Victims' rights - by country

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

You are considered to be the victim of a crime if you have suffered physical or material damage or emotional distress as a result of an incident deemed to be a crime under applicable national legislation. Family members of someone who has died as a result of a crime who have suffered damage as a result of that person’s death are also considered victims of a crime.

As a victim of a crime, you have certain legal rights before, during and at the end of the criminal procedure.

The first two stages of the criminal procedure in Romania are: the criminal investigation and the trial. During the criminal investigation, the criminal investigation bodies, under the supervision of the public prosecutor, investigate the case, gathering evidence in order to find the offender. At the end of the criminal investigation, the police send the case to the public prosecutor’s office, together with all the data and evidence collected in the file. After receiving the file, the case prosecutor examines the case and decides whether it is to proceed to the next phase, i.e. trial, or whether the file should be closed.

Once the file comes before the court, the panel of judges examines the facts and hears the persons involved in order to establish the guilt of the accused. Once guilt has been established, the offender receives a sentence. If the court considers that the accused is not guilty, then he or she is released.

Click on the links below to find the information that you need:

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 04/02/2021

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Jogaim bűncselekmény sértettjeként

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy feljelentést tennék a bűncselekmény miatt?

Az igazságszolgáltatási szervek vagy bármely más állami intézmény, amelyekkel kapcsolatba kerül, tájékoztatni fogják a szociális munkáért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságokon (Direcții Generale de Asistență Socială și Protecție a Copilului – DGASPC-k) belül működő áldozatsegítő szolgálatokról és az ilyen szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetekről, amelyekkel felveheti a kapcsolatot.

Ön a tájékoztatást szóbeli formában és írásban is megkapja egy nyomtatványon, amelyet alá kell írnia, és amely tartalmazza legalább az információt nyújtó intézmény illetékességi területén működő áldozatsegítő szolgálat címét, illetve a saját feladatainak felsorolását.

Az első igazságügyi szerv (rendőrség/ügyészség), amelyhez fordul, vagy, adott esetben, az áldozatsegítő szolgálatok az első kapcsolatfelvételkor tájékoztatni fogják Önt a jogairól és az Ön rendelkezésére álló támogatási és védelmi szolgáltatásokról.

Ön a következőkről kap tájékoztatást:

 • az Ön rendelkezésére álló támogatás fajtája és az azt nyújtó fél, ideértve az orvosi segítségnyújtáshoz, a pszichológiai tanácsadáshoz és az alternatív szálláslehetőséghez való hozzáférésre vonatkozó alapinformációkat;
 • a bűnügyi nyomozó szerv, ahol Ön panaszt tehet;
 • a jogi segítségnyújtáshoz való jog és az az intézmény, amelyet e célból megkereshet;
 • az ingyenes jogi segítségnyújtás igénybe vételének feltételei és az erre vonatkozó eljárás;
 • az Ön jogai a büntetőeljárás során (például védőintézkedések a fenyegetett tanúk részére);
 • az államtól származó pénzügyi kártalanításban részesülés feltételei és az erre vonatkozó eljárás;
 • közvetítő szolgáltatásainak igénybe vételére vonatkozó jog;
 • ha Ön egy másik uniós tagállamban él, akkor tájékoztatás arról, hogyan nyújthat be büntetőjogi panaszt, hogyan kérelmezhet állami pénzügyi kártalanítást az adott tagállamban, hogyan hallgathatják meg Önt a román igazságügyi hatóságok anélkül, hogy Ön jelen lenne Romániában.

A tájékoztatást olyan nyelven biztosítják az Ön részére, amelyet ért. Egy formanyomtatványt is fog kapni mindezen információkkal, amelyet alá kell írnia. Amikor első ízben veszi fel a kapcsolatot a hatóságokkal, elkísérheti az Ön által választott személy.

Ha panaszt tesz az igazságügyi hatóságnál, a bejelentéséről egy írásbeli visszaigazolást fog kapni. A panaszt szóban vagy írásban teheti meg. Mást is megkérhet arra, hogy Ön helyett feljelentést tegyen, de ebben esetben ezt a személyt írásbeli meghatalmazással kell ellátnia. Az Ön által aláírt írásbeli meghatalmazást az ügyirathoz csatolják.

Nem abban az uniós országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Amennyiben Ön külföldi és Románia területén bűncselekmény áldozatává vált, Önt minden olyan jog megilleti, amellyel azok a román állampolgárok élhetnek, akik bűncselekmény áldozatává váltak.

Ha nem beszél románul, térítésmentesen jogosult tolmácsra, aki segít Önnek a hatóságokkal való kapcsolattartásban. Ez azt jelenti, hogy az Ön által értett nyelven nyújthatja be a panaszát és a bűncselekmény feljelentésekor az Önt megillető tájékoztatást is ezen a nyelven kapja meg.

Ha Ön egy másik tagállamban él, a büntetőügyben benyújthatja a panaszát vagy kártalanítást kérhet abban a tagállamban. Továbbá a román igazságügyi hatóságok anélkül is meghallgathatják, hogy jelen lenne Romániában.

Amennyiben Ön emberkereskedelem áldozata, speciális menedékhelyeken kaphat szállást, ahol megvédik Önt. A büntetőeljárás során olyan nyelven tájékoztatják Önt az eljárásról, amelyet ért; emellett pszichológiai tanácsadásban és orvosi ellátásban is részesülhet. A román hatóságok mindent megtesznek, hogy segítséget nyújtsanak Önnek a hazájába való minél hamarabb történő visszajutáshoz, és biztonságos transzfert biztosítanak Önnek a román határig.

Amennyiben Ön külföldi, állami pénzügyi kártalanításban is részesülhet, ha a következő bűncselekmények bármelyikének áldozata: a büntető törvénykönyv 188. és 189. cikkeiben meghatározott emberölés kísérlete és a minősített emberölés kísérlete; a büntető törvénykönyv 194. cikkében meghatározott testi sértés; az áldozat testi sértésével járó szándékos bűncselekmények, és a büntető törvénykönyv 199. cikke szerinti kapcsolati erőszak; a büntető törvénykönyv 218–220. cikkeiben meghatározott erőszakos közösülés, kiskorúval való közösülés vagy szexuális zaklatás; a büntető törvénykönyv 210. és 211. cikkei szerinti emberkereskedelem vagy gyermekkereskedelem, terrorizmus vagy bármely más szándékos erőszakos bűncselekmény.

Akkor is jogosult ingyenes jogi segítségnyújtásra, ha Ön emberölés kísérlete, minősített emberölés kísérlete, testi sértés, testi sértéssel járó szándékos bűncselekmény, erőszakos közösülés, szexuális zaklatás, kiskorúval való közösülés vagy kiskorúak megrontásának áldozata. Szintén jogosult ingyenes jogi segítségnyújtásra az emberölés, a minősített emberölés és az áldozat halálával járó szándékos bűncselekmény következtében elhunyt személy házastársa, gyermeke és eltartottja.

Ha feljelentést teszek egy bűncselekmény miatt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

Ha feljelent egy bűncselekményt, a feljelentést rögzítő rendőr el fogja magyarázni, mi fog következni ezek után. Tájékoztatni fogják a jogairól és a rendelkezésére álló szolgáltatásokról. A rendőrség köteles írásbeli jelentést készíteni arról, hogy milyen információkat osztott meg Önnel.

Tájékoztatást kap a következőkről:

 • jogai a büntetőeljárásban;
 • azok a szervezetek, amelyektől segítséget kérhet és az általuk nyújtott szolgáltatások;
 • hogyan részesülhet védelemben;
 • az államtól származó pénzügyi kártalanításban részesülés feltételei és az erre vonatkozó eljárás;
 • az ingyenes jogi képviselet igénybe vételének feltételei és az erre vonatkozó eljárás;
 • az ingyenes jogi segítségnyújtás igénybe vételének feltételei és az erre vonatkozó eljárás;
 • közvetítő szolgáltatásainak igénybe vételére vonatkozó jog;
 • ha a vádlottat megfosztották szabadságától vagy szabadságvesztésre ítélték, akkor Ön jogosult tájékoztatást kapni a szabadon bocsátásáról;
 • ha Ön egy másik uniós tagállamban él, akkor tájékoztatás kap arról, hogyan kérelmezhet állami pénzügy kártalanítást az adott tagállamban, hogyan hallgathatják meg Önt a román igazságügyi hatóságok anélkül, hogy Ön jelen lenne Romániában.

Ezt követően az eljárás során tájékoztatást kaphat a nyomozás állásáról és amennyiben az ügyész úgy dönt, hogy nem indít eljárást a bíróság előtt, megküldi e döntés egy példányát. E tájékoztatás céljából Önnek kérelmet kell benyújtania az ügyében eljáró rendőrhöz vagy ügyészhez és meg kell adnia egy román levelezési címet, e-mail vagy elektronikus üzenetküldési címet, ahol fel lehet venni Önnel a kapcsolatot.

Amennyiben az ügyész a bíróságon eljárást indít, Önt a bíróságra idézik.

