Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Lengyelország

Tartalomszolgáltató:
Lengyelország

Fellebbezhetek az ítélet ellen?

A sértett akkor fellebbezhet a közvádas eljárásban hozott ítélettel szemben, ha pótmagánvádlóként járt el.

Amennyiben az elkövetővel szembeni büntetőeljárást feltételesen felfüggesztették és a bíróság ítéletet hozott, a sértett akkor is fellebbezhet ezzel szemben, ha nem járt el pótmagánvádlóként.

A magánvádas eljárásokban a sértettek fellebbezhetnek az ítéletekkel szemben, mivel ez esetekben ők járnak el vádlóként.

Milyen jogok illetnek meg az ítélethozatal után?

Amennyiben kötelezik az elkövetőt, hogy térítse meg a károkat, a bíróság az ítélet másolatát megküldi a sértettnek. Amennyiben a felfüggesztett börtönbüntetésre ítélt elkövető nem téríti meg a károkat, a sértett kérheti az ítélet végrehajtását.

Amennyiben az elkövetővel szembeni büntetőeljárást ideiglenesen felfüggesztik, a sértett jogosult részt venni az eljárás újrafelvételére irányuló meghallgatáson.

Jogosult vagyok-e segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

Az eljárást követően, amennyiben a sértett vagy közeli hozzátartozója életét vagy egészségét veszélyeztető kockázat áll fenn, e személyek védelemre és segítségnyújtásra jogosultak. A védelmet és a segítséget mindaddig kell nyújtani, míg a kockázat fennáll.

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

A bíróság az ítéletben szereplő információkról tájékoztatja a sértettet – az elkövető tekintetében milyen büntetés kirendelésére került sor, a büntetés hossza és esetleges feltételes felfüggesztése, valamint, hogy az elkövetőnek milyen kötelezettségeknek (ideértve a károk megtérítését is) kell eleget tennie.

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy megszökik a börtönből?

A sértettek kérhetik, hogy az elkövető börtönből való szabadulása esetén erről őket értesítsék. Ez esetben értesítik a sértettet, amikor az elkövető a büntetése letöltését követően szabadul a börtönből, ha az elkövető a büntetését elektronikus felügyelet alatt töltheti le, vagy börtönből szökése esetén, illetve arról, ha ideiglenesen vagy feltételesen szabadságra bocsájtják vagy szabadlábra helyezik.

Részt veszek-e majd a szabadlábra helyezéssel vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntések meghozatalában? Tehetek-e például nyilatkozatot, vagy nyújthatok-e be fellebbezést?

A sértettek nem vesznek részt a feltételes szabadlábra helyezésre vonatkozó meghallgatásokon és nem fellebbezhetnek az ott hozott határozatokkal szemben.

Utolsó frissítés: 20/11/2018

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.