Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy feljelentést tennék a bűncselekmény miatt?

Az igazságszolgáltatási szervek vagy bármely más állami intézmény, amelyekkel kapcsolatba kerül, tájékoztatni fogják a szociális munkáért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságokon (Direcții Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului – DGASPC-k) belül működő áldozatsegítő szolgálatokról és az ilyen szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetekről, amelyekkel felveheti a kapcsolatot.

Ön a tájékoztatást szóbeli formában és írásban is megkapja egy nyomtatványon, amelyet alá kell írnia, és amely tartalmazza legalább az információt nyújtó intézmény illetékességi területén működő áldozatsegítő szolgálat címét, illetve a saját feladatainak felsorolását.

Az első igazságügyi szerv (rendőrség/ügyészség), amelyhez fordul, vagy, adott esetben, az áldozatsegítő szolgálatok az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatni fogják Önt a jogairól és az Ön rendelkezésére álló támogatási és védelmi szolgáltatásokról.

Ön a következőkről kap tájékoztatást:

 • az Ön rendelkezésére álló támogatás fajtája és az azt nyújtó fél, ideértve az orvosi segítségnyújtáshoz, a pszichológiai tanácsadáshoz és az alternatív szálláslehetőséghez való hozzáférésre vonatkozó alapinformációkat;
 • a bűnügyi nyomozó szerv, ahol Ön panaszt tehet;
 • a jogi segítségnyújtáshoz való jog és az az intézmény, amelyet e célból megkereshet;
 • az ingyenes jogi segítségnyújtás igénybe vételének feltételei és az erre vonatkozó eljárás;
 • az Ön jogai a büntetőeljárás során (például védőintézkedések a fenyegetett tanúk részére);
 • az államtól származó pénzügyi kártalanításban részesülés feltételei és az erre vonatkozó eljárás;
 • közvetítő szolgáltatásainak igénybe vételére vonatkozó jog;
 • ha Ön egy másik uniós tagállamban él, akkor tájékoztatás arról, hogyan nyújthat be büntetőjogi panaszt, hogyan kérelmezhet állami pénzügyi kártalanítást az adott tagállamban, hogyan hallgathatják meg Önt a román igazságügyi hatóságok anélkül, hogy Ön jelen lenne Romániában.

A tájékoztatást olyan nyelven biztosítják az Ön részére, amelyet ért. Egy formanyomtatványt is fog kapni mindezen információkkal, amelyet alá kell írnia. Amikor első ízben veszi fel a kapcsolatot a hatóságokkal, elkísérheti az Ön által választott személy.

Ha panaszt tesz az igazságügyi hatóságnál, a bejelentéséről egy írásbeli visszaigazolást fog kapni. A panaszt szóban vagy írásban teheti meg. Mást is megkérhet arra, hogy Ön helyett feljelentést tegyen, de ebben esetben ezt a személyt írásbeli meghatalmazással kell ellátnia. Az Ön által aláírt írásbeli meghatalmazást az ügyirathoz csatolják.

Nem abban az uniós országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Amennyiben Ön külföldi és Románia területén bűncselekmény áldozatává vált, Önt minden olyan jog megilleti, amellyel azok a román állampolgárok élhetnek, akik bűncselekmény áldozatává váltak.

Ha nem beszél románul, térítésmentesen jogosult tolmácsra, aki segít Önnek a hatóságokkal való kapcsolattartásban. Ez azt jelenti, hogy az Ön által értett nyelven nyújthatja be a panaszát és a bűncselekmény feljelentésekor az Önt megillető tájékoztatást is ezen a nyelven kapja meg.

Ha Ön egy másik tagállamban él, a büntetőügyben benyújthatja a panaszát vagy kártalanítást kérhet abban a tagállamban. Továbbá a román igazságügyi hatóságok anélkül is meghallgathatják, hogy jelen lenne Romániában.

Amennyiben Ön emberkereskedelem áldozata, speciális menedékhelyeken kaphat szállást, ahol megvédik Önt. A büntetőeljárás során olyan nyelven tájékoztatják Önt az eljárásról, amelyet ért; emellett pszichológiai tanácsadásban és orvosi ellátásban is részesülhet. A román hatóságok mindent megtesznek, hogy segítséget nyújtsanak Önnek a hazájába való minél hamarabb történő visszajutáshoz, és biztonságos transzfert biztosítanak Önnek a román határig.