Amennyiben Önt a bíróságon meg kívánják hallgatni, a következők szerint tájékoztatást kap a jogairól és kötelezettségeiről:

 • az ügyvédi segítségnyújtás igénybevételére vagy, amennyiben indokolt, az ingyenes jogi képviselet igénybevételére vonatkozó jog;
 • a jogszabályban lehetővé tett esetekben a közvetítő szolgálatainak igénybevételére vonatkozó jog;
 • bizonyítási javaslatra vonatkozó jog, valamint a jogszabályban meghatározott módon kifogások és egyéb nyilatkozatok benyújtásának joga;
 • az ügy állására vonatkozó tájékoztatáshoz való jog;
 • szükség esetén az előzetes panasz benyújtásának joga (egyes bűncselekménytípusok tekintetében az elkövetővel szembeni eljárás lefolytatásához szükség van az Ön előzetes panasz formájában benyújtott kérelmére). Az igazságügyi szervek szükség esetén további felvilágosítással szolgálnak az ügyben. Az előzetes panasz benyújtásával Ön a büntetőeljárás folytatását kéri az elkövetővel szemben. Az előzetes panasz különbözik az Ön által a rendőrséghez vagy az ügyészhez benyújtott, az Önnel szemben elkövetett bűncselekményt bejelentő panasztól.
 • az eljárásban magánfélként való részvétel joga;
 • idézése esetén minden esetben köteles megjelenni az igazságügyi szerveknél;
 • a lakcím megváltozása bejelentésének kötelezettsége;
 • az elkövető börtönbüntetésre vagy előzetes letartóztatásra ítélése esetén az elkövető szabadon engedésére vonatkozó tájékoztatáshoz való jog.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Igen. A büntetőeljárás során jogosult fordítói és tolmácsi szolgáltatások igénybevételére.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

Az igazságügyi szerv elrendelheti, hogy a törvény szerint védelemre szoruló áldozatok meghallgatását pszichológus, illetve az áldozatok részére történő tanácsadásra szakosodott más személy jelenlétében vagy útján folytassák le.

A beszéd- vagy hallási fogyatékosságal élő áldozatok meghallgatását jelnyelven kommunikáló személy jelenlétében kell lefolytatni. Ilyen esetben Ön írásban is kommunikálhat.

Áldozatsegítő szolgálatok

A megfelelő támogatás és védelem érdekében az áldozatokat egyénileg értékelik. Az áldozatok állapotát az áldozatsegítő szolgálatok vagy szociális ellátást nyújtó magánszolgáltatók értékelik. Adott esetben ezek a szolgáltatók az áldozat beleegyezésével együttműködnek az állami vagy magán egészségügyi szolgáltatókkal.

A bűncselekmények áldozatai és a családtagjaik részére nyújtott támogatási és védelmi szolgáltatások az alábbiakra terjedhetnek ki:

 • tájékoztatás az áldozatok jogairól;
 • pszichológiai tanácsadás, tanácsadás a másodlagos és ismételt áldozattá válás, a megfélemlítés és a megtorlás veszélyeiről;
 • tanácsadás a bűncselekmény miatt felmerülő pénzügyi és gyakorlati kérdésekkel kapcsolatban;
 • társadalmi beilleszkedési/visszailleszkedési szolgáltatások;
 • a társadalmi visszailleszkedést célzó érzelmi és szociális támogatás;
 • tájékoztatás és tanácsadás az áldozat szerepéről a büntetőeljárás során, ideértve a tárgyaláson való részvételre történő felkészítést is;
 • adott esetben az áldozat más, szakosodott szolgáltatókhoz történő küldése: szociális szolgáltatások, egészségügyi szolgáltatások, foglalkoztatási szolgáltatások, oktatási szolgáltatások, vagy a jogszabályok alapján nyújtott más általános szolgáltatások.

A támogatási és védelmi szolgáltatások nyújtása történhet:

 1. nappali ellátó központokban, ahol főként tájékoztatást, tanácsadást, a társadalomba való visszailleszkedést segítő érzelmi és szociális támogatást, pszichológiai tanácsadást, jogi tanácsadást, pénzügyi tanácsadást, szociális beilleszkedési/visszailleszkedési szolgáltatásokat stb. biztosítanak;
 2. bentlakásos otthonokban, amelyek megfelelő ideiglenes elhelyezést biztosítanak azon áldozatok számára, akiknek a másodlagos viktimizáció és újbóli áldozattá válás, a megfélemlítés, valamint a megtorlás közvetlen veszélye miatt biztonságos helyre van szükségük.

A kapcsolati erőszak vagy az emberkereskedelem áldozatai bentlakásos befogadóközpontokban helyezhetők el, ahol korlátozott ideig ők maguk és az általuk gondozott kiskorúak térítésmentesen családi segítségnyújtásban, a támadóval szembeni védelemben, orvosi ellátásban és gondozásban, élelmezésben, szállásban, pszichológiai tanácsadásban és jogi segítségnyújtásban részesülnek.

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak?

A szociális munkáért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságon (DGASPC) belül működik az áldozatsegítő szolgálat.

A magán szociális szolgáltatók szintén nyújthatnak áldozatsegítést.

Amennyiben Ön kapcsolati erőszak áldozata, a Férfiak és nők közötti esélyegyenlőségért felelős nemzeti irodával (Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Bărbați și Femei) és a Szociális munkaért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságokkal (DGASPC-k) veheti fel a kapcsolatot.

Amennyiben Ön 18 évnél fiatalabb és bűncselekmény áldozatává válik, a Gyermekek jogainak védelméért és az örökbefogadásért felelős nemzeti irodát (Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție – ANPDCA), valamint a Szociális munkaért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságokat (DGASPC-k) keresheti meg.

Amennyiben Ön emberkereskedelem áldozata, felveheti a kapcsolatot a Belügyminisztériumon (Ministerul Afacerilor Interne – MAI) belül működő Emberkereskedelemmel szembeni fellépésért felelős nemzeti irodával (Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane – ANITP).

Romániában az Igazságügyi Minisztérium az a segítségnyújtó hatóság, amely az áldozat jogszerű lakóhelyétől eltérő tagállam területén elkövetett szándékos erőszakos bűncselekmény áldozatainak nyújtott pénzügyi kártalanításért felelős.

Emellett számos nem kormányzati szervezet (NGO) is működik, amelyek különböző fajta áldozatsegítő szolgáltatásokat nyújtanak. Az az intézmény irányítja Önt a megfelelő NGO-hoz, amellyel felvette a kapcsolatot.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

Igen, az igazságügyi hatóságok kötelesek Önt az ilyen szolgálatokhoz irányítani.

Hogyan védik a magánéletemet?

A bűncselekmények áldozatainak olyan módon nyújtanak információkat, támogatást és védelmet, amely biztosítja a személyes adataik és az áldozat magánéletére valamint az előtte álló nehézségekre vonatkozó információk titkosságát. A támogató szolgáltatásokat névtelenséget biztosítva nyújtják és nincs szükség a kedvezményezettel kötött szerződésre.

A bűncselekmények áldozataival kapcsolatos adatokat egy évig őrzik meg. Ezek felhasználhatók az áldozatsegítő és -védő tevékenységek során, vagy kérés esetén átadhatók az igazságügyi szervek részére. Az egy éves időszak leteltével a tárolt adatokat törlik.

Ha Ön áldozatsegítésben és védelemben részesül, az azonosító adatait megőrzik mindaddig amíg ilyen intézkedéseket alkalmaznak, majd az ennek leteltét követő három hónapig.

A kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak szállást biztosító központok helyszíne titkos.

Amennyiben az igazságügyi szervek úgy vélik, hogy a megosztott információk vagy egyéb okok következtében sérülhet az Ön magánélete vagy méltósága, mind a nyomozás, mind a bírósági eljárás során saját hatáskörben vagy az Ön kérelmére számos intézkedést hozhatnak bizalmas adatai és magánélete védelmében, ilyenek lehetnek például:

 • a személyazonossági adatainak védelme;
 • amennyiben a többi intézkedés nem elégséges, az Ön audiovizuális eszközökkel való meghallgatása anélkül, hogy Önnek jelen kellene lennie, oly módon, hogy hangját és arcképét eltorzítják;
 • az Ön meghallgatásának zárt ülésen való megtartása.

Ezen túl az eljárás során a bíróság megtilthatja az olyan szövegek, rajzok, fényképek és képek nyilvánosságra hozatalát, amelyek segítségével megállapítható az Ön személyazonossága.

A bíróság emellett zárt ülés tartását is elrendelheti, ha a nyilvános ülés sértheti az Ön méltóságát vagy magánéletét.

Kell-e feljelentést tennem a bűncselekmény miatt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Nem kell bejelentést tennie a bűnüldöző hatóságoknál ahhoz, hogy hozzáférhessen a bűncselekmények áldozatai részére nyújtott tájékoztatáshoz, támogatáshoz és védelemhez.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

Amennyiben az igazságügyi szervek megítélése szerint, Ön veszélyben van, mind a nyomozás, mind pedig a bírósági eljárás során jogosult védelmi intézkedések igénybevételére.

