Az átmeneti időszak vége előtt indított, folyamatban lévő polgári eljárásokat az uniós jog alapján fogják lefolytatni. Az európai igazságügyi portálon 2022 végéig még olvashatók lesznek az Egyesült Királyságra vonatkozó releváns információk, az országgal kötött kölcsönös megállapodás alapján.

Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Skócia

Tartalomszolgáltató:
Skócia

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy bejelenteném a bűncselekményt?

A bűncselekményekkel kapcsolatos információkhoz a megfelelő szervezetek (a skót rendőrség, a Koronahivatal és Államügyészi Szolgálat, a Skót Bírósági Szolgálat, a Skót Börtönszolgálat és a Skót Büntetés-végrehajtási Szolgálat) megkeresésével is hozzáférhet. A további információkat tudhat meg, ha felkeresi a skót kormány honlapjának bűncselekmények, igazságszolgáltatás és jog pontját.

Amennyiben úgy dönt, hogy bejelent egy bűncselekményt a rendőrségen, kiállítanak Önnek egy sértetti ügyintézési lapot. Ez panaszának visszaigazolására és további tájékoztatásra is szolgál.

A skóciai sértettekre vonatkozó kódex emellett számos gyakorolható jogot határoz meg, a büntető igazságszolgáltatási rendszer Önt érintő szakaszától függően.

Nem abban az EU-országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Ha Skóciában él, akkor is jogosult lehet védelemre, ha a bűncselekmény nem Skócia területén történt, az alábbi eszközök segítségével:

Európai védelmi határozat. Az európai védelmi határozat lehetővé teszi, hogy bármely uniós ország bírósága által hozott határozat (például a valamely konkrét személyt Öntől távoltartó határozat) elismerésre és végrehajtásra kerüljön Skóciában. Ha pedig a határozat Skóciában került meghozatalra, az érvényesíthető az Ön lakóhelye szerinti országban.

Az európai védelmi határozatra vonatkozó további információkat a Skót Bírósági Szolgálat honlapján talál.

A sértettekről és tanúkról szóló 2014. évi törvény szerint a skót rendőrségen is bejelentheti a valamely más uniós tagállamban elkövetett bűncselekményeket, és a skót rendőrség feladata annak biztosítása, hogy a panaszt késedelem nélkül továbbítsa azon tagállam megfelelő hatóságához, amelynek területén a jogsértés vagy az állítólagos jogsértés történt.

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

Amennyiben úgy dönt, hogy bejelent egy bűncselekményt, kiállítanak Önnek egy sértetti ügyintézési lapot. Emellett jogosult az ügyre vonatkozó információ következő hatóságoktól való bekérésére:

 • A skót rendőrségtől - az arról szóló határozat, hogy nem folytatnak nyomozást és ennek indoklása, valamint a nyomozás megszüntetéséről szóló határozat és ennek indoklása.
 • A Koronahivatal és Államügyészi Szolgálattól - amennyiben az ügyében nem indul eljárás, jogosult az indokolás megismerésére és az e határozat felülvizsgálatának kérelmezésére.
 • A Skót Bírósági Szolgálattól - a bírósági tárgyalások időpontjai, az ügyben a bíróság jogerős határozata vagy az ügyre vonatkozó fellebbezések és ennek indoklásai.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

A büntetőjogi eljárás során jogosult a történéseket megérteni és magát megértetni. Amennyiben nehézséget okoz Önnek az angol nyelv megértése vagy az angolul való kommunikáció, kérheti tolmács segítségét a következők tekintetében:

 • az Önnek címzett kérdések megértése;
 • az Önnek szóló információk megértése;
 • válaszadás és információnyújtás; valamint egyéb tekintetben a hatékony kommunikáció.

Emellett kérheti olyan dokumentum fordítását, amelyet jogszabály alapján bocsátanak rendelkezésére, vagy amely az alapvető fontosságú a nyomozásban vagy az eljárásban való részvételéhez.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

Az információ - kérelemre - több különböző formátumban is elérhető, emellett hamarosan megjelenik a sértettekre vonatkozó kódex könnyen olvasható verziója.

