Victims' rights - by country

Svédország

Tartalomszolgáltató:
Svédország

You are considered to be the victim of a crime if you have suffered damage, e.g. you have been injured or your property has been damaged or stolen, as the result of an incident which constitutes a crime under national law. As a victim of crime, the law grants you certain individual rights before, during and after court proceedings. You may also be entitled to various forms of support and compensation for damage caused by the crime.

Criminal proceedings in Sweden start with the investigation of the crime, known as the preliminary investigation. With some exceptions, there is an obligation to start a preliminary investigation if there are grounds to assume a crime has been committed. Preliminary investigations are conducted by the police, but sometimes led by a prosecutor. After the investigation is completed, the prosecutor may decide to continue the proceedings by bringing the case to court or, if the prosecutor does not believe there is sufficient evidence, close the case without bringing it to court. If the case is brought to court there will be a trial. During the trial, the court examines all the evidence collected and decides whether or not to convict the accused of the crime. The court will also state whether there is any possibility to appeal to a higher court.

As the victim of a crime, you play a significant part in proceedings and have a variety of rights. You can participate in legal proceedings without a specific legal status or play a more active part by formally becoming a party to the proceedings. You may claim damages and/or support the prosecution. In certain cases you may bring a private prosecution on your own initiative when the prosecutor has decided not to.

Click on the links below to find the information that you need

1 - My rights as a victim of crime

2 - Reporting a crime and my rights during the investigation or trial

3 - My rights after trial

4 - Compensation

5 - My rights to support and assistance

Last update: 16/07/2018

The national language version of this page is maintained by the respective Member State. The translations have been done by the European Commission service. Possible changes introduced in the original by the competent national authority may not be yet reflected in the translations. The European Commission accepts no responsibility or liability whatsoever with regard to any information or data contained or referred to in this document. Please refer to the legal notice to see copyright rules for the Member State responsible for this page.

1 - Jogaim bűncselekmény sértettjeként

Milyen tájékoztatást kapok a hatóságtól (például rendőrség, ügyészség) a bűncselekmény megtörténte után még azelőtt, hogy bejelenteném a bűncselekményt?

A rendőrség és az ügyész kötelesek tájékoztatni Önt a következőkről:

 • a gyanúsítottól kártérítésre, illetve az államtól kártalanításra való jogosultsága;
 • a tény, hogy amennyiben kéri, általában az ügyész köteles a bíróságon a kártérítési keresete elkészítésére és benyújtására;
 • a távoltartási végzésre vonatkozó rendelkezések, a sértett félnek nyújtott tanácsadás és személyi segítségnyújtás;
 • hogyan igényelhet költségmentességet és tanácsadást;
 • a közvetítés lehetősége és annak feltételei;
 • a támogató és segítséget nyújtó hatóságok és szervezetek;
 • az ügyére vonatkozó információ beszerzéséhez szükséges elérhetőségek;
 • a további eljárások és az Ön azokban betöltött szerepe;
 • a tolmácshoz és fordításhoz való jog;
 • a költségek megtérítéséhez való jog;
 • a tény, hogy nem került sor előzetes nyomozás lefolytatására vagy azt megszüntették;
 • hová kell benyújtania az ügy kezelésével kapcsolatos panaszait;
 • indult-e bírósági eljárás;
 • a fogvatartott vagy elfogott személy szökése.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ezeket az információkat rendőrségi bejelentést követően bocsátják rendelkezésére. A rendőrségi jelentés benyújtását megelőzően emellett természetesen megtekintheti például a bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság (Brottsoffermyndighet) weboldalán található információkat is.

Nem abban az EU-országban lakom, ahol a bűncselekmény történt (uniós és nem uniós polgárok). Hogyan védik a jogaimat?

Amennyiben Ön külföldi állampolgár és Svédországban bűncselekmény áldozatává válik, Ön ugyanazon tájékoztatásokra jogosult mint a svéd állampolgárok (lásd fent). Amennyiben nem beszél svédül, emellett jogosult tolmács- vagy fordítószolgálat igénybe vételére.

Amennyiben egy másik országban vált bűncselekmény áldozatává, ezen ország hatóságai kötelesek Önt a jogairól tájékoztatni. Itt további információt találhat a többi uniós tagállamban érvényesülő jogairól.

Ha bejelentek egy bűncselekményt, milyen tájékoztatást fogok kapni?

A rendőrség és az ügyész kötelesek tájékoztatni Önt a következőkről:

 • a gyanúsítottól kártérítésre, illetve az államtól kártalanításra való jogosultsága;
 • a tény, hogy amennyiben kéri, általában az ügyész köteles a bíróságon a kártérítési keresete elkészítésére és benyújtására;
 • a távoltartási végzésre vonatkozó rendelkezések, a sértett félnek nyújtott tanácsadás és személyi segítségnyújtás;
 • hogyan igényelhet költségmentességet és tanácsadást;
 • a közvetítés lehetősége és annak feltételei;
 • a támogató és segítséget nyújtó hatóságok és szervezetek;
 • az ügyére vonatkozó információ beszerzéséhez szükséges elérhetőségek;
 • a további eljárások és az Ön azokban betöltött szerepe;
 • a tolmácshoz és fordításhoz való jog;
 • a költségek megtérítéséhez való jog;
 • a tény, hogy nem került sor előzetes nyomozás lefolytatására vagy azt megszüntették;
 • hová kell benyújtania az ügy kezelésével kapcsolatos panaszait;
 • indult-e bírósági eljárás;
 • a fogvatartott vagy elfogott személy szökése.

Jogosult vagyok-e ingyenes tolmácsolásra vagy fordításra (amikor a rendőrséghez vagy egyéb hatóságokhoz fordulok, vagy a nyomozás és a bírósági eljárás során)?

Amennyiben nem beszél svédül, jogosult tolmács- vagy fordítószolgálat igénybe vételére.

Hogyan gondoskodik arról a hatóság, hogy megértsem őket, és hogy ők is megértsenek engem (amennyiben gyermek vagyok; amennyiben fogyatékos vagyok)?