Amennyiben Ön külföldi, állami pénzügyi kártalanításban is részesülhet, ha a következő bűncselekmények bármelyikének áldozata: a büntető törvénykönyv 188. és 189. cikkeiben meghatározott emberölés kísérlete és a minősített emberölés kísérlete; a büntető törvénykönyv 194. cikkében meghatározott testi sértés; az áldozat testi sértésével járó szándékos bűncselekmények, és a büntető törvénykönyv 199. cikke szerinti kapcsolati erőszak; a büntető törvénykönyv 218–220. cikkeiben meghatározott erőszakos közösülés, kiskorúval való közösülés vagy szexuális zaklatás; a büntető törvénykönyv 210. és 211. cikkei szerinti emberkereskedelem vagy gyermekkereskedelem, terrorizmus vagy bármely más szándékos erőszakos bűncselekmény.

Akkor is jogosult ingyenes jogi segítségnyújtásra, ha Ön emberölés kísérlete, minősített emberölés kísérlete, testi sértés, testi sértéssel járó szándékos bűncselekmény, erőszakos közösülés, szexuális zaklatás, kiskorúval való közösülés vagy kiskorúak megrontásának áldozata. Szintén jogosult ingyenes jogi segítségnyújtásra az emberölés, a minősített emberölés és az áldozat halálával járó szándékos bűncselekmény következtében elhunyt személy házastársa, gyermeke és eltartottja.

Ha feljelentést teszek egy bűncselekmény miatt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

Ha feljelent egy bűncselekményt, a feljelentést rögzítő rendőr el fogja magyarázni, mi fog következni ezek után. Tájékoztatni fogják a jogairól és a rendelkezésére álló szolgáltatásokról. A rendőrség köteles írásbeli jelentést készíteni arról, hogy milyen információkat osztott meg Önnel.

Tájékoztatást kap a következőkről:

 • jogai a büntetőeljárásban;
 • azok a szervezetek, amelyektől segítséget kérhet és az általuk nyújtott szolgáltatások;
 • hogyan részesülhet védelemben;
 • az államtól származó pénzügyi kártalanításban részesülés feltételei és az erre vonatkozó eljárás;
 • az ingyenes jogi képviselet igénybe vételének feltételei és az erre vonatkozó eljárás;
 • az ingyenes jogi segítségnyújtás igénybe vételének feltételei és az erre vonatkozó eljárás;
 • közvetítő szolgáltatásainak igénybe vételére vonatkozó jog;
 • ha a vádlottat megfosztották szabadságától vagy szabadságvesztésre ítélték, akkor Ön jogosult tájékoztatást kapni a szabadon bocsátásáról;
 • ha Ön egy másik uniós tagállamban él, akkor tájékoztatás kap arról, hogyan kérelmezhet állami pénzügy kártalanítást az adott tagállamban, hogyan hallgathatják meg Önt a román igazságügyi hatóságok anélkül, hogy Ön jelen lenne Romániában.

Ezt követően az eljárás során tájékoztatást kaphat a nyomozás állásáról és amennyiben az ügyész úgy dönt, hogy nem indít eljárást a bíróság előtt, megküldi e döntés egy példányát. E tájékoztatás céljából Önnek kérelmet kell benyújtania az ügyében eljáró rendőrhöz vagy ügyészhez és meg kell adnia egy román levelezési címet, e-mail vagy elektronikus üzenetküldési címet, ahol fel lehet venni Önnel a kapcsolatot.

Amennyiben az ügyész a bíróságon eljárást indít, Önt a bíróságra idézik.

Amennyiben Önt a bíróságon meg kívánják hallgatni, a következők szerint tájékoztatást kap a jogairól és kötelezettségeiről:

