesítést kap arról, ha a hatóság úgy dönt, hogy nem folytatja tovább az eljárást, és a hagyományos büntetőeljáráshoz képest alternatív intézkedés elrendelését mérlegeli. Jogosult továbbá az ügyiratok áttanulmányozására.

A bíróság tájékoztatja Önt a tárgyalás időpontjáról és helyszínéről, amennyiben Ön korábban ezt kérte, vagy ha Ön az eljárásba magánfélként csatlakozott.

Amennyiben Ön szándékos bűncselekmény eredményeként erőszakos vagy veszélyes fenyegetésnek volt kitéve, vagy szexuális integritása sérült, ilyen bűncselekmény során kihasználták a személyes függőségét, vagy amennyiben különösen veszélyeztetett, Önt a hatóságok automatikusan tájékoztatják arról, ha az elkövető megszökik, ismét elfogják, vagy megszökik a tárgyalás előtti őrizetből. Egyéb esetekben az ilyen fejleményekről kérelemre kaphat tájékoztatást. A rendőrség vagy az ügyészség által nyújtott tájékoztatásnak tartalmaznia kell a szabadon bocsátás vonatkozó okait, valamint azt, hogy az elkövető miért jogosult az őrizet alternatívájaként enyhébb intézkedésekre.

Kérelemre Önt azonnal tájékoztatják arról, ha az elkövető megszökik vagy a börtönből szabadon bocsátják, valamint az első alkalommal, amikor az elkövetőnek engedélyezik a felügyelet nélküli távozást. Emellett Önt arról is értesítik, amikor a szökött elkövetőt elfogják. Amennyiben a szabadon bocsátás időpontjában az áldozatot védelemben részesítő feltételeket határoznak meg az elkövetőre nézve, ezekről Önt szintén tájékoztatják.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Amennyiben Ön nem beszél kellő szinten németül, ingyenes tolmácsolási szolgáltatásokra jogosult. Ezeket a szolgáltatásokat a meghallgatás vagy a tárgyalás során veheti igénybe. Emellett az ügyirat fontos részeinek írásbeli lefordítására is jogosult (a panasz írásbeli visszaigazolása, a nyomozás lezárására vonatkozó megállapodás és ennek indokai, az ítélet végrehajtása és a büntetővégzés).

A fordítási támogatást is magában foglaló áldozatsegítő szolgáltatást a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium finanszírozza.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékossággal élő vagyok)?

A jogi utasításokat mindig érthetően kell nyújtani, illetve a kihallgatásokat mindig érthetően kell lefolytatni. A hatóságnak ezért az utasításait és kérdéseit az áldozat szükségleteihez és képességeihez kell szabnia. Az utasítás elhangzását követően megkérdezik Öntől, hogy mindent megértett-e.

Amennyiben Ön nem beszél kellő szinten németül, ingyenes tolmácsolási szolgáltatásokra jogosult. Ezeket a szolgáltatásokat a meghallgatás vagy a tárgyalás során veheti igénybe. Emellett az ügyirat fontos részeinek írásbeli lefordítására is jogosult (a panasz írásbeli visszaigazolása, a nyomozás lezárására vonatkozó megállapodás és ennek indokai, az ítélet végrehajtása és a büntetővégzés).

A siket vagy néma áldozatok segítése érdekében jelnyelvi tolmácsnak kell jelen lennie. Szükség esetén Ön jogosult írásban vagy más megfelelő módon is kommunikálni.

Valamennyi fogyatékosságot figyelembe kell venni annak vizsgálatakor, hogy az áldozat különös bánásmódot igénylő személynek tekintendő-e, amely egy különös jogosultságokkal járó jogállás. Az ilyen fogyatékosság kompenzálható a költségmentességre való jogosultság révén.

Áldozatsegítő szolgálatok

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak?

Ön kapcsolatba léphet áldozatsegítő szervezetekkel. A kapcsolati erőszak és a kéretlen követés áldozatai, az emberkereskedelem áldozatai és a fiatalkorú áldozatok számára különleges szervezetek működnek. Annak érdekében, hogy a sértetteket segítsék a megfelelő szervezettel való kapcsolatfelvételben, a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium által finanszírozott, éjjel-nappal ingyenes támogatást nyújtó Áldozatsegítő Segélyvonal (0800 112 112 és http://www.opfer-notruf.at/) működik.

Bizonyos áldozatok pszichoszociális és jogi áldozatsegítő szolgáltatásokra jogosultak.

