Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Az oldal jelenleg a következő nyelveken olvasható.
Swipe to change

Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Észtország

Tartalomszolgáltató:
Észtország

Hogyan tehetek feljelentést egy bűncselekmény miatt?

Bűncselekmény miatt feljelentést tehet a rendőrség 112-es segélyhívószámának hívásával (amennyiben egyúttal sürgős rendőri segítségre is szüksége van), a legközelebbi rendőrőrsön írásos feljelentés benyújtásával, vagy a feljelentés e-mail útján történő megküldésével a megfelelő rendőrprefektúra részére. A bűncselekmény feljelentésének módjával kapcsolatos további információk itt érhetők el.

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

A bűncselekmény feljelentését követően felveszik Önnel a kapcsolatot és tájékoztatják az esetleges további eljárásról (például megkérik, hogy tegyen vallomást, adjon tájékoztatást a lehetséges tanúkról, nyújtson segítséget a bizonyítékgyűjtésben stb.). Szükség esetén az áldozatsegítés és egyéb védelmi intézkedések lehetőségéről is felvilágosítást kap.

A kihallgatását követően jegyezze fel a büntetőügy számát és az ügyért felelős nyomozót. Ez megkönnyíti Önnek, hogy későbbi időpontban tájékoztatást kérjen a rendőrségtől.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

Jogában áll, hogy az eljárás során ügyvédje jelen legyen. Amennyiben nem áll módjában ügyvédet megbízni, állami jogi segítségnyújtás iránti kérelemmel fordulhat a bírósághoz.

Azok a kiskorú áldozatok, akiknek az érdekei ellentétesek a jogi képviselőik érdekeivel, ingyenes állami segítségnyújtásra jogosultak.

Visszaigényelhetem-e a felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételek mellett?

Az áldozatok és a tanúk visszaigényelhetik a büntetőeljárás következtében felmerült költségeiket, illetve az annak következtében kiesett jövedelmük megtérítését kérhetik. Például kérheti a bizonyítéknyújtással összefüggésben felmerült utazási költségek vagy jövedelemveszteség megtérítését. A költségek megtérítésének igényléséhez értesítse az Önt idéző hatóságot, amely tájékoztatni fogja igénye benyújtásának módjáról.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

A büntetőeljárás megszüntetése esetén a vonatkozó végzés egy példányát azonnal megküldik Önnek vagy a képviselőjének. Áldozatként Ön a büntetőeljárás megszüntetéséről hozott végzés kézhezvételét követő 10 napon belül kérhet hozzáférést a büntetőügy irataihoz. E 10 napos határidőn belül a végzés felülvizsgálatát is kérheti az ügyészségtől.

Részt vehetek a tárgyaláson?

Áldozatként Ön a többi féllel azonos feltételek mellett félnek minősül a tárgyaláson, és jogában áll részt venni a tárgyaláson.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: áldozat, tanú, magánfél, magánvádló?

Amennyiben bűncselekményt követtek el Önnel szemben, úgy Ön a büntetőeljárásban áldozatnak minősül. Ugyanakkor polgári jogi kereset benyújtására is jogosult ugyanannak az eljárásnak a keretén belül. A magánvádló intézménye nem ismert az észt jogban.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

A büntetőeljárásról szóló törvény alapján az áldozatot az alábbi jogosultságok illetik meg:

 1. kifogással élhet a büntetőeljárás megindításának megtagadása vagy az eljárás megszüntetése ellen;
 2. a nyomozóhatóságon vagy az ügyészi hivatalon keresztül polgári jogi keresetet nyújthat be;
 3. a hozzá közel álló személyek tekintetében tanúvallomást tehet vagy azt megtagadhatja;
 4. bizonyítékot terjeszthet elő;
 5. kérelemmel és kifogással élhet;
 6. megvizsgálhatja az eljárás során felvett jegyzőkönyveket, és nyilatkozatot tehet az eljárás feltételeiről, menetéről, eredményéről és a felvett jegyzőkönyvekről (nyilatkozatait írásban rögzítik);
 7. az ügyben az előzetes nyomozás befejezését követően megvizsgálhatja a büntető ügyiratok tartalmát;
 8. részt vehet a bírósági tárgyaláson;
 9. hozzájárulhat vagy megtagadhatja a hozzájárulást az egyezségkötési eljárás alkalmazásához, és észrevételt tehet a felhozott vádakkal és a büntetéssel, a vádemelésben megjelölt kár összegével és a polgári jogi igénnyel kapcsolatban;
 10. hozzájárulhat az ideiglenes távoltartó végzés alkalmazásához, és kérheti az ideiglenes távoltartó végzés alkalmazását;
 11. kérheti, hogy szexuális erőszak, nemi alapú bűncselekmény vagy közeli kapcsolaton belül elkövetett bűncselekmény esetében Önnel azonos nemű személy hallgassa meg Önt, kivéve, ha a meghallgatást ügyész vagy bíró folytatja el, vagy ha az az eljárás menetét akadályozná.

Az áldozat köteles:

 1. a nyomozóhatóság, ügyészség vagy a bíróság idézésére megjelenni;
 2. részt venni az eljárási cselekményekben és követni a nyomozóhatóság, az ügyészség és a bíróság utasításait.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

A bírósági eljárás során nyilatkozatot tehet és véleményt nyilváníthat. A tárgyaláson tanúvallomást tehet, amennyiben az ügyész a meghallgatását kéri.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bírósági eljárás során?

A bíróság tájékoztatja Önt a bírósági tárgyalások helyéről és idejéről, valamint a bírósági ítéletről, amelyet kézbesítenek az Ön részére, kivéve, ha személyesen jelen van a bíróság előtt az ítélet kihirdetésekor.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

Az előzetes nyomozás befejezését követően, illetve a büntetőeljárás megszüntetésekor Ön az ügyészségen megvizsgálhatja a bírósági ügyiratokat. Az ügyészség tájékoztatja Önt erről a jogáról, és útmutatást nyújt az ügyiratok vizsgálatának módjáról.

Utolsó frissítés: 04/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.