Amennyiben a fogyatékossága siketség, nagyothallás vagy hallássérültség, jogosult tolmács igénybevételére.

A bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság (Brottsoffermyndigheten) kifejezetten a gyermekeknek szóló tájékoztató anyagokat is készített. A bűncselekmény esetén érvényesíthető jogaira vonatkozó részletekért látogasson el a A link új ablakot nyit meghttps://www.jagvillveta.se/ weboldalra.

A rendőrség emellett kifejezetten a gyermekeknek szóló tájékoztatást is nyújt: A link új ablakot nyit meghttps://polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Barn-och-ungdomar/

Áldozatsegítő szolgálatok

Ki nyújt segítséget az áldozatoknak?

Bűncselekmény áldozataként számos nonprofit társaságtól vagy szervezettől vehet igénybe támogatást. A településén található szociális szolgálatok a jogszabály szerint szintén kötelesek biztosítani, hogy a bűncselekmények sértettjei és e személyek családja megkapja a szükséges támogatást és segítséget.

A rendőrség automatikusan az áldozatsegítő szolgálatokhoz irányít?

Bűncselekmény bejelentésekor a rendőrség tájékoztatja Önt azokról a hatóságokról és szervezetekről, amelyek támogatást és segítséget nyújthatnak. Bizonyos esetekben az Ön hozzájárulásával a rendőrség emellett átadhatja az Ön elérhetőségeit például egy áldozatsegítő telefonos szolgálatnak, akik ezt követően felveszik Önnel a kapcsolatot. Tobábbá Ön is kapcsolatba léphet olyan szervezetekkel, akik támogatást nyújtanak.

Hogyan védik a magánéletemet?

Amennyiben igénybe kívánja venni a szociális szolgálatok által nyújtott támogatást, az ügyét bizalmasan kezelik. A bűncselekmények áldozatait segítő önkéntes szervezetekben dolgozó személyeket titoktartási kötelezettség terheli. Az ilyen szervezetekkel való kapcsolatfelvétel során is megőrizheti névtelenségét.

Be kell-e jelentenem a bűncselekményt, mielőtt igénybe vehetném az áldozatoknak nyújtott segítséget?

Nem, nem köteles bejelenteni a bűncselekményt.

Személyes védelem, ha veszélyben vagyok

Milyen típusú védelem áll rendelkezésre?

A bűncselekmények áldozatai számára számos típusú védelem áll rendelkezésre:

 • Távoltartási végzés

A távoltartási végzés (kontaktförbud) célja a sértettek számára potenciálisan veszélyt jelentő helyzetek megelőzése. A távoltartási végzéseket elsősorban azért hozták létre és azért alkalmazzák, hogy a nőket megvédjék a korábbi házastársak vagy partnerek fenyegetéseivel vagy zaklatásával szemben, de emellett a gyermekek vagy más veszélyeztetett személyek védelme érdekében is alkalmazhatók. A távoltartási végzés értelmében az Önt fenyegető vagy zaklató személy számára tilos Önt felkeresni vagy Önnel bármilyen más módon – például levél, szöveges üzenet, telefon vagy barátok közreműködése útján – kapcsolatba lépni. A végzés kiterjeszthető emellett a lakóhelye, munkahelye vagy az Ön által gyakran látogatott hely megközelítésének tilalmára is.

A távoltartási végzés olyan személyre is vonatkozhat, aki a fenyegetett személlyel egy háztartásban él. Az ilyen, a fenyegetés forrásának közös otthonból való kitiltására irányuló végzés meghozatala érdekében a partner életére, egészségére, szabadságára vagy biztonságára irányuló bűncselekmény magas kockázatának kell fennállnia.

A távoltartási végzés meghozataláról az ügyész dönt. Amennyiben az ügyész nem hoz ilyen végzést, kérheti, hogy az ügyet a járásbíróság (tingsrätt) tárgyalja. Az e végzést megszegő személyt pénzbírsággal vagy egy évig tartó szabadságvesztéssel lehet büntetni.

 • Menedékotthonban való lakhatás

A családon belüli erőszak áldozataiul esett nők és gyermekek tekintetében előfordulhat, hogy egy időre el kell hagyniuk az otthonukat. A menedékotthonban való lakhatást a település vagy a nőotthonok biztosíthatják. További információt a településén található szociális szolgálattól vagy a helyi nőjogi központban szerezhet be.

 • Személyes adatok védelme

Amennyiben a lakcímét fenyegetések vagy a zaklatás egyéb formái következtében titokban kell tartania, a népesség-nyilvántartásba egy speciális biztonsági ellenőrzést (sekretessmarkering) lehetővé tevő kódot jegyeztethet be. A kódot azon közhiteles nyilvántartásokba is be lehet jegyezni, amilyen például a gépjárművek és vezetői engedélyek nyilvántartása. A besorolást általában minden évben felülvizsgálják.

A személyes adatok védelmének másik módja az elköltözött vagy költözni készülő fenyegetett személy népesség-nyilvántartásban szereplő lakcímeként a régi lakcím megtartása (kvarskrivning). A költözést követően három évig maradhat a régi címe a nyilvántartásban.

A személyes adatok titkos kód vagy régi cím alkalmazásával való védelmére irányuló kérelmeket a lakóhelye szerinti helyi adóhatósághoz kell benyújtania. A hatóságokkal való kommunikáció során fontos megjegyezni, hogy személyes adatai védettek. Emellett elővigyázatosan kell eljárnia a szervezetekkel, vállalkozásokkal és más személyekkel való ügyletkötés során is.

 • Névváltoztatás

A védelem biztosításának másik módja a neve megváltoztatása. Valamelyik szülője vezetéknevét a svéd adóhatósághoz (Skatteverket) történő bejelentés segítségével veheti fel. Bármilyen más vezetéknévre való váltáshoz a svéd szabadalmi hivatal (Patent- och registreringsverket) jóváhagyására van szükség.

