Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Svédország

Tartalomszolgáltató:
Svédország

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy bejelenteném a bűncselekményt?

A rendőrség és az ügyész kötelesek tájékoztatni Önt a következőkről:

 • a gyanúsítottól kártérítésre, illetve az államtól kártalanításra való jogosultsága;
 • a tény, hogy amennyiben kéri, általában az ügyész köteles a bíróságon a kártérítési keresete elkészítésére és benyújtására;
 • a távoltartási végzésre vonatkozó rendelkezések, a sértett félnek nyújtott tanácsadás és személyi segítségnyújtás;
 • hogyan igényelhet költségmentességet és tanácsadást;
 • a közvetítés lehetősége és annak feltételei;
 • a támogató és segítséget nyújtó hatóságok és szervezetek;
 • az ügyére vonatkozó információ beszerzéséhez szükséges elérhetőségek;
 • a további eljárások és az Ön azokban betöltött szerepe;
 • a tolmácshoz és fordításhoz való jog;
 • a költségek megtérítéséhez való jog;
 • a tény, hogy nem került sor előzetes nyomozás lefolytatására vagy azt megszüntették;
 • hová kell benyújtania az ügy kezelésével kapcsolatos panaszait;
 • indult-e bírósági eljárás;
 • a fogvatartott vagy elfogott személy szökése.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ezeket az információkat rendőrségi bejelentést követően bocsátják rendelkezésére. A rendőrségi jelentés benyújtását megelőzően emellett természetesen megtekintheti például a bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság (Brottsoffermyndighet) weboldalán található információkat is.

Nem abban az EU-országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Amennyiben Ön külföldi állampolgár és Svédországban bűncselekmény áldozatává válik, Ön ugyanazon tájékoztatásokra jogosult mint a svéd állampolgárok (lásd fent). Amennyiben nem beszél svédül, emellett jogosult tolmács- vagy fordítószolgálat igénybe vételére.

Amennyiben egy másik országban vált bűncselekmény áldozatává, ezen ország hatóságai kötelesek Önt a jogairól tájékoztatni. Itt további információt találhat a többi uniós tagállamban érvényesülő jogairól.

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

A rendőrség és az ügyész kötelesek tájékoztatni Önt a következőkről:

 • a gyanúsítottól kártérítésre, illetve az államtól kártalanításra való jogosultsága;
 • a tény, hogy amennyiben kéri, általában az ügyész köteles a bíróságon a kártérítési keresete elkészítésére és benyújtására;
 • a távoltartási végzésre vonatkozó rendelkezések, a sértett félnek nyújtott tanácsadás és személyi segítségnyújtás;
 • hogyan igényelhet költségmentességet és tanácsadást;
 • a közvetítés lehetősége és annak feltételei;
 • a támogató és segítséget nyújtó hatóságok és szervezetek;
 • az ügyére vonatkozó információ beszerzéséhez szükséges elérhetőségek;
 • a további eljárások és az Ön azokban betöltött szerepe;
 • a tolmácshoz és fordításhoz való jog;
 • a költségek megtérítéséhez való jog;
 • a tény, hogy nem került sor előzetes nyomozás lefolytatására vagy azt megszüntették;
 • hová kell benyújtania az ügy kezelésével kapcsolatos panaszait;
 • indult-e bírósági eljárás;
 • a fogvatartott vagy elfogott személy szökése.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Amennyiben nem beszél svédül, jogosult tolmács- vagy fordítószolgálat igénybe vételére.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

Amennyiben a fogyatékossága siketség, nagyothallás vagy hallássérültség, jogosult tolmács igénybevételére.

A bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság (Brottsoffermyndigheten) kifejezetten a gyermekeknek szóló tájékoztató anyagokat is készített. A bűncselekmény esetén érvényesíthető jogaira vonatkozó részletekért látogasson el a https://www.jagvillveta.se/ weboldalra.

A rendőrség emellett kifejezetten a gyermekeknek szóló tájékoztatást is nyújt: https://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Barn-och-ungdomar/

Áldozatsegítő szolgálatok

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak?

Bűncselekmény áldozataként számos nonprofit társaságtól vagy szervezettől vehet igénybe támogatást. A településén található szociális szolgálatok a jogszabály szerint szintén kötelesek biztosítani, hogy a bűncselekmények sértettjei és e személyek családja megkapja a szükséges támogatást és segítséget.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

Bűncselekmény bejelentésekor a rendőrség tájékoztatja Önt azokról a hatóságokról és szervezetekről, amelyek támogatást és segítséget nyújthatnak. Bizonyos esetekben az Ön hozzájárulásával a rendőrség emellett átadhatja az Ön elérhetőségeit például egy áldozatsegítő telefonos szolgálatnak, akik ezt követően felveszik Önnel a kapcsolatot. Tobábbá Ön is kapcsolatba léphet olyan szervezetekkel, akik támogatást nyújtanak.

