Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Svédország

Tartalomszolgáltató:
Svédország

Bűncselekmény áldozata vagyok, kihez fordulhatok támogatásért és segítségért?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Gyermekek jogai a társadalomban)

A BRIS politikai és vallási meggyőződéstől független gyermekjogi szervezet. A veszélyeztetett gyermekek és a 18 évnél fiatalabb személyek e-mail, chat vagy telefonhívás segítségével anonim és ingyenes módon vehetik fel a kapcsolatot a BRIS tanácsadójával. A BRIS emellett olyan felnőttek hívásait is fogadja, akik a gyermekekre és fiatalokra vonatkozó kérdéseikre keresik a választ.

Elérhetőségek:

116 111, segélyvonal gyermekeknek és fiataloknak

077 150 50 50, segélyvonal felnőtteknek

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (svéd áldozatsegítő szolgálat)

A svéd áldozatsegítő szolgálat olyan nonprofit társaság, amely a bűncselekmények áldozatai támogatáshoz való jogának érvényesítését teszi lehetővé. A szolgálat az egész országban megtalálható helyi támogató központokból áll, és titkársággal, valamint díjmentesen hívható belföldi segélyvonallal rendelkezik. A szervezet a bűncselekmények áldozatainak, a tanúknak és a hozzátartozóknak nyújt segítséget e személyek meghallgatásával és a nekik nyújtott támogatással és tanácsadással. Amennyiben szükséges, az áldozat az egyéb – például pszichológiai segítséget, lakhatást vagy pénzügyi támogatást nyújtó – szervekkel folytatott ügyeire vonatkozó segítséget is igénybe vehet. Az áldozatok emellett a büntetőeljárásra vonatkozó útmutatást is kaphatnak. A svéd áldozatsegítő szolgálat a tárgyalással kapcsolatos információt és támogatást nyújtó önkéntesei segítségével továbbá tanúsegítő szolgáltatást is nyújt.

Elérhetőségek:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

https://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – A szexuálisan bántalmazott gyermekek hozzátartozóinak egyesülete)

Az ATSUB egyéni megbeszéléseket folytat a szexuálisan bántalmazott gyermekek hozzátartozóival, valamint segítséget és támogatást nyújt a hatóságokkal való kapcsolattartáshoz. Az egyesület emellett támogató csoportokat is szervez és a bírósági eljárásokban is segítséget nyújt.

Elérhetőségek:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL - A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyek jogaiért szövetség), áldozatsegítő segélyvonal

Az RFSL annak biztosítására létrejött nonprofit szervezet, hogy az LMBT személyek ugyanolyan jogokkal, lehetőségekkel és kötelezettségekkel bírnak, mint a társadalom többi része. Az RFSL áldozatsegítő segélyvonalat működtet az olyan LMBT személyek számára, akik bántalmazásnak, fenyegetésnek vagy erőszaknak vannak kitéve. A szolgáltatás emellett a hozzátartozóknak, barátoknak és olyan személyeknek is szól, akik munkájuk során veszélyeztetett LMBT személyekkel találkoznak. A szervezet válságtalálkozókat szervez, a jogokra vonatkozó információval szolgál, segítséget nyújt a hatóságokkal való kapcsolattartásban, támogatást biztosít a bírósági eljárás és a menedékotthonban való elhelyezés során.

Elérhetőségek:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Svédországi női menedékotthonok és fiatal nők menedékotthonainak nemzeti szervezete)

A ROKS hangolja össze a helyi központokat, emellett segítséget és menedékotthonban való lakhatást nyújt a bántalmazott nők, lányok és gyermekek részére. A szervezet ezen túl véleményformáló munkát is végez annak érdekében, hogy megismertesse a központok szolgáltatásait és ezáltal csökkentse a férfiak által a nőkkel szemben elkövetett erőszakot.

Elérhetőségek:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – A vérfertőzés és az egyéb gyermekkorban elszenvedett szexuális erőszak áldozatai számára fenntartott nemzeti támogatóközpont)

A RISE olyan nonprofit szervezet, amely az olyan felnőttek számára nyújt támogatást, akik gyermekkorukban szexuális erőszak áldozatai voltak. A szervezet segélyvonalat működtet, amelynek segítségével nők, férfiak, gyermekek, hozzátartozók és szakértők hívásait fogadják. A RISE emellett számos tevékenységet kínál tagjai számára, ideértve a támogatói csoportokban való részvételt is.

