Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Spanyolország

Tartalomszolgáltató:
Spanyolország

A 2015. április 27-i 4/2015 sz. törvény értelmében, a Spanyolországban elkövetett vagy ott büntetőeljárás alá vonható bűncselekmények áldozatait állampolgárságuktól, nagykorúságoktól vagy jogszerű állandó tartózkodási helyüktől függetlenül bűncselekmények áldozatainak kell tekinteni. A törvény rendelkezései a következőkre alkalmazandók:

a) Közvetlen áldozatként bármely természetes személyre, aki személyében vagy tulajdonában olyan sérelmet – különösen fizikai vagy mentális sérülést, érzelmi megrázkódtatást vagy gazdasági veszteséget – szenvedett el, amelyet közvetlenül egy bűncselekmény eredményezett.

b) Közvetett áldozatként egy személy bűncselekmény eredményeként bekövetkezett halála vagy eltűnése esetén, kivéve, ha az események közvetlenül az alábbiaknak tudhatóak be:

1. Az áldozat házastársa, amennyiben jogilag vagy ténylegesen nem váltak külön, és az áldozat vagy az áldozat házastársának – amennyiben jogilag vagy ténylegesen nem váltak külön – gyermeke(i), aki(k) a halál vagy az eltűnés idején velük együtt élt(ek); bármely személy, aki a halál vagy az eltűnés idején ehhez hasonló érzelmi kapcsolatban állt az áldozattal, és az áldozattal a halál vagy az eltűnés idején együtt élő e személy gyermeke(i); az áldozat szülei vagy közvetlen, illetve harmadfokú rokonai, akik vonatkozásában az áldozat szülői felelősséggel rendelkezett és az áldozat gyámsága alatt álló személyek, vagy olyan személyek, akiknek az áldozat volt a nevelőszülője.

2. Amennyiben egyetlen fent említett személy sincs, más közvetlen rokon és az áldozat testvérei; az áldozat jogi képviselőjét előnyben kell részesíteni.

  • Az áldozatok alapvető jogai: Minden áldozat jogosult védelemre, tájékoztatásra, támogatásra, segítségre és gondoskodásra, továbbá a büntetőeljárásban való aktív részvételre. Ezenfelül jogosultak a hatóságokkal vagy tisztségviselőkkel folytatott első kapcsolatuk során tiszteletteljes, professzionális, személyes és megkülönböztetésmentes bánásmódra, valamint áldozatsegítő, -támogató és helyreállító igazságszolgáltatási szolgáltatásokra a büntetőeljárás során, valamint annak lezárultát követően elégséges időtartamig, az eljárás végeredményétől és az elkövető személyazonosságának ismertségétől függetlenül.
  • Kapcsolattartó: áldozatsegítő hivatalok

Bűncselekmény áldozataként a jog Önnek bizonyos egyedi jogokat biztosít a bírósági eljárás (tárgyalás) előtt, alatt és után.

A büntetőeljárás Spanyolországban a bűncselekmény nyomozásával kezdődik, amelyet a rendőrség vizsgálóbíró felügyelete mellett folytat. A nyomozás végén a vizsgálóbíró az ügyet megküldi az ügyésznek, aki döntést hoz a következő lépésről. Amennyiben nincs megfelelő jogalap az elkövető elleni vádemeléshez, és az ügyész nem emel vádat, a vizsgálóbíró megszünteti (lezárja) az eljárást. Egyébiránt az ügyet megküldik az azt tárgyaló illetékes bíróságnak.

A tárgyalás során a bíróság megvizsgálja a bizonyítékokat és dönt a vádlott bűnösségéről. Amennyiben a vádlottat bűnösnek találják, a bíróság büntetést szab ki. A büntetőeljárás a felsőbb szintű bírósághoz benyújtható fellebbezéssel folytatódhat.

Áldozatként Ön tanúként vehet részt a büntetőeljárásban, vagy aktívabb szerepet vállalva magánvádlóként léphet fel, és így az eljárásban félként további jogok illetik meg. Bármelyik esetről is legyen szó, a spanyol alkotmány 124. cikke értelmében az ügyész képviseli az áldozat(ok) érdekeit az eljárás során.

A nemi alapú bűncselekmények áldozatait a nyomozati szaktól kezdve szakosodott ügyvéd támogatja. Az igazságszolgáltatásról szóló sarkalatos törvény 7/2015. sz. sarkalatos törvénnyel történő reformját követően a nők elleni erőszakos ügyekben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságok járnak el a magánélet elleni bűncselekmények, a képmáshoz és a nők becsületéhez való jog megsértésével, valamint a bíróság megsértésének vagy ideiglenes intézkedés figyelmen kívül hagyásának bűncselekményével kapcsolatosan is.

A keresett információkért kattintson az alábbi hivatkozásokra:

1 - Jogaim bűncselekmény sértettjeként

2 - Bűncselekmény bejelentése és jogaim nyomozás vagy bírósági eljárás során

3 - Jogaim a bírósági eljárást követően

4 - Kártérítés

5 - Támogatásra és segítségnyújtásra vonatkozó jogaim

Utolsó frissítés: 17/01/2024

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.