 • Biztonsági csomag

Egyes személyek tekintetében a fenyegetések annyira súlyosak, hogy szükséges lehet „biztonsági csomagok” alkalmazása. A csomag mobiltelefont és vészjelző rendszert tartalmaz, és a helyi rendőrségtől különös felülvizsgálat ellenében lehet kölcsönözni.

 • Fiktív személyes adatok

Amennyiben az Ön életét, egészségét vagy szabadságát veszélyeztető súlyos fenyegetés áll fenn, illetve a többi biztonsági intézkedés várhatóan nem szolgálna elégséges védelemmel, engedélyezhető, hogy Ön fiktív (vagyis kitalált) személyes adatokat használjon. A fiktív személyes adatok alkalmazására irányuló kérelmet a rendőrséghez kell benyújtani.

 • Tanúvédelmi program

Kivételes esetben, ha a többi intézkedés eredménytelen, a bírósági eljárás befolyásolására képes fenyegetett személyt fel lehet venni a rendőrség által működtetett tanúvédelmi programba.

Ki nyújthat nekem védelmet?

A védelem típusától függően különböző szervezetek hozhatnak védelmi intézkedéseket. Lásd a fenti pontot.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy fennáll-e annak kockázata, hogy az elkövető újra bántani fog?

Annak érdekében, hogy felmérhető legyenek az Ön különös védelmi intézkedésekre irányuló szükséglete a nyomozás és a bírósági eljárás során, a rendőrség minél hamarabb köteles egyedi biztonsági értékelést lefolytatni. Ennek során figyelembe kell venni a bűncselekmény súlyát és az Ön személyes körülményeit. Amennyiben Ön 28 évesnél fiatalabb, minden esetben különleges védelmet igénylő személynek minősül.

Emellett a szociális szolgálatok általában sajátos értékelési módszereket alkalmaznak az Önnel együtt élő elkövető általi újbóli erőszaknak való kitettség kockázatának megállapítása érdekében.

Vizsgálni fogja-e valaki az ügyemben, hogy ki vagyok-e téve a büntető igazságszolgáltatási rendszer által okozott további sérelemnek (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)?

Annak érdekében, hogy felmérhetőek legyenek az Ön különös védelmi intézkedésekre irányuló szükségletei a nyomozás és a bírósági eljárás során, a rendőrség köteles minél hamarabb lefolytatni az egyedi biztonsági értékelést. Ennek során figyelembe kell venni a bűncselekmény súlyát és az Ön személyes körülményeit. Amennyiben Ön 28 évesnél fiatalabb, minden esetben különleges védelmet igénylő személynek minősül.

Milyen jogok illetik meg a különösen veszélyeztetett sértetteket?

A súlyos bűncselekmények esetén a legszélesebb körű védelmi intézkedések a fiktív személyes adatok alkalmazása és a tanúvédelmi program (lásd fent).

Kiskorú vagyok – vannak-e speciális jogaim?

A szociális szolgálatok felelősek annak biztosításáért, hogy a bűncselekmény áldozatává vált gyermek és rokonai részesüljenek a szükséges segítségben és támogatásban. A szociális szolgálatoknak emellett figyelembe kell venniük, hogy az a gyermek is bűncselekmény áldozata, aki tanúja volt a rokonával szembeni erőszaknak vagy más bántalmazásnak, és biztosítaniuk kell, hogy e gyermek is megkapja azt a segítséget és támogatást, amelyre szüksége van.

A családtagom bűncselekmény következtében elhunyt – milyen jogok illetnek meg?

A szociális szolgálatok nyújtanak támogatást azon rokonoknak is, akiknek családtagja bűncselekmény áldozatává vált. Emellett a bűncselekmény következtében elhunyt személyek rokonait támogató nonprofit szervezetek is működnek.

A családtagom bűncselekmény sértettje volt – milyen jogok illetnek meg?

A szociális szolgálatok nyújtanak támogatást azon rokonoknak is, akiknek családtagja bűncselekmény áldozatává vált. A fent leírt védelmi intézkedések közül számos olyan van, amelyet Önre akkor is alkalmazni lehet, ha valamelyik rokona vált bűncselekmény áldozatává. Több nonprofit társaság a rokonoknak is támogatást nyújt.

Igénybe vehetek-e közvetítői szolgáltatásokat? Milyen feltételekkel? A közvetítés során biztonságban leszek?

A közvetítés során az áldozat és az elkövető találkoznak annak érdekében, hogy egy független közvetítő segítségével megbeszéljék, hogy mi is történt. Amennyiben az elkövető 21 évnél fiatalabb, a település köteles felajánlani a közvetítést.

A közvetítés feltétele, hogy a bűncselekményt beismerjék. Emellett mindkét félnek akarnia kell a részvételt. A közvetítés segítségével megállapodás születhet, például arra vonatkozóan, hogy a feleknek hogyan kell viselkedniük egymással a további találkozások alkalmával, és ez megnyugtatással szolgálhat az áldozat számára.

A károk pénzügyi megtérítésére vonatkozó megállapodás megkötése is lehetséges, ez azonban problémákhoz vezethet, különösen, ha az ügy több elkövetőre, magasabb összegre vagy személyi sérülésekre vonatkozik. Amennyiben a megállapodásokkal kapcsolatban kérdése van, vegye fel a kapcsolatot a Bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatósággal (Brottsoffermyndigheten). Amennyiben pénzügyi kártérítésre vonatkozó megállapodást köt, elveszítheti a bűncselekmény sértettjeként Önt megillető kártérítési igényérvényesítési jogosultságát.

A kijelölt közvetítő (akinek alkalmasnak, igazságosnak és függetlennek kell lennie) felel annak biztosításáért, hogy a közvetítés Önre nézve biztonságosan folyik.

Hol találom a jogaimról szóló jogszabályt?

A fontos jogszabályok és rendeletek listáját megtalálja a A link új ablakot nyit megBűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság weboldalán (Brottsoffermyndigheten).