Elérhetőségek:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

https://www.roks.se/

Terrafem

A Terrafem nonprofit szervezet. A Terrafem működteti Svédország egyetlen olyan bevándorló háttérrel rendelkező nőket célzó segélyvonalát, akik erőszak áldozataivá váltak. A Terrafem emellett jogi segélyvonalat is fenntart, illetve menedékotthonban biztosított lakhatás segítségével védelmet nyújt a bántalmazott nők és gyermekeik számára.

Elérhetőségek:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Az Unizon női menedékotthonokat, fiatal nők emancipációs központjait és olyan támogató szolgálatokat képvisel, amelyek célja az erőszakmentes, férfiak és nők közti egyenjogúságra épülő társadalom megteremtése. A résztvevő szervezetek munkája főként a bántalmazott nők és gyermekeik támogatásából és védelméből áll. A szervezetek emellett gyermekekre és fiatalokra vonatkozó megelőző és támogató munkát, véleményformálást és ismeretterjesztést is végeznek.

Elérhetőségek:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Hatóságok és egyéb szervek

Brottsoffermyndigheten (bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság)

A bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság általános célja a bűncselekmények sértettjeit megillető jogok érvényesítésének előmozdítása, és szükségleteik és érdekeik figyelembevétele. A hatóságot négy területre kiterjedő országos felelőség terheli: a bűncselekmények áldozatait megillető kártérítéssel kapcsolatos ügyek kezelése, a bűncselekmények áldozataival foglalkozó alap (Brottsofferfonden) kezelése, szakértői központként való eljárás, valamint a bűncselekmények áldozatainak kifizetett összegek behajtása.

Elérhetőségek:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Nemzeti Bírósági Hivatal)

A Nemzeti Bírósági Hivatal a kormánynak felelős olyan állami hatóság, amely a svéd bíróságok szolgáltatási szervezeteként jár el. A Nemzeti Bírósági Hivatal felel a svéd bíróságok átfogó koordinációjáért és a bíróságokat érintő általános kérdésekért. Ehhez hozzátartoznak a bíróságoknak, a nemzeti bérleti és haszonbérleti törvényszékeknek és a nemzeti jogi segítségnyújtó hatóságnak (Rättshjälpsmyndigheten) nyújtott szolgáltatások.

Elérhetőségek:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

https://www.domstol.se

Kronofogden (svéd végrehajtó hatóság)

A svéd végrehajtó hatóság állami hatóság. A hatóság többek között az adósságok fizetési megbízás segítségével történő behajtásán és azon dolgozik, hogy segítséget nyújtson az adósságok behajtásában az olyan személyeknek, akik számára nem fizették meg a fennálló adósságokat.

Elérhetőségek:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – A férfiak által nőkkel szemben elkövetett erőszakra vonatkozó ismeretek Nemzeti Központja)

Az Uppsala Egyetemen működő, a férfiak által nőkkel szemben elkövetett erőszakra vonatkozó ismeretek nemzeti központja (NCK) a kormány nevében végzi tevékenységét annak érdekében, hogy nemzeti szinten növelje a férfiak által a nőkkel szemben elkövetett erőszakra, a becsületbeli erőszakra és az azonos nemű kapcsolatokban megvalósuló elnyomásra és erőszakra vonatkozó ismereteket. Az NCK működteti a „Kvinnofridslinjen”-t, az erőszak áldozatainak fenntartott svéd nemzeti segélyvonalat, illetve a bántalmazott nők járóbeteg-ellátó egységét az Uppsalai Egyetemi Kórházban.

Elérhetőségek:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (svéd rendőrség)

A rendőrhatóság nyomoz a bűncselekmények ügyében és azon dolgozik, hogy megelőzze újabb bűncselekmények elkövetését. A rendőrhatóság eljár emellett a fiktív személyes adatokkal kapcsolatos ügyekben is.

