Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Finnország

Tartalomszolgáltató:
Finnország

Bűncselekmény áldozata vagyok, kihez fordulhatok támogatásért és segítségért?

Támogatás minden bűncselekmény áldozatának
- Áldozatsegítés, Finnország (Rikosuhripäivystys), tel.: 116 006

A kapcsolati erőszak áldozatait segítő menedékhely szolgálatok

Online Menedékhely (Nettiturvakoti)

Szexuális erőszak áldozatainak Seri támogató központja (16 éves kor felett):

- Helsinki, Turku, Tampere, Kuopio, Oulu

Tukinainen Nemi Erőszak Krízisközpont

- tel. 0800 97899

Tukinainen online (Nettitukinainen)

Tukinainen Nemi Erőszak Krízisközpont


Az emberkereskedelem áldozatait segítő rendszer

- Joutseno Befogadó Központ (Joutsenon vastaanottokeskus), tel. 029 54 63 177


Közvetítés

– közvetítéssel foglalkozó irodák:

Közvetítés büntető és polgári ügyekben

Közvetítés büntető és polgári ügyekben (angol nyelven)

Rendőrség

– vészhelyzetek: hívja a 112-es telefonszámot (vészhelyzeti telefonszám)


Jogi segítségnyújtás

Állami forrásból biztosított kártérítés bűncselekményből származó kár esetén

– Államkincstár, tel. 0295 50 2736

Áldozatsegítő forróvonal

Finnországi Áldozatsegítő, tel. 116 006

Nollalinja (24/7), tel. 080 005 005 (segélyhívó vonal kapcsolati erőszak és nők elleni erőszak esetén)

Tukinainen Nemi Erőszak Krízisközpont, tel. 0800 97899 (szexuális bántalmazás áldozatai)

Az emberkereskedelem áldozatait segítő rendszer (24/7), tel. 029 54 63 177 (emberkereskedelem áldozatai)

Az áldozatoknak nyújtott segítség ingyenes?

Az áldozatsegítő szervezetek által nyújtott segítség ingyenes. A szexuális erőszak áldozatok számára működő menedékhelyek és támogatóközpontok, valamint az emberkereskedelem áldozatait segítő rendszer szintén ingyenesek az igénybe vevők számára.

Milyen típusú támogatást kaphatok az állami szolgálatoktól vagy hatóságoktól?

Egy bűncselekmény áldozataként előfordulhat, hogy önnek orvosi segítségre, vagy más szociális jóléti és egészségügyi szolgáltatásokra van szüksége, így például sürgősségi szociális szolgáltatásokra, kórházi kezelésre továbbá testi és mentális rehabilitációra. Ezeket a szolgáltatásokat ön az egyéb ügyfelekkel megegyező feltételekkel használhatja.

A menedékhelyek azonnali válságkezelést nyújtanak, 24 órás biztonságos lakhatással és pszichoszociális támogatással, tanácsadással és az ön akut helyzetére vonatkozó konzultációval. Ezeket a szolgáltatásokat elsősorban olyan személyek és családok részére nyújtják, akik kapcsolati erőszakot éltek át vagy erőszakkal fenyegették őket. A szolgáltatások egy részét szervezetek nyújtják. A finn Egészségügyi és Jólléti Intézet felelős a menedékhely szolgáltatások megszervezéséért.

Az emberkereskedelem áldozatait segítő rendszer egy állami hatóság, amely annak biztosításáért felel, hogy tiszteletben tartsák az emberkereskedelem áldozatai számára garantált jogokat. A támogató szolgáltatások közé tartoznak a biztonságos lakhatás, egészségügyi ellátás, szociális szolgáltatások, befogadási ellátás vagy szociális segítségnyújtás, jogi segítségnyújtás és tanácsadás, támogató személy a büntetőeljárásban, valamint tolmács- és fordító szolgáltatások. A segítségnyújtó rendszer mellett szervezetek is nyújtanak segítséget az emberkereskedelem áldozatainak.

A feljelentés, a meghallgatása és a tárgyalás során joga van arra, hogy jogi képviselő segítségét vegye igénybe. A jogi képviselő lehet ügyvéd, nyilvános jogi segítséget nyújtó ügyvéd vagy erre feljogosított jogtanácsos.

Az alacsony vagy mérsékelt jövedelemmel rendelkezők jogosultak lehetnek az állam által finanszírozott jogi segítségnyújtásra. Ezekben az esetekben a jogi képviselő díját részben vagy egészben az állam fizeti. Jogi segítségnyújtást a nyilvános jogi segítségnyújtási irodában vagy elektronikus szolgálat útján kérhet. Azt is kérheti, hogy egy ügyvédi iroda kérelmezzen az ön nevében jogi segítségnyújtást.

Kapcsolati erőszak, szexuális bűncselekmények valamint az élet, az egészség és a személyi szabadság elleni súlyos bűncselekmények esetén a bíróság jogi képviselőt és támogató személy rendelhet ki az ön részére. Ilyen esetekben az ön jövedelemétől függetlenül az állam fizeti a díjakat.