Hogyan védik a magánéletemet?

Amennyiben igénybe kívánja venni a szociális szolgálatok által nyújtott támogatást, az ügyét bizalmasan kezelik. A bűncselekmények áldozatait segítő önkéntes szervezetekben dolgozó személyeket titoktartási kötelezettség terheli. Az ilyen szervezetekkel való kapcsolatfelvétel során is megőrizheti névtelenségét.

Be kell-e jelentenem a bűncselekményt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Nem, nem köteles bejelenteni a bűncselekményt.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

A bűncselekmények áldozatai számára számos típusú védelem áll rendelkezésre:

 • Távoltartási végzés

A távoltartási végzés (kontaktförbud) célja a sértettek számára potenciálisan veszélyt jelentő helyzetek megelőzése. A távoltartási végzéseket elsősorban azért hozták létre és azért alkalmazzák, hogy a nőket megvédjék a korábbi házastársak vagy partnerek fenyegetéseivel vagy zaklatásával szemben, de emellett a gyermekek vagy más veszélyeztetett személyek védelme érdekében is alkalmazhatók. A távoltartási végzés értelmében az Önt fenyegető vagy zaklató személy számára tilos Önt felkeresni vagy Önnel bármilyen más módon – például levél, szöveges üzenet, telefon vagy barátok közreműködése útján – kapcsolatba lépni. A végzés kiterjeszthető emellett a lakóhelye, munkahelye vagy az Ön által gyakran látogatott hely megközelítésének tilalmára is.

A távoltartási végzés olyan személyre is vonatkozhat, aki a fenyegetett személlyel egy háztartásban él. Az ilyen, a fenyegetés forrásának közös otthonból való kitiltására irányuló végzés meghozatala érdekében a partner életére, egészségére, szabadságára vagy biztonságára irányuló bűncselekmény magas kockázatának kell fennállnia.

A távoltartási végzés meghozataláról az ügyész dönt. Amennyiben az ügyész nem hoz ilyen végzést, kérheti, hogy az ügyet a járásbíróság (tingsrätt) tárgyalja. Az e végzést megszegő személyt pénzbírsággal vagy egy évig tartó szabadságvesztéssel lehet büntetni.

 • Menedékotthonban való lakhatás

A családon belüli erőszak áldozataiul esett nők és gyermekek tekintetében előfordulhat, hogy egy időre el kell hagyniuk az otthonukat. A menedékotthonban való lakhatást a település vagy a nőotthonok biztosíthatják. További információt a településén található szociális szolgálattól vagy a helyi nőjogi központban szerezhet be.

 • Személyes adatok védelme

Amennyiben a lakcímét fenyegetések vagy a zaklatás egyéb formái következtében titokban kell tartania, a népesség-nyilvántartásba egy speciális biztonsági ellenőrzést (sekretessmarkering) lehetővé tevő kódot jegyeztethet be. A kódot azon közhiteles nyilvántartásokba is be lehet jegyezni, amilyen például a gépjárművek és vezetői engedélyek nyilvántartása. A besorolást általában minden évben felülvizsgálják.

A személyes adatok védelmének másik módja az elköltözött vagy költözni készülő fenyegetett személy népesség-nyilvántartásban szereplő lakcímeként a régi lakcím megtartása (kvarskrivning). A költözést követően három évig maradhat a régi címe a nyilvántartásban.

A személyes adatok titkos kód vagy régi cím alkalmazásával való védelmére irányuló kérelmeket a lakóhelye szerinti helyi adóhatósághoz kell benyújtania. A hatóságokkal való kommunikáció során fontos megjegyezni, hogy személyes adatai védettek. Emellett elővigyázatosan kell eljárnia a szervezetekkel, vállalkozásokkal és más személyekkel való ügyletkötés során is.

 • Névváltoztatás

A védelem biztosításának másik módja a neve megváltoztatása. Valamelyik szülője vezetéknevét a svéd adóhatósághoz (Skatteverket) történő bejelentés segítségével veheti fel. Bármilyen más vezetéknévre való váltáshoz a svéd szabadalmi hivatal (Patent- och registreringsverket) jóváhagyására van szükség.

 • Biztonsági csomag

Egyes személyek tekintetében a fenyegetések annyira súlyosak, hogy szükséges lehet „biztonsági csomagok” alkalmazása. A csomag mobiltelefont és vészjelző rendszert tartalmaz, és a helyi rendőrségtől különös felülvizsgálat ellenében lehet kölcsönözni.

 • Fiktív személyes adatok

Amennyiben az Ön életét, egészségét vagy szabadságát veszélyeztető súlyos fenyegetés áll fenn, illetve a többi biztonsági intézkedés várhatóan nem szolgálna elégséges védelemmel, engedélyezhető, hogy Ön fiktív (vagyis kitalált) személyes adatokat használjon. A fiktív személyes adatok alkalmazására irányuló kérelmet a rendőrséghez kell benyújtani.