Utolsó frissítés: 06/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

2 - Bűncselekmény bejelentése és jogaim nyomozás vagy bírósági eljárás során

Hogyan jelenthetek be bűncselekményt?

A bűncselekményt a rendőrségnek a 114 14 (Svédországon kívül a +46 77 114 14 00) telefonszám felhívásával vagy a rendőrségen személyesen jelentheti be. A betöréses lopást, a fizetési kártyával elkövetett csalást, a lopást és tulajdon elvesztését (az útlevél és a nemzeti személyazonosító igazolvány kivételével) bejelentheti továbbá az interneten keresztül is. Amennyiben védett a személyazonossága, ne jelentsen be bűncselekményt az interneten keresztül. Vészhelyzet vagy éppen folyamatban lévő bűncselekmény esetén hívja a 112-n elérhető SOS segélyszámot. Az A link új ablakot nyit mege-jelentés linkje

Hogyan tudhatom meg, hogy mi történik az ügyben?

Amennyiben rendőrségi feljelentést tesz, az ügyét ügyszámmal látják el és tájékoztatják Önt azokról az elérhetőségekről, amelyek segítségével az ügyére vonatkozó információhoz juthat. Ellenkező esetben a rendőrségtől kérhet tájékoztatást az ügy állásával kapcsolatban a helyi rendőrség felhívásával, a nekik küldött e-mail üzenettel vagy az Önhöz legközelebb eső rendőrség felkeresésével. Amennyiben az ügyében eljáró rendőrtiszttel kíván beszélni, a rendőrség 114 14-es belföldi telefonszámát hívhatja. A központi számon átirányítják Önt az ügyében eljáró rendőrtiszthez.

Jogosult vagyok-e költségmentességre (a nyomozás vagy a bírósági eljárás során)? Milyen feltételek mellett?

Egyes bűncselekménytípusok áldozatai saját jogi képviselőre jogosultak, e személyt „a sértett fél tanácsadójának” (målsägandebiträde) nevezik. Ez alkalmazandó különösen a szexuális bűncselekményekre és a családon belüli erőszakra, illetve az olyan bűncselekményekre, amelyek tekintetében különös szükségletek állnak fenn. Képviselőt leghamarabb az (előzetes) nyomozás megindításakor lehet kijelölni, és Ön számára a segítségnyújtás ingyenes. Amennyiben úgy véli, hogy jogi képviselőre van szüksége, erről a lehető leghamarabb értesítenie kell az ügyészt (åklagare) vagy az előzetes nyomozást lefolytató rendőrtisztet. Emellett közvetlenül a járásbírósághoz (tingsrätt) is benyújthatja a kérelmét. A járásbíróság dönti el, hogy Ön jogosult-e képviseletre és kijelöli Ön számára a képviselőt. Ön is tehet javaslatot arra, hogy ki legyen a képviselő. A képviselő – aki általában jogász – feladata az Ön érdekeinek védelme, valamint az előzetes nyomozás és tárgyalás során támogatás és segítség nyújtása. A képviselőt titoktartási kötelezettség terheli, és segít Önnek álláspontja előadásában és a kártérítési kereset benyújtásában. E feladat a bírósági eljárás lezárásával megszűnik, „a sértett fél tanácsadója” nem segít a kártérítési, illetve más kártalanítási igény érvényesítésében.

Amennyiben a gyámot (általában a szülőt) gyanúsítják a gyermekkel szemben elkövetett bűncselekmény elkövetésével, a gyermek számára különös képviselő jelölhető ki. Ugyanez alkalmazandó abban az esetben, ha a bűncselekménnyel gyanúsított személy a gyám közeli hozzátartozója. A képviselő védi a gyermek jogait az előzetes nyomozás és a tárgyalás során. Különös képviselőként jogász, ügyvédi iroda tanácsosa vagy más személy jelölhető ki. Emellett olyan tudásbeli, tapasztalati, valamint személyes jellemzőkre is szükség van, amelyek e személyt különösen megfelelővé teszik a feladatok ellátására.

A háztartási biztosítások magukba foglalják a jogvédelmet. Ez többek között azt jelenti, hogy a biztosító megtérítheti a jogi költségeit, ha a büntetőeljárásban nem rendeződik a kártérítési igénye. A biztosítás általában tartalmaz egy olyan rendelkezést, amely szerint Ön köteles megfizetni a költségek meghatározott hányadát (az önrészt). További információkat a biztosítójától szerezhet be.

A költségmentességről szóló svéd törvény (Rättshjälpslagen) szerint minden ügytípusban igénybe vehet jogi tanácsadást. A tanácsadás vonatkozhat például a kártérítési keresetre, amennyiben az ügyész nem nyújt segítséget, illetve a biztosítóval való tárgyalásokra. Emellett felveheti a kapcsolatot olyan ügyvédi irodával, amely a költségmentességről szóló törvény értelmében jogi tanácsadást végez. Az ügyvéddel meghatározott díjazás mellett két óra maximális időtartamig egyeztethet. A szolgáltatás díja körülbelül 1 600 SEK óránként. Pénzügyi helyzetétől függően a díj alacsonyabb is lehet.

Amennyiben nem rendelkezik jogvédelmi biztosítással és ügyét nem lehet a kapott jogi tanácsadás segítségével rendezni, szükségleteinek értékelése függvényében kérhet költségmentességet. Ez esetben az állam fizeti meg a képviselet költségeinek egy részét. Emellett az útiköltségeihez, a szállásához, a bizonyíték bemutatásához és az egyéb költségeihez való hozzájárulásban is részesülhet. A költségmentességre irányuló kérelem benyújtásában az ügyvéd, a bíróság vagy a nemzeti jogi segítségnyújtó hatóság (Rättshjälpsmyndighet) adhat tanácsot.

Visszaigényelhetem-e felmerülő költségeimet (melyek a nyomozásban/a bírósági eljárásban való részvétel miatt merültek fel)? Milyen feltételek mellett?