A büntetőeljárás különböző szakaszaiban egy támogató személy segítheti önt. Ön bárkit választhat és felkérhet támogató személyként. A támogató személy elkísérheti önt a tárgyalásokra és a bíróság üléseire, de a jelenléte bizonyos körülmények között korlátozható. A Finnországi Áldozatsegítő térítésmentesen biztosíthat önnek képzett segítőszemélyzetet. A Finnországi Áldozatsegítő által nyújtott általános áldozatsegítő szolgáltatásokat az Igazságügyi Minisztérium finanszírozza és ezekre közszolgáltatási kötelezettség vonatkozik.

Milyen típusú támogatásra számíthatok a civil szervezetektől?

Számos szervezet nyújt támogatást, tanácsot és iránymutatást a bűncselekmények áldozatainak. A Finnországi Áldozatsegítő mindenfajta bűncselekmény és büntetőeljárás esetén segítséget, illetve az áldozatok jogaival kapcsolatos tanácsadást nyújt. A kapcsolati erőszak áldozatai védelmet és támogatást kérhetnek a menedékhelyektől. A segélyvonalakon és a közösségi ellátó szolgálatoknál is kérhető segítség. Egyes helyeken különleges támogatás áll a szexuális bűncselekmények áldozatai és a bevándorló nők rendelkezésére, továbbá sorstársi támogatás az emberölés áldozatainak családtagjai részére.

Szervezetek által nyújtott támogató szolgáltatások

Finnországi Áldozatsegítő

Valamennyi bűncselekmény áldozatainak támogatása, ideértve a tanúkat és az áldozat családtagjait is. Segítségnyújtás és az áldozatokat büntetőeljárásokban megillető jogok gyakorlására vonatkozó tanácsadás. Nemzeti segélyvonal, jogi segélyvonal, online támogató szolgálat. Regionális alapú támogató személy szolgáltatások.

- segélyvonal 116 006 (ingyenes)
- jogi segélyvonal 0800 161 177 (ingyenes)

Nollalinja

24/7 segélyvonal kapcsolati erőszak és nők elleni erőszak áldozatai részére, tel. 080 005 005 (ingyenes)

Anya- és gyermekotthonok és menedékhelyek szövetsége (Ensi- ja turvakotien liitto)

A kapcsolati erőszak vagy erőszakkal való fenyegetés áldozatává vált, illetve a felépülésükhöz támogatást és átmeneti elhelyezést igénylő személyek menedékhelyei. A közösségi ellátó szolgálatok támogatást nyújtanak a kapcsolati erőszak miatti helyzetek megoldásában és a válság leküzdésében. Telefonos tanácsadás, konzultáció a kapcsolati erőszak terén szakértelemmel rendelkező személlyel, irányított sorstársi csoport vagy az életvitel segítése.

Online Menedékhely

Az Anya- és gyermekotthonok és menedékhelyek szövetsége által fenntartott online szolgáltatás; az erőszakos kapcsolatban élő felek mindegyike részére segítséget nyújt.

Tukinainen Nemi Erőszak Krízisközpont

Támogatást és útmutatást nyújt a szexuális erőszakot és/vagy bántalmazást elszenvedett személyek és családjuk részére. Online segélyszolgálat.

- válság segélyvonal: tel. 0800 97899 (térítésmentes)

- jogi segélyvonal: tel. 0800 97895 (térítésmentes)

MONIKA – Multikulturális Nőszövetség, Finnország

Könnyen hozzáférhető szolgáltatások, jogi tanácsadás és menedékhely elhelyezés erőszak áldozatává vált bevándorló nők és gyermekeik részére. A segítség számos nyelven elérhető; támogató személy szolgáltatásokat szintén nyújtanak.

- segélyvonal 0800 05058 (térítésmentes)

- Mona Menedékhely, tel. 045 639 6274 (24/7)

Női segélyvonal (Naisten Linja)

Tanácsadás és támogatás az erőszak veszélyének kitett nők és lányok részére. Tájékoztatás online vagy telefonon érhető el.

- tel. 0800 02400 (térítésmentes)

Pro-tukipiste

Egészségügyi és támogató szolgáltatások a szex- és erotikaágazatban dolgozó személyek és az emberkereskedelem áldozatai részére.

Emberölés áldozatai családtagjainak egyesülete HUOMA (Henkirikoksen uhrien läheiset ry)

Sorstársi támogatás az emberölések áldozatainak családtagjai részére.

- tel. 050401 2230

HUOMA

MIELI Mentális Egészség, Finnország (Suomen Mielenterveys ry)

Segítség életválságok idején.

- válság segélyvonal 09 2525 0111 (24 h)

Suvanto – a biztonságos időskorért (Suvanto ry – Turvallisen vanhuuden puolesta)

Segítség, sorstársi támogatás és jogi tanácsadás idősek részére a bántalmazás és az erőszak ellen.

- SUVANTO segélyvonal 0800 06776 (térítésmentes)

Utolsó frissítés: 05/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.