Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Finnország

Tartalomszolgáltató:
Finnország

Milyen eljárásban lehet az elkövetővel szembeni kártérítési igényeket érvényesíteni? (például bírósági eljárás, polgári jogi igény, adhéziós eljárás)

A bűncselekmény miatti kártérítési igényt általában a büntetőügy keretében, ugyanazon tárgyalás részeként bírálják el, mint amelyen a bűncselekményt tárgyalják. Kártérítési igényét a bírósági eljárást megelőző nyomozás során a rendőrség felé kell jelezni, vagy legkésőbb a bíróságon.

Ön kérheti, hogy az ügyész terjessze elő a bíróságon a bűncselekmény miatt kártérítési igényét. Tanácsos, hogy erről már a bírósági eljárást megelőző nyomozás során tájékoztassa a rendőrséget. Ha az ügy egyértelmű és egyszerű, az ügyész érvényesítheti az Ön nevében a kártérítési igényt. Ha az ügyész nem érvényesíti a kártérítési igényt, akkor erről írásban tájékoztatja önt.

A büntetőeljárás során is lehetősége van arra, hogy a bíróság előtt érvényesítse a kártérítési igényét. Ezt az ön nevében eljáró ügyvéd is megteheti.

Ha szükséges, a kártérítési igény külön polgári eljárásban is érvényesíthető. Követelését külön polgári jogi igényként is érvényesítheti. Ha az igényét nem a büntetőüggyel együtt kezelik, az eljárás illetékköteles.

A bíróság elrendelte, hogy az elkövető fizessen számomra kártérítést/kártalanítást. Hogyan érhetem el, hogy az elkövető tényleg fizessen?

Ha az elkövető önként nem fizet a bíróság határozatának megfelelően, akkor ítélet végrehajtás útján kikényszeríthető. A végrehajtás kezdeményezése nem automatikus. Végrehajtási kérelmet kell benyújtania a végrehajtási hatósághoz és ahhoz csatolnia kell a bírósági határozatot.

Nem kérhet kártérítést az elkövetőtől olyan összeg tekintetében, amelyet ugyanezen veszteségre vagy kárra való tekintettel állami kártalanításként az Államkincstártól megkapott.

Ha az elkövető nem fizet, folyósíthat-e az állam előleget számomra? Milyen feltételek mellett?

Nem kell ahhoz az elkövetőtől kártérítést kérnie, hogy kártalanítást kapjon az állami költségvetésből. Az elkövetővel szembeni kártalanítási igényét azonban a tárgyaláson kell benyújtania.

Jogosult vagyok-e állami kártalanításra?

Ha ön egy Finnországban elkövetett bűncselekmény áldozata (vagy az áldozat közeli hozzátartozója), akkor kártalanítást kaphat az állami költségvetésből a bűncselekmény által okozott személyi sérülés és szenvedés miatt. Feljelentést kell tennie a bűncselekmény miatt a rendőrségen ahhoz, hogy kártalanítást igényelhessen.

Ha a büntetőügyet bíróság tárgyalja, akkor törekednie kell arra, hogy a bíróság ítélete tartalmazza az Ön kártérítéshez való jogát. Ez azt jelenti, hogy a bírósági eljárás során be kell jelentenie az elkövetővel szembeni kártérítési igényét. Ha Ön nem teljesíti ezt a kötelezettségét, akkor főszabályként nem kap kártérítést a bűncselekmény által okozott kárért.

A kártérítés ügyében hozott jogerős ítélet meghozatalának napjától számított három éven belül kell a kártérítés iránti igényét előterjesztenie. Ha az ügy nem került bíróság elé, a bűncselekmény elkövetésének napjától számított tíz éven belül kell igényelni a kártérítést. E határidőktől csak különleges körülmények fennállása esetén lehet eltérni.

Kártérítési kérelmét az Államkincstár dolgozza fel. A kérelmet benyújthatja elektronikus úton az alábbi e-mail-címen: rikosvahingot@valtiokonttori.fi, vagy kinyomtathatja és postázhatja a nyomtatványt a következő címre: Államkincstár, P.F. 50, 00054 Államkincstár.

Jogosult vagyok-e kártérítésre, ha az elkövetőt nem ítélték el?

Kérhet kártérítést akkor is, ha az elkövető személyét nem derítették fel. Kártérítés iránti kérelméhez csatolnia kell a bírósági eljárást megelőző nyomozás során készült rendőrségi jegyzőkönyvet vagy az események egyéb, hitelt érdemlő bizonyítékát.

Akkor is jogosult kártérítésre, ha az elkövető személyét felderítették, de nem ítélték el, mert 15 évesnél fiatalabb, vagy nem büntethető.

Jogosult vagyok-e sürgősségi kifizetésre, amíg a kártérítési keresetemet elbíráló határozatra várok?

Szükség esetén írásban kérelmezheti kártérítési előleg kifizetését. Kártalanítási előleg fizethető ki, ha az ön kártalanítási ügyének feldolgozása önnek fel nem róható ok miatt szenved késedelmet és ön jelentős összegű kártalanításra jogosult.

Utolsó frissítés: 05/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.