Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Ausztria

Tartalomszolgáltató:
Ausztria

Milyen eljárásban lehet az elkövetővel szembeni kártérítési igényeket érvényesíteni? (például bírósági eljárás, polgári jogi igény, adhéziós eljárás)

Pénzügyi követelések (például a nem vagyoni károkért követelt kártérítés, kezelési költségek) érvényesítése érdekében az áldozatok

 • polgári jogi igényt terjeszthetnek elő az elkövetővel szemben
 • vagy magánfélként csatlakozhatnak a vádlott ellen folyó büntetőeljárásához.

Ahhoz, hogy egy büntetőeljárásban magánfélként érvényesítse a követelését, nyilatkozatot kell benyújtania, amelyben számszerűsítenie kell a bűncselekménnyel okozott káron vagy az elszenvedett sérelmen alapuló kártérítési igényét, és igazolnia kell az arra való jogosultságát (a kártérítés jogalapját és mértékét). További feltétel, hogy a terheltet elítéljék az okozott kárért.

Önnek a büntetőeljáráshoz magánfélként a lehető leghamarabb csatlakoznia kell (ideális esetben a bűncselekmény rendőrségen történő feljelentésekor). Miután az illetékes bíróságnál vádat emeltek, a nyilatkozatot az illetékes ügyészségen is jegyzőkönyvbe lehet vetetni, vagy azt formális előírások nélkül írásban is be lehet nyújtani. A tárgyalás során a nyilatkozatot legkésőbb a bizonyítékok összegyűjtése előtt kell benyújtani. Ez egyben az utolsó időpont, ameddig a követelést számszerűsíteni kell.

A bíróság elrendelte, hogy az elkövető fizessen számomra kártérítést/kártalanítást. Hogyan érhetem el, hogy az elkövető tényleg fizessen?

Ha az elítélt nem teljesíti a megítélt összeg megfizetésére vonatkozó kötelezettségét, akkor a jogosult – vagyis az áldozat, akinek a kártérítést megítélték – a bíróság segítségével végrehajtási intézkedéseket kezdeményezhet. Ennek érdekében írásbeli vagy szóbeli kérelmet (végrehajtás iránti kérelmet [Exekutionsantrag]) kell benyújtani az illetékes körzeti bírósághoz. Önnek 30 év áll rendelkezésre a jogerős bírósági ítéletében megállapított kártérítési igény érvényesítésére. Ezen időszak elteltével a követelés elévül.

Ha az elítélt vagyonát lefoglalták, az áldozatok kérelmezhetik, hogy a részükre megítélt kártérítést az állam által lefoglalt vagyonból rendezzék.

Ha az elkövető nem fizet, folyósíthat-e az állam előleget számomra? Milyen feltételek mellett?

Előlegfizetésnek csak akkor van helye, ha a fizetést a büntetés letöltése akadályozta meg. Ez az eset áll fenn például abban az esetben, ha az elkövető szabadságvesztés kiszabása miatt nem képes jövedelemszerzésre, vagy a pénzbírság következtében nem rendelkezik forrásokkal. Az előlegre való jogosultság feltétele, hogy a magánfél jogerős bírósági ítéletében kártérítést kapjon halál, testi sérülés, egészségkárosodás vagy pénzügyi veszteség miatt. Bizonyos esetekben az előlegfizetés lehetősége kizárt (például ha más állami kifizetésre vonatkozó jogosultság áll fenn, vagy ha a kár dulakodásban való részvétel vagy súlyos gondatlanság miatt következett be).

Az előlegfizetés iránti kérelmet az illetékes büntetőbírósághoz kell benyújtani.

Jogosult vagyok-e állami kártalanításra?

A bűncselekmények áldozatai akkor részesülhetnek pénzügyi kártérítésben az államtól, ha

 • betegség vagy utókezelés stb. miatt képtelenné váltak foglalkozásuk folytatására, és ennek következtében jövedelemkiesést szenvedtek el
 • pszichoterápiában, válságkezelésben vagy más kezelésben kellett részt venniük egészségi állapotuk javítása érdekében
 • ortopédiai kezelésekre van szükség
 • megsérült a szemüvegük, vagy a műfogsoruk
 • rehabilitációra van szükség
 • gondozásra szorulnak (ebben az esetben gondozási támogatás fizethető)
 • vakok (ebben az esetben a vak személyeknek nyújtott támogatás fizethető).

2009. május 31. óta azok az áldozatok, akik súlyos testi sérülést szenvedtek, az elszenvedett nem vagyoni károkért átalányösszegű kártérítésben részesülhetnek.

A bűncselekmény áldozatait túlélő eltartottak

 • a tartás elvesztése miatt kártérítésre jogosultak (ha az áldozat elhunyt, és házastársa és/vagy gyermekei elvesztették a megélhetési költségeik fedezéséhez szükséges pénzügyi támogatást)
 • terápiás (pl. pszichoterápia) és ortopédiai ellátásra jogosultak
 • egy meghatározott legmagasabb összegig a temetési költségek fedezésére jogosultak.

Jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövetőt nem ítélték el?

Ha az elkövetőt nem ítélik el, az áldozatot a polgári bíróságokhoz irányítják, ahol az áldozat kártérítési keresetet indíthat.

Jogosult vagyok-e sürgősségi kifizetésre, amíg a kártérítési keresetemet elbíráló határozatra várok?

Nem.

Utolsó frissítés: 03/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.