 • az ügyvédi segítségnyújtás igénybevételére vagy, amennyiben indokolt, az ingyenes jogi képviselet igénybevételére vonatkozó jog;
 • a jogszabályban lehetővé tett esetekben a közvetítő szolgálatainak igénybevételére vonatkozó jog;
 • bizonyítási javaslatra vonatkozó jog, valamint a jogszabályban meghatározott módon kifogások és egyéb nyilatkozatok benyújtásának joga;
 • az ügy állására vonatkozó tájékoztatáshoz való jog;
 • szükség esetén az előzetes panasz benyújtásának joga (egyes bűncselekménytípusok tekintetében az elkövetővel szembeni eljárás lefolytatásához szükség van az Ön előzetes panasz formájában benyújtott kérelmére). Az igazságügyi szervek szükség esetén további felvilágosítással szolgálnak az ügyben. Az előzetes panasz benyújtásával Ön a büntetőeljárás folytatását kéri az elkövetővel szemben. Az előzetes panasz különbözik az Ön által a rendőrséghez vagy az ügyészhez benyújtott, az Önnel szemben elkövetett bűncselekményt bejelentő panasztól.
 • az eljárásban magánfélként való részvétel joga;
 • idézése esetén minden esetben köteles megjelenni az igazságügyi szerveknél;
 • a lakcím megváltozása bejelentésének kötelezettsége;
 • az elkövető börtönbüntetésre vagy előzetes letartóztatásra ítélése esetén az elkövető szabadon engedésére vonatkozó tájékoztatáshoz való jog.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Igen. A büntetőeljárás során jogosult fordítói és tolmácsi szolgáltatások igénybevételére.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

Az igazságügyi szerv elrendelheti, hogy a törvény szerint védelemre szoruló áldozatok meghallgatását pszichológus, illetve az áldozatok részére történő tanácsadásra szakosodott más személy jelenlétében vagy útján folytassák le.

A beszéd- vagy hallási fogyatékosságal élő áldozatok meghallgatását jelnyelven kommunikáló személy jelenlétében kell lefolytatni. Ilyen esetben Ön írásban is kommunikálhat.

Áldozatsegítő szolgálatok

A megfelelő támogatás és védelem érdekében az áldozatokat egyénileg értékelik. Az áldozatok állapotát az áldozatsegítő szolgálatok vagy szociális ellátást nyújtó magánszolgáltatók értékelik. Adott esetben ezek a szolgáltatók az áldozat beleegyezésével együttműködnek az állami vagy magán egészségügyi szolgáltatókkal.

A bűncselekmények áldozatai és a családtagjaik részére nyújtott támogatási és védelmi szolgáltatások az alábbiakra terjedhetnek ki:

 • tájékoztatás az áldozatok jogairól;
 • pszichológiai tanácsadás, tanácsadás a másodlagos és ismételt áldozattá válás, a megfélemlítés és a megtorlás veszélyeiről;
 • tanácsadás a bűncselekmény miatt felmerülő pénzügyi és gyakorlati kérdésekkel kapcsolatban;
 • társadalmi beilleszkedési/visszailleszkedési szolgáltatások;
 • a társadalmi visszailleszkedést célzó érzelmi és szociális támogatás;
 • tájékoztatás és tanácsadás az áldozat szerepéről a büntetőeljárás során, ideértve a tárgyaláson való részvételre történő felkészítést is;
 • adott esetben az áldozat más, szakosodott szolgáltatókhoz történő küldése: szociális szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, foglalkoztatási szolgáltatások, oktatási szolgáltatások, vagy a jogszabályok alapján nyújtott más általános szolgáltatások.

A támogatási és védelmi szolgáltatások nyújtása történhet:

 1. nappali ellátó központokban, ahol főként tájékoztatást, tanácsadást, a társadalomba való visszailleszkedést segítő érzelmi és szociális támogatást, pszichológiai tanácsadást, jogi tanácsadást, pénzügyi tanácsadást, szociális beilleszkedési/visszailleszkedési szolgáltatásokat stb. biztosítanak;
 2. bentlakásos otthonokban, amelyek megfelelő ideiglenes elhelyezést biztosítanak azon áldozatok számára, akiknek a másodlagos viktimizáció és újbóli áldozattá válás, a megfélemlítés, valamint a megtorlás közvetlen veszélye miatt biztonságos helyre van szükségük.

A kapcsolati erőszak vagy az emberkereskedelem áldozatai bentlakásos befogadóközpontokban helyezhetők el, ahol korlátozott ideig ők maguk és az általuk gondozott kiskorúak térítésmentesen családi segítségnyújtásban, a támadóval szembeni védelemben, orvosi ellátásban és gondozásban, élelmezésben, szállásban, pszichológiai tanácsadásban és jogi segítségnyújtásban részesülnek.

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak?

A szociális munkáért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságon (DGASPC) belül működik az áldozatsegítő szolgálat.

A magán szociális szolgáltatók szintén nyújthatnak áldozatsegítést.