 • Tanúvédelmi program

Kivételes esetben, ha a többi intézkedés eredménytelen, a bírósági eljárás befolyásolására képes fenyegetett személyt fel lehet venni a rendőrség által működtetett tanúvédelmi programba.

Ki nyújthat nekem védelmet?

A védelem típusától függően különböző szervezetek hozhatnak védelmi intézkedéseket. Lásd a fenti pontot.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

Annak érdekében, hogy felmérhető legyenek az Ön különös védelmi intézkedésekre irányuló szükséglete a nyomozás és a bírósági eljárás során, a rendőrség minél hamarabb köteles egyedi biztonsági értékelést lefolytatni. Ennek során figyelembe kell venni a bűncselekmény súlyát és az Ön személyes körülményeit. Amennyiben Ön 28 évesnél fiatalabb, minden esetben különleges védelmet igénylő személynek minősül.

Emellett a szociális szolgálatok általában sajátos értékelési módszereket alkalmaznak az Önnel együtt élő elkövető általi újbóli erőszaknak való kitettség kockázatának megállapítása érdekében.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Annak érdekében, hogy felmérhetőek legyenek az Ön különös védelmi intézkedésekre irányuló szükségletei a nyomozás és a bírósági eljárás során, a rendőrség köteles minél hamarabb lefolytatni az egyedi biztonsági értékelést. Ennek során figyelembe kell venni a bűncselekmény súlyát és az Ön személyes körülményeit. Amennyiben Ön 28 évesnél fiatalabb, minden esetben különleges védelmet igénylő személynek minősül.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett sértetteket?

A súlyos bűncselekmények esetén a legszélesebb körű védelmi intézkedések a fiktív személyes adatok alkalmazása és a tanúvédelmi program (lásd fent).

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

A szociális szolgálatok felelősek annak biztosításáért, hogy a bűncselekmény áldozatává vált gyermek és rokonai részesüljenek a szükséges segítségben és támogatásban. A szociális szolgálatoknak emellett figyelembe kell venniük, hogy az a gyermek is bűncselekmény áldozata, aki tanúja volt a rokonával szembeni erőszaknak vagy más bántalmazásnak, és biztosítaniuk kell, hogy e gyermek is megkapja azt a segítséget és támogatást, amelyre szüksége van.

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt – milyen jogok illetnek meg?

A szociális szolgálatok nyújtanak támogatást azon rokonoknak is, akiknek családtagja bűncselekmény áldozatává vált. Emellett a bűncselekmény következtében elhunyt személyek rokonait támogató nonprofit szervezetek is működnek.

A családtagom bűncselekmény sértettje volt – milyen jogok illetnek meg?

A szociális szolgálatok nyújtanak támogatást azon rokonoknak is, akiknek családtagja bűncselekmény áldozatává vált. A fent leírt védelmi intézkedések közül számos olyan van, amelyet Önre akkor is alkalmazni lehet, ha valamelyik rokona vált bűncselekmény áldozatává. Több nonprofit társaság a rokonoknak is támogatást nyújt.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? A közvetítés során biztonságban leszek?

A közvetítés során az áldozat és az elkövető találkoznak annak érdekében, hogy egy független közvetítő segítségével megbeszéljék, hogy mi is történt. Amennyiben az elkövető 21 évnél fiatalabb, a település köteles felajánlani a közvetítést.

A közvetítés feltétele, hogy a bűncselekményt beismerjék. Emellett mindkét félnek akarnia kell a részvételt. A közvetítés segítségével megállapodás születhet, például arra vonatkozóan, hogy a feleknek hogyan kell viselkedniük egymással a további találkozások alkalmával, és ez megnyugtatással szolgálhat az áldozat számára.

A károk pénzügyi megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötése is lehetséges, ez azonban problémákhoz vezethet, különösen, ha az ügy több elkövetőre, magasabb összegre vagy személyi sérülésekre vonatkozik. Amennyiben a megállapodásokkal kapcsolatban kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a Bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatósággal (Brottsoffermyndigheten). Amennyiben pénzügyi kártérítésre vonatkozó megállapodást köt, elveszítheti a bűncselekmény sértettjeként Önt megillető kártérítési igényérvényesítési jogosultságát.

A kijelölt közvetítő (akinek alkalmasnak, igazságosnak és függetlennek kell lennie) felel annak biztosításáért, hogy a közvetítés Önre nézve biztonságosan folyik.

Hol találom a jogaimról szóló jogszabályt?

A fontos jogszabályok és rendeletek listáját megtalálja a Bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság weboldalán (Brottsoffermyndigheten).

Utolsó frissítés: 06/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.