Amennyiben Ön családon belüli erőszak vagy kéretlen követés áldozata, támogatásban részesülhet szakosított szervezetektől – például a Családon Belüli Erőszak Intervenciós Központtól (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) vagy az Erőszak Elleni Védelmi Központoktól (Gewaltschutzzentren) . Amennyiben a rendőrség távoltartási végzést bocsátott ki, ezt az információt továbbítja a helyi Családon Belüli Erőszak Intervenciós Központ vagy pedig a helyi Erőszak Elleni Védelmi Központ részére. E szervezetek alkalmazottai kapcsolatba lépnek Önnel és támogatást nyújtanak, ami magában foglalja egy védelmi terv elkészítését és jogi segítség nyújtását (különösen ideiglenes intézkedés iránti kérelem előterjesztését), valamint pszichoszociális segítséget.

Emellett Ön közvetlenül is kapcsolatba léphet a Családon Belüli Erőszak Intervenciós Központtal vagy valamelyik Erőszak Elleni Védelmi Központtal. Nem kell várnia a rendőrség intézkedéséig, vagy amíg Ön feljelentést tesz a bűncselekmény miatt.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

Amennyiben Ön kapcsolati erőszak vagy kéretlen követés áldozata, támogatásban részesülhet szakosított szervezetektől – például a Családon Belüli Erőszak Intervenciós Központtól (Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie) vagy az Erőszak Elleni Védelmi Központoktól (Gewaltschutzzentren) . Amennyiben a rendőrség távoltartási végzést bocsátott ki, ezt az információt továbbítja a helyi Családon Belüli Erőszak Intervenciós Központ vagy pedig a helyi Erőszak Elleni Védelmi Központ részére. E szervezetek alkalmazottai kapcsolatba lépnek Önnel és támogatást nyújtanak, ami magában foglalja egy védelmi terv elkészítését és jogi segítség nyújtását (különösen ideiglenes intézkedés iránti kérelem előterjesztését), valamint pszichoszociális segítséget.

Minden más esetben, kérjük, Ön lépjen kapcsolatba az érintett áldozattámogató szervezettel.

Hogyan védik a magánéletemet?

Áldozatként Ön több olyan jogosultsággal rendelkezik, amely biztosítja, hogy a magánélete a lehető legteljesebb mértékben védelemben részesüljön a bírósági eljárás főszabály szerint nyilvános jellege ellenére.

Például joga van ahhoz, hogy kézbesítés céljára olyan címet adjon meg, amely eltér az Ön tényleges lakóhelyének címétől. A bíróságnak emellett azt is biztosítania kell, hogy az Ön tanúként feltárt személyes körülményei ne kerüljenek nyilvánosságra.

Tilos az akták tartalmának közzététele, televíziós vagy rádiós felvételek vagy adások készítése, videók rögzítése vagy fényképek készítése a meghallgatás során.

Amennyiben az az áldozatok és a tanúk magánéletének védelme érdekében szükséges, a nyilvánosság kizárható a tárgyalásról.

Amennyiben Ön nemi erkölcs elleni bűncselekmény áldozata, joga van megtagadni a válaszadást az eset meghatározott részleteivel kapcsolatos kérdésekre, kivéve ha a kérdéses részletek alapvetőek az eljárás szempontjából. Kivételes esetekben még anonim vallomástételre is lehetősége van, amennyiben személyazonosságának feltárása az Ön vagy mások életét, egészségét, testi épségét vagy szabadságát komoly veszélynek tenné ki. A bíróság előtti vallomástétel során a tanúk akár meg is változtathatják a megjelenésüket annak érdekében, hogy felismerhetetlenné tegyük magukat (azzal a feltétellel, hogy továbbra is láthatók maradnak arckifejezéseik).

Feljelentést kell-e tennem a bűncselekmény miatt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Önnek nem kell feljelentést tennie a bűncselekmény miatt annak érdekében, hogy áldozatsegítő szolgáltatást vegyen igénybe. Mindez azt jelenti, hogy már azelőtt kapcsolatba léphet áldozattámogató szervezettel, mielőtt a bűncselekményt bejelentette volna. Ez a szervezet szükség esetén segíthet Önnek a feljelentés megtétele során.

Az Áldozatsegítő Segélyvonal (0800 112 112) szolgáltatásai a bűncselekmény feljelentésétől függetlenül elérhetőek.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

Különböző típusú tanúvédelmek léteznek, amelyek különböző szintű védelmet nyújt attól függően, hogy a tanú milyen veszélynek van kitéve. A biztonsági rendőrség által nyújtott tanúvédelem például olyan megelőző és védelmi elemeket tartalmaz, mint a fokozott járőrözés, a tanú őrzése vagy pedig a tanú tanúvédelmi létesítményben történő elhelyezése. A legátfogóbb formájú védelem a tanúvédelmi programban való részvétel.

Ki nyújthat nekem védelmet?

A biztonsági hatóságok felelősek a tanúk és áldozatok személyes védelmének biztosításáért.