Különösen fontos tisztában lennie azzal, hogy amennyiben az igazságügyi szervek megítélése szerint Ön a megosztott információk vagy egyéb okok következtében veszélynek van kitéve, e szervek saját hatáskörben vagy az Ön kérelmére hozhatnak az Ön védelmét szolgáló meghatározott intézkedéseket, amilyen például:

 • az otthonának vagy az ideiglenes lakóhelyének megfigyelése vagy biztosítása;
 • az utazások során Önnek és családtagjainak kísérő vagy védelem nyújtása;
 • a személyazonossági adatainak védelme (a személyes adatok elhagyhatóak az iratokból annak érdekében, hogy titokban tartva megvédjék az Ön személyazonosságát);
 • amennyiben a többi intézkedés nem elégséges, az Ön audiovizuális eszközökkel való meghallgatása anélkül, hogy Önnek jelen kellene lennie, oly módon, hogy hangját és arcképét eltorzítják (ilyen módon Önnek nem kell a rendőr, az ügyész vagy a bíró előtt megjelennie és nem kell az elkövetővel egy helyen tartózkodnia);
 • az Ön meghallgatásának zárt ülésen való megtartása.

Ezen túl az eljárás során a bíróság megtilthatja az olyan szövegek, rajzok, fényképek és képek nyilvánosságra hozatalát, amelyek segítségével megállapítható az Ön személyazonossága.

Emellett, amennyiben Ön a büntetőeljárásban tanúként vesz részt, illetve akkor is, ha Ön az ügyben egyáltalán nem vesz részt, de olyan információval szolgál, amely segíti az igazságügyi szerveket a súlyos bűncselekményekkel kapcsolatok ügyek megoldásában vagy a jelentős károsodások bekövetkezésének megelőzésében, kérheti a nyomozást lefolytató rendőrtől vagy ügyésztől, hogy Önt vegye fel a tanúvédelmi programba. E program többféle intézkedést foglal magába, ilyen például:

 • titkos személyazonosság, ideértve a meghallgatásokon való olyan módon történő részvétel, hogy az Ön hangját vagy arcképét eltorzítják;
 • otthonának rendőri védelme, illetve rendőri kísérő azokban az esetekben, amelyekben Önnek fel kell keresnie a nyomozó hatóságokat;
 • új lakóhely keresése;
 • személyazonosság megváltoztatása, ideértve, szükség esetén a fizikai megjelenés megváltoztatását.

Amennyiben Ön részt vesz a tanúvédelmi programban, további segítséget is igénybe vehet, ilyen például:

 • eltérő társadalmi környezetbe való beilleszkedés;
 • új szakképesítés megszerzése;
 • új munkahely;
 • az új munkahely megszerzéséig pénzügyi támogatás.

Amennyiben szükséges, a legközelebbi hozzátartozói (például gyermekei vagy szülei) és a házastársa szintén részt vehetnek a tanúvédelmi programban.

Amennyiben a nyomozás során nem lép be a tanúvédelmi programba, az abba való felvételét a bírósági eljárás során is kérelmezheti.

A bűncselekmény típusától függően további védelmet is igénybe vehet:

 • Amennyiben Ön kapcsolati erőszak áldozata, kérheti a rendőrségtől a támadó azonnali eltávolítását a közös otthonukból ideiglenes védelmi határozat útján, amely hatályban marad mindaddig, amíg a bíróság ki nem bocsátja a védelmi határozatot. Ehelyett Önt, mint áldozatot a kapcsolati erőszak áldozatai számára fenntartott központban is elszállásolhatják. Az ilyen elhelyezés csak sürgős esetekben, vagy a központ vezetőségének jóváhagyásával áll rendelkezésre. Miután ott elhelyezték, a központban szállást, ételt, orvosi ellátást, pszichológiai tanácsadást és ingyenes jogi segítségnyújtást kaphat.
 • Amennyiben emberkereskedelem áldozata, áldozatvédelmi központban is elszállásolhatják. A jogszabály szerint a szálláslehetőséget legfeljebb 90 napra lehet igénybe venni, de a bíróság az eljárás lezárásáig meghosszabbíthatja ezt az időszakot. Gyermekkereskedelemmel összefüggő ügyekben a bírósági eljárás zárt. Ilyen ügyekben továbbá a 14 évesnél fiatalabb kiskorúakat pszichológus vagy a szociális munkáért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóság képviselőjének jelenlétében kell meghallgatni.

Amennyiben úgy véli, hogy veszélyben van, értesítenie kell a rendőrt, az ügyészt vagy a bírót és minden rendelkezésre álló információt meg kell osztania.

A fenti intézkedések mind a bűnügyi nyomozási szakaszban, mind pedig a bírósági eljárás alatt elérhetők.

Ki nyújthat nekem védelmet?

A védelmet a román rendőrség biztosítja az Ön részére.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

A másodlagos viktimizáció elkerülése érdekében az azonosítását követően a lehető leghamarabb értékelik az Ön helyzetét, ezért a lehető legkevesebb nyilatkozatot kell tennie, és az orvosi/pszichológiai/szociális értékelések száma is minimális.

Az áldozatsegítő részlegek/szolgálatok tanácsot adnak Önnek a megfélemlítés és a megtorlás veszélyével kapcsolatban. A megfélemlítés és a megtorlás veszélyének elkerülése érdekében Ön bentlakásos otthonban kaphat ideiglenes elhelyezést.

Ha a büntetőeljárás befejezését követően Ön még mindig veszélyben van, az igazságügyi szervek megvizsgálják, hogy bevonják-e Önt egy tanúvédelmi programba, amennyiben még nem vesz részt ilyenben.

Ha emberkereskedelem, közeli kapcsolatokban elkövetett erőszak, szervezett bűnözés, terrorizmus vagy más bűncselekmény-kategóriák áldozata lett, akkor Ön kiszolgáltatott áldozatnak minősül, és a fenyegetett vagy kiszolgáltatott tanúk számára a törvény által biztosított védelemben részesül.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Igen, az ügyét vizsgálhatják. Például, ha Ön típusú bűncselekmények (kapcsolati erőszak, erőszakos közösülés, szexuális zaklatás stb.) áldozata, akkor kérésére csak azonos nemű személy hallgatja meg.

Az áldozatot csak akkor lehet másodszor is meghallgatni, ha erre a büntetőeljárás során mindenképpen szükség van a további sérelem elkerülése érdekében.

Annak érdekében, hogy megvédjék az áldozatot az igazságügyi szervek által történő ismételt meghallgatással okozott másodlagos viktimizációtól, a büntetőeljárási jogszabályok azt is előírják, hogy a bűncselekményt feljelentő sértettet azonnal, amennyiben ez nem lehetséges, a panasz benyújtását követően indokolatlan késedelem nélkül meg kell hallgatni.

A bűncselekmények áldozatai részére külön váróterem áll rendelkezésre a bíróságokon.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett áldozatokat?

Amennyiben Ön veszélyeztetett áldozat, az áldozatvédelemre vonatkozó fenti pontban kifejtett védelmi intézkedésekben részesülhet.

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

Amennyiben Ön kizsákmányolás, erőszak, elhanyagolás vagy bántalmazás, illetve más bűncselekmény gyermekkorú áldozata, bármely személy – ideértve Önt is – feljelentést tehet a bűncselekmény miatt a rendőrségen.

A kiskorúak az első pillanattól kezdve veszélyeztetett áldozatnak minősülnek és a hatóságoknak tájékoztatnia kell Önt arról, hogy milyen védelmi intézkedésekben részesülhet.

Az erőszak gyermek áldozatait a bántalmazás, elhanyagolás, emberkereskedelem, migráció és hazatelepítés eseteiben történő beavatkozásért illetékes, a szociális munkaért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságok szakosított osztályai értékelik, valamint támogatást és védelmet nyújtanak számukra.

A kiskorúak a Gyermek jogainak védelméért és az örökbefogadásért felelős nemzeti hatóságtól is kaphatnak segítséget.

A bántalmazott, elhanyagolt vagy az erőszak bármilyen formáját átélt gyermeket sürgősségi intézkedésként ideiglenesen más családhoz, nevelőszülőhöz vagy egy speciális központba helyezhetik.

Amennyiben Önnek meg kell jelennie a nyomozó hatóságok előtt és Ön 14 évesnél fiatalabb, szüleinek vagy gyámjának kell elkísérnie. Amennyiben szülei vagy gyámja részt vesznek a büntetőeljárásban vagy érdekeltek nyilatkozatának befolyásolásában, a meghallgatást egy hozzátartozója vagy a rendőr/ügyész/bíró által kijelölt más személy jelenlétében kell lefolytatni.

Emellett az igazságügyi szervek úgy dönthetnek, hogy a meghallgatáson Önt pszichológus segítheti. Ebben kérheti az igazságügyi szervek segítségét.

A meghallgatást rögzíteni kell. Ha ez nem lehetséges, ezt az Ön nyilatkozatában jelezni kell, meghatározva ennek okait.

Amennyiben erre lehetőség van, Önt ugyanaz a személy hallgathatja meg az e célra kialakított vagy átalakított teremben.

Egyes bűncselekmények tekintetében a nyomozás során a meghallgatásokat az áldozattal azonos nemű személynek kell lefolytatnia. Ezen túl Önt az Ön által választott személy elkísérheti.

