Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Ciprus

Tartalomszolgáltató:
Ciprus

Hogyan jelenthetek be bűncselekményt?

Bármelyik rendőrőrsön tehet panaszt. Amint benyújtja a formális panaszt és írásbeli vallomást tesz, a rendőrség kivizsgálja az ügyét.

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

Az ügyének állásával kapcsolatban az ügyével megbízott rendőrtiszttől (nyomozótól) kaphat tájékoztatást. Azt követően, hogy ügyét áttették a bíróságra, a jogi osztályon az Ön ügyével foglalkozó bírósági tisztviselőtől kaphat tájékoztatást az eljárás állásáról.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

A teljes eljárási költségmentesség biztosítására vonatkozó törvényben foglalt teljes költségmentességet az emberi jogok megsértésének meghatározott eseteivel kapcsolatos eljárások tekintetében kaphat.

„Az emberi jogok megsértésének meghatározott eseteivel kapcsolatos eljárások” alatt a következőket kell érteni:

a) a Ciprusi Köztársaság ellen bizonyos emberi jogi jogsértések következtében valamely személyt ért kár megtérítése miatt bíróság előtt folyamatban lévő polgári perek bármely szakasza, vagy

b) bárki által kezdeményezett büntetőeljárások, amelyekben a követelés az emberi jogi jogsértések meghatározott típusaihoz kapcsolódik.

Az említett törvény alapján rendelkezésre álló költségmentesség formája:

a) a Köztársaság ellen kezdeményezett polgári per esetén vagy büntetőeljárás esetén magában foglalja a tanácsadást, segítségnyújtást és képviseletet, és

b) a Ciprusi Köztársaság ellen kezdeményezett polgári per esetében kizárólag tanácsadást foglalja magában.

Az említett törvény által védett emberi jogokat az alábbi jogszabályok biztosítják:

a) a Ciprusi Köztársaság alkotmányának II. szakasza;

b) az emberi jogok európai egyezményét ratifikáló 1962. évi törvény;

c) a faji megkülönböztetés valamennyi formájának kiküszöböléséről szóló nemzetközi egyezményt ratifikáló 1967–1995 közötti törvények;

d) (gazdasági, szociális és kulturális; polgári és politikai jogokat biztosító) nemzetközi egyezségokmányokat ratifikáló 1969. évi törvény;

e) a kínzás és az embertelen vagy megalázó bánásmód vagy büntetés megelőzéséről szóló európai egyezményt ratifikáló 1989. évi törvény;

f) a kínzás és más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetések vagy bánásmód elleni egyezményt ratifikáló 1990. és 1993. évi törvény;

g) a nőkkel szemben alkalmazott hátrányos megkülönböztetés minden formájának kiküszöböléséről szóló ENSZ-egyezményt ratifikáló 1985. évi törvény;

h) a gyermek jogairól szóló egyezményt ratifikáló 1990. évi törvény;

A teljes költségmentesség a következő személyek részére áll rendelkezésre:

  • bárki, aki emberkereskedelem áldozata, a kerületi bíróság előtt az emberkereskedelem és kizsákmányolás megelőzéséről és kezeléséről, valamint az áldozatok védelméről szóló törvény alapján történő kártérítés iránti perek tekintetében;
  • bármely fiatalkorú, aki emberkereskedelem áldozata, a kerületi bíróság előtt az emberkereskedelem és kizsákmányolás megelőzéséről és kezeléséről, valamint az áldozatok védelméről szóló törvény alapján történő kártérítés iránt folyamatban lévő perek tekintetében;
  • bármely fiatalkorú, aki szexuális célzatú zaklatás, gyermekpornográfia, szexuális kizsákmányolás, és/vagy szexuális zaklatás áldozata, a kerületi bíróság előtt a szexuális zaklatás, gyermekek szexuális kizsákmányolásának és a gyermekpornográfia megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló törvény alapján történő kártérítés iránt folyamatban lévő perek tekintetében.

Ezen felül bármely fiatalkorú, aki a szexuális zaklatás, gyermekek szexuális kizsákmányolásának és a gyermekpornográfia megelőzéséről és ellenőrzéséről szóló törvényben leírt bűncselekmények áldozata, függetlenül attól, hogy hajlandó-e a nyomozás, vádemelés vagy bírósági eljárás érdekében a bűnüldöző hatóságokkal együttműködni, az ügyvédekről szóló törvény alapján az eljárás bármely szakaszában közvetlen ingyenes tanácsadásra, valamint, ha a szükséges forrásokkal nem rendelkezik, függetlenül a költségmentességről szóló törvény rendelkezéseire, teljes költségmentességre jogosult.

