Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Észtország

Tartalomszolgáltató:
Észtország

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy bejelenteném a bűncselekményt?

A hatóság megkeresésekor tájékoztatást kap az alábbiakról:

  • miként kell bejelenteni a bűncselekményt; valamint
  • milyen áldozatsegítő szolgálatok állnak rendelkezésre a bűncselekmény bejelentése hiányában.

Útmutatás a Rendőrségi és Határőrségi Hivatal honlapján is elérhető.

Nem abban az EU-országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

A jogai attól függetlenül védelemben részesülnek, hogy mely uniós országban esett a bűncselekmény áldozatául. A bűncselekmény elkövetése szerinti országban és a lakóhelyéül szolgáló országban egyaránt bejelentheti a bűncselekményt, és szükség esetén egyaránt részesülhet áldozatsegítő szolgáltatásban.

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

A bűncselekmény bejelentésekor az alábbi információkra jogosult:

  • kérésére írásos elismervényt kap arról, hogy bejelentette a bűncselekményt;
  • tíz napon belül értesítik a büntetőeljárás megindításáról vagy mellőzéséről hozott döntésről;
  • a büntetőeljárás megindítása esetén Önt sértettként kihallgatják, és megkérdezik, hogy kíván-e értesülni a gyanúsított letartóztatásáról és elengedéséről, valamint a bírósági tárgyalás helyéről és idejéről; továbbá
  • az ügyben folytatott előzetes nyomozás befejezését követően az ügyész értesíteni fogja, hogy jogosult megvizsgálni a büntetőügy iratainak tartalmát.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Minden személy, aki nem érti vagy beszéli az észt nyelvet, tolmácsolásra jogosult az eljárás során. Ön kérésére jogosult megkapni bármely olyan szöveg fordítását, amely elengedhetetlen a büntetőeljárás megszüntetéséről hozott ítélet vagy a bírósági ítélet megértéséhez, vagy az eljárás tisztességének biztosításához.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

A hatóságok kötelesek gondoskodni arról, hogy Ön mindent megértsen, amit magyaráznak Önnek, és hogy Önt is megértsék. E célból közérthető nyelven megfogalmazott tájékoztatók és képzett szakemberek állnak rendelkezésre a rendőrőrsön vagy az ügyészi hivatalban. Ön jelnyelvi tolmácsra szintén minden esetben jogosult.

Áldozatsegítő szolgálatok

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak?

Áldozatsegítő szolgáltatást az Észt Nemzeti Társadalombiztosítási Hivatal nyújt.

Amennyiben Ön nők elleni erőszak sértettje, a nőotthonokhoz szintén fordulhat segítségért.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

A rendőrség tájékoztatja Önt az áldozatsegítő szolgálatokról és szükség esetén áldozatsegítő ügyintézőhöz irányítja Önt. Számos rendőrőrsön állandó jelleggel jelen van egy áldozatsegítő ügyintéző.

Hogyan védik a magánéletemet?

A büntetőeljárás során gyűjtött valamennyi információ bizalmas, és a nyilvános tárgyalást megelőzően ezeket az információkat nem hozzák nyilvánosságra. A bíróság zárt tárgyalás tartását is elrendelheti, amely esetben a per során elhangzott információk szintén nem lesznek hozzáférhetők a nyilvánosság számára.

Be kell-e jelentenem a bűncselekményt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Nem, mindenki hozzáférhet az általános áldozatsegítő szolgáltatáshoz, függetlenül attól, hogy bejelentett-e bűncselekményt vagy sem. Vannak azonban speciális áldozatsegítő szolgáltatások, úgymint az erőszakos bűncselekmények sértettjeinek nyújtott kártalanítás vagy a pszichológiai segítséget biztosító ellátás, amelyek csak a bűncselekmény belentését követően érhetők el.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

Megkérheti az ügyészt, hogy a bíróságtól igényelje ideiglenes távoltartó végzés kibocsátását a gyanúsítottal szemben. Az ideiglenes távoltartó végzés arra utasítja a gyanúsítottat, hogy kerülje el a bíróság által meghatározott helyeket, maradjon távol a bíróság által meghatározott személyektől és ne próbáljon velük kapcsolatba lépni.

Az ügyészi hivatal kérésére elrendelt, a rendőrség által alkalmazott tanúvédelmi intézkedések útján is védelemben részesülhet.

Ki nyújthat nekem védelmet?

Ha veszélyben van, lépjen kapcsolatba a rendőrséggel, és ők meg fogják védeni.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

A rendőrség köteles minden ügyet megvizsgálni és gondoskodni a sérelmek megelőzéséről.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Az eljárást folytató hatóságok minden esetben kötelesek figyelemmel lenni az érdekeire, és magakadályozni a másodlagos áldozattá válását a büntetőeljárás során.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett sértetteket?

Súlyos bűncselekmény sértettjeként megengedhetik Önnek, hogy a bíróság mellőzze a kihallgatását; alternatív megoldásként távbeszélő használatát engedélyezhetik vagy térelválasztót használhatnak, amellyel elrejthetik Önt a vádlott szeme elől a bíróság előtti kihallgatása során.

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

Az eljárást folytató hatóság a kiskorú sértett meghallgatásába gyermekvédelmi ügyintézőt, szociális munkást vagy pszichológust is bevonhat. Ez a súlyos esetekben kötelező jellegű, ha az eljárást lefolytató személy nem rendelkezik megfelelő képesítéssel.

Kiskorú sértettként, amennyiben az érdekei ellentétesek a jogi képviselője vagy a szülei érdekeivel, az eljárást folytató hatóság jogi segítségnyújtásként ingyenesen pártfogó ügyvédet jelölhet ki az Ön számára.

A szellemi fogyatékossággal rendelkező kiskorúak, valamint minden 10. életévét be nem töltött gyermek, illetve családon belüli vagy szexuális erőszak esetében a 14. életévét be nem töltött gyermek tárgyaláson való meghallgatását mellőzik. Ehelyett a kiskorú rendőrségi meghallgatását videofelvétel útján rögzítik, és az a tárgyaláson bizonyítékként felhasználható.

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt – milyen jogok illetnek meg?

Ha a családtagja bűncselekmény következtében elhunyt, Önt az eljárás során megilletik az áldozat jogai.

A családtagom bűncselekmény sértettje volt – milyen jogok illetnek meg?

Amennyiben a családtagja bűncselekmények sértettje volt, Ön szükség esetén a sértetthez hasonlóan igénybe vehet áldozatsegítő szolgáltatásokat.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? A közvetítés során biztonságban leszek?

Az Ön és a gyanúsított hozzájárulása esetén az ügyészi hivatal dönthet úgy, hogy a büntetőeljárást egyeztetéssel (közvetítéssel) szünteti meg. Az egyeztetési szolgáltatást áldozatsegítő ügyintéző biztosítja.

Önnek jogában áll az egyeztetési eljárásból bármely időpontban kilépni.

Hol találom a jogaimról szóló jogszabályt?

A büntetőeljárásról szóló törvénykönyv

Az áldozatsegítésről szóló törvény

Utolsó frissítés: 01/10/2020

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.