Ön az eljárásban jogi képviselő részvételére jogosult. Amennyiben nem rendelkezik ügyvéddel, a bíróság segít találni egyet. Amennyiben családja nem engedheti meg magának az ügyvédi szolgáltatások igénybevételét, Ön ingyenes jogi segítségnyújtásra jogosult.

Az emberkereskedelemmel kapcsolatos bűncselekményekben a 14 évesnél fiatalabb kiskorúakat legalább egy szülőjük vagy más törvényes képviselőjük jelenlétében hallgatják meg. Emellett idézni kell egy pszichológust és a szociális munkáért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóság képviselőjét is.

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt – milyen jogok illetnek meg?

Ebben az esetben Ön bűncselekmény áldozata, és jogosult a fentiekben meghatározott összes támogatási és védelmi szolgáltatásra, beleértve a tájékoztatást, a pszichológiai tanácsadást, a jogi segítséget, az egészségügyi szolgáltatásokat, a társadalmi beilleszkedési/ visszailleszkedési szolgáltatásokat stb.

A büntető törvénykönyv 188. és 189. cikkeiben meghatározott szándékos emberölés, súlyosító körülmények között elkövetett emberölés, valamint a halált okozó szándékos bűncselekmények következtében elhunyt személyek házastársa, gyermeke vagy eltartottja ingyenes jogi segítségnyújtásra és az állam által nyújtott pénzügyi kártalanításra jogosult.

Ingyenes jogi segítségnyújtás egyéb bűncselekménytípusok tekintetében is elérhető, amennyiben az áldozat egy családtagra jutó havi jövedelme nem haladja meg az ingyenes jogi segítségnyújtásra irányuló kérelem benyújtásának évében érvényes bruttó nemzeti minimálbért.

A családtagom bűncselekmény áldozata volt – milyen jogok illetnek meg?

Lásd fent.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? A közvetítés során biztonságban leszek?

Közvetítés a büntetőjog szerint kevésbé súlyosnak tekintett bűncselekmények esetében lehetséges. Az eljárást kizárólag abban az esetben lehet alkalmazni, ha az abban való részvételhez mind Ön, mind az elkövető hozzájárul. A közvetítői eljárás során Önnek az elkövetővel együtt egy sor ülésen kell részt vennie, ahol kiderül, lehetséges-e a kibékülés. Az üléseket a közvetítőnek nevezett személy vezeti le. Ha az eljárás végén megállapodásra jutott az elkövetővel, visszavonhatja panaszát, és az ügyet lezárják. Ha az eljárás nem járt sikerrel, a büntetőeljárás tovább folyik oly módon, mintha nem történt volna közvetítés.

Hol találom a jogaimról szóló jogszabályt?

 • 2010. évi 135. módosított törvény a büntető eljárásjogról (Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală)
 • 2001. évi 678. módosított törvény az emberkereskedelem megelőzéséről és az emberkereskedelemmel szembeni küzdelemről (Legea nr. 678/2001 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • 1216/2001. sz. kormányhatározat az emberkereskedelemmel szembeni küzdelemre irányuló nemzeti cselekvési terv elfogadásáról (Hotărârea de Guvern nr. 1216/2001 privind aprobarea Planului național de acțiune pentru combaterea traficului de ființe umane)
 • 2004. évi 211. módosított törvény a bűncselekményeik áldozatait védő egyes intézkedésekről (Legea 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor)
 • 2007. október 10-i 1238. sz. kormányhatározat az emberkereskedelem áldozataira vonatkozó szakosított segítségnyújtó szolgáltatásokra irányuló különös nemzeti szabványok jóváhagyásáról (Hotărârea Guvernului nr. 1238 din 10 octombrie 2007 pentru aprobarea Standardelor naționale specifice pentru serviciile specializate de asistență a victimelor traficului de persoane)
 • 2003. évi 217. módosított törvény a kapcsolati erőszak megelőzéséről és az ellene való küzdelemről (Legea nr. 217/2003 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane)
 • 2004. évi 272. módosított törvény a gyermekek jogainak előmozdításáról és védelméről (Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului)
 • 2002. évi 682. módosított törvény a tanúvédelemről (Legea 682/2002 privind protecția martorilor)
 • 2006. évi 192. módosított törvény a közvetítésről és a közvetítői hivatásról (Legea 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator)
Utolsó frissítés: 04/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

2 - Bűncselekmény bejelentése és jogaim nyomozás vagy bírósági eljárás során

Hogyan tehetek feljelentést egy bűncselekmény miatt?

Amennyiben bűncselekmény áldozatává vált, szóban vagy írásban feljelentést tehet a rendőrségen (vagy az ügyésznek). Mást is megkérhet arra, hogy Ön helyett feljelentést tegyen, de ebben esetben ezt a személyt írásbeli meghatalmazással kell ellátnia. Az írásbeli, aláírással ellátott meghatalmazást csatolni kell az ügy irataihoz.

Bűncselekmény miatt feljelentést tehet az egyik házastárs a másik nevében, vagy a felnőtt gyermek a szülei nevében. Ha kiskorú gyermek tesz bűncselekmény miatt feljelentést, a feljelentést a gyermek képviselője teheti meg, vagy az ő beleegyezésével tehető meg.

Amennyiben Ön szóban kíván feljelentést tenni a bűncselekmény miatt, be kell fáradnia a rendőrségre. A feljelentését fogadó rendőr köteles a feljelentést jegyzőkönyvbe venni és azt Önnel aláíratni. Az írásbeli feljelentéseket szintén alá kell írni.

A feljelentésének tartalmaznia kell a nevét, foglalkozását, lakcímét és az események részletes leírását. Amennyiben ismeri az elkövetőt, meg kell adnia minden, rá vonatkozó információt, valamint az eseménnyel kapcsolatos minden bizonyítékot. A bűncselekmény nyomozása során további információval szolgálhat az ügyben.

Amennyiben nem beszél románul vagy nem érti a román nyelvet, a feljelentést olyan nyelven is megteheti, amelyet ért és a román igazságügyi hatóság lefordíttatja azt. Ebben az esetben kérheti, hogy minden Önnek megküldött idézést olyan nyelven állítsanak ki, amelyet ért.

Ha Ön kapcsolati erőszak áldozata, kérheti, hogy a rendőrség bocsásson ki egy ideiglenes védelmi határozatot, vagy ezt a bíróságtól is kérheti. Ez azt jelenti, hogy egy szabványos kérelmet kell kitöltenie, amelyet a lakóhelye szerint illetékes kerületi bírósághoz (judecătoria) nyújt be. A kérelmet benyújthatja személyesen Ön, vagy – az Ön beleegyezésével – a szociális szolgálatnál dolgozó olyan személy, aki a családon belüli erőszakkal foglalkozik, illetve egy ügyész vagy egy rendőr.

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

Feljelentését követően a rendőrség továbbítja az ügyet az ügyésznek, ahol az ügyet egyedi azonosítószámmal látják el.

A bűncselekmény feljelentését követően az erre irányuló írásbeli kérelem segítségével ellenőrizheti ügyének előrehaladását, amely kérelemben meg kell jelölnie egy román lakcímet, egy e-mail címet vagy elektronikus üzenetküldési címet, ahová a hatóságok elküldhetik az információt.

Amennyiben az ügyész úgy dönt, hogy eljárást indít, a bírósági eljárás során Ön jogosult az ügy irataiba a bíróságon betekinteni. Emellett felszólítják Önt, hogy a bíróságon jelenjen meg.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételekkel?

Amennyiben Ön sértett fél, jogosult jogi segítségnyújtásra vagy képviselő általi eljárásra.

a) A büntetőeljárás során jogosult az Ön által választott és fizetett jogi képviselő segítségével való eljárásra. Amennyiben az elkövetőt elítélik, Ön megtéríttetheti az elkövetővel a jogi képviselőjének költségeit.

b) Amennyiben erre igényt tart, a büntetőeljárás során képviselő útján járhat el, kivéve, ha az Ön részvétele kötelező vagy ha adott esetben az ügyész, a bíró vagy a bíróság ezt szükségesnek találja (pl. a meghallgatás érdekében).

c) Egyes esetekben a büntetőeljárásban ingyenes jogi segítségnyújtást lehet igénybe venni:

 • amennyiben az ügyész vagy a bíró úgy véli, hogy Ön nem képes saját védelme ellátására és nem rendelkezik fizetett jogi képviselővel;
 • amennyiben Ön kiskorú és nem rendelkezik teljes jogképességgel (házasságkötés vagy bírósági határozat alapján);
 • kérelem esetén, ha Ön a következő bűncselekmények bármelyikének áldozata: emberölés kísérlete és súlyosító körülmények között elkövetett emberölés kísérlete, testi sértés, az áldozatnak testi sértést okozó szándékos bűncselekmény (a testi sértés fogalmát a büntető törvénykönyv határozza meg), erőszakos közösülés, szexuális zaklatás, kiskorúval folytatott szexuális kapcsolat és kiskorúak szexuális megrontása;
 • kérelem esetén, amennyiben Ön emberölés, súlyosító körülmények között elkövetett emberölés vagy más szándékos bűncselekmény következtében elhunyt személy házastársa, gyermeke vagy más eltartottja;
 • kérelemre, amennyiben Ön a fent említettektől eltérő bűncselekmény áldozata és az Ön egy családtagra vetített havi jövedelme nem haladja meg a bruttó nemzeti minimálbért. Az ingyenes jogi segítségnyújtásra irányuló kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelynek illetékességi területén Ön lakik.