Amennyiben Ön kapcsolati erőszak áldozata, a Férfiak és nők közötti esélyegyenlőségért felelős nemzeti irodával (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei) és a Szociális munkaért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságokkal (DGASPC-k) veheti fel a kapcsolatot.

Amennyiben Ön 18 évnél fiatalabb és bűncselekmény áldozatává válik, a Gyermekek jogainak védelméért és az örökbefogadásért felelős nemzeti irodát (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA), valamint a Szociális munkaért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságokat (DGASPC-k) keresheti meg.

Amennyiben Ön emberkereskedelem áldozata, felveheti a kapcsolatot a Belügyminisztériumon (Ministerul Afacerilor Interne – MAI) belül működő Emberkereskedelemmel szembeni fellépésért felelős nemzeti irodával (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP).

Romániában az Igazságügyi Minisztérium az a segítségnyújtó hatóság, amely az áldozat jogszerű lakóhelyétől eltérő tagállam területén elkövetett szándékos erőszakos bűncselekmény áldozatainak nyújtott pénzügyi kártalanításért felelős.

Emellett számos nem kormányzati szervezet (NGO) is működik, amelyek különböző fajta áldozatsegítő szolgáltatásokat nyújtanak. Az az intézmény irányítja Önt a megfelelő NGO-hoz, amellyel felvette a kapcsolatot.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

Igen, az igazságügyi hatóságok kötelesek Önt az ilyen szolgálatokhoz irányítani.

Hogyan védik a magánéletemet?

A bűncselekmények áldozatainak olyan módon nyújtanak információkat, támogatást és védelmet, amely biztosítja a személyes adataik és az áldozat magánéletére valamint az előtte álló nehézségekre vonatkozó információk titkosságát. A támogató szolgáltatásokat névtelenséget biztosítva nyújtják és nincs szükség a kedvezményezettel kötött szerződésre.

A bűncselekmények áldozataival kapcsolatos adatokat egy évig őrzik meg. Ezek felhasználhatók az áldozatsegítő és -védő tevékenységek során, vagy kérés esetén átadhatók az igazságügyi szervek részére. Az egy éves időszak leteltével a tárolt adatokat törlik.

Ha Ön áldozatsegítésben és védelemben részesül, az azonosító adatait megőrzik mindaddig amíg ilyen intézkedéseket alkalmaznak, majd az ennek leteltét követő három hónapig.

A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak szállást biztosító központok helyszíne titkos.

Amennyiben az igazságügyi szervek úgy vélik, hogy a megosztott információk vagy egyéb okok következtében sérülhet az Ön magánélete vagy méltósága, mind a nyomozás, mind a bírósági eljárás során saját hatáskörben vagy az Ön kérelmére számos intézkedést hozhatnak bizalmas adatai és magánélete védelmében, ilyenek lehetnek például:

 • a személyazonossági adatainak védelme;
 • amennyiben a többi intézkedés nem elégséges, az Ön audiovizuális eszközökkel való meghallgatása anélkül, hogy Önnek jelen kellene lennie, oly módon, hogy hangját és arcképét eltorzítják;
 • az Ön meghallgatásának zárt ülésen való megtartása.

Ezen túl az eljárás során a bíróság megtilthatja az olyan szövegek, rajzok, fényképek és képek nyilvánosságra hozatalát, amelyek segítségével megállapítható az Ön személyazonossága.

A bíróság emellett zárt ülés tartását is elrendelheti, ha a nyilvános ülés sértheti az Ön méltóságát vagy magánéletét.

Kell-e feljelentést tennem a bűncselekmény miatt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Nem kell bejelentést tennie a bűnüldöző hatóságoknál ahhoz, hogy hozzáférhessen a bűncselekmények áldozatai részére nyújtott tájékoztatáshoz, támogatáshoz és védelemhez.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

Amennyiben az igazságügyi szervek megítélése szerint, Ön veszélyben van, mind a nyomozás, mind pedig a bírósági eljárás során jogosult védelmi intézkedések igénybevételére.

