Rechten van slachtoffers – per land

Belgium

Tartalomszolgáltató:
Belgium

Je wordt beschouwd als een slachtoffer van een misdrijf als je schade hebt geleden ten gevolge van een bepaalde gebeurtenis waardoor je bijvoorbeeld gewond bent geraakt of waardoor je eigendommen beschadigd of gestolen werden, en de nationale wetten deze gebeurtenis als een misdrijf omschrijven. Als slachtoffer van een misdrijf kent de wet je bepaalde individuele rechten toe zowel voor, tijdens als na het strafproces.

De strafprocedure in België bestaat uit een onderzoeksfase en een vonnisfase. In de meeste gevallen wordt het onderzoek gevoerd onder leiding van de procureur des Konings (opsporingsonderzoek) of – in bepaalde meer ingewikkelde dossiers – de onderzoeksrechter (gerechtelijk onderzoek). Tijdens het onderzoek wordt bewijs verzameld om te bewijzen dat er een misdrijf is gepleegd en door wie dat het misdrijf is gepleegd.

Nadat het onderzoek beëindigd is, wordt het dossier afgesloten of naar een rechtbank doorverwezen. Tijdens het strafproces zal de rechtbank het verzamelde bewijs evalueren en beoordelen of de verdachte inderdaad schuldig is. Als de verdachte schuldig wordt bevonden, wordt hij/zij veroordeeld en kan hem een straf worden opgelegd. De rechtbank kan echter ook oordelen dat de persoon onschuldig is en hem vrijspreken.

Als slachtoffer heb je een aantal rechten doorheen de strafprocedure. Als je op een meer actievere wijze wenst te worden betrokken in de strafprocedure, kan je ervoor kiezen je te laten registreren als benadeelde persoon of je burgerlijke partij stellen. In bepaalde omstandigheden kan je ervoor kiezen om zelf het strafproces op te starten via een rechtstreekse dagvaarding van de dader of door een klacht met burgerlijke partij stelling neer te leggen bij de onderzoeksrechter. Via de burgerlijke partijstelling is het mogelijk om een schadevergoeding te vorderen van de dader. Wanneer aan een aantal voorwaarden is voldaan (bijvoorbeeld als je het slachtoffer bent van een geweldsmisdrijf en de dader of de verzekeringsmaatschappij de schade niet kunnen vergoeden) kan je een tegemoetkoming krijgen van de Staat.

De volgende informatiefiches leiden je door de verschillende stappen in de strafprocedure en geven je een overzicht van je rechten tijdens het onderzoek, tijdens het strafproces en na het strafproces. Je kan hier ook meer informatie vinden over de bijstand en de hulp die je kan krijgen.

Laatste update: 03/08/2017

De verschillende taalversies van deze pagina worden bijgehouden door de betrokken lidstaten. De informatie wordt vertaald door de diensten van de Europese Commissie. Eventuele aanpassingen zijn daarom mogelijk nog niet verwerkt in de vertalingen. De Europese Commissie aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot informatie of gegevens in dit document. Zie de juridische mededeling voor auteursrechtelijke bepalingen van de lidstaat die verantwoordelijk is voor deze pagina.