Az áldozatsegítő szervezetektől támogatás és tanácsadás áll rendelkezésre. Léteznek meghatározott szervezetek a családon belüli erőszak és a kéretlen követés áldozatai, az emberkereskedelem áldozatai és a fiatalkorú áldozatok részére. Annak érdekében, hogy az áldozatokat segítsék a megfelelő szervezettel való kapcsolatfelvételben, a Szövetségi Igazságügyi Minisztérium által finanszírozott, éjjel-nappal ingyenes támogatást nyújtó Áldozatsegítő Segélyvonal (0800 112 112 és http://www.opfer-notruf.at/) működik.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

Amennyiben az eljárás során új körülmények merülnek fel (pl. az áldozattámogató szervezettől kapott tájékoztatás alapján), az ügyésznek vagy a bíróságnak dokumentálnia kell az új értékelést, és ténylegesen biztosítania kell Önnek a különösen veszélyeztetett jogállással együtt járó jogosultságokat.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

A bűnügyi rendőrség, az ügyészség és a bíróság köteles megfelelően figyelembe venni az áldozatok jogait, érdekeit és kiszolgáltatottságát. A büntetőeljárásban részt vevő valamennyi hatóságnak tiszteletben kell tartania az áldozatok személyi méltóságát a folyamat során, és az áldozatok magánélet védelméhez fűződő érdekeit. Az áldozatok érdekeinek védelmére vonatkozó általános kötelezettség magában foglalja az áldozatokra a büntetőeljárás következtében ható káros hatások elkerülését is. Mindezt az áldozat különleges jogai – pl. a tapintatos meghallgatásra vagy a nyilvánosság tárgyalásról való kizárására való jog – révén, valamint az áldozat fényképei vagy személyes adatai közzétételének tilalmával is biztosítják.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett áldozatokat?

A nemi erkölcs elleni bűncselekmények és a kapcsolati erőszak áldozatait, valamint valamennyi kiskorú áldozatot különösen veszélyeztetett áldozatnak kell tekinteni.

Bármely más áldozatot az életkora, pszichológiai állapota, egészsége, valamint a bűncselekmény jellege és egyedi körülményei alapján illethet meg ez a jogállás.

A valamennyi áldozatot megillető jogosultságokon túlmenően a különösen veszélyeztetett áldozatoknak továbbá joguk van ahhoz, hogy lehetőség szerint velük azonos nemű személy hallgassa meg őket a nyomozás során. Megtagadhatják a válaszadást a bűncselekmény részleteivel kapcsolatos kérdésekre, amennyiben ezeket a részleteket indokolatlanak tartják, illetve megtagadhatják a különösen személyes jellegű körülményekkel kapcsolatos kérdésekre való válaszadást. A nyomozás és a tárgyalás során a különösen veszélyeztetett áldozatot megilleti a tapintatos meghallgatás, amennyiben azt kéri. Kérheti a nyilvánosság tárgyalásról történő kizárását. A különösen veszélyeztetett áldozatok a tárgyalás során minden esetben bizalmi kísérőt vehetnek igénybe.

Ha aggály merül fel azzal kapcsolatban, hogy ténybeli vagy jogi okból nem lehet egy tanút meghallgatni a tárgyaláson, a bíróság köteles az ügyész kérésére meghallgatást szervezni egy meghallgatást a tanú kikérdezése érdekében. Ebből a célból a fogvatartás és bírósági védelem ügyében illetékes bíró hallgatja meg a tanúkat a nyomozás során az eljárás feleinek és az ő képviselőiknek a részvételével (egy külön helyszínen), és technikai eszközöket használ a kép- és hangátvitel érdekében. Adott esetben szakértő kérhető fel a tanúk meghallgatására. Gondoskodni kell arról, hogy lehetőség szerint az áldozat ne találkozzon a vádlottal vagy az eljárásban részt vevő más felekkel. A kikérdezést magában foglaló meghallgatást követően a tárgyaláson további meghallgatás helyett bemutatható a rögzített videófelvétel. A nyomozási eljárásban végzett ilyen védett tanúmeghallgatás a bírósági eljárásban is alkalmazható.

A bíróság eljárásban a bíróság kivételesen előírhatja, hogy a tanúk meghallgatása idején a vádlott hagyja el a tárgyalótermet – például tanúvédelmi okokból –, amennyiben a vádlottat később tájékoztatják mindenről, ami a távollétében történt, különösen az időközben elhangzott minden nyilatkozatról.

Amennyiben az elkövetőt szabadlábra helyezik, ismételten elfogják vagy az megszökik a tárgyalást megelőző őrizetből, a különösen veszélyeztetett áldozatot erről azonnal tájékoztatni kell. Kérésre tájékoztatást kell adni arról is, ha az elkövető megszökik vagy a börtönből szabadon bocsátják, valamint arról, amikor az elkövetőnek első alkalommal engedélyezik a felügyelet nélküli távozást.