Ha a gyermekkorú áldozat képviseletre jogosult, jogi tanácsadásban részesülhet, és részére jogi képviselő jelölhető ki, aki eljár a nevében azokban az eljárásokban, amelyekben a gyermekkorú áldozat és a szülői felelősséget gyakorlók között érdekellentét áll vagy állhat fenn.

Bárki, aki az emberkereskedelem és kizsákmányolás megelőzéséről és kezeléséről, valamint az áldozatok védelméről szóló törvényben leírt bűncselekmények áldozata, függetlenül attól, hogy hajlandó-e a nyomozás, vádemelés vagy bírósági eljárás érdekében a bűnüldöző hatóságokkal együttműködni, az ügyvédekről szóló törvény alapján közvetlen ingyenes tanácsadásra, valamint, ha a szükséges forrásokkal nem rendelkezik, függetlenül a költségmentességről szóló törvény rendelkezéseire, teljes költségmentességre jogosult.

A teljes költségmentesség igénybevétele érdekében írásbeli kérelmet kell benyújtani ahhoz a bírósághoz, amely előtt ügye folyamatban van. A bíróság teljes költségmentességet rendelhet el az alábbiak alapján:

a) a Jóléti Hivatal Ön és családja pénzügyi helyzetéről, rendszeres jövedelméről vagy a foglalkoztatásából vagy bármely egyéb forrásból származó egyéb jövedeleméről, az Ön és családja szokásos megélhetési költségeiről, valamint bármely egyéb kötelezettségéről vagy szükségletéről szóló szociális-pénzügyi jelentése;

b) a helyzet vagy más körülmények súlyossága annak meghatározása tekintetében, hogy az igazságszolgáltatás érdekét szolgálja-e az, ha Ön az ügye előkészítése és elbírálása során teljes költségmentességben részesül.

A költségmentességben részesülő személyek jogosultak részükre ingyenes jogi segítséget biztosító ügyvédet választani azon ügyvédek közül, akik hajlandók ilyen típusú szolgáltatásokat a vonatkozó törvények alapján nyújtani. Ha a költségmentességben részesülő személy nem bíz meg általa kiválasztott ügyvédet, a bíróság a ciprusi ügyvédi kamara által elkészített lista alapján a vonatkozó szabályozások szerint rendel ki ügyvédet.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételek mellett?

A Ciprusi Köztársaság megtéríti Önnek a törvényben meghatározott összes költséget. Az arra vonatkozó információ, hogy hogyan és milyen feltételek alapján követelhet költségtérítést, a rendőrség kerületi bűnüldöző egységeinél elérhető.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

Indokolt határozat meghozatala indítványozható a rendőrségnél, ha a nyomozást vagy a büntetőeljárást nem folytatták le vagy lezárták.

Részt vehetek a tárgyaláson?

A vád tanújaként részt vehet a tárgyaláson, és vallomást tehet az ügyet elbíráló bíróság előtt.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: sértett, tanú, magánfél, magánvádló?

A büntetőeljárás tekintetében a vád tanújának szerepét tölti be. Ha az elkövetővel szemben kártérítést követel, a felperes szerepét tölti be a vonatkozó polgári perben.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

A vád tanújaként köteles az ügyet elbíráló bíróság előtt vallomást tenni. Ha kártérítés iránt keresetet nyújtott be, jogait és kötelezettségeit illetően az ügyét a polgári bíróságok előtt képviselő ügyvédtől kaphat tájékoztatást.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

Azon eljárás során, amelyben Ön a vád tanújaként szerepel, elolvashatja és elfogadhatja a rendőrség előtt tett vallomását, vagy benyújthatja a rendőrség számára a nyomozás során rendelkezésre bocsátott bizonyítékot. Ha az eredeti vallomásán vagy a rendőrség számára rendelkezésre bocsátott bizonyítékon felül további nyilatkozatot vagy vallomást akar tenni, egyeztetnie kell az ügyét a bíróságon elbíráló jogi osztály vezetőjével.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bírósági eljárás során?

A bírósági eljárás során az ügyész tájékoztatni fogja arról, hogy a tárgyalásokra mikor és hogyan kerül sor, valamint tájékoztatni fogja az elkövető ellen emelt vádakról. Kérheti az eljárás során hozott jogerős határozatokról való tájékoztatást is.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

Nem jogosult betekinteni a bírósági iratokba.

Utolsó frissítés: 11/03/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.