Amennyiben Önt a rendőrség vagy az ügyész beidézi, jogosult a meghallgatáson megjelenés költségeinek megtérítésére. Ezek lehetnek útiköltségek, a szállás költségei, az elmaradt jövedelem vagy más pénzügyi veszteségek megtérítése. Az elmaradt jövedelem megtérítése azonban csak meghatározott összegig terjedhet. E fajta visszatérítés érdekében vegye fel a kapcsolatot a rendőrséggel.

Amennyiben Önt a rendőrség vagy az ügyész beidézi, jogosult a meghallgatáson megjelenés költségeinek megtérítésére. Bizonyos esetekben a bíróság elnöke a kihallgatása végeztével megkérdezheti Öntől, hogy kíván-e bármilyen kártérítési igényt érvényesíteni. A kifizetéseket azonban rendszerint a bírósági titkárság intézi a tárgyalást követően. Ekkor kérheti költségei megtérítését és itt tudja meg azt is, hogy mekkora összegre jogosult. A kifizetéseket közvetlenül a titkárságon teljesítik. A túlzottan magas költségeket korlátozni lehet; további információt a bíróságtól szerezhet be.

Fellebbezhetek-e, ha az ügyemet lezárják, mielőtt az bíróság elé kerülne?

Amennyiben az ügyét lezárták és Ön nem elégedett a döntéssel, kérheti, hogy az ügyet az ügyész vizsgálja meg. Vegye fel a kapcsolatot a rendőrséggel, akik az Ön kérelmére továbbítják az ügyét az ügyésznek. Amennyiben nem ért egyet az ügyész által hozott döntéssel, a legközelebbi felettes ügyésztől kérheti az eljárás megismétlését (överprövning).

Részt vehetek a tárgyaláson?

Igen, általában szükséges a tárgyaláson való részvétele, mivel az ügy eldöntéséhez a bíróságnak szüksége van az Ön által bemutatott bizonyítékra.

Mi a hivatalos szerepem az igazságszolgáltatási rendszerben? Például a következőknek minősülök-e, vagy lehetek-e: sértett, tanú, magánfél, magánvádló?

A svéd jog szerint Ön az előzetes nyomozás és a tárgyalás során sértett félnek (målsägande) minősül. Addig nem minősül félnek az ügyben, amíg az ügyész meg nem indította az eljárást. Az ügyben akkor minősül félnek, ha:

 • az ügyész megindította az eljárást;
 • kártérítési igényt kíván érvényesíteni; és/vagy
 • részt vesz a bűnvádban.

A tárgyalás során bármikor segítséget nyújthat a bűnvádhoz; ebben az esetben az ügyészéhez hasonló eljárási pozícióval fog rendelkezni és például benyújthatja a saját bizonyítékait a bíróságnak. Önnek azonban semmit nem kell bizonyítania a bűncselekménnyel kapcsolatban.

Saját kezdeményezésére is beterjeszthet vádakat, illetve benyújthat egyes konkrét vádakat is, ha az ügyész az általános vádat ejtette vagy visszavonta. Ez esetben bizonyítania kell a bíróságon, hogy bűncselekmény elkövetése történt.

Milyen jogok és kötelezettségek vonatkoznak rám ebben a szerepben?

Amennyiben Ön nem vesz részt félként az ügyben, értesítik Önt a tárgyalás időpontjáról. Erre az értesítésre azonban csak akkor kerül sor, ha Ön ezt az előzetes nyomozás során kérte. Amennyiben Ön az ügyben félként vesz részt, akkor is jogosult jelen lenni a tárgyaláson, ha az nem nyilvános.

Amennyiben az ügyészség kérte az Ön meghallgatását vagy kártérítési igényt érvényesít, Önt beidézik a bíróságra. Az Önnek szóló idézésben szerepel a kötelező megjelenés időpontja és a bíróságtól való távolmaradás megengedett indokai. Amennyiben Ön beteg vagy a bíróságon más elfogadható okból nem tud megjelenni, az eljárást megelőzően a lehető leghamarabb értesítenie kell erről a bíróságot. Ez esetben a bíróság értékeli, hogy szükséges-e az Ön jelenléte. Amennyiben jogos indok nélkül marad távol, pénzbírsággal sújthatják.

A tárgyalás során jogosult kártérítési igényeinek érvényesítésére. Ez a jog akkor illeti meg, ha Ön sértett fél. Az ügyész és a vádlott (vagy annak ügyvédje) továbbá kérdéseket tesz fel Önnek. Ön nem köteles esküt tenni. Amennyiben az ügyben félként vesz részt, Ön vagy képviselője kérdéseket tehet fel a vádlottnak, a tanúknak és a szakértőknek. A tárgyalás végén lehetősége van emellett álláspontja összefoglalásának előadására.

Amennyiben Önt a rendőrség vagy az ügyész beidézi, jogosult a meghallgatáson megjelenés költségeinek megtérítésére. A megtérítendő költségek az útiköltségek és a szállás költségei, valamint (napi 700 SEK-ig) az elmaradt jövedelem.

Tehetek-e nyilatkozatot, vagy szolgáltathatok-e bizonyítékot a bírósági eljárás során? Milyen feltételek mellett?

Igen, az ügyész valószínűleg kérni fogja az Ön meghallgatását a tárgyalás során. A sértett fél azonban nem minősül tanúnak. Ennek megfelelően Ön nem köteles esküt tenni. Amennyiben Ön az ügyben félként vesz részt, jogosult a tárgyalás során vallomást tenni.

Milyen tájékoztatást fogok kapni a bírósági eljárás során?

Amennyiben az ügyben félként vesz részt, több módon is jogosult a bírósági eljárásról és az ügyben történtekről való tájékoztatásra. Ennek svéd elnevezése „partsinsyn”. Amennyiben sértett fél, de az eljárásban nem vesz részt félként, nem rendelkezik ezzel az eljárás fejleményeire vonatkozó tájékoztatásra irányuló joggal.

