Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

Milyen eljárásban lehet az elkövetővel szembeni kártérítési igényeket érvényesíteni? (például bírósági eljárás, polgári jogi igény, adhéziós eljárás)

Az elkövetőtől a büntetőeljárásban magánfélként való részvétellel követelhet kártérítést. Ezt a bizonyításfelvétel kezdetét megelőzően kell kezdeményeznie. Az igazságügyi hatóságoknak tájékoztatni kell Önt e jogáról. A büntetőeljárásban polgári jogi igényt szóban vagy írásban terjeszthet elő. Meg kell azonban határoznia az állítólagos károkat, az indokokat és a követelését alátámasztó bizonyítékokat.

Ezt az igényét az ügyészségen vagy annál a bíróságnál nyújthatja be, amelyik az ügyet érdemben eldönti.

A bírósági ítélet tartalmazni fogja a bíróság által az elkövetővel kapcsolatban meghatározott károkat is.

Kártérítés érdekében akkor is előterjeszthet kereset a polgári bíróságon, ha a büntetőeljárásban nem jár el magánfélként.

A bíróság elrendelte, hogy az elkövető fizessen számomra kártérítést/kártalanítást. Hogyan érhetem el, hogy az elkövető tényleg fizessen?

Az elkövetőt kártérítés fizetésére kötelező ítélet esetén az elkövető az Ön további intézkedései nélkül köteles ennek teljesítésére. Amennyiben az elkövető ezt nem teljesíti, Ön kérheti az ítélet végrehajtását.

Ennek érdekében az Önnek kártérítést megítélő ítéletet be kell nyújtania a bírósági végrehajtónak. A bírósági végrehajtó folytatja le a bírósági határozat végrehajtását, és tájékoztatja a soron következő tennivalókról.

Ha az elkövető nem fizet, folyósíthat-e az állam előleget számomra? Milyen feltételek mellett?

Bizonyos feltételek mellett az állam fizethet Önnek kártérítést.

Amennyiben az elkövető fizetésképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, az állam fizethet Önnek kártérítést, ha pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet nyújt be. A kérelmet egy éven belül kell benyújtani. A határidő kezdete az igazságügyi hatóságok által elrendelt megoldástól függ.

Amennyiben az elkövető ismeretlen, a bűncselekmény elkövetésétől számított 3 éven belül kell a pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet benyújtania, kivéve, ha biztosító teljes mértékben kártalanította.

A pénzügyi hozzájárulás előlegére irányuló kérelmet terjeszthet be. Ennek érdekében először a fentiekben említett pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet kell benyújtania. Az előleget a pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelemben vagy azt követően 30 napon belül lehet kérelmezni. Akkor jogosult az előlegre, ha pénzügyi helyzete bizonytalan.

Amennyiben elutasítják a kártérítésre/kártalanításra vonatkozó kérelmét, vissza kell fizetnie az előlegként kifizetett összeget. A pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelynek illetékességi területén Ön lakik.

Jogosult vagyok-e állami kártalanításra?

Igen. Lásd a fenti választ.

Jogosult vagyok-e kártalanításra, ha az elkövetőt nem ítélték el?

Kártérítés érdekében előterjeszthet külön kereset a polgári bíróságon, ha a büntetőbíróság a polgári igénye tekintetében nem Önnek kedvező ítéletet hoz.

Amennyiben a büntetőbíróság úgy ítéli meg, hogy nem történt jogsértés vagy azt nem az a személy követte el, akivel szemben a panaszát benyújtotta, sem a büntetőbíróság előtt, sem polgári eljárásban nem jogosult kártérítésre/kártalanításra, mivel a büntetőbíróság ítélete a polgári bíróság előtt a res judicata erejével bír.

Amennyiben nem jár el magánfélként a büntetőeljárásban, a büntető tárgyalás során vagy azt követően az általános elévülési szabályok szerint nyújthat be keresetet a polgári bíróságon.

Jogosult vagyok-e sürgősségi kifizetésre, amíg a kártérítési keresetemet elbíráló határozatra várok?

Igen, bizonyos feltételek mellett. Kérelmet terjeszthet be a pénzügyi hozzájárulás előlege tekintetében. Lásd az előlegre vonatkozó kérdésre adott választ.

Utolsó frissítés: 04/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.