Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Málta

Tartalomszolgáltató:
Málta

Hogyan jelenthetek be bűncselekményt?

Amennyiben Ön bűncselekmény sértettje, bejelentést tehet a rendőrségen. A bűncselekményt Ön helyett házastársa, szülője, testvére vagy gyámja is bejelentheti. Ha bűncselekményről szerzett tudomást, akkor is értesítheti a rendőrséget, ha nem sértettje az adott bűncselekménynek.

Feljelentést vagy szóban a legközelebbi rendőrőrsöt felkeresve, azonnali segítségnyújtást szükségessé tevő esetekben a 112-es segélyhívó számot tárcsázva, vagy pedig írásban, a feljelentést a rendőrőrsön személyesen benyújtva, továbbá levélben tehet. Ha az írásbeli feljelentés mellett dönt, azt megírhatja Ön, vagy ehhez igénybe veheti ügyvéd segítségét is. Nincs kötelezően követendő forma. A feljelentés nyelve rendszerint a máltai vagy az angol, de ha Ön nem ért e két nyelv valamelyikén, vagy egyiket sem beszéli, jogában áll, hogy az Ön által értett nyelven tegyen feljelentést, vagy tolmács segítségét vegye igénybe. A feljelentésnek tartalmaznia kell az Ön személyes adatait. Elvileg lehetőség van névtelen feljelentésre is, de ilyen feljelentés alapján a rendőrség csak akkor kezd nyomozást, ha a bűncselekmény nagyon súlyos.

A bűncselekmény bejelentésének nincs határideje. A jogszabályok szerint azonban abban az esetben, ha a bűncselekmény elkövetése óta eltelt egy bizonyos időtartam, az elkövető már nem vonható eljárás alá. Ez az időtartam a bűncselekménytől függően változik, és a legkevésbé súlyos büntetendő cselekményekre (pl. szóbeli becsületsértésre) vonatkozó három hónaptól a különösen súlyos bűncselekményekre (pl. emberölés) érvényes húsz évig terjed. Ezen időszak elteltével Ön továbbra is benyújthat feljelentést, de a rendőrség nem folytat nyomozást a bűncselekmény ügyében. Ha a rendőrség mégis folytatna nyomozást, a bíróság felmenti az elkövetőt.

Egyes kisebb súlyú bűncselekmények esetében – amikor a rendőrség panasz benyújtása nélkül valószínűleg nem indít nyomozást – Önnek különleges panaszt kell benyújtania a rendőrséghez. A panaszokat rendszerint, de nem szükségszerűen írásban kell benyújtani. Ön igénybe veheti ügyvéd segítségét, aki Ön helyett megszövegezi a panaszt. Panaszában a következő információknak kell szerepelniük: az Ön személyes adatai (neve, lakcíme, személyi igazolványának száma), az elkövetőre vonatkozó információk, az eset leírása, valamint azon tanúk listája a lakcímükkel együtt, akiknek a kihallgatását a rendőrségtől kéri. Ajánlatos, de nem kötelező hivatkoznia arra a jogszabályi előírásra is, amelyet Ön szerint az elkövető megsértett.

Hogyan követhetem, hogy mi történik az ügyben?

A bűncselekmény bejelentésekor hivatkozási számot adnak Önnek. Ezt a számot használhatja arra, hogy ellenőrizze az ügye előrehaladását. A gyakorlatban ezt ellenőrizheti a feljelentés benyújtásának dátuma alapján is. A nyomozásról információkat kaphat, ha személyesen elmegy a rendőrőrsre, vagy telefonon.

Jogosult vagyok-e ingyenes jogi segítségnyújtásra (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Ha igen, milyen feltételekkel?

A bűncselekmények sértettjei jogosultak ingyenes jogi segítségnyújtásra.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (amelyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Ha igen, milyen feltételekkel?

Igen, kérheti a felmerült költségei megtérítését.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet úgy zárják le, hogy az nem került bíróság elé?

Ha a rendőrség nyomozást folytat a bűncselekmény ügyében és úgy dönt, hogy anélkül zárja le az ügyet, hogy azt bíróság elé vinné, Ön sértettként a magisztrátusi bírósághoz (Qorti tal-Maġistrati) fellebbezhet ez ellen a határozat ellen. A magisztrátusi bíróság felkéri Önt, hogy eskü alatt erősítse meg a feljelentésében közölt információkat, és jelentse ki, hogy kész tanúskodni a bíróság előtt. Önnek meg kell fizetnie egy bizonyos, a bíróság által meghatározott összeget is, garanciaként arra, hogy az elkövető eljárás alá vonására irányuló szándéka komoly. A magisztrátusi bíróság megvizsgálja a bizonyítékokat, és ha elegendőnek találja azokat, akkor elrendeli, hogy a rendőrség folytassa a büntetőeljárást.

Részt vehetek-e a tárgyaláson?

Ön magánfélként részt vehet a tárgyaláson. Ahhoz, hogy Ön a tárgyaláson magánfélként részt vehessen, kérelmet kell benyújtatnia a bírósághoz. A bíróság megvizsgálja a kérelmét és eldönti, hogy engedélyezi-e Önnek, hogy magánféllé váljon. Magánfélként Ön jelen lehet minden bírósági tárgyaláson, ideértve a zárt tárgyalásokat, még abban az esetben is, ha Ön tanúvallomást tesz az eljárásban.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: sértett, tanú, magánfél, magánvádló?

A fentiekben kifejtetteknek megfelelően Ön felléphet tanúként vagy magánfélként.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

A tárgyalás során Önt megillető jogok attól függően különbözőek, hogy melyik bíróság tárgyalja az ügyét:

  • Ha az ügyében rendőrtiszt képviseli a vádat a magisztrátusi bíróság előtt, majdnem ugyanazok a jogok illetik meg Önt, mint a vádlottat: Ön vagy az ügyvédje benyújthat bizonyítékokat, kérdéseket tehet fel a tanúknak (a vádat képviselő rendőrtiszt útján) stb.
  • Ha az ügyében a főügyész, a főügyész helyettese vagy egy ügyész képviseli a vádat a büntetőbíróság előtt, Ön csak abban az esetben lehet jelen a tárgyaláson és adhat elő a bűnösség kimondásához kapcsolódó érveket, ha az esküdtszék bűnösnek találta az elkövetőt.

Tehetek-e nyilatkozatot vagy vallomást a tárgyaláson? Ha igen, milyen feltételekkel?

A büntetőeljárás során Önt valószínűleg felkérik, hogy tegyen tanúvallomást, mivel a bíróság meg akarja ismerni Ön mint a bűncselekmény sértettje tanúvallomását.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bírósági eljárás során?

Ön jogosult arra, hogy az eljárás menetéről és az eljárást lezáró határozatról tájékoztatást kapjon.

Hozzáférhetek-e az eljárás irataihoz?

Magánfélként hozzáféréssel rendelkezik a bírósági iratokhoz és dokumentumokhoz.

Utolsó frissítés: 04/05/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.