A rendőrség által lefolytatott előzetes nyomozás során megkérdezik Öntől, hogy kér-e értesítést az ügyben hozott ítéletről. Amennyiben az eljárásban félként vett részt, a bíróság megküldi Önnek az ítéletet. Amennyiben az eljárásban nem vett részt félként, az ítéletet akkor küldik meg Önnek, ha ezt kérte.

Betekinthetek-e majd a bírósági iratokba?

Amennyiben az ügyben félként vesz részt, több módon is jogosult a bírósági eljárásról és az ügyben történtekről való tájékoztatásra. Ennek svéd elnevezése „partsinsyn”, és célja a fél tájékoztatása annak érdekében, hogy kereset vagy eljárás formájában érvényesíthesse jogait. Ennek segítségével kérelemre vagy a bíróság kezdeményezésére betekinthet például az ügyre vonatkozó iratokba vagy egyéb anyagokba. A bíróságot emellett „tájékoztatási kötelezettség” is terheli, amely szerint a bíróság köteles saját hatáskörében biztosítani, hogy a fél betekinthet az ügyben a féltől eltérő személyek által benyújtott iratokba vagy egyéb nyomozási anyagokba. A fél emellett a bíróságnak címzett megjegyzést is fűzhet ezen anyagokhoz.

Amennyiben sértett fél, de az eljárásban nem vesz részt félként, nem rendelkezik ezzel az eljárás fejleményeire vonatkozó tájékoztatásra irányuló joggal.

Utolsó frissítés: 06/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

3 - Jogaim a bírósági eljárást követően

Fellebbezhetek az ítélet ellen?

Az a fél, aki nem ért egyet a járásbíróság (tingsrätt) ítéletével, fellebbezhet a fellebbviteli bírósághoz (hovrätt). Az erre vonatkozó részleteket az ítélet tartalmazza. Egyes esetekben a fellebbezéshez a fellebbviteli bíróság hozzájárulására van szükség. Amennyiben az ítéletet megtámadják, a fellebbviteli bíróságon általában új tárgyalás lefolytatására kerül sor. A legtöbb esetben a sértett feleknek és a tanúknak nem kell jelen lenniük e tárgyaláson. Ehelyett a járásbíróságon felvett bizonyítékokat tárgyalják újra. Egyes esetekben azonban a fellebbviteli bíróság fő tárgyalás nélkül is határozhat az ügyben.

A fellebbviteli bíróság ítéletével szemben általában a legfelsőbb bírósághoz (Högsta domstolen) lehet fellebbezni. A legfelsőbb bíróság azonban csak akkor tárgyalja az ügyet, ha abban elvi (precedens) kérdés merül fel, vagy nyilvánvaló okok állnak fent az eljárás megismétlésére, ilyen például a járásbíróság vagy a fellebbviteli bíróság súlyos tévedése. A gyakorlatban tehát általában a fellebbviteli bíróság a végső fokon eljáró bíróság.

Milyen jogok illetnek meg az ítélethozatal után?

Amennyiben Ön az ügyben félként vesz részt, jogosult az ítélet másolatának lehető leghamarabb történő kézhezvételére. Amennyiben az eljárásban nem vesz részt félként, az ítélet tartalmára vonatkozó részletek megismerése érdekében a bírósághoz kell fordulnia.

Általában jogosult az iratok lefordítására. Amennyiben szükséges, a bíróság lefordíthatja a hozzá beérkezett vagy általa megküldött iratokat. Előfordulhat azonban, hogy e szolgáltatás igénybe vétele érdekében Önnek kell felvennie a kapcsolatot a bírósággal. A fordítás ingyenes.

A bírósági eljárás ezen szakaszában Önt nem képviselheti az állam által finanszírozott „sértett fél tanácsadója” (målsägandebiträde). A tanácsadó Önt segítő feladata az eljárás lezárását követően megszűnik. Ön azonban dönthet úgy, hogy a saját költségére képviselővel jár el. Amennyiben Ön költségmentességre jogosult, előfordulhat, hogy az állam fizeti a képviselet költségeinek egy részét.

Amennyiben e szakaszban szüksége van segítségre, kapcsolatba léphet az e területen működő valamely nonprofit társasággal, ilyen például az áldozatsegítő szolgálat telefonos vonala vagy a nők segélyvonala – Brottsofferjouren Sverige, Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS), Unizon stb.

Jogosult vagyok-e segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után? Mennyi ideig?

Igen, jogosult lehet segítségre illetve védelemre a bírósági eljárás után. Nincs pontosan meghatározott határideje annak, hogy mennyi ideig veheti igénybe a nonprofit társaságok vagy szociális szolgálatok által nyújtott támogatást vagy védelmet. A személyes adatok védelmére bizonyos korlátokat kell alkalmazni. Erről a „Személyes védelem, ha veszélyben vagyok” (Jogaim bűncselekmény sértettjeként) pontban tudhat meg többet.

Milyen tájékoztatást kapok, ha az elkövetőt elítélik?

Az ítélet meghatározza a konkrét kiszabott büntetést és például azt, hogy az elítélt személynek mennyi ideig kell börtönben tartózkodnia. A személy elleni bűncselekmények (a személy életével, egészségével, szabadságával vagy biztonságával szemben elkövetett bűncselekmények) esetén a svéd Börtön- és Pártfogói felügyelői szolgálat Önt mint sértett felet megkérdezi, hogy kívánja-e, hogy értesítsék a következőkről:

 • az az intézmény, ahol az elítélt személyt elhelyezik Svédországban,
 • ha az elítélt személyt másik intézménybe vagy másik országba áthelyezik,
 • ha az elítélt személy az intézményen kívül tartózkodik,
 • ha az elítélt személy vagy a svéd Börtön- és Pártfogói felügyelői szolgálat kérelmezi az életfogytiglani szabadságvesztés enyhítését,
 • ha az elítélt személyt szabadon engedik,
 • ha az elítélt személy megszökik a börtönből vagy onnan megszöktetik, illetve
 • ha az elítélt személy az ideiglenes szabadlábra helyezése alatt vagy az intézményen kívül töltött más időtartam alatt megszökik.