Különösen fontos tisztában lennie azzal, hogy amennyiben az igazságügyi szervek megítélése szerint Ön a megosztott információk vagy egyéb okok következtében veszélynek van kitéve, e szervek saját hatáskörben vagy az Ön kérelmére hozhatnak az Ön védelmét szolgáló meghatározott intézkedéseket, amilyen például:

 • az otthonának vagy az ideiglenes lakóhelyének megfigyelése vagy biztosítása;
 • az utazások során Önnek és családtagjainak kísérő vagy védelem nyújtása;
 • a személyazonossági adatainak védelme (a személyes adatok elhagyhatóak az iratokból annak érdekében, hogy titokban tartva megvédjék az Ön személyazonosságát);
 • amennyiben a többi intézkedés nem elégséges, az Ön audiovizuális eszközökkel való meghallgatása anélkül, hogy Önnek jelen kellene lennie, oly módon, hogy hangját és arcképét eltorzítják (ilyen módon Önnek nem kell a rendőr, az ügyész vagy a bíró előtt megjelennie és nem kell az elkövetővel egy helyen tartózkodnia);
 • az Ön meghallgatásának zárt ülésen való megtartása.

Ezen túl az eljárás során a bíróság megtilthatja az olyan szövegek, rajzok, fényképek és képek nyilvánosságra hozatalát, amelyek segítségével megállapítható az Ön személyazonossága.

Emellett, amennyiben Ön a büntetőeljárásban tanúként vesz részt, illetve akkor is, ha Ön az ügyben egyáltalán nem vesz részt, de olyan információval szolgál, amely segíti az igazságügyi szerveket a súlyos bűncselekményekkel kapcsolatok ügyek megoldásában vagy a jelentős károsodások bekövetkezésének megelőzésében, kérheti a nyomozást lefolytató rendőrtől vagy ügyésztől, hogy Önt vegye fel a tanúvédelmi programba. E program többféle intézkedést foglal magába, ilyen például:

 • titkos személyazonosság, ideértve a meghallgatásokon való olyan módon történő részvétel, hogy az Ön hangját vagy arcképét eltorzítják;
 • otthonának rendőri védelme, illetve rendőri kísérő azokban az esetekben, amelyekben Önnek fel kell keresnie a nyomozó hatóságokat;
 • új lakóhely keresése;
 • személyazonosság megváltoztatása, ideértve, szükség esetén a fizikai megjelenés megváltoztatását.

Amennyiben Ön részt vesz a tanúvédelmi programban, további segítséget is igénybe vehet, ilyen például:

 • eltérő társadalmi környezetbe való beilleszkedés;
 • új szakképesítés megszerzése;
 • új munkahely;
 • az új munkahely megszerzéséig pénzügyi támogatás.

Amennyiben szükséges, a legközelebbi hozzátartozói (például gyermekei vagy szülei) és a házastársa szintén részt vehetnek a tanúvédelmi programban.

Amennyiben a nyomozás során nem lép be a tanúvédelmi programba, az abba való felvételét a bírósági eljárás során is kérelmezheti.

A bűncselekmény típusától függően további védelmet is igénybe vehet:

 • Amennyiben Ön kapcsolati erőszak áldozata, kérheti a rendőrségtől a támadó azonnali eltávolítását a közös otthonukból ideiglenes védelmi határozat útján, amely hatályban marad mindaddig, amíg a bíróság ki nem bocsátja a védelmi határozatot. Ehelyett Önt, mint áldozatot a kapcsolati erőszak áldozatai számára fenntartott központban is elszállásolhatják. Az ilyen elhelyezés csak sürgős esetekben, vagy a központ vezetőségének jóváhagyásával áll rendelkezésre. Miután ott elhelyezték, a központban szállást, ételt, orvosi ellátást, pszichológiai tanácsadást és ingyenes jogi segítségnyújtást kaphat.
 • Amennyiben emberkereskedelem áldozata, áldozatvédelmi központban is elszállásolhatják. A jogszabály szerint a szálláslehetőséget legfeljebb 90 napra lehet igénybe venni, de a bíróság az eljárás lezárásáig meghosszabbíthatja ezt az időszakot. Gyermekkereskedelemmel összefüggő ügyekben a bírósági eljárás zárt. Ilyen ügyekben továbbá a 14 évesnél fiatalabb kiskorúakat pszichológus vagy a szociális munkáért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóság képviselőjének jelenlétében kell meghallgatni.

Amennyiben úgy véli, hogy veszélyben van, értesítenie kell a rendőrt, az ügyészt vagy a bírót és minden rendelkezésre álló információt meg kell osztania.

A fenti intézkedések mind a bűnügyi nyomozási szakaszban, mind pedig a bírósági eljárás alatt elérhetők.