Ilyen esetben az ingyenes jogi segítségnyújtás csak akkor illeti meg Önt, ha a bűncselekmény időpontjától számított, illetve, adott esetben, a bűncselekményről való tudomásszerzését követő 60 napon belül feljelenti azt a rendőrségen vagy az ügyészségen. Ha nem volt képes feljelentést tenni bűncselekmény miatt, a 60 napos határidő az Ön ebben akadályozó körülmények megszűnésének időpontjában kezdődik.

Amennyiben ingyenes jogi segítségnyújtást kíván igénybe venni, kérelmet kell benyújtania az ügytől függően az ügyészségen vagy a bíróságon, ahol megteszik a szükséges további intézkedéseket. Az ingyenes jogi segítségnyújtás igénybevételére Ön a büntetőeljárás lezárásáig jogosult.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételekkel?

Ön jogosult a jogi költségeinek visszaigénylésére. A bíróság dönti el, hogy a költségeinek mekkora részét és kinek kell megtérítenie.

Amennyiben Ön az eljárásban sértett félként vagy (amennyiben polgári igényének érvényesítését engedélyezik) magánfélként vesz részt és a terhelt bűnösségét megállapítják (abban az esetben is, ha a terheltet nem ítélik büntetés letöltésére), e személyt kötelezik az Ön jogi költségeinek megfizetésére.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

Amennyiben az ügyész úgy határoz, hogy eljárás megindítása nélkül lezárja az ügyet, Ön e határozat kézhezvételétől számított 20 napon belül fellebbezhet azzal szemben. A fellebbezést a felettes ügyésznek kell címeznie.

Amennyiben a felettes ügyész elutasítja a fellebbezését, a felettes ügyész határozatával szemben az illetékes bíróság előzetes döntéshozatalért felelős bírájához fellebbezhet.

Részt vehetek a tárgyaláson?

A következő módokon vehet részt a büntetőeljárásban:

mint áldozat (sértett fél)

Amennyiben Önt bűncselekmény következtében kár éri, az eljárásban áldozatként vehet részt és az alább részletezett eljárási jogok illetik meg.

mint tanú

Amennyiben nem kíván a büntetőeljárásban sértett félként részt venni, értesítenie kell az ügyben eljáró igazságügyi hatóságot, amely szükséges esetben ilyenkor is idézheti Önt, hogy tanúként meghallgassák. Amennyiben Önt tanúként idézik, meg kell jelennie és mindent elő kell adnia, amit az eseményről tud.

mint magánfél

Amennyiben Ön a bűncselekménnyel okozott károkért kártérítést követel, polgári keresetet kell benyújtania, így a büntetőeljárásban magánfélként vesz részt.

A bírósági tárgyalások általában nyilvánosak és Ön az eljárásban betöltött szerepétől függetlenül részt vehet azokon. A bíróság azonban megfelelő indokok fennállása esetén dönthet úgy, hogy zárt tárgyalást tart. Ebben az esetben kizárólag sértett félként vagy magánfélként vehet részt a tárgyaláson.

A tárgyalóteremben való jelenléte csak akkor kötelező, amikor Önt (pl. tanúként) meghallgatják.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: áldozat, tanú, magánfél, magánvádló?

Amennyiben Ön bűncselekmény áldozatává vált, az igazságszolgáltatási rendszerben a következő szerepeket töltheti be:

Áldozat (sértett)

Amennyiben Önt bűncselekmény következtében kár éri, az eljárásban áldozatként vehet részt és az alább részletezett eljárási jogok illetik meg.

Magánfél

Amennyiben Ön a bűncselekménnyel okozott károkért kártérítést követel, polgári keresetet nyújthat be, aminek következtében a büntetőeljárásban magánfélként vesz részt.

Tanú

Amennyiben nem kíván a büntetőeljárásban sértett félként részt venni, értesítenie kell az ügyben eljáró igazságügyi hatóságot, amely szükséges esetben ilyenkor is idézheti Önt, hogy tanúként meghallgassák. Ebben az esetben Önt meghallgatásra idézik és felkérik, hogy részletesen adja elő az eseménnyel kapcsolatos ismereteit. A meghallgatáson való részvétele minden esetben kötelező, amikor Önt e célból beidézik.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

Amennyiben sértett félként/magánfélként vesz részt a büntetőeljárásban, számos eljárási jog illeti meg:

A nyomozás során:

 • Ön jogosult a bűncselekménnyel okozott károk megtérítésének követelésére. Ennek érdekében a büntetőeljárásban magánfélként kell részt vennie vagy külön polgári eljárást kell indítania. A nyomozás során bármikor úgy dönthet, hogy az ügyben magánfélként vesz részt.
  Annak érdekében, hogy az eljárásban magánfélként vehessen részt, ezt a rendőrnek vagy az ügyésznek előadott szóbeli kérelemmel vagy az ügyben eljáró rendőrnek vagy ügyésznek címzett írásbeli kérelemmel kérheti. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy milyen kártérítést követel, ennek okait, valamint az erre vonatkozó bizonyítékokat.
  Az első tárgyalás során az ügyész vagy a rendőr értesíti Önt, hogy az eljárásban magánfélként is részt vehet.
 • jogosult a jogi költségei visszatérítésének követelésére. A bíróság dönti el, hogy a költségeinek mekkora részét és kinek kell megtérítenie.
  Amennyiben Ön az eljárásban sértett félként vagy (amennyiben polgári igényének érvényesítését engedélyezik) magánfélként vesz részt és a terhelt bűnösségét megállapítják (abban az esetben is, ha a terheltet nem ítélik büntetés letöltésére), e személyt kötelezik az Ön jogi költségeinek megfizetésére.
 • Ön jogosult az eljárás során tájékoztatást kapni a nyomozás állásáról és, amennyiben az ügyész úgy dönt, hogy nem indít eljárást a bíróság előtt, megküldi Önnek e döntés egy példányát. E célból Önnek kérelmet kell benyújtania az ügyében eljáró rendőrhöz vagy ügyészhez és meg kell adnia egy román címet, e-mail vagy elektronikus üzenetküldési címet, ahol fogadni tudja e tájékoztatást. Amennyiben az ügyész a bíróságon eljárást indít, Önt arra beidézik.
 • amennyiben nem beszél románul vagy nem érti a román nyelvet, Ön jogosult tolmács- vagy fordítószolgálat igénybe vételére. Amennyiben nem beszél románul, a büntetőeljárás során ingyenesen tolmácsot biztosítanak Önnek.
 • a büntetőeljárás során Ön jogosult ügyvéd segítségének igénybevételére. Egyes esetekben (pl. ha az ügyész úgy véli, hogy Ön nem képes a saját védelme ellátására, vagy ha Ön kiskorú és nem rendelkezik teljes jogképességgel, amennyiben Ön meghatározott bűncselekmények áldozata, amennyiben az Ön jövedelme meghatározott szint alatt van – lásd a korábbi kérdésre adott választ), ingyenes jogi segítségnyújtás igénybevételére jogosult.
 • A büntetőeljárás során jogosult képviselővel eljárni, kivéve, ha az Ön részvétele kötelező vagy indokolt esetben az ügyész, a bíró vagy a bíróság ezt szükségesnek találja (pl. a meghallgatás érdekében).
 • Ön vagy ügyvédje betekinthet az ügyiratokba. Az ügyirataiba való betekintésre azonban egyedi szabályok vonatkoznak, amelyeket az ügyészség nyilvántartó hivatala közöl.
 • Ön jogosult arra, hogy az ügyben eljáró rendőr vagy ügyész meghallgatásra idézze Önt. A meghallgatás során kérheti, hogy – amennyiben rendelkezik ilyennel – a képviselője és egy olyan személy kísérhesse, akinek a meghallgatáson való jelenlétét Ön hasznosnak találja. Az igazságügyi hatóság csak indokolt esetben utasíthatja el az Ön kérelmét.
  Amennyiben olyan bűncselekmény miatt tesz feljelentést, amelyet Önnel szemben követtek el, az igazságügyi hatóság köteles Önt azonnal meghallgatni. Amennyiben ez nem lehetséges, Önt a bűncselekmény feljelentését követően a lehető leghamarabb meg kell hallgatni.
  Amennyiben Ön kapcsolati erőszak, erőszakos közösülés, szexuális támadás egyéb fajtái, kiskorúak bántalmazása, zaklatás, szexuális zaklatás áldozata, illetve minden más olyan esetben, amelyben Ön úgy érzi, hogy meg kell védeni a magánéletét, kérheti, hogy Önnel azonos nemű személy hallgassa meg Önt. Az igazságügyi hatóság kizárólag indokolt esetben utasíthatja el a kérelmét.
 • Ön jogosult bizonyítékok előterjesztésére és az ügy eldöntéséhez kapcsolódó egyéb követelések benyújtására. Ezt a meghallgatása során vagy az ügyben eljáró igazságügyi hatósághoz benyújtott külön kérelemben teheti meg.
 • Ha az elkövetőt előzetes letartóztatásba helyezték majd szabadon engedték, Ön jogosult a szabadon engedésre vonatkozó tájékoztatásra. Az első meghallgatása során tájékoztatják e jogról és megkérdezik, hogy kívánja-e, hogy az elkövető szabadon engedéséről tájékoztassák.
 • Ön jogosult az ügyében hozott intézkedésekkel szemben fellebbezni. Ha az intézkedést rendőr hozta, a fellebbezést az ügyben eljáró ügyésznek kell benyújtani, amennyiben az intézkedést az ügyben eljáró ügyész hozta, a felettes ügyésznek.
  Amennyiben Ön fellebbez az ügyész büntetőeljárás megszüntetésére vonatkozó döntésével szemben és a fellebbezését elutasítják, e döntéssel szemben az előzetes döntéshozatalért felelős bíróhoz fellebbezhet.