A Felelős Felnőttek (Appropriate Adults) nevű szervezet elősegíti a rendőrség és a 16 éves vagy idősebb olyan sértettek közti kommunikációt, akik mentális zavarok - ideértve a tanulási rendellenességet is - következtében kommunikációs nehézségekkel küzdenek. Ez elsősorban a rendőrségi kihallgatások során érvényesül, de igénybevehető orvosszakértői vizsgálatok és azonosítási eljárások esetén is.

Áldozatsegítő szolgálatok

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak?

A bűncselekmény jellegétől függően számos áldozatsegítő szervezet létezik.

 • A Skóciai Áldozatsegítő Szolgálat a legnagyobb, a bűncselekmény sértettjeinek és tanúinak támogatást és tájékoztatást nyújtó karitatív szervezet Skóciában. A Skóciai Áldozatsegítő Szolgálat az egyének személyre szabott támogatási igényeinek való megfelelésen alapuló értékelési módszert alkalmaz.
 • A glasgow-i közösségi biztonsági szervezet (TARA) az emberkereskedelem áldozatainak nyújt támogatást vészhelyzetben szállás biztosításával - amely a személyes szükségletektől függően 45 napig is tarthat -, gondozás tervezéssel, továbbirányítással, valamint jogi tanácsadáshoz való hozzáférés segítésével.
 • A migránsokat segítő szervezet a kiszolgáltatott helyzetben lévő migránsokat segíti a menedékkérőknek és a külföldi fogvatartott állampolgároknak nyújtott tanácsadással és iránymutatásokkal, valamint a külföldi állampolgár fogvatartottaknak nyújtott tanácsadással.
 • Az egyéb szervezetek közé tartozik a PETAL, a skót nemi erőszak áldozatait segítő szerv, a skót nőket segítő szervezet, valamint a gyermek-vonal.
 • Minden áldozatsegítő szervezet elérhetőségét megtalálja a skóciaisértettekre vonatkozó kódexben.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

A rendőrség megkérdezi Öntől, hogy kívánja-e, hogy az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányítsák, és csak akkor adja át azoknak az Önre vonatkozó információkat, ha Ön ehhez hozzájárul.

Hogyan védik a magánéletemet?

Ha bejelent egy bűncselekményt, a rendőrség tesz bizonyos lépéseket az Ön támogatása és annak érdekében, hogy megvédjék Önt az újbóli áldozattá válástól, a megfélemlítéstől és megtorlástól. A támogatás körében a következők tartozhatnak ide:

 • Önt csak akkor hallgatják ki, ha erre szükség van.
 • Gondoskodnak arról, hogy a lehető legkevesebb kihallgatást tartsák.
 • A kihallgatásokra külön erre a célra fenntartott létesítményeket vesznek igénybe.
 • A bíróság bizonyos esetekben korlátozhatja az Ön részvételével zajló ügy médiamegjelenését.

Be kell-e jelentenem a bűncselekményt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Nem, az áldozatsegítő szolgálatok igénybe vételére akkor is jogosult, ha a bűncselekmény nem kerül bejelentésre a rendőrségen.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

Ha bejelent egy bűncselekményt, a rendőrség tesz bizonyos támogató lépéseket annak érdekében, hogy megvédjék Önt az újbóli áldozattá válástól, a megfélemlítéstől és megtorlástól.

A támogatás körében a következők tartozhatnak ide:

 • Önt csak akkor hallgatják ki, ha erre szükség van.
 • Gondoskodnak arról, hogy a lehető legkevesebb kihallgatást tartsák.
 • A kihallgatásokra külön erre a célra fenntartott létesítményeket vesznek igénybe.

A bíróság bizonyos esetekben korlátozhatja az Ön részvételével zajló ügy médiamegjelenését. A bíróság emellett - indokolt esetben - különös óvadékra vonatkozó követelményeket is meghatározhat a vádlottak számára.

A védelmi intézkedésekre vonatkozó további információt a skót rendőrségtől vagy a Koronahivatal és Államügyészi Szolgálattól szerezhet be.

Ki nyújthat nekem védelmet?

Lásd fent.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

Lásd fent.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Lásd fent.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett sértetteket?