Ki nyújthat nekem védelmet?

A védelmet a román rendőrség biztosítja az Ön részére.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

A másodlagos viktimizáció elkerülése érdekében az azonosítását követően a lehető leghamarabb értékelik az Ön helyzetét, ezért a lehető legkevesebb nyilatkozatot kell tennie, és az orvosi/pszichológiai/szociális értékelések száma is minimális.

Az áldozatsegítő részlegek/szolgálatok tanácsot adnak Önnek a megfélemlítés és a megtorlás veszélyével kapcsolatban. A megfélemlítés és a megtorlás veszélyének elkerülése érdekében Ön bentlakásos otthonban kaphat ideiglenes elhelyezést.

Ha a büntetőeljárás befejezését követően Ön még mindig veszélyben van, az igazságügyi szervek megvizsgálják, hogy bevonják-e Önt egy tanúvédelmi programba, amennyiben még nem vesz részt ilyenben.

Ha emberkereskedelem, közeli kapcsolatokban elkövetett erőszak, szervezett bűnözés, terrorizmus vagy más bűncselekmény-kategóriák áldozata lett, akkor Ön kiszolgáltatott áldozatnak minősül, és a fenyegetett vagy kiszolgáltatott tanúk számára a törvény által biztosított védelemben részesül.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Igen, az ügyét vizsgálhatják. Például, ha Ön típusú bűncselekmények (kapcsolati erőszak, erőszakos közösülés, szexuális zaklatás stb.) áldozata, akkor kérésére csak azonos nemű személy hallgatja meg.

Az áldozatot csak akkor lehet másodszor is meghallgatni, ha erre a büntetőeljárás során mindenképpen szükség van a további sérelem elkerülése érdekében.

Annak érdekében, hogy megvédjék az áldozatot az igazságügyi szervek által történő ismételt meghallgatással okozott másodlagos viktimizációtól, a büntetőeljárási jogszabályok azt is előírják, hogy a bűncselekményt feljelentő sértettet azonnal, amennyiben ez nem lehetséges, a panasz benyújtását követően indokolatlan késedelem nélkül meg kell hallgatni.

A bűncselekmények áldozatai részére külön váróterem áll rendelkezésre a bíróságokon.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett áldozatokat?

Amennyiben Ön veszélyeztetett áldozat, az áldozatvédelemre vonatkozó fenti pontban kifejtett védelmi intézkedésekben részesülhet.

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

Amennyiben Ön kizsákmányolás, erőszak, elhanyagolás vagy bántalmazás, illetve más bűncselekmény gyermekkorú áldozata, bármely személy – ideértve Önt is – feljelentést tehet a bűncselekmény miatt a rendőrségen.

A kiskorúak az első pillanattól kezdve veszélyeztetett áldozatnak minősülnek és a hatóságoknak tájékoztatnia kell Önt arról, hogy milyen védelmi intézkedésekben részesülhet.

Az erőszak gyermek áldozatait a bántalmazás, elhanyagolás, emberkereskedelem, migráció és hazatelepítés eseteiben történő beavatkozásért illetékes, a szociális munkaért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságok szakosított osztályai értékelik, valamint támogatást és védelmet nyújtanak számukra.

A kiskorúak a Gyermek jogainak védelméért és az örökbefogadásért felelős nemzeti hatóságtól is kaphatnak segítséget.

A bántalmazott, elhanyagolt vagy az erőszak bármilyen formáját átélt gyermeket sürgősségi intézkedésként ideiglenesen más családhoz, nevelőszülőhöz vagy egy speciális központba helyezhetik.

Amennyiben Önnek meg kell jelennie a nyomozó hatóságok előtt és Ön 14 évesnél fiatalabb, szüleinek vagy gyámjának kell elkísérnie. Amennyiben szülei vagy gyámja részt vesznek a büntetőeljárásban vagy érdekeltek nyilatkozatának befolyásolásában, a meghallgatást egy hozzátartozója vagy a rendőr/ügyész/bíró által kijelölt más személy jelenlétében kell lefolytatni.

Emellett az igazságügyi szervek úgy dönthetnek, hogy a meghallgatáson Önt pszichológus segítheti. Ebben kérheti az igazságügyi szervek segítségét.

A meghallgatást rögzíteni kell. Ha ez nem lehetséges, ezt az Ön nyilatkozatában jelezni kell, meghatározva ennek okait.