A tárgyalás során:

 • Ön jogosult a bűncselekménnyel okozott károk megtérítésének követelésére. Ennek érdekében a büntetőeljárásban magánfélként kell részt vennie vagy külön polgári eljárást kell indítania.
  Amennyiben a nyomozásban magánfélként vett részt, e jogállását a tárgyalás során is fenntarthatja.
  Amennyiben a nyomozásban nem vett részt magánfélként, erre a tárgyalás során, a bizonyítás felvételének megkezdése előtt is lehetősége van. Önt erről az első bírósági tárgyalásra való idézéskor értesítik.
  A magánfélként való részvételt kérheti a bíróság előtt szóban a tárgyaláson, illetve e célból írásbeli kérelmet is benyújthat. A kérelemnek tartalmaznia kell, hogy milyen kártérítést követel, ennek okait, valamint az erre vonatkozó bizonyítékokat.
 • jogosult a jogi költségei visszatérítésének követelésére. A bíróság dönti el, hogy a költségeinek mekkora részét és kinek kell megtérítenie.
  Amennyiben Ön az eljárásban sértett félként vagy (ha polgári igényének érvényesítését engedélyezik) magánfélként vesz részt és a terhelt bűnösségét megállapítják (abban az esetben is, ha a terheltet nem ítélik büntetés letöltésére), e személyt kötelezik az Ön jogi költségeinek megfizetésére.
 • amennyiben nem beszél románul vagy nem érti a román nyelvet, Ön jogosult tolmács- vagy fordítószolgálat igénybe vételére. Amennyiben nem beszél románul, a büntetőeljárás során ingyenesen tolmácsot biztosítanak Önnek.
 • a büntetőeljárás során Ön jogosult ügyvéd segítségének igénybevételére. Egyes esetekben (pl. ha az ügyész úgy véli, hogy Ön nem képes a saját védelme ellátására, vagy ha Ön kiskorú és nem rendelkezik teljes jogképességgel, amennyiben Ön meghatározott bűncselekmények áldozata, amennyiben az Ön jövedelme meghatározott szint alatt van – lásd a korábbi kérdésre adott választ), jogosult ingyenes jogi segítségnyújtás igénybevételére.
 • A büntetőeljárás során jogosult képviselővel eljárni, kivéve, ha az Ön részvétele kötelező vagy indokolt esetben az ügyész, a bíró vagy a bíróság ezt szükségesnek találja (pl. a meghallgatás érdekében).
 • Ön vagy ügyvédje betekinthet az ügyiratokba. Az Ön ügyirataiba való betekintésre azonban egyedi szabályok vonatkoznak, amelyeket a bíróság hivatala közöl.
 • jogosult a bírósági eljárás során előadni az álláspontját. A bíróság felszólítja, hogy jelenjen meg a tárgyaláson és ott Önnek a bűncselekménnyel kapcsolatos kérdéseket tesznek fel. Emellett felkérik Önt, hogy adjon elő mindent, amiről az eset kapcsán tudomása van.
 • a terhelt, a tanúk és a szakértők meghallgatása során kérdéseket intézhet e személyekhez.
 • az ügyre vonatkozó büntetőjogi kérdésekben kifogással élhet és megállapításokat tehet.
 • Ön jogosult bizonyítékok előterjesztésére és az ügy eldöntéséhez kapcsolódó egyéb követelések benyújtására.
 • Ha az elkövetőt előzetes letartóztatásba helyezték vagy büntetés letöltésére ítélték, Ön tájékoztatásra jogosult a szabadon engedésekor. Amennyiben a nyomozás során az első meghallgatáson, a jogai ismertetésekor nem kérelmezte, hogy értesítsék az elkövető szabadon engedéséről, ezt a tárgyaláson is megteheti a bíróság előtt szóban vagy írásban.
 • Amikor rendelkezésre áll egy végzés, azt megküldik Önnek és azzal szemben Ön fellebbezhet.
A büntetőeljárásban a sértett felet, a magánfelet és a tanút emellett számos olyan kötelezettség is terheli, amely az igazságügyi hatóságok arra vonatkozó igényéből ered, hogy kiderítsék az ügyben az igazságot és az elkövetőt felelősségre vonják:
 • nyilatkozattételre való felszólítás esetén köteles megjelenni a rendőr, az ügyész vagy a bíró előtt.
 • az esettel kapcsolatos minden ismeretét köteles megosztani; felhívjuk figyelmét arra, hogy, amennyiben megtéveszti az igazságügyi hatóságokat, Önt hamis tanúzással vádolhatják és elítélhetik. A gyanúsított/terhelt házastársaként vagy közeli hozzátartozójaként megtagadhatja a nyilatkozattételt. Akkor is megtagadhatja a választ, ha a kérdések olyan szakmai titoktartással kapcsolatosak, amely Önt kötelezi, amennyiben ez jogilag kötelező az igazságügyi szervekre
 • köteles értesíteni az igazságügyi hatóságokat a lakcímében bekövetkező változásokról annak érdekében, hogy Önt idézhessék és Önnek az eljárásra vonatkozó egyéb értesítéseket küldhessenek.
 • köteles tisztelettudó magatartást tanúsítani és tiszteletben tartani a tárgyalás komolyságát. Ellenkező esetben a bíróság felszólíthatja Önt a tárgyalóterem elhagyására.
Mind a nyomozás, mind pedig a bírósági eljárás során jogosult védelmi intézkedések igénybevételére, ha az igazságügyi hatóságok úgy vélik, hogy Ön veszélynek lehet kitéve vagy, ha egyes olyan bűncselekmények áldozata, amelyek hatással lehetnek a magánéletére vagy méltóságára.

Különösen fontos tisztában lennie azzal, hogy amennyiben az igazságügyi szervek megítélése szerint Ön a megosztott információk vagy egyéb okok következtében veszélynek lehet kitéve, illetve sérülhet a magánélete vagy a méltósága, e szervek hivatalból vagy az Ön kérelmére hozhatnak az Ön védelmét szolgáló bizonyos intézkedéseket, például:

 • az Ön lakóhelyének vagy ideiglenes lakóhelyének megfigyelése vagy őrzése;
 • az utazások során Önnek és családtagjainak kísérő vagy védelem nyújtása;
 • a személyazonossági adatainak védelme;
 • amennyiben a többi intézkedés nem elégséges, az Ön audiovizuális eszközökkel való meghallgatása anélkül, hogy Önnek jelen kellene lennie, oly módon, hogy hangját és arcképét eltorzítják;
 • az Ön zárt bírósági ülésen történő meghallgatása;

Amennyiben a bírósági eljárás során az Ön védelme érdekében szükséges, a bíró elrendelheti zárt tárgyalás tartását. Ön is kérheti a bírót, hogy tartson zárt tárgyalást.

Ezen túl a bírósági eljárás során a bíróság megtilthatja az olyan szövegek, rajzok, fényképek és képek nyilvánosságra hozatalát, amelyek segítségével megállapítható az Ön személyazonossága.

Amennyiben Ön tanú, emellett további tanúvédelmi intézkedések igénybevételére is jogosult. Amennyiben úgy véli, hogy veszélynek van kitéve, értesítenie kell a rendőrt, az ügyészt vagy a bírót és minden rendelkezésre álló információt meg kell osztania.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételekkel?

Igen. Amennyiben úgy dönt, hogy részt vesz a tárgyaláson, mind az ügyész/rendőr, mind a bíró meghallgathatják Önt, mint sértett felet/magánfelet.

Az ügyész vagy a rendőr felszólítja, hogy a meghallgatása érdekében jelenjen meg az ügyészségen/rendőrségen, a bírósági eljárás során pedig idézni fogják meghallgatása céljából.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bírósági eljárás során?

A nyomozás során tájékozódhat az ügy állásáról és kaphat egy példányt az ügyész határozatáról, amelyben kifejti, hogy az ügy továbbítható-e a bíróságra. E célból Önnek kérelmet kell benyújtania az ügyében eljáró rendőrhöz vagy ügyészhez és meg kell adnia egy román címet, e-mail vagy elektronikus üzenetküldési címet, ahol fogadni tudja e tájékoztatást.

A bírósági eljárás során Önt beidézik az első tárgyalásra és értesítik, hogy az eljárásban magánfélként is részt vehet. A további tárgyalásokra nem idézik be. A bírósági tárgyalásokon való megjelenés, illetve az iratokba való betekintés segítségével Ön tájékozódhat az ügy állásáról és a következő tárgyalási időpontokról. Idézést kap azonban abban az esetben, ha Önt meg kell hallgatni.

