Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Finnország

Tartalomszolgáltató:
Finnország

Ha Ön egy bűncselekmény miatt büntetést vagy kártérítést kér, akkor fél lesz a bírósági eljárásban. Bizonyíték szolgáltatása érdekében Önt meg is hallgathatják.

Ha az ügyész úgy dönt, hogy nem emel vádat, akkor Ön jogosult arra, hogy saját maga terjessze elő a vádat.

Hogyan tehetek feljelentést egy bűncselekmény miatt?

Bűncselekmény miatt feljelentést tehet a rendőrségnél a bűncselekmény helyszínén, bármely rendőrőrsön, vagy – kisebb súlyú bűncselekmények esetén – online vagy telefonon. Joga van arra, hogy írásbeli visszaigazolást kapjon a feljelentéséről.

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

A rendőrség tájékoztatja arról, hol érdeklődhet az ügy fejleményeiről.

Jogosult vagyok-e jogi segítségnyújtásra (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

A feljelentés, a meghallgatása és a tárgyalás során joga van arra, hogy jogi képviselő segítségét vegye igénybe. A jogi képviselő lehet ügyvéd, nyilvános jogi segítséget nyújtó ügyvéd vagy erre feljogosított jogtanácsos.

Az alacsony vagy mérsékelt jövedelemmel rendelkezők jogosultak lehetnek az állam által finanszírozott jogi segítségnyújtásra. Ezekben az esetekben a jogi képviselő díját részben vagy egészben az állam fizeti. Jogi segítségnyújtást a nyilvános jogi segítségnyújtási irodában vagy elektronikus szolgálat útján kérhet. Azt is kérheti, hogy egy ügyvédi iroda kérelmezzen az ön nevében jogi segítségnyújtást.

Családon belüli erőszak, szexuális bűncselekmények valamint az élet, az egészség és a személyi szabadság elleni súlyos bűncselekmények esetén a bíróság jogi képviselőt és támogató személy rendelhet ki az ön részére. Ilyen esetekben az ön jövedelemétől függetlenül az állam fizeti a díjakat.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételek mellett?

Ha idézés alapján kell megjelennie a bíróság előtt az ügy tényállásának tisztázása érdekében, akkor jogosult arra, hogy az állam megtérítse a bíróság előtti megjelenéshez kapcsolódó utazási költségeit. Kaphat napidíjat, utazási költségtérítést és a pénzügyi veszteségeinek megtérítését.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

A vádemelést elutasító ügyészi határozat ellen panasszal lehet fordulni a legfőbb ügyészhez, aki új vádindítványt terjeszthet elő.

Részt vehetek a tárgyaláson?

Igen, az eljárásban részt vevő félként jelen lehet a tárgyaláson. Ha ön egy bűncselekmény miatt büntetést vagy kártalanítást kér, akkor fél lesz a bírósági eljárásban. Egyetérthet az ügyész által előterjesztett összesített büntetéssel, vagy kérhet valamilyen más büntetést. Ön maga is kérhet kártérítést a terhelttől, vagy az ügyész érvényesíti az igényt az ön nevében.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például minősülök-e, vagy lehetek-e: áldozat, tanú, magánfél vagy magánvádló?

Ha ön egy bűncselekmény miatt büntetést vagy kártalanítást kér, akkor fél lesz a bírósági eljárásban. Bizonyíték szolgáltatása érdekében önt meg is hallgathatják.

Ha az ügyész úgy dönt, hogy nem emel vádat, akkor ön is jogosult a vádképviseletre.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

Kötelezhetik arra, hogy személyesen megjelenjen a bíróságon, ha ez szükséges az ügy tényállásának tisztázása érdekében. Ebben az esetben az államtól kártalanításra jogosult a felmerült költségei miatt.

A bíróság eljárás során mindig az igazat kell mondania.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

Amennyiben Ön az ügyben félként vesz részt, jogosult vallomást tenni. A főtárgyaláson előterjesztheti az igényét és annak alapját, vallomást és zárónyilatkozatot tehet, amelyben előadhatja az álláspontját a terhelt bűnösségével és a kiszabandó büntetéssel kapcsolatban.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bírósági eljárás során?

Akkor kap idézést a főtárgyalásra, ha a jelenléte szükséges az ügy tényállásának tisztázása érdekében, vagy ha jelezte a bíróságnak, hogy az ügyész által nem érvényesített igényeket kíván előterjeszteni.

Kérésére joga van arra, hogy tájékoztatást kapjon a bírósági tárgyalás időpontjáról és helyszínéről, valamint a büntetőügyben meghozott ítéletről.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

Igen. Amennyiben ön az ügyben félként vesz részt, a vádlottal azonos jogokkal rendelkezik a bírósági iratokba való betekintésre. Főszabályként joga van tájékoztatást kapni a tárgyalási iratok tartalmáról, még azokról is, amelyek nem nyilvánosak.

Utolsó frissítés: 05/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.