Elérhetőségek:

114 14

112 (vészhelyzet esetén)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (nemzeti jogi segítségnyújtó hatóság)

A nemzeti jogi segítségnyújtási hatóság olyan országos hatóság, amely a költségmentességről szóló svéd törvény szerinti jogi segítségnyújtással foglalkozik. A nemzeti jogi segítségnyújtási hatóság emellett visszafizetési hatóságként is működik, ha a bíróság döntése szerint bizonyos költségeket vissza kell fizetni, ideértve a védelem költségeinek megtérítését a büntetőeljárásokban.

Elérhetőségek:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

https://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/

Skatteverket (svéd adóhatóság)

A svéd adóhatóság az adózásért, a tulajdonbecslésért, a népességnyilvántartásért és a közjegyzői okiratok nyilvántartásáért felelős közigazgatási szerv. A svéd adóhatóság jár el emellett a személyes adatok védelmére vonatkozó kérelmek tekintetében is (titkosított kód és korábbi címek alkalmazása).

Elérhetőségek:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – A helyi önkormányzatok és régiók svéd egyesülete)

Az SKL a települési, megyei és regionális tanácsokat magába foglaló tagsággal rendelkező szervezet.

Elérhetőségek:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (svéd ügyészség)

Az ügyészség a rendőrséggel együttműködésben nyomoz a bűncselekmények ügyében. Amennyiben egy megkeresés vádemeléshez vezet, az ügyet bíróság előtt kell megtárgyalni. Ez esetben az ügyész feladata annak bizonyítása, hogy a vádlott követte el a bűncselekményt.

Elérhetőségek:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Áldozatsegítő forróvonalak

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Gyermekek jogai a társadalomban)

A BRIS politikai és vallási meggyőződéstől független gyermekjogi szervezet. A veszélyeztetett gyermekek és a 18 évnél fiatalabb személyek e-mail, chat vagy telefonhívás segítségével anonim és ingyenes módon vehetik fel a kapcsolatot a BRIS tanácsadójával. A BRIS emellett olyan felnőttek hívásait is fogadja, akik a gyermekekre és fiatalokra vonatkozó kérdéseikre keresik a választ.

Elérhetőségek:

116 111, segélyvonal gyermekeknek és fiataloknak

077 150 50 50, segélyvonal felnőtteknek

Brottsofferjouren Sverige (svéd áldozatsegítő szolgálat)

A svéd áldozatsegítő szolgálat olyan nonprofit társaság, amely a bűncselekmények sértettjeit megillető támogatáshoz való jog érvényesítését teszi lehetővé. A szolgálat az egész országban megtalálható helyi támogató központokból áll, és titkársággal, valamint díjmentesen hívható belföldi segélyvonallal rendelkezik. A szervezet a bűncselekmények sértettjeinek, a tanúknak és a hozzátartozóknak nyújt segítséget e személyek meghallgatásával és a nekik nyújtott támogatással és tanácsadással. Amennyiben szükséges, a sértett az egyéb – például pszichológiai segítséget, menedékotthonban való lakhatást vagy pénzügyi támogatást nyújtó – szervekkel való kapcsolattartásra vonatkozó segítséget is igénybe vehet. Az áldozatok emellett a büntetőeljárásra vonatkozó útmutatást is kaphatnak. A svéd áldozatsegítő szolgálat a tárgyalással kapcsolatos információt és támogatást nyújtó önkéntesei segítségével továbbá tanúsegítő szolgáltatást is nyújt.

A svéd áldozatsegítő szolgálat országos segélyvonalat működtet, amely a bűncselekmények áldozatainak nyújthat támogatást, illetve amelynek segítségével az áldozatokat a helyi áldozatsegítő központba lehet irányítani. A nemzeti segélyvonal 21 különböző nyelven nyújt segítséget.

Elérhetőségek:

0200 21 20 19

Brottsoffermyndigheten (bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság)

A bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság általános célja a bűncselekmények sértettjeit megillető jogok érvényesítésének előmozdítása, és szükségleteik és érdekeik figyelembevétele. A hatóságot négy területre kiterjedő országos felelőség terheli: a bűncselekmények áldozatait megillető kártérítéssel kapcsolatos ügyek kezelése, a bűncselekmények áldozataival foglalkozó alap (Brottsofferfonden) kezelése, szakértői központként való eljárás, valamint a bűncselekmények áldozatainak kifizetett összegek behajtása.

A bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság segélyvonalat is működtet, ahol megválaszolják a bűncselekményt követő pénzügyi kártalanítással, valamint például a „sértett fél tanácsadójához” való joggal, a gyermekek különös képviseletével, a távoltartási végzésekkel és a bírósági eljárásokkal kapcsolatos kérdéseket.

Elérhetőségek:

090 70 82 00

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – A férfiak által nőkkel szemben elkövetett erőszakra vonatkozó ismeretek nemzeti központja)

Az Uppsala Egyetemen működő, a férfiak által nőkkel szemben elkövetett erőszakra vonatkozó ismeretek nemzeti központja (NCK) a kormány nevében végzi tevékenységét annak érdekében, hogy nemzeti szinten növelje a férfiak által a nőkkel szemben elkövetett erőszakra, a becsületbeli erőszakra és az azonos nemű kapcsolatokban megvalósuló elnyomásra és erőszakra vonatkozó ismereteket. Az NCK működteti a „Kvinnofridslinjen”-t, az erőszak áldozatainak fenntartott svéd nemzeti segélyvonalat, illetve a bántalmazott nők járóbeteg-ellátó egységét az Uppsalai Egyetemi Kórházban.

Elérhetőségek:

020 50 50 50

Terrafem

A Terrafem nonprofit szervezet. A Terrafem működteti Svédország egyetlen olyan bevándorló háttérrel rendelkező nőket célzó segélyvonalát, akik erőszak áldozataivá váltak. A Terrafem emellett jogi segélyvonalat is fenntart, illetve menedékotthonban biztosított lakhatás segítségével védelmet nyújt a bántalmazott nők és gyermekeik számára.

Elérhetőségek:

020 52 10 10

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL - A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyek jogaiért szövetség), áldozatsegítő segélyvonal

Az RFSL annak biztosítására létrejött nonprofit szervezet, hogy az LMBT személyek ugyanolyan jogokkal, lehetőségekkel és kötelezettségekkel bírnak, mint a társadalom többi része. Az RFSL áldozatsegítő segélyvonalat működtet az olyan LMBT személyek számára, akik bántalmazásnak, fenyegetésnek vagy erőszaknak vannak kitéve. A szolgáltatás emellett a hozzátartozóknak, barátoknak és olyan személyeknek is szól, akik munkájuk során veszélyeztetett LMBT személyekkel találkoznak. A szervezet válságtalálkozókat szervez, a jogokra vonatkozó információval szolgál, segítséget nyújt a hatóságokkal való kapcsolattartásban, támogatást biztosít a bírósági eljárás és a menedékotthonban való elhelyezés során.

Elérhetőségek:

020 34 13 16

Az áldozatoknak nyújtott segítség ingyenes?

Igen, az áldozatoknak a nonprofit szervezetek által nyújtott segítség ingyenes. Ugyanez vonatkozik a közigazgatási szervek által ellátott támogató szolgáltatásokra is.

Milyen típusú támogatásra számíthatok az állami szolgálatoktól vagy hatóságoktól?

Brottsoffermyndigheten (bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság)

A bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság általános célja a bűncselekmények sértettjeit megillető jogok érvényesítésének előmozdítása, és szükségleteik és érdekeik figyelembevétele. A hatóságot négy területre kiterjedő országos felelőség terheli: a bűncselekmények áldozatait megillető kártérítéssel kapcsolatos ügyek kezelése, a bűncselekmények áldozataival foglalkozó alap (Brottsofferfonden) kezelése, szakértői központként való eljárás, valamint a bűncselekmények áldozatainak kifizetett összegek behajtása.

Elérhetőségek:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Nemzeti Bírósági Hivatal)

A Nemzeti Bírósági Hivatal a kormánynak felelős olyan állami hatóság, amely a svéd bíróságok szolgáltatási szervezeteként jár el. A Nemzeti Bírósági Hivatal felel a svéd bíróságok átfogó koordinációjáért és a bíróságokat érintő általános kérdésekért. Ehhez hozzátartoznak a bíróságoknak, a nemzeti bérleti és haszonbérleti törvényszékeknek és a nemzeti jogi segítségnyújtó hatóságnak (Rättshjälpsmyndigheten) nyújtott szolgáltatások.

