Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

Bűncselekmény áldozata vagyok; kihez fordulhatok támogatásért és segítségért?

Fordulhat ahhoz a Szociális Segítségnyújtási és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz (DGASPC – Direcţia generale de asistență socială și protecția copilului), amelynek az illetékességi területén Ön lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (vagyis ahol jelenleg él), vagy fordulhat közvetlenül egy magán vagy állami szociális szolgáltatóhoz, mely esetben a szolgáltató köteles írásban tájékoztatni az adott Főigazgatóságot.

Számos intézménnyel felveheti a kapcsolatot, attól függően, milyen ügycsoportba tartozik az esete:

A Férfiak és nők közötti esélyegyenlőségért felelős Nemzeti Iroda (ANES – Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați)

Ez többféle szolgáltatást nyújt, például:

  • a kapcsolati erőszak áldozatainak fenntartott ingyenes és anonim telefonszám – 24/7 segélyhívó központ – 0800 500 333
  • speciális szociális szolgáltatások a kapcsolati erőszak áldozatainak sürgősségi befogadóközpontjaiban
  • a kapcsolati erőszak áldozatainak nyújtott tanácsadás, tájékoztatás és iránymutatás.

Elérhetőség:

Cím: 5 Intrarea Camil Petrescu, Sector 1, Bukarest

Telefon: +40 21 313 0059

E-mail: secretariat@anes.gov.ro

http://www.anes.gov.ro/

http://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

A Belügyminisztériumon belül működő, Emberkereskedelemmel szembeni fellépésért felelős Nemzeti Iroda (ANITP – Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane).

A fellebbviteli bíróságok hálózata 15 regionális központot fog össze. Mindegyik központ egy-egy fellebbviteli bírósághoz tartozik.

Ezek többféle szolgáltatást nyújtanak, például:

  • Az állampolgárok rendelkezésére álló segélyvonal, amelyet éjjel-nappal igénybe lehet venni az emberkereskedelem potenciális eseteire vonatkozó információszerzésre és ezen esetek bejelentésére: Segélyvonal 0800 800 678 (országosan ingyenesen hívható telefonszám) vagy +40 21 313 3100 (külföldről hívható). Elérhető: hétfőtől péntekig, 08:00–16:00 között
  • az illetékes hatóságok értesítése az emberkereskedelem potenciális eseteiről
  • az áldozatoknak a 15 regionális központon keresztül nyújtott segítség.

Elérhetőség:

Cím: Str. Ion Câmpineanu 20, 5th floor, Sector 1, Bukarest

Tel.: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00
Fax: +40 21 319 01 83

E-mail: anitp@mai.gov.ro
Website: https://anitp.mai.gov.ro/english/

A Munkaügyi és társadalmi igazságossággal foglalkozó Minisztériumon belül működő Nemzeti Foglalkoztatási Ügynökség (ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă)

Az ANOFM a helyi szervezetein keresztül szakmai álláslehetőségeket és képzéseket nyújt az álláskeresőknek – ideértve a bűncselekmények, különösen az emberkereskedelem áldozatait.

Elérhetőség:

Str. Avalanșei 20-22, Sector 4, Bukarest, irányítószám: 040305

Tel.: +40 21 303 98 31
Fax: +40 21 303 98 38

E-mail: anofm@anofm.ro
Website: https://www.anofm.ro/

A Román Rendőrség Főfelügyelősége (IGPR – Inspectoratul General al Poliției Române)

Az IGPR csak a határmenti megyékben rendelkezik területi szervekkel, amelyek az ANITP kérelmére segítséget nyújthatnak az áldozatoknak a büntetőeljárás egyes szakaszaiban való részvételben.

A rendőrség tájékoztathatja az áldozatként Önt megillető jogokról.

Az IGPR szakosított szervezeti egységei fizikai védelmet is tudnak biztosítani a bíróság eljárás alatt.

A Munkaügyi és Társadalmi Igazságosságért Felelős Minisztériumon belül működő, Gyermekvédelemért és Örökbefogadásért Felelős Nemzeti Ügynökség (ANPDCA – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție)

AzANPDCA a gyermekjogok és az örökbefogadással kapcsolatos jogok védelmére vonatkozó szabályozás alkalmazását és érvényesítését figyelemmel kísérő intézmény, továbbá összehangolja az e területen az állami és a magánszolgáltatók által végzett munkát.

A gyermekvédelmi rendszer decentralizált, mivel a DGASPC-k vagy a szociális munkáért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságok (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului) a megyei tanácsok, Bukaresten belül pedig a helyhatóságok felé számolnak be.

DGASPC-k különböző szolgáltatásokat nyújtanak: a gyermekek elleni erőszak eseteinek értékelése és tervezett válaszadási szolgáltatások nyújtása/támogatása, összetett értékelés fogyatékossággal élő gyermekek részére, összetett értékelés fogyatékossággal élő egyéb személyek részére, nem sürgősségi szociális ellátási ambulancia, szociális ellátási segélyvonal, szociális szolgáltatások a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem megelőzése érdekében, szakosított szociális szolgáltatások számos intézmény körében.

Elérhetőség: http://www.copii.ro/

Nem kormányzati szervezetek (NGO-k)

az emberkereskedelem területén, a következőkre való kattintással:

A kapcsolati erőszak megelőzése és az ellene való küzdelem területén, a következőkre való kattintással:

A gyermek jogainak védelme területén:

Mentsük meg a gyermekeket (Salvați copiii)

Cím: Intr. Ștefan Furtună 3, 1. szektor, Bukarest, irányítószám: 010899, Románia

Tel.: +40 21 316 61 76

https://www.salvaticopiii.ro/;

Társadalmi Alternatívák (Alternative Sociale)

Șoseaua Nicolina 24, Bl. 949, parter, irányítószám: 700722, Iași

Telefon: +40 332 407 178

https://www.alternativesociale.ro/

Áldozatsegítő forróvonal

A bűncselekmény következtében sérülést szenvedett személyek emellett a rendőrséget is megkereshetik az egységes nemzeti segélyhívószám hívásával – 112.

A kapcsolati erőszak áldozatainak fenntartott ingyenes és anonim telefonszám – 24/7 segélyhívó központ – 0800 500 333.

Az Emberkereskedelemmel szembeni fellépésért felelős Nemzeti Iroda Telverde telefonszáma: 0800 800 678 – ingyenesen hívható belföldi telefonszám, és 0040213133100 – külföldről hívható telefonszám. Elérhető: hétfőtől péntekig, 08:00–16:00 között

Gyermekvédelmi segélyhívószám: 116111 (Ingyenes hívószám). Elérhető: hétfőtől vasárnapig: 08:00–00:00 óráig.

Az áldozatoknak nyújtott segítség ingyenes?

A román jog szerint az emberkereskedelem áldozatai ingyenes védelemre és segítségnyújtásra jogosultak.

Milyen típusú támogatásra számíthatok az állami szolgálatoktól vagy hatóságoktól?

Lásd a fenti válaszokat.

Utolsó frissítés: 04/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.