Kiskorú vagyok. Vannak különleges jogaim?

A kiskorú áldozatok minden esetben különösen veszélyeztetettek.

A nyomozás során megilleti őket az a jog, hogy lehetőség szerint velük azonos nemű személy hallgassa meg őket. Megtagadhatják a válaszadást a bűncselekmény részleteivel kapcsolatos kérdésekre, amennyiben ezeket a részleteket indokolatlanak tartják, illetve megtagadhatják a különösen személyes jellegű körülményekkel kapcsolatos kérdésekre való válaszadást. A nyomozás és a tárgyalás során a különösen veszélyeztetett áldozatot megilleti a tapintatos meghallgatás, amennyiben azt kéri. Azt a kiskorút, akinek szexuális sérthetetlensége esetlegesen csorbult, megilleti a tapintatos tárgyalás joga. Kérheti a nyilvánosság tárgyalásról történő kizárását. A tárgyalás során bizalmi kísérőt vehet igénybe.

Amennyiben az elkövetőt szabadlábra helyezik, ismételten elfogják vagy az megszökik a tárgyalást megelőző őrizetből, a különösen veszélyeztetett áldozatot erről azonnal tájékoztatni kell. Kérésre tájékoztatást kell adni arról is, ha az elkövető megszökik vagy a börtönből szabadon bocsátják, valamint arról, amikor az elkövetőnek első alkalommal engedélyezik a felügyelet nélküli távozást.

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt – milyen jogok illetnek meg?

Amennyiben házastársa vagy bejegyzett élettársa, élettársa, közvetlen felmenője vagy leszármazója, testvére vagy más eltartott személy bűncselekmény következtében életét veszti, Ön pszichoszociális és jogi áldozattámogató szolgáltatásokra jogosult. Ez akkor is alkalmazandó, ha valamilyen más hozzátartozója hunyt el bűncselekmény következtében, és Ön tanúja volt a bűncselekménynek.

Amennyiben olyan személy hunyt el ilyen bűncselekmény következtében, akivel Ön törvény alapján eltartotti viszonyban állt, az áldozatok kártalanításáról szóló törvény alapján Ön jogosult lehet támogatásra. Az ilyen támogatás iránti kérelmekről a Szociális Ügyek és Fogyatékossággal Élő Személyek Szövetségi Hivatala (Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen) dönt.

A családtagom bűncselekmény áldozata volt – milyen jogok illetnek meg?

Azokban az esetekben, ahol gyermekek vagy serdülők testi és/vagy szexuális integritása lehet érintett, a gondviselőik szintén segítségben részesülnek a büntetőeljárásokban.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételek mellett? A közvetítés során biztonságban leszek?

A rendőrségnek, az ügyészségnek vagy a bírónak figyelembe kell vennie az Ön érdekeit, és tájékoztatnia kell Önt az eljárás menetéről, ami magában foglalja a hagyományos büntetőeljárásokhoz képest alternatív intézkedéseket, amelyeket kisebb és közepes súlyú bűncselekmények esetén rendelnek el. Ha az ügyész ilyen alternatív intézkedések elrendelését mérlegeli, fel kell kínálnia Önnek a véleményezés lehetőségét, amennyiben ez szükséges az Ön jogainak és érdekeinek védelme érdekében, különös tekintettel a kártérítéshez való jogára.

Az ügyész arra kérheti az érintett szervezetek képzett közvetítőit, hogy közvetítéssel támogassák az elkövetőket és az áldozatokat. Közvetítés csak az Ön beleegyezésével kezdődhet, kivéve, ha közvetítés elutasításának okai elfogadhatatlanok a büntetőeljárás keretében. Ha az elkövető 18 évesnél fiatalabb, akkor nem szükséges az Ön beleegyezése.

Kívánsága szerint részt vehet a közvetítési folyamatban. Az Ön érdekeit tiszteletben tartják. Amennyiben érdekeinek – különösen kártérítéshez való jogának – védelméhez szükséges, felszólíthatják, hogy tegyen nyilatkozatot.

A közvetítés során bizalmi kísérőt vehet igénybe. A lehető legkorábban tájékoztatni kell Önt a jogairól és a megfelelő áldozatsegítő szervezetről.

Hol találom a jogaimat szabályozó törvényt?

A büntetőeljárás során az áldozatok jogait a büntetőeljárásról szóló törvény (Strafprozessordnung (StPO)) szabályozza. Az StPO és valamennyi más törvény térítésmentesen elérhető az Osztrák Köztársaság Jogi Információs Rendszerében.

Utolsó frissítés: 03/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.