Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Luxemburg

Tartalomszolgáltató:
Luxemburg

Fellebbezhetek az ítélet ellen?

Valamennyi jogerős ítélet meghozatalával anyagi jogerővel rendelkezik. Jogerőre emelkedve az ítéletet úgy kell tekinteni, hogy az igazságot képviseli addig, amíg azt a jogszabály által biztosított jogorvoslat igénybevétele révén hatályon kívül nem helyezik. A bíró általában ugyanazon ítéleten belül dönt a bűncselekményekről és a polgári jogi igényekről.

A tisztességes eljáráshoz való jogra tekintettel ezen anyagi jogerő kizárólag a büntetőeljárás feleire, és a határozat azon elemire vonatkozik, amelyekkel kapcsolatban e felek kifejthették álláspontjukat. Sértettként Ön csak akkor nyújthat be fellebbezést, ha az eljárásban magánfélként csatlakozása révén félként vett részt.

E minőségben benyújthat fellebbezést, de csak a polgári jogi igénye tekintetében, és ha ehhez érdeke fűződik, azaz, ha a bíróság kártérítési követelését elutasítja, vagy ha Ön úgy véli, hogy a megítélt összeg nem elegendő.

Ennélfogva nem fellebbezhet azon az alapon, hogy nem ért egyet a kiszabott ítélettel, vagy mert a bíróság felmentette a terheltet. Csak az államügyész nyújthat be fellebbezést az eljárás büntetőjogi vonatkozásai tekintetében.

Egyeztessen ügyvédjével annak megállapítása érdekében, hogy érdemes-e fellebbezést benyújtani. Ha az ügyvédje igenlő választ ad, a fellebbezést 40 napon belül kell az ítéletet meghozó bíróság titkárságán benyújtani.

Milyen jogok illetnek meg az ítélethozatal után?

Az ítélethozatal után megkaphatja az ítélet másolatát.

Lehetősége van fellebbezést is benyújtani, de csak akkor, ha az eljárásban magánfélként csatlakozása révén félként vett részt, és csak a polgári jogi igénye tekintetében (lásd 1. pont).

Ha szabadon bocsátást vagy feltételes szabadlábra helyezést terveznek, tájékoztathatja a legfőbb ügyészt, aki az Ön által megtámadott ítélet végrehajtásáért felelős.

Önt ezt követően is képviselheti ügyvéd.

Jogosult vagyok-e segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

Magánfélként jogosult költségmentességre az ítélet végrehajtásával kapcsolatos bármely kérdés tekintetében.

Testi sérülést okozó szándékos bűncselekmény sértettjeként bizonyos feltételek esetében állam által fizetendő kártalanítást kérhet az Igazságügyi Minisztériumtól, ha a bűncselekmény elkövetőjétől nem tud kártérítést kapni.

A rendőrség és az igazságszolgáltatási rendszer köteles az Ön, mint áldozat részére védelmet biztosítani. Az ideiglenesen szabadlábra helyezett elítélt személy feltételes szabadságra bocsátására vonatkozó határozatra külön feltételek vonatkozhatnak, amelyek különösen a társadalom és az áldozat védelméhez kapcsolódnak.

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

Kérelemre jogosult tájékoztatást kapni a büntetőeljárásban hozott jogerős ítéletről.

Az elkövetővel szemben kiszabott ítélet kapcsán felhívjuk a figyelmet, hogy a büntetést kiszabó határozatnak tartalmaznia kell az alkalmazott jogszabályi rendelkezéseket a terminológia használata nélkül, azon bűncselekmény tényállását, amelynek elkövetésével az elkövetőt vádolják, vagy a büntetést vagy a kiszabott büntetést (a büntetőeljárásról szóló törvény 195. cikke). Az ítélethozatallal kapcsolatos egyéb kérdések tekintetében a Legfőbb Ügyészség ítélet-végrehajtási szolgálatánál érdeklődhet.

Luxemburgban a jogerősen elítélt személy a schrassigi vagy a givenichi börtönben fogja büntetését letölteni.

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy megszökik a börtönből?

A büntetőeljárásról szóló törvény 4. cikkének (1) bekezdése alapján az ügyész hivatalához benyújtott külön kérelemre tájékoztatást kaphat az elkövető szabadon bocsátásáról vagy szökéséről, ha sérelem veszélyének vagy azonosított kockázatának van kitéve, kivéve, ha e tájékoztatás alapján az elkövető sérelem azonosított kockázatának lenne kitéve.

Részt veszek-e majd a szabadlábra helyezéssel vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntések meghozatalában? Tehetek-e például nyilatkozatot, vagy nyújthatok-e be fellebbezést?

Nem.

Utolsó frissítés: 08/11/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.