A svéd Börtön- és Pártfogói felügyelői szolgálat nem köteles Önt értesíteni, ha ez veszélyezteti a fogvatartott életét vagy egészségét.

Kapok-e arról tájékoztatást, ha az elkövetőt szabadon bocsátják (beleértve a korai vagy feltételes szabadságra bocsátást), vagy megszökik a börtönből?

A személy elleni bűncselekmények (a személy életével, egészségével, szabadságával vagy biztonságával szemben elkövetett bűncselekmények) esetén a svéd Börtön- és Pártfogói felügyelői szolgálat Önt mint sértett felet megkérdezi, hogy kívánja-e, hogy értesítsék a következőkről:

 • ha az elítélt személyt szabadon engedik,
 • ha az elítélt személy megszökik a börtönből vagy onnan megszöktetik, illetve
 • ha az elítélt személy az ideiglenes szabadlábra helyezése alatt vagy az intézményen kívül töltött más időtartam alatt megszökik.

Részt veszek-e majd a szabadlábra helyezéssel vagy a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos döntések meghozatalában? Tehetek-e például nyilatkozatot, vagy nyújthatok-e be fellebbezést?

Nem, nem illeti meg ilyen jog.

Utolsó frissítés: 06/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

4 - Kártérítés

Milyen eljárásban lehet az elkövetővel szembeni kártérítési igényeket érvényesíteni? (például bírósági eljárás, polgári jogi igény, adhéziós eljárás)

Majdnem minden bűncselekmény következtében elszenvedett kár tekintetében érvényesíthet kártérítési igényt. A kártérítési igények rendezése általában azzal egy időben történik, hogy a bíróság eldönti, hogy a vádlott bűnös-e a bűncselekmény elkövetése tekintetében.

Az áldozat vagy a sértett fél attól a személytől követelhet kártérítést, aki a bűncselekményt elkövette vagy a kárt okozta. Ennek érdekében – amennyiben ezt kérelmezi – a tárgyaláson az ügyész (åklagare) készíti és adja elő a kártérítési igényét. Ez alól az egyetlen kivételt az átfogó nyomozást igénylő kártérítési igények, illetve azok a követelések jelentik, amelyek esetlegesen nyilvánvalóan alaptalannak tekinthetők például azért, mert nem kapcsolódnak a bűncselekményhez, vagy azért, mert sokkal magasabb értékűek, mint az hasonló helyzetekben megszokott.

Amennyiben a bűncselekmény következtében elszenvedett kárát meg kívánja téríttetni, ezt a rendőrségi meghallgatásán kell jeleznie. Jeleznie kell emellett azt is, hogy kíván-e ügyészi segítséget igénybe venni igénye érvényesítéséhez.

A bíróság elrendelte, hogy az elkövető fizessen számomra kártérítést/kártalanítást. Hogyan érhetem el, hogy az elkövető tényleg fizessen?

Önmagában az a tény, hogy a bíróság a vádlottat a károk megtérítésére kötelezte nem jelenti azt, hogy automatikusan megkapja ezen összeget. Az elkövető gyakran nem képes az összeg megfizetésére vagy azt önként nem teszi meg. A végrehajtó hatóság (Kronofogden) segíti Önt a kártérítés érvényesítésében.

A bíróság megküldi az ítélet másolatát a végrehajtó hatóságnak, akik ezt követően levélben veszik fel Önnel a kapcsolatot, hogy megkérdezzék, hogy kívánja-e a segítségük igénybevételét a kártérítés érvényesítése során. Amennyiben élni szeretne e lehetőséggel, ki kell töltenie a megküldött nyomtatványt és vissza kell azt küldenie a végrehajtó hatóságnak, és megvizsgálják az elkövető pénzügyi helyzetét. Amennyiben megállapításra kerül, hogy az elkövető ki tudja fizetni az összeget, a végrehajtó hatóság biztosítja, hogy Ön számára kifizetésre kerül a kártérítés.

A végrehajtó hatóság által nyújtott segítség – néhány nagyon sajátos eset kivételével – ingyenes. Amennyiben a végrehajtó hatóság nem veszi fel Önnel a kapcsolatot, Önnek kell megkeresnie őket.

Ha az elkövető nem fizet, folyósíthat-e az állam előleget számomra?  Milyen feltételek mellett?

Nem, erre nincs lehetőség.

Jogosult vagyok-e állami kártalanításra?

Amennyiben az elítélt elkövető nem képes a károk megtérítésére és nincs olyan biztosítás, amely a teljes követelést lefedné, jogosult lehet állami kártalanításra. Ezt a bűncselekmények áldozatait megillető kártalanításnak (brottsskadeersättning) nevezik, és a bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság (Brottsoffermyndigheten) foglalkozik ezzel.

Annak érdekében, hogy ismeretlen tettes esetén ki lehessen fizetni a bűncselekmények áldozatait megillető kártalanítást, vizsgálatokat – például előzetes nyomozást – kell végezni, amelyek bizonyítják, hogy Ön bűncselekmény és nem baleset áldozata. A bűncselekményt minden esetben be kell jelenteni a rendőrségen. Amennyiben a gyanúsított személyazonossága megállapításra kerül, rendszerint el kell ítélni vagy büntetést kell kiszabni.

A bűncselekmények áldozatait megillető kártalanítás a Svédország területén elkövetett bűncselekményekre alkalmazható, és Önt akkor illetheti meg kártalanítás, ha Svédországban él vagy ideiglenesen Svédországban tartózkodik például turistaként vagy diákként. Amennyiben Svédországban él, akkor is jogosult lehet kártalanításra, ha a bűncselekményt külföldön követték el.

A biztosításoknál felmerülő többlethez hasonlóan, egy ahhoz hasonló összeget vonnak le a bűncselekmények áldozatait megillető kártalanításból is.

Jogosult vagyok-e kártalanításra, ha az elkövetőt nem ítélték el?

