Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Ausztria

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

Milyen eljárásban lehet az elkövetővel szembeni kártérítési igényeket érvényesíteni? (például bírósági eljárás, polgári jogi igény, adhéziós eljárás)

Pénzügyi követelések érvényesítésére (pl. nem anyagi kár megtérítése, kezelési költségek) a sértettek

 • polgári jogi igényt terjeszthetnek elő az elkövetővel szemben
 • vagy magánfélként csatlakozhatnak a vádlott ellen folyó büntetőeljárásához.

Ahhoz, hogy Ön büntetőeljárás során magánfélként érvényesítse követelését, nyilatkozatot kell benyújtania. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a követelés konkrét számszerűsítését a bűncselekmény által okozott veszteség vagy az elszenvedett sérelem miatti kártalanítás érdekében, és igazolnia kell ezen követelésekre való jogosultságát (a kár/kártérítés jogalapját és szintjeit). További feltétel, hogy a terheltet elítéljék az okozott kárért.

Önnek a büntetőeljáráshoz magánfélként a lehető leghamarabb csatlakoznia kell (ideális esetben a bűncselekmény rendőrségen történő feljelentésekor). Miután az illetékes bíróságnál vádat emeltek, a nyilatkozatot az illetékes ügyészségen is jegyzőkönyvbe lehet vetetni, vagy azt formális előírások nélkül írásban is be lehet nyújtani. A bírósági eljárás során a nyilatkozatot legkésőbb azelőtt kell benyújtani, mielőtt minden bizonyítékot összegyűjtenének. Ez egyben az utolsó időpont, ameddig a követelést számszerűsíteni kell.

A bíróság elrendelte, hogy az elkövető fizessen számomra kártérítést/kártalanítást. Hogyan érhetem el, hogy az elkövető tényleg fizessen?

Ha az elítélt fél nem teljesíti a megítélt összeg megfizetésére vonatkozó kötelezettségeit, akkor a jogosult – vagyis az áldozat, akinek a kártérítést megítélték – a bíróság segítségével végrehajtási intézkedéseket kezdeményezhet. Ennek érdekében írásbeli vagy szóbeli kérelmet (végrehajtás iránti kérelmet) kell benyújtani az illetékes helyi bírósághoz. Önnek 30 év áll rendelkezésre a jogerős bírósági ítéletében megállapított kártérítési igény érvényesítésére. Ezt követően a követelés elévül.

Ha az elítélt fél vagyonát lefoglalták, az áldozatnak joga van az állam által lefoglalt vagyonból a neki megítélt kártérítés rendezésére.

Ha az elkövető nem fizet, folyósíthat-e az állam előleget számomra? Milyen feltételek mellett?

Előlegfizetésnek csak akkor van helye, ha a fizetést a büntetés letöltése akadályozta meg. Ez az eset áll fenn például abban az esetben, ha az elkövető szabadságvesztés kiszabása miatt nem képes jövedelemszerzésre, vagy a pénzbírság következtében nem rendelkezik forrásokkal. Az előlegre való jogosultság feltétele, hogy a magánfél jogerős bírósági ítéletében kártérítést kapjon halál, testi sérülés, egészségkárosodás vagy pénzügyi veszteség miatt. Bizonyos esetekben az előlegfizetés lehetősége kizárt (például ha más állami kifizetésre vonatkozó jogosultságok állnak fenn, vagy a sérülés küzdelemben való részvételből vagy súlyos gondatlanságból ered).

Az előlegfizetés iránti kérelmet az illetékes büntetőbírósághoz kell benyújtani.

Jogosult vagyok-e állami kártalanításra?

A bűncselekmények áldozatai akkor kaphatnak pénzügyi kártalanítást az államtól, ha

 • betegség vagy utókezelés stb. miatt képtelenné váltak foglalkozásuk folytatására, és emiatt alacsonyabb jövedelemszintet tudtak csak elérni
 • pszichoterápiában, válságkezelésben vagy más kezelésben kellett részt venniük egészségi állapotuk javítása érdekében
 • ortopédiai kezelésekre van szükség
 • megsérült a szemüvegük, vagy a műfogsoruk
 • rehabilitációra van szükség
 • gondozásra szorulnak (ebben az esetben gondozási támogatás fizethető)
 • vakok (ebben az esetben a vak személyeknek nyújtott támogatás fizethető).

Azok az áldozatok, akik 2009. május 31-ét követően szenvedtek súlyos testi sérülést, a nem anyagi károkra vonatkozó átalányösszegű kártérítésben részesülhetnek.

A bűncselekmény áldozatait túlélő eltartottak

 • a tartás elvesztése miatti kártalanításra jogosultak (ha az áldozat meghalt és házastársa és/vagy a gyermekei elveszítették a megélhetési költségeik fedezéséhez szükséges pénzügyi támogatást)
 • terápiás (pl. pszichoterápia) és ortopédiai ellátásra jogosultak
 • egy meghatározott legmagasabb összegig a temetési költségek fedezésére jogosultak.

Jogosult vagyok-e kártalanításra, ha az elkövetőt nem ítélték el?

Ha az elkövetőt nem ítélik el, az áldozat ügyét átteszik a polgári bíróságokhoz, és az áldozat kártérítési igényt nyújthat be e bíróságok előtt.

Jogosult vagyok-e sürgősségi kifizetésre, amíg a kártérítési keresetemet elbíráló határozatra várok?

Nem.

Utolsó frissítés: 03/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.