Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Románia

Tartalomszolgáltató:
Románia

Fellebbezhetek az ítélet ellen?

A tárgyalás bírósági határozattal (ítélet) ér véget, amely a következőket tartalmazhatja: a terhelt elítélése vagy felmentése, az ítélethozatalról való lemondás vagy annak elhalasztása, illetve a büntetőeljárás megszüntetése. A határozat nyilvános bírósági tárgyaláson kerül kihirdetésre. Amennyiben Ön áldozatként és/vagy magánfélként részt vett a tárgyaláson, postai úton kapja meg a bírósági határozat egy példányát.

Ha nem elégedett a határozattal, fellebbezhet ellene. Csak akkor fellebbezhet, ha az eljárásban áldozatként vagy magánfélként vett részt.

Tanúként is fellebbezhet, de kizárólag a perköltségek megtérítése és azon kártérítés tekintetében, amelyre jogosult.

Amennyiben Ön áldozat vagy magánfél, a fellebbezés benyújtására vonatkozó határidő a határozat kézhezvételétől számított 10 nap.

Amennyiben tanúként járt el, a perköltségekre és kártérítésre vonatkozó határozat meghozatalát követően azonnal, de legkésőbb az ügyet lezáró határozattól vagy a perköltségekre és kártérítésre vonatkozó határozat kézbesítésétől számított 10 napon belül fellebbezhet.

A fellebbezést írásban, aláírással ellátva kell benyújtani. A fellebbezést annál a bíróságnál kell benyújtani, amelyik bíróság határozatával szemben fellebbezni kíván.

A fellebbezés beérkezését követően a bíróság továbbítja azt az eldöntésére hatáskörrel rendelkező felsőbb fokú bíróságnak. A bírósági határozat tájékoztatást tartalmaz arról, mikor és hol nyújthatja be fellebbezését.

Milyen jogok illetnek meg az ítélethozatal után?

Az ítélet azt követően emelkedik jogerőre, hogy kimerítették a fellebbezési lehetőségeket. Az ítélet jogerőre emelkedését követően az Ön eljárásbeli szerepe véget ér. Amennyiben az eljárás során Önt bevonják egy különleges tanúvédelmi programba, továbbra is részt vehet abban egészen addig, míg a bíróság úgy határoz, hogy Ön többé már nincs veszélyben.

Jogosult vagyok-e segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

Egyes támogató intézkedéseket a bírósági eljárás során vagy meghatározott ideig biztosítanak, míg másokat az áldozat egyedi igényei alapján.

A bírósági eljárás teljes időtartama alatt ingyenes jogi segítségnyújtást biztosítanak a bűncselekmények áldozatainak.

Ha Ön emberkereskedelem áldozata, akkor egy legfeljebb 90 napos felépülési és reflexiós időszakban részesülhet, melynek során pszichológiai tanácsadásra, orvosi és szociális segítségnyújtásra, gyógyszerekre, élelemre és, kérelemre, védett központban vagy otthonban történő szállásra jogosult, és tájékoztatást kap az alkalmazandó igazságügyi és adminisztratív eljárásokról.

Ha Ön külföldi és megalapozottan feltételezhető, hogy emberkereskedelem áldozatává vált, akkor is részesülhet a legfeljebb 90 napos felépülési és reflexiós időszakban, melynek során az igazságügyi szerv kérésére engedélyt kap arra, hogy Románia területén maradjon és elhelyezést kaphat egy kijelölt létesítményben. Arra is kaphat ideiglenes engedélyt, hogy román területen tartózkodjon a felépülési időszak alatt vagy azt követően.

Kapcsolati erőszak áldozatai esetén a védelmi határozatot legfeljebb 6 hónapos időtartamra bocsátják ki.

A tanúvédelmi programban részt vevő tanúk esetén a védelmi határozat a bírósági eljárás befejezése után is hatályban maradhat, de az eljárás befejeződésekor felül kell azt vizsgálni az új helyzethez való alkalmazkodás érdekében. E védelem időtartamát a bíróság határozza meg.

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

Amennyiben az elkövetőt elítélik, Ön a következő típusú információkhoz való hozzáférésre jogosult: a büntetés típusa és időtartama (az ítéletet nyilvános ülésen hirdetik ki és később megküldik Önnek), a szökésre és bármilyen feltétellel való szabadon engedésre vonatkozó információ, feltéve, hogy Ön kérte ezen információ megismerését.

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy megszökik a börtönből?

Igen, amennyiben az igazságügyi hatóságok felhívására Ön ezt kérte, akkor értesítik az elkövető börtönből való szökéséről vagy szabadon engedéséről. Lásd a fenti választ.

Részt veszek-e majd a szabadlábra helyezéssel vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntések meghozatalában? Tehetek-e például nyilatkozatot, vagy nyújthatok-e be fellebbezést?

Az (elkövetőt elítélő vagy felmentő, a büntetés-végrehajtásról lemondó vagy azt elhalasztó, valamint a büntetőeljárást megszüntető) bírósági határozat jogerőre emelkedését követően Önnek megszűnik a büntetőeljárásban betöltött szerepe.

Ön nem vesz részt az elkövető szabadságra bocsátására vagy feltételes szabadságra bocsátására irányuló eljárásban.

Utolsó frissítés: 04/02/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.