Elérhetőségek:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

https://www.domstol.se

Kronofogden (svéd végrehajtó hatóság)

A svéd végrehajtó hatóság állami hatóság. A hatóság többek között az adósságok fizetési megbízás segítségével történő behajtásán és azon dolgozik, hogy segítséget nyújtson az adósságok behajtásában az olyan személyeknek, akik számára nem fizették meg a fennálló adósságokat.

Elérhetőségek:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – A férfiak által nőkkel szemben elkövetett erőszakra vonatkozó ismeretek Nemzeti Központja)

Az Uppsala Egyetemen működő, a férfiak által nőkkel szemben elkövetett erőszakra vonatkozó ismeretek nemzeti központja (NCK) a kormány nevében végzi tevékenységét annak érdekében, hogy nemzeti szinten növelje a férfiak által a nőkkel szemben elkövetett erőszakra, a becsületbeli erőszakra és az azonos nemű kapcsolatokban megvalósuló elnyomásra és erőszakra vonatkozó ismereteket. Az NCK működteti a „Kvinnofridslinjen”-t, az erőszak áldozatainak fenntartott svéd nemzeti segélyvonalat, illetve a bántalmazott nők járóbeteg-ellátó egységét az Uppsalai Egyetemi Kórházban.

Elérhetőségek:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (svéd rendőrség)

A rendőrhatóság nyomoz a bűncselekmények ügyében és azon dolgozik, hogy megelőzze újabb bűncselekmények elkövetését. A rendőrhatóság eljár emellett a fiktív személyes adatokkal kapcsolatos ügyekben is.

Elérhetőségek:

114 14

112 (vészhelyzet esetén)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (nemzeti jogi segítségnyújtó hatóság)

A nemzeti jogi segítségnyújtási hatóság olyan országos hatóság, amely a költségmentességről szóló svéd törvény szerinti jogi segítségnyújtással foglalkozik. A nemzeti jogi segítségnyújtási hatóság emellett visszafizetési hatóságként is működik, ha a bíróság döntése szerint bizonyos költségeket vissza kell fizetni, ideértve a védelem költségeinek megtérítését a büntetőeljárásokban.

Elérhetőségek:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

https://www.domstol.se/rattshjalpsmyndigheten/

Skatteverket (svéd adóhatóság)

A svéd adóhatóság az adózásért, a tulajdonbecslésért, a népességnyilvántartásért és a közjegyzői okiratok nyilvántartásáért felelős közigazgatási szerv. A svéd adóhatóság jár el emellett a személyes adatok védelmére vonatkozó kérelmek tekintetében is (titkosított kód és korábbi címek alkalmazása).

Elérhetőségek:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – A helyi önkormányzatok és régiók svéd egyesülete)

Az SKL a települési, megyei és regionális tanácsokat magába foglaló tagsággal rendelkező szervezet.

Elérhetőségek:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (svéd ügyészség)

Az ügyészség a rendőrséggel együttműködésben nyomoz a bűncselekmények ügyében. Amennyiben egy megkeresés vádemeléshez vezet, az ügyet bíróság előtt kell megtárgyalni. Ez esetben az ügyész feladata annak bizonyítása, hogy a vádlott követte el a bűncselekményt.

Elérhetőségek:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Milyen típusú támogatásra számíthatok a civil szervezetektől?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Gyermekek jogai a társadalomban)

A BRIS politikai és vallási meggyőződéstől független gyermekjogi szervezet. A veszélyeztetett gyermekek és a 18 évnél fiatalabb személyek e-mail, chat vagy telefonhívás segítségével anonim és ingyenes módon vehetik fel a kapcsolatot a BRIS tanácsadójával. A BRIS emellett olyan felnőttek hívásait is fogadja, akik a gyermekekre és fiatalokra vonatkozó kérdéseikre keresik a választ.