Az ítélet meghozatalát követően kézbesítik Önnek annak egy példányát.

Amennyiben nem ért románul, a végzést tartalmazó jegyzőkönyvet (a bíróság ítéletére vonatkozó, részletes indokolás nélküli beszámolót) olyan nyelven kézbesítik Önnek, amelyet ért. Az indokolást román nyelven bocsájtják rendelkezésére, Ön pedig a rendelkezésre álló tolmács szolgálathoz fordulhat annak lefordítása érdekében.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

Igen, Ön vagy ügyvédje betekinthet az iratokba. Ennek érdekében fel kell keresnie az ügyészséget vagy azt a bíróságot, ahol az iratai megtalálhatóak és erre irányuló kérelmet kell benyújtania.

Az Ön ügyirataiba való betekintésre azonban egyedi szabályok vonatkoznak, amelyeket a hivatal közöl.

Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a tanúvédelmi programba való felvételre vonatkozó feltételekről és az erre irányadó eljárásról.

Utolsó frissítés: 04/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

3 - Jogaim a bírósági eljárást követően

Fellebbezhetek az ítélet ellen?

A tárgyalás bírósági határozattal (ítélet) ér véget, amely a következőket tartalmazhatja: a terhelt elítélése vagy felmentése, az ítélethozatalról való lemondás vagy annak elhalasztása, illetve a büntetőeljárás megszüntetése. A határozat nyilvános bírósági tárgyaláson kerül kihirdetésre. Amennyiben Ön áldozatként és/vagy magánfélként részt vett a tárgyaláson, postai úton kapja meg a bírósági határozat egy példányát.

Ha nem elégedett a határozattal, fellebbezhet ellene. Csak akkor fellebbezhet, ha az eljárásban áldozatként vagy magánfélként vett részt.

Tanúként is fellebbezhet, de kizárólag a perköltségek megtérítése és azon kártérítés tekintetében, amelyre jogosult.

Amennyiben Ön áldozat vagy magánfél, a fellebbezés benyújtására vonatkozó határidő a határozat kézhezvételétől számított 10 nap.

Amennyiben tanúként járt el, a perköltségekre és kártérítésre vonatkozó határozat meghozatalát követően azonnal, de legkésőbb az ügyet lezáró határozattól vagy a perköltségekre és kártérítésre vonatkozó határozat kézbesítésétől számított 10 napon belül fellebbezhet.

A fellebbezést írásban, aláírással ellátva kell benyújtani. A fellebbezést annál a bíróságnál kell benyújtani, amelyik bíróság határozatával szemben fellebbezni kíván.

A fellebbezés beérkezését követően a bíróság továbbítja azt az eldöntésére hatáskörrel rendelkező felsőbb fokú bíróságnak. A bírósági határozat tájékoztatást tartalmaz arról, mikor és hol nyújthatja be fellebbezését.

Milyen jogok illetnek meg az ítélethozatal után?

Az ítélet azt követően emelkedik jogerőre, hogy kimerítették a fellebbezési lehetőségeket. Az ítélet jogerőre emelkedését követően az Ön eljárásbeli szerepe véget ér. Amennyiben az eljárás során Önt bevonják egy különleges tanúvédelmi programba, továbbra is részt vehet abban egészen addig, míg a bíróság úgy határoz, hogy Ön többé már nincs veszélyben.

Jogosult vagyok-e segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

Egyes támogató intézkedéseket a bírósági eljárás során vagy meghatározott ideig biztosítanak, míg másokat az áldozat egyedi igényei alapján.

A bírósági eljárás teljes időtartama alatt ingyenes jogi segítségnyújtást biztosítanak a bűncselekmények áldozatainak.

Ha Ön emberkereskedelem áldozata, akkor egy legfeljebb 90 napos felépülési és reflexiós időszakban részesülhet, melynek során pszichológiai tanácsadásra, orvosi és szociális segítségnyújtásra, gyógyszerekre, élelemre és, kérelemre, védett központban vagy otthonban történő szállásra jogosult, és tájékoztatást kap az alkalmazandó igazságügyi és adminisztratív eljárásokról.

Ha Ön külföldi és megalapozottan feltételezhető, hogy emberkereskedelem áldozatává vált, akkor is részesülhet a legfeljebb 90 napos felépülési és reflexiós időszakban, melynek során az igazságügyi szerv kérésére engedélyt kap arra, hogy Románia területén maradjon és elhelyezést kaphat egy kijelölt létesítményben. Arra is kaphat ideiglenes engedélyt, hogy román területen tartózkodjon a felépülési időszak alatt vagy azt követően.

Kapcsolati erőszak áldozatai esetén a védelmi határozatot legfeljebb 6 hónapos időtartamra bocsátják ki.

A tanúvédelmi programban részt vevő tanúk esetén a védelmi határozat a bírósági eljárás befejezése után is hatályban maradhat, de az eljárás befejeződésekor felül kell azt vizsgálni az új helyzethez való alkalmazkodás érdekében. E védelem időtartamát a bíróság határozza meg.

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

Amennyiben az elkövetőt elítélik, Ön a következő típusú információkhoz való hozzáférésre jogosult: a büntetés típusa és időtartama (az ítéletet nyilvános ülésen hirdetik ki és később megküldik Önnek), a szökésre és bármilyen feltétellel való szabadon engedésre vonatkozó információ, feltéve, hogy Ön kérte ezen információ megismerését.

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy megszökik a börtönből?

Igen, amennyiben az igazságügyi hatóságok felhívására Ön ezt kérte, akkor értesítik az elkövető börtönből való szökéséről vagy szabadon engedéséről. Lásd a fenti választ.

Részt veszek-e majd a szabadlábra helyezéssel vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntések meghozatalában? Tehetek-e például nyilatkozatot, vagy nyújthatok-e be fellebbezést?

Az (elkövetőt elítélő vagy felmentő, a büntetés-végrehajtásról lemondó vagy azt elhalasztó, valamint a büntetőeljárást megszüntető) bírósági határozat jogerőre emelkedését követően Önnek megszűnik a büntetőeljárásban betöltött szerepe.

Ön nem vesz részt az elkövető szabadságra bocsátására vagy feltételes szabadságra bocsátására irányuló eljárásban.

Utolsó frissítés: 04/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

4 - Kártérítés

Milyen eljárásban lehet az elkövetővel szembeni kártérítési igényeket érvényesíteni? (például bírósági eljárás, polgári jogi igény, adhéziós eljárás)

Az elkövetőtől a büntetőeljárásban magánfélként való részvétellel követelhet kártérítést. Ezt a bizonyításfelvétel kezdetét megelőzően kell kezdeményeznie. Az igazságügyi hatóságoknak tájékoztatni kell Önt e jogáról. A büntetőeljárásban polgári jogi igényt szóban vagy írásban terjeszthet elő. Meg kell azonban határoznia az állítólagos károkat, az indokokat és a követelését alátámasztó bizonyítékokat.

Ezt az igényét az ügyészségen vagy annál a bíróságnál nyújthatja be, amelyik az ügyet érdemben eldönti.

A bírósági ítélet tartalmazni fogja a bíróság által az elkövetővel kapcsolatban meghatározott károkat is.

Kártérítés érdekében akkor is előterjeszthet kereset a polgári bíróságon, ha a büntetőeljárásban nem jár el magánfélként.

A bíróság elrendelte, hogy az elkövető fizessen számomra kártérítést/kártalanítást. Hogyan érhetem el, hogy az elkövető tényleg fizessen?

Az elkövetőt kártérítés fizetésére kötelező ítélet esetén az elkövető az Ön további intézkedései nélkül köteles ennek teljesítésére. Amennyiben az elkövető ezt nem teljesíti, Ön kérheti az ítélet végrehajtását.

Ennek érdekében az Önnek kártérítést megítélő ítéletet be kell nyújtania a bírósági végrehajtónak. A bírósági végrehajtó folytatja le a bírósági határozat végrehajtását, és tájékoztatja a soron következő tennivalókról.

Ha az elkövető nem fizet, folyósíthat-e az állam előleget számomra? Milyen feltételek mellett?

Bizonyos feltételek mellett az állam fizethet Önnek kártérítést.

Amennyiben az elkövető fizetésképtelen vagy ismeretlen helyen tartózkodik, az állam fizethet Önnek kártérítést, ha pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet nyújt be. A kérelmet egy éven belül kell benyújtani. A határidő kezdete az igazságügyi hatóságok által elrendelt megoldástól függ.

Amennyiben az elkövető ismeretlen, a bűncselekmény elkövetésétől számított 3 éven belül kell a pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet benyújtania, kivéve, ha biztosító teljes mértékben kártalanította.

A pénzügyi hozzájárulás előlegére irányuló kérelmet terjeszthet be. Ennek érdekében először a fentiekben említett pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet kell benyújtania. Az előleget a pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelemben vagy azt követően 30 napon belül lehet kérelmezni. Akkor jogosult az előlegre, ha pénzügyi helyzete bizonytalan.