Lásd fent.

Kiskorú vagyok - vannak-e speciális jogaim?

Egyes személyek a körülményeik vagy az általuk a bíróságnak szolgáltatott bizonyítékok jellege miatt különösen kiszolgáltatott helyzetben lehetnek vagy nagyobb mértékű kockázatnak lehetnek kitéve. A kiszolgáltatott helyzetben lévő tanúk bíróságnak előtti vallomástételének elősegítésére több eszköz is rendelkezésre áll, például az élő TV közvetítés vagy a takarásból történő megszólalás annak érdekében, hogy ne lássa a vádlottat. Emellett alkalmazhatók „különös intézkedések”.

A különös intézkedésekre vonatkozó további információkat a Koronahivatal és Államügyészi Szolgálattól valamint a Skót Bírósági Szolgálattól szerezhet be. Az eljáró hatóságoknak azt is meg kell kérdezniük Öntől, hogy okoz-e Önnek valamilyen problémát a vallomástétel, és segítséget nyújthatnak Önnek a vallomástétel módjaira vonatkozóan.

Jogszabály szerint minden (18 évesnél fiatalabb) gyermek, valamint a családon belüli erőszak, a szexuális bűncselekmények, az emberkereskedelem és a zaklatás áldozatai kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeknek minősülnek és automatikusan jogosultak bizonyos különös intézkedések alkalmazására. A mentális zavarokkal, tanulási rendellenességgel küzdő, vagy a vallomástétellel félelemnek és szenvedésnek kitett tanú szintén kiszolgáltatott helyzetben lévő személynek minősülhet. A kiszolgáltatott helyzet megállapítására vonatkozó vizsgálatot a Koronahivatal és Államügyészi Szolgálat végzi el.

A Skót Bírósági Szolgálat szintén biztosítja a bíróság előtti vallomástételre várakozás közben a sértettek a védelem tanúitól elkülönített várakozási helyet.

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt - milyen jogok illetnek meg?

A sértett családtagjai a Skóciai Áldozatsegítő Szolgálaton keresztül szintén hozzáférhetnek az áldozatsegítő szervezetekhez.

Amennyiben a bűncselekmény következtében közeli családtagja hunyt el, ugyanazon jogok illetik meg (pl. a tájékoztatáshoz való jog az ügyben), mintha Ön lenne a bűncselekmény sértettje. Elhunyt rokon esetén például jogosult a rendőrségtől származó tájékoztatásra.

További információt a sértettekre vonatkozó kódexből, valamint a skót rendőrség, a Koronahivatal és Államügyészi Szolgálat, a Skót Bírósági Szolgálat, a Skót Börtönszolgálat és a Skót Büntetés-végrehajtási Szolgálat által megalkotott Szolgáltatási előírásokból szerezhet. (lásd a lenti hivatkozást)

A családtagom bűncselekmény sértettje volt - milyen jogok illetnek meg?

A sértett családtagjai a Skóciai Áldozatsegítő Szolgálatot is ideértve szintén fordulhatnak áldozatsegítő szervezetekhez.

Egyes esetekben (pl. amennyiben a sértett elhunyt) a családtagot ugyanazok a jogok illetik meg (pl. a tájékoztatáshoz való jog az ügyben), mintha ő lenne a bűncselekmény sértettje.

Elhunyt rokon esetén például jogosult a rendőrségtől származó tájékoztatásra. További információt a sértettekre vonatkozó kódexből, valamint a Skót Bírósági Szolgálat által megalkotott Szolgáltatási előírásokból szerezhet.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? A közvetítés során biztonságban leszek?

A Sacro skót közösségi igazságügyi szervezet, amelynek célja biztonságosabb és egységesebb közösségek kialakítása Skóciában. A szervezet közvetítői szolgáltatásokat is nyújt. További információkat a honlapjukról szerezhet be.

Hol találom a jogaimról szóló jogszabályt?

A bűncselekmények sértettjeinek jogaira vonatkozó legfrissebb információ megszerzése érdekében elolvashatja a skóciai sértettekre vonatkozó kódexet, amelyet itt talál.

Utolsó frissítés: 29/01/2019

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.