Elérhetőségek:

116 111, segélyvonal gyermekeknek és fiataloknak

077 150 50 50, segélyvonal felnőtteknek

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (svéd áldozatsegítő szolgálat)

A svéd áldozatsegítő szolgálat olyan nonprofit társaság, amely a bűncselekmények sértettjeit megillető támogatáshoz való jog érvényesítését teszi lehetővé. A szolgálat az egész országban megtalálható helyi támogató központokból áll, és titkársággal, valamint díjmentesen hívható belföldi segélyvonallal rendelkezik. A szervezet a bűncselekmények sértettjeinek, a tanúknak és a hozzátartozóknak nyújt segítséget e személyek meghallgatásával és a nekik nyújtott támogatással és tanácsadással. Amennyiben szükséges, a sértett az egyéb – például pszichológiai segítséget, menedékotthonban való lakhatást vagy pénzügyi támogatást nyújtó – szervekkel való kapcsolattartásra vonatkozó segítséget is igénybe vehet. Az áldozatok emellett a büntetőeljárásra vonatkozó útmutatást is kaphatnak. A svéd áldozatsegítő szolgálat a tárgyalással kapcsolatos információt és támogatást nyújtó önkéntesei segítségével továbbá tanúsegítő szolgáltatást is nyújt.

Elérhetőségek:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – A szexuálisan bántalmazott gyermekek hozzátartozóinak egyesülete)

Az ATSUB egyéni megbeszéléseket folytat a szexuálisan bántalmazott gyermekek hozzátartozóival, valamint segítséget és támogatást nyújt a hatóságokkal való kapcsolattartáshoz. Az egyesület emellett támogató csoportokat is szervez és a bírósági eljárásokban is segítséget nyújt.

Elérhetőségek:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL - A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyek jogaiért szövetség), áldozatsegítő segélyvonal

Az RFSL annak biztosítására létrejött nonprofit szervezet, hogy az LMBT személyek ugyanolyan jogokkal, lehetőségekkel és kötelezettségekkel bírnak, mint a társadalom többi része. Az RFSL áldozatsegítő segélyvonalat működtet az olyan LMBT személyek számára, akik bántalmazásnak, fenyegetésnek vagy erőszaknak vannak kitéve. A szolgáltatás emellett a hozzátartozóknak, barátoknak és olyan személyeknek is szól, akik munkájuk során veszélyeztetett LMBT személyekkel találkoznak. A szervezet válságtalálkozókat szervez, a jogokra vonatkozó információval szolgál, segítséget nyújt a hatóságokkal való kapcsolattartásban, támogatást biztosít a bírósági eljárás és a menedékotthonban való elhelyezés során.

Elérhetőségek:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Svédországi női menedékotthonok és fiatal nők menedékotthonainak nemzeti szervezete)

A ROKS hangolja össze a helyi központokat, emellett segítséget és menedékotthonban való lakhatást nyújt a bántalmazott nők, lányok és gyermekek részére. A szervezet ezen túl véleményformáló munkát is végez annak érdekében, hogy megismertesse a központok szolgáltatásait és ezáltal csökkentse a férfiak által a nőkkel szemben elkövetett erőszakot.

Elérhetőségek:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – A vérfertőzés és az egyéb gyermekkorban elszenvedett szexuális erőszak áldozatai számára fenntartott nemzeti támogatóközpont)

A RISE olyan nonprofit szervezet, amely az olyan felnőttek számára nyújt támogatást, akik gyermekkorukban szexuális erőszak áldozatai voltak. A szervezet segélyvonalat működtet, amelynek segítségével nők, férfiak, gyermekek, hozzátartozók és szakértők hívásait fogadják. A RISE emellett számos tevékenységet kínál tagjai számára, ideértve a támogatói csoportokban való részvételt is.

Elérhetőségek:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

http://rise-sverige.se/

Terrafem

A Terrafem nonprofit szervezet. A Terrafem működteti Svédország egyetlen olyan bevándorló háttérrel rendelkező nőket célzó segélyvonalát, akik erőszak áldozataivá váltak. A Terrafem emellett jogi segélyvonalat is fenntart, illetve menedékotthonban biztosított lakhatás segítségével védelmet nyújt a bántalmazott nők és gyermekeik számára.

Elérhetőségek:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Az Unizon női menedékotthonokat, fiatal nők emancipációs központjait és olyan támogató szolgálatokat képvisel, amelyek célja az erőszakmentes, férfiak és nők közti egyenjogúságra épülő társadalom megteremtése. A résztvevő szervezetek munkája főként a bántalmazott nők és gyermekeik támogatásából és védelméből áll. A szervezetek emellett gyermekekre és fiatalokra vonatkozó megelőző és támogató munkát, véleményformálást és ismeretterjesztést is végeznek.

Elérhetőségek:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Utolsó frissítés: 06/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.