Amennyiben erre lehetőség van, Önt ugyanaz a személy hallgathatja meg az e célra kialakított vagy átalakított teremben.

Egyes bűncselekmények tekintetében a nyomozás során a meghallgatásokat az áldozattal azonos nemű személynek kell lefolytatnia. Ezen túl Önt az Ön által választott személy elkísérheti.

Ön az eljárásban jogi képviselő részvételére jogosult. Amennyiben nem rendelkezik ügyvéddel, a bíróság segít találni egyet. Amennyiben családja nem engedheti meg magának az ügyvédi szolgáltatások igénybevételét, Ön ingyenes jogi segítségnyújtásra jogosult.

Az emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményekben a 14 évesnél fiatalabb kiskorúakat legalább egy szülőjük vagy más törvényes képviselőjük jelenlétében hallgatják meg. Emellett idézni kell egy pszichológust és a szociális munkáért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóság képviselőjét is.

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt – milyen jogok illetnek meg?

Ebben az esetben Ön bűncselekmény áldozata, és jogosult a fentiekben meghatározott összes támogatási és védelmi szolgáltatásra, beleértve a tájékoztatást, a pszichológiai tanácsadást, a jogi segítséget, az egészségügyi szolgáltatásokat, a társadalmi beilleszkedési/ visszailleszkedési szolgáltatásokat stb.

A büntető törvénykönyv 188. és 189. cikkeiben meghatározott szándékos emberölés, súlyosító körülmények között elkövetett emberölés, valamint a halált okozó szándékos bűncselekmények következtében elhunyt személyek házastársa, gyermeke vagy eltartottja ingyenes jogi segítségnyújtásra és az állam által nyújtott pénzügyi kártalanításra jogosult.

Ingyenes jogi segítségnyújtás egyéb bűncselekménytípusok tekintetében is elérhető, amennyiben az áldozat egy családtagra jutó havi jövedelme nem haladja meg az ingyenes jogi segítségnyújtásra irányuló kérelem benyújtásának évében érvényes bruttó nemzeti minimálbért.

A családtagom bűncselekmény áldozata volt – milyen jogok illetnek meg?

Lásd fent.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? A közvetítés során biztonságban leszek?

Közvetítés a büntetőjog szerint kevésbé súlyosnak tekintett bűncselekmények esetében lehetséges. Az eljárást kizárólag abban az esetben lehet alkalmazni, ha az abban való részvételhez mind Ön, mind az elkövető hozzájárul. A közvetítői eljárás során Önnek az elkövetővel együtt egy sor ülésen kell részt vennie, ahol kiderül, lehetséges-e a kibékülés. Az üléseket a közvetítőnek nevezett személy vezeti le. Ha az eljárás végén megállapodásra jutott az elkövetővel, visszavonhatja panaszát, és az ügyet lezárják. Ha az eljárás nem járt sikerrel, a büntetőeljárás tovább folyik oly módon, mintha nem történt volna közvetítés.

Hol találom a jogaimról szóló jogszabályt?

 • 2010. évi 135. módosított törvény a büntető eljárásjogról (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală)
 • 2001. évi 678. módosított törvény az emberkereskedelem megelőzéséről és az emberkereskedelemmel szembeni küzdelemről (Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • 1216/2001. sz. kormányhatározat az emberkereskedelemmel szembeni küzdelemre irányuló nemzeti cselekvési terv elfogadásáról (Hotărârea de Guvern nr. 1216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane)
 • 2004. évi 211. módosított törvény a bűncselekményeik áldozatait védő egyes intézkedésekről (Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor)
 • 2007. október 10-i 1238. sz. kormányhatározat az emberkereskedelem áldozataira vonatkozó szakosított segítségnyújtó szolgáltatásokra irányuló különös nemzeti szabványok jóváhagyásáról (Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane)
 • 2003. évi 217. módosított törvény a kapcsolati erőszak megelőzéséről és az ellene való küzdelemről (Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • 2004. évi 272. módosított törvény a gyermekek jogainak előmozdításáról és védelméről (Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)
 • 2002. évi 682. módosított törvény a tanúvédelemről (Legea 682/2002 privind protecția martorilor)
 • 2006. évi 192. módosított törvény a közvetítésről és a közvetítői hivatásról (Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator)
Utolsó frissítés: 04/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.