Annak érdekében, hogy ismeretlen tettes esetén ki lehessen fizetni a bűncselekmények áldozatait megillető kártalanítást, vizsgálatokat – például előzetes nyomozást – kell végezni, amelyek bizonyítják, hogy Ön bűncselekmény és nem baleset áldozata. A bűncselekményt minden esetben be kell jelenteni a rendőrségen. Amennyiben a gyanúsított személyazonossága megállapításra kerül, rendszerint el kell ítélni vagy büntetést kell kiszabni.

Jogosult vagyok-e sürgősségi kifizetésre, amíg a kártérítési keresetemet elbíráló határozatra várok?

Nem, erre nincs lehetőség.

Utolsó frissítés: 06/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.

5 - Támogatásra és segítségnyújtásra vonatkozó jogaim

Bűncselekmény áldozata vagyok, kihez fordulhatok támogatásért és segítségért?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Gyermekek jogai a társadalomban)

A BRIS politikai és vallási meggyőződéstől független gyermekjogi szervezet. A veszélyeztetett gyermekek és a 18 évnél fiatalabb személyek e-mail, chat vagy telefonhívás segítségével anonim és ingyenes módon vehetik fel a kapcsolatot a BRIS tanácsadójával. A BRIS emellett olyan felnőttek hívásait is fogadja, akik a gyermekekre és fiatalokra vonatkozó kérdéseikre keresik a választ.

Elérhetőségek:

116 111, segélyvonal gyermekeknek és fiataloknak

077 150 50 50, segélyvonal felnőtteknek

A link új ablakot nyit meginfo@bris.se

A link új ablakot nyit meghttps://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (svéd áldozatsegítő szolgálat)

A svéd áldozatsegítő szolgálat olyan nonprofit társaság, amely a bűncselekmények áldozatai támogatáshoz való jogának érvényesítését teszi lehetővé. A szolgálat az egész országban megtalálható helyi támogató központokból áll, és titkársággal, valamint díjmentesen hívható belföldi segélyvonallal rendelkezik. A szervezet a bűncselekmények áldozatainak, a tanúknak és a hozzátartozóknak nyújt segítséget e személyek meghallgatásával és a nekik nyújtott támogatással és tanácsadással. Amennyiben szükséges, az áldozat az egyéb – például pszichológiai segítséget, lakhatást vagy pénzügyi támogatást nyújtó – szervekkel folytatott ügyeire vonatkozó segítséget is igénybe vehet. Az áldozatok emellett a büntetőeljárásra vonatkozó útmutatást is kaphatnak. A svéd áldozatsegítő szolgálat a tárgyalással kapcsolatos információt és támogatást nyújtó önkéntesei segítségével továbbá tanúsegítő szolgáltatást is nyújt.

Elérhetőségek:

0200 21 20 19

08 644 88 00

A link új ablakot nyit meginfo@brottsofferjouren.se

A link új ablakot nyit meghttps://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – A szexuálisan bántalmazott gyermekek hozzátartozóinak egyesülete)

Az ATSUB egyéni megbeszéléseket folytat a szexuálisan bántalmazott gyermekek hozzátartozóival, valamint segítséget és támogatást nyújt a hatóságokkal való kapcsolattartáshoz. Az egyesület emellett támogató csoportokat is szervez és a bírósági eljárásokban is segítséget nyújt.

Elérhetőségek:

08 644 21 12

A link új ablakot nyit meginfo@atsub.se

A link új ablakot nyit meghttp://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL - A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyek jogaiért szövetség), áldozatsegítő segélyvonal

Az RFSL annak biztosítására létrejött nonprofit szervezet, hogy az LMBT személyek ugyanolyan jogokkal, lehetőségekkel és kötelezettségekkel bírnak, mint a társadalom többi része. Az RFSL áldozatsegítő segélyvonalat működtet az olyan LMBT személyek számára, akik bántalmazásnak, fenyegetésnek vagy erőszaknak vannak kitéve. A szolgáltatás emellett a hozzátartozóknak, barátoknak és olyan személyeknek is szól, akik munkájuk során veszélyeztetett LMBT személyekkel találkoznak. A szervezet válságtalálkozókat szervez, a jogokra vonatkozó információval szolgál, segítséget nyújt a hatóságokkal való kapcsolattartásban, támogatást biztosít a bírósági eljárás és a menedékotthonban való elhelyezés során.

Elérhetőségek:

020 34 13 16

A link új ablakot nyit megboj@rfsl.se

A link új ablakot nyit meghttp://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Svédországi női menedékotthonok és fiatal nők menedékotthonainak nemzeti szervezete)

A ROKS hangolja össze a helyi központokat, emellett segítséget és menedékotthonban való lakhatást nyújt a bántalmazott nők, lányok és gyermekek részére. A szervezet ezen túl véleményformáló munkát is végez annak érdekében, hogy megismertesse a központok szolgáltatásait és ezáltal csökkentse a férfiak által a nőkkel szemben elkövetett erőszakot.

Elérhetőségek:

08 442 99 30

A link új ablakot nyit meginfo@roks.se

A link új ablakot nyit meghttps://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – A vérfertőzés és az egyéb gyermekkorban elszenvedett szexuális erőszak áldozatai számára fenntartott nemzeti támogatóközpont)

A RISE olyan nonprofit szervezet, amely az olyan felnőttek számára nyújt támogatást, akik gyermekkorukban szexuális erőszak áldozatai voltak. A szervezet segélyvonalat működtet, amelynek segítségével nők, férfiak, gyermekek, hozzátartozók és szakértők hívásait fogadják. A RISE emellett számos tevékenységet kínál tagjai számára, ideértve a támogatói csoportokban való részvételt is.

Elérhetőségek:

08 696 00 95

A link új ablakot nyit megstod@rise-sverige.se

A link új ablakot nyit meghttps://www.roks.se/

Terrafem

A Terrafem nonprofit szervezet. A Terrafem működteti Svédország egyetlