Figyelem: az oldal eredeti nyelvű változata görög nemrég módosult. Az Ön által kiválasztott nyelvi változatot most készítik fordítóink.
Swipe to change

Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Görögország

Tartalomszolgáltató:
Görögország

A belügyminisztérium alá tartozó Nemek Közötti Egyenlőség Főtitkársága (Genikí Grammateía Isótitas ton Fýlon) tanácsadási központokat működtet az erőszak áldozatává vált nők számára.

62 intézményből álló integrált hálózatot hozott létre az ilyen nők megsegítésére.

A hálózatba egy non-stop elérhető segélyvonal (SOS 15900), 40 tanácsadási központ és a nőket és gyermekeiket befogadó 21 nőotthon tartozik.

Az SOS15900 segélyvonal az sos15900@isotita.gr e-mail címen is elérhető. Az év 365 napján non-stop működik, görög és angol nyelven egyaránt. A hívás díja a belföldi telefonhívások díjazása szerint alakul.

A tanácsadási központok ingyenes pszichoszociális segítséget és jogi tanácsadást kínálnak. A szolgáltatások körét jelenleg bővítik, hogy az a nők foglalkoztatására és a hátrányos megkülönböztetés megannyi formáját elszenvedő nőkre is kiterjedjen (menekülteknek, egyedülálló szülőknek, a roma közösség tagjainak stb. nyújtott támogatás). A tanácsadási központok elérhetőségei megtalálhatók a http://www.womensos.gr/ honlapon és a Facebookon: WomenSOS.gr

ELÉRHETŐSÉGEK:

A Nemek Közötti Egyenlőség Főtitkárságának honlapja: http://www.isotita.gr/

A Nemek Közötti Egyenlőség Kutatóközpontja (Kéntro Erevnón gia Thémata Isótitas — a továbbiakban: KEThI)

A Nemek Közötti Egyenlőség Kutatóközpontja a családon belüli erőszak sértettjeinek nyújt pszichológiai támogatást és jogi tanácsadást, valamint az erőszak áldozatává vált nőket és gyermekeiket befogadó nőotthont üzemeltet.

A Nemek Közötti Egyenlőség Kutatóközpontja

 • 1994-ben alapított, polgári jogi szabályozás alá tartozó szervezet, amely a Nemek Közötti Egyenlőség Főtitkárságának felügyelete alá tartozik
 • regionális és helyi szolgáltatói a kapcsolati erőszak sértettjeinek nyújtanak pszichológiai támogatást és jogi tanácsadást
 • a pszichológiai támogatást és jogi tanácsadást ingyenesen nyújtja
 • tájékoztatást, tanácsadást és támogatást nyújt a foglalkoztatási és a társadalmi kirekesztéssel kapcsolatos problémákkal szembesülő nők számára
 • az athéni prefektúrával együttműködésben 1993 óta működtet egy az erőszak áldozatává vált nőket és gyermekeiket befogadó nőotthont.
 • ELÉRHETŐSÉGEK:

Honlap: https://kethi.gr/

A Társadalmi Szolidaritás Nemzeti Központja (Ethnikó Kéntro Koinonikís Allilengýis — a továbbiakban: EKKA)

A Társadalmi Együttműködés Nemzeti Központja a pszichoszociális nehézségekkel küzdő vagy azonnali szociális segítségre szoruló egyének, családok és társadalmi csoportok szociális támogatását biztosító szolgáltatások hálózatát tartja fenn.

A Társadalmi Együttműködés Nemzeti Központja

 • polgári jogi szabályozás alá tartozó athéni székhelyű szervezet, amely a munkaügyekért, társadalombiztosításért és társadalmi szolidaritásért felelős minisztérium felügyelete alá tartozik
 • A következő szolgáltatásokat foglalja magában:
 • Az állampolgárok érdekében működő 197-es közvetlen szociális segélyvonal non-stop működik. A hívások ingyenesek.
 • A gyermekekkel kapcsolatos kérdésekkel hívható 1107-es nemzeti gyermekvédelmi forróvonal szintén non-stop működik.
 • Szociális segítő központok Athénban, Pireuszban és Thesszalonikiben
 • Vendégházak az attikai régióban a súlyos társadalmi-gazdasági nehézségekkel küzdő személyek számára
 • Attikában és Thesszalonikiben kockázatnak kitett nőket és gyermekeiket befogadó menedékházakat üzemeltet
 • A kínált szolgáltatások körébe az alábbiak tartoznak:
 • tanácsadás és tájékoztatás a szociális jóléttel kapcsolatos kérdésekről
 • egyéneknek és családoknak nyújtott szociális és pszichológiai támogatás, menedék biztosítása a kockázatnak kitett nőknek és gyermekeiknek (főként a családon belüli erőszak és emberkereskedelem áldozatainak)
 • a krízishelyzeten vagy szociális szükséghelyzeten átmenő személyek rövidtávú elhelyezése
 • együttműködés és közvetítés a más szervezetek által kínált társadalmi szolidaritással kapcsolatos szolgáltatásokhoz való hozzáférés előmozdítása érdekében.
 • Végezetül a Központ gyors beavatkozásra képes, főként pszichológusokból és szociális munkásokból álló pszichoszociális támogató csoportokat is alkalmaz, akiket nagyszámú áldozattal járó természeti katasztrófák (földrengés, árvíz, tűzvész stb.), balesetek, hajótörések és jelentős számú embert érintő olyan krízishelyzetekben vet be, ahol a csapat jelenlétét szükségesnek ítélik.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Honlap: http://www.ekka.org.gr/

A Kínzás Áldozatává Vált Személyek Orvosi Rehabilitációs Központja (Iatrikó Kéntro Apokatástasis Thymáton Vasanistiríon)

A Kínzás Áldozatává Vált Személyek Orvosi Rehabilitációs Központja a kínzást elszenvedett személyek és családjaik számára biztosít rehabilitációs központot; görög és külföldi egészségügyi szakembereket képez a megkínzott emberek kivizsgálására és kezelésére, tudományos kutatásokat végez, és ösztönzőket kínál a kínzás és annak következményei kutatásához.

A Kínzás Áldozatává Vált Személyek Orvosi Rehabilitációs Központja

 • a megkínzott személyek és családjaik számára rehabilitációs központot működtet
 • görög és külföldi egészségügyi szakembereket képez a megkínzott emberek kivizsgálására és kezelésére
 • hozzájárul a kínzás gyakorlatára és annak különböző formáira, valamint a kínzás áldozatává vált személyek rehabilitációjának lehetőségére vonatkozó ismeretek széles körben történő terjesztéséhez
 • tudományos kutatómunkát végez, és ösztönzi a kínzásra és annak következményeire irányuló kutatásokat
 • tájékoztató (dokumentációs) központot tart fenn és fejleszt
 • e célkitűzések előmozdításával hozzájárul a kínzások megelőzéséhez.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Honlap: http://www.mrct.org/

A Bántalmazás és a Társadalmi Kirekesztés Áldozatait Támogató Kutatóközpont (Kéntro Érevnas kai Ypostírixis Thymáton Kakopoíisis kai Koinonikoú Apokleismoú — a továbbiakban: EKYThKKA)

A Bántalmazás és a Társadalmi Kirekesztés Áldozatait Támogató Kutatóközpont orvosi, pszichológiai, szociális és jogi támogatást nyújt a kínzás és a szervezett erőszak sértettjeinek, a bántalmazás és a társadalmi kirekesztés áldozatainak.

A Bántalmazás és a Társadalmi Kirekesztés Áldozatait Támogató Kutatóközpont

 • polgári jogi szabályozás alá tartozó közhasznú egyesület
 • orvosi, pszichológiai, szociális és jogi támogatást nyújt a kínzás és a szervezett erőszak sértettjeinek, a bántalmazás és a társadalmi kirekesztés áldozatainak
 • növeli az emberi jogi kérdésekkel kapcsolatos tudatosságot, és terjeszti az erőszak és társadalmi kirekesztés megnyilvánulási formáira vonatkozó ismereteket, valamint a kezelésükre szolgáló módszereket Görögországban és külföldön egyaránt
 • humanitárius segítséget nyújt a szervezett erőszaknak, kínzásnak, bántalmazásnak és társadalmi kirekesztésnek kitett társadalmi csoportoknak, Görögországban és külföldön egyaránt
 • az erőszak és a kínzás, a bántalmazás és a társadalmi kirekesztés vizsgálatára irányuló tudományos kutatómunkát végez
 • hozzájárul a kínzás, a bántalmazás és a társadalmi kirekesztés megelőzéséhez.


ELÉRHETŐSÉGEK:

Honlap: http://www.cvme.gr/

A Görög Menekültügyi Tanács (Ellinikó Symvoúlio gia tous Prósfyges)

A Görög Menekültügyi Tanács nem kormányzati szervezetként széles körű pszichoszociális és jogi szolgáltatások útján támogatja a görögországi menekülteket és menedékjogot kérőket.

A Görög Menekültügyi Tanács

 • a görögországi menekültek és menedékjogot kérők támogatására 1989-ben létrehozott nem kormányzati szervezet
 • széles körű pszichoszociális és jogi szolgáltatások útján segíti a menekültek zökkenőmentes görögországi beilleszkedését
 • az egyetlen olyan görög közhasznú nem kormányzati szervezet, amely kizárólag a menekültnek nyilvánított, Görögországban menedékjogot kérő személyekkel foglalkozik
 • a külügyminisztérium és az egészségügyért és társadalmi szolidaritásért felelős minisztérium speciális jótékonysági szervezetként vette nyilvántartásba
 • egyike azon hat nem kormányzati szervezetnek, amelyek az emberi jogokat védik Görögországban, és tagjai az Emberi Jogi Nemzeti Bizottságnak (Ethnikí Epitropí gia ta Dikaiómata tou Anthrópou)
 • az ENSZ menekültügyi főbiztosának együttműködő partnere, és tagja a Menekültek és Száműzöttek Európai Tanácsának.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Honlap: http://www.gcr.gr/

A Görög Helsinki Monitor (Ellinikó Paratiritírio ton Symfonión tou Elsínki)

A Görög Helsinki Monitor a görögországi emberi jogi problémákat figyeli, cikkeket publikál, és lobbitevékenységet folytat azokkal kapcsolatban.

A Görög Helsinki Monitor

 • 1992-ben alakult
 • a Nemzetközi Helsinki Emberi Jogi Szövetség görög tagja
 • a görögországi és esetenként a balkáni emberi jogi vonatkozású problémákat követi nyomon, publikál cikkeket, és lobbitevékenységet folytat azokkal kapcsolatban
 • részt vett a görög és balkáni média sztereotípiák és gyűlöletbeszéd szempontú ellenőrzésében, amelyet rendszeresen koordinált, az ENSZ alapító okiratában létrehozott szervei részére részletes éves jelentéseket, párhuzamos/nem hivatalos jelentéseket készített, valamint a bántalmazásral és az etnikai, etnikai-nyelvi, vallási és bevándorló közösségekre vonatkozó szakosított jelentéseket készít.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Honlap: http://cm.greekhelsinki.gr/

Az Amnesty International Görögország (Diethnís Amnistía Ellinikó Tmíma)

Az Amnesty International kormányokat, kormányközi szervezeteket, fegyveres politikai csoportokat, vállalatokat és más, nem állami szereplőket szólít meg, és módszeresen és részrehajlás nélkül vizsgálja az emberi jogok megsértésének egyedi eseteit és tágabb vonatkozásait.

Az Amnesty International

 • az emberi jogok védelme érdekében tevékenykedő önkéntesek világméretű független mozgalma
 • a lelkiismereti foglyokat, az erőszak és a szegénység áldozatai védelmezi
 • célja a nők elleni erőszak megszüntetése
 • célja a halálbüntetés, a kínzás, és a szabadság „terror elleni háború” nevében történő korlátozásának megszüntetése
 • küzd a menekültek, bevándorlók, kisebbségek és emberi jogi szószólók hátrányos megkülönböztetése ellen.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Honlap: http://www.amnesty.org.gr/

Utolsó frissítés: 22/06/2022

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.