Amennyiben elutasítják a kártérítésre/kártalanításra vonatkozó kérelmét, vissza kell fizetnie az előlegként kifizetett összeget. A pénzügyi hozzájárulásra irányuló kérelmet ahhoz a bírósághoz kell benyújtani, amelynek illetékességi területén Ön lakik.

Jogosult vagyok-e állami kártalanításra?

Igen. Lásd a fenti választ.

Jogosult vagyok-e kártalanításra, ha az elkövetőt nem ítélték el?

Kártérítés érdekében előterjeszthet külön kereset a polgári bíróságon, ha a büntetőbíróság a polgári igénye tekintetében nem Önnek kedvező ítéletet hoz.

Amennyiben a büntetőbíróság úgy ítéli meg, hogy nem történt jogsértés vagy azt nem az a személy követte el, akivel szemben a panaszát benyújtotta, sem a büntetőbíróság előtt, sem polgári eljárásban nem jogosult kártérítésre/kártalanításra, mivel a büntetőbíróság ítélete a polgári bíróság előtt a res judicata erejével bír.

Amennyiben nem jár el magánfélként a büntetőeljárásban, a büntető tárgyalás során vagy azt követően az általános elévülési szabályok szerint nyújthat be keresetet a polgári bíróságon.

Jogosult vagyok-e sürgősségi kifizetésre, amíg a kártérítési keresetemet elbíráló határozatra várok?

Igen, bizonyos feltételek mellett. Kérelmet terjeszthet be a pénzügyi hozzájárulás előlege tekintetében. Lásd az előlegre vonatkozó kérdésre adott választ.

Utolsó frissítés: 04/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

5 - Támogatásra és segítségnyújtásra vonatkozó jogaim

Bűncselekmény áldozata vagyok; kihez fordulhatok támogatásért és segítségért?

Fordulhat ahhoz a Szociális Segítségnyújtási és Gyermekvédelmi Főigazgatósághoz (DGASPC – Direcţia generale de asistență socială și protecția copilului), amelynek az illetékességi területén Ön lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (vagyis ahol jelenleg él), vagy fordulhat közvetlenül egy magán vagy állami szociális szolgáltatóhoz, mely esetben a szolgáltató köteles írásban tájékoztatni az adott Főigazgatóságot.

Számos intézménnyel felveheti a kapcsolatot, attól függően, milyen ügycsoportba tartozik az esete:

A Férfiak és nők közötti esélyegyenlőségért felelős Nemzeti Iroda (ANES – Agenția Națională pentru Egalitatea între Femei și Bărbați)

Ez többféle szolgáltatást nyújt, például:

 • a kapcsolati erőszak áldozatainak fenntartott ingyenes és anonim telefonszám – 24/7 segélyhívó központ – 0800 500 333
 • speciális szociális szolgáltatások a kapcsolati erőszak áldozatainak sürgősségi befogadóközpontjaiban
 • a kapcsolati erőszak áldozatainak nyújtott tanácsadás, tájékoztatás és iránymutatás.

Elérhetőség:

Cím: 5 Intrarea Camil Petrescu, Sector 1, Bukarest

Telefon: +40 21 313 0059

E-mail: A link új ablakot nyit megsecretariat@anes.gov.ro

A link új ablakot nyit meghttp://www.anes.gov.ro/

A link új ablakot nyit meghttp://anes.gov.ro/informatii-utile-pentru-victime/

A Belügyminisztériumon belül működő, Emberkereskedelemmel szembeni fellépésért felelős Nemzeti Iroda (ANITP – Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane).

A fellebbviteli bíróságok hálózata 15 regionális központot fog össze. Mindegyik központ egy-egy fellebbviteli bírósághoz tartozik.

Ezek többféle szolgáltatást nyújtanak, például:

 • Az állampolgárok rendelkezésére álló segélyvonal, amelyet éjjel-nappal igénybe lehet venni az emberkereskedelem potenciális eseteire vonatkozó információszerzésre és ezen esetek bejelentésére: Segélyvonal 0800 800 678 (országosan ingyenesen hívható telefonszám) vagy +40 21 313 3100 (külföldről hívható). Elérhető: hétfőtől péntekig, 08:00–16:00 között
 • az illetékes hatóságok értesítése az emberkereskedelem potenciális eseteiről
 • az áldozatoknak a 15 regionális központon keresztül nyújtott segítség.

Elérhetőség:

Cím: Str. Ion Câmpineanu 20, 5th floor, Sector 1, Bukarest

Tel.: +40 21 311 89 82 / 021 313 31 00
Fax: +40 21 319 01 83

E-mail: A link új ablakot nyit meganitp@mai.gov.ro
Website: A link új ablakot nyit meghttps://anitp.mai.gov.ro/english/

A Munkaügyi és társadalmi igazságossággal foglalkozó Minisztériumon belül működő Nemzeti Foglalkoztatási Ügynökség (ANOFM – Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă)

Az ANOFM a helyi szervezetein keresztül szakmai álláslehetőségeket és képzéseket nyújt az álláskeresőknek – ideértve a bűncselekmények, különösen az emberkereskedelem áldozatait.

Elérhetőség:

Str. Avalanșei 20-22, Sector 4, Bukarest, irányítószám: 040305

Tel.: +40 21 303 98 31
Fax: +40 21 303 98 38

E-mail: A link új ablakot nyit meganofm@anofm.ro
Website: A link új ablakot nyit meghttps://www.anofm.ro/

A Román Rendőrség Főfelügyelősége (IGPR – Inspectoratul General al Poliției Române)

Az IGPR csak a határmenti megyékben rendelkezik területi szervekkel, amelyek az ANITP kérelmére segítséget nyújthatnak az áldozatoknak a büntetőeljárás egyes szakaszaiban való részvételben.

A rendőrség tájékoztathatja az áldozatként Önt megillető jogokról.

Az IGPR szakosított szervezeti egységei fizikai védelmet is tudnak biztosítani a bíróság eljárás alatt.

A Munkaügyi és Társadalmi Igazságosságért Felelős Minisztériumon belül működő, Gyermekvédelemért és Örökbefogadásért Felelős Nemzeti Ügynökség (ANPDCA – Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție)

AzANPDCA a gyermekjogok és az örökbefogadással kapcsolatos jogok védelmére vonatkozó szabályozás alkalmazását és érvényesítését figyelemmel kísérő intézmény, továbbá összehangolja az e területen az állami és a magánszolgáltatók által végzett munkát.

A gyermekvédelmi rendszer decentralizált, mivel a DGASPC-k vagy a szociális munkáért és a gyermekvédelemért felelős főigazgatóságok (Direcțiile Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului) a megyei tanácsok, Bukaresten belül pedig a helyhatóságok felé számolnak be.

DGASPC-k különböző szolgáltatásokat nyújtanak: a gyermekek elleni erőszak eseteinek értékelése és tervezett válaszadási szolgáltatások nyújtása/támogatása, összetett értékelés fogyatékossággal élő gyermekek részére, összetett értékelés fogyatékossággal élő egyéb személyek részére, nem sürgősségi szociális ellátási ambulancia, szociális ellátási segélyvonal, szociális szolgáltatások a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem megelőzése érdekében, szakosított szociális szolgáltatások számos intézmény körében.

Elérhetőség: A link új ablakot nyit meghttp://www.copii.ro/

Nem kormányzati szervezetek (NGO-k)

az emberkereskedelem területén, a következőkre való kattintással:

A kapcsolati erőszak megelőzése és az ellene való küzdelem területén, a következőkre való kattintással:

A gyermek jogainak védelme területén:

Mentsük meg a gyermekeket (Salvați copiii)

Cím: Intr. Ștefan Furtună 3, 1. szektor, Bukarest, irányítószám: 010899, Románia

Tel.: +40 21 316 61 76

A link új ablakot nyit meghttps://www.salvaticopiii.ro/;

Társadalmi Alternatívák (Alternative Sociale)

Șoseaua Nicolina 24, Bl. 949, parter, irányítószám: 700722, Iași

Telefon: +40 332 407 178

A link új ablakot nyit meghttps://www.alternativesociale.ro/

Áldozatsegítő forróvonal

A bűncselekmény következtében sérülést szenvedett személyek emellett a rendőrséget is megkereshetik az egységes nemzeti segélyhívószám hívásával – 112.

A kapcsolati erőszak áldozatainak fenntartott ingyenes és anonim telefonszám – 24/7 segélyhívó központ – 0800 500 333.

Az Emberkereskedelemmel szembeni fellépésért felelős Nemzeti Iroda Telverde telefonszáma: 0800 800 678 – ingyenesen hívható belföldi telefonszám, és 0040213133100 – külföldről hívható telefonszám. Elérhető: hétfőtől péntekig, 08:00–16:00 között

Gyermekvédelmi segélyhívószám: 116111 (Ingyenes hívószám). Elérhető: hétfőtől vasárnapig: 08:00–00:00 óráig.

Az áldozatoknak nyújtott segítség ingyenes?

A román jog szerint az emberkereskedelem áldozatai ingyenes védelemre és segítségnyújtásra jogosultak.

Milyen típusú támogatásra számíthatok az állami szolgálatoktól vagy hatóságoktól?

Lásd a fenti válaszokat.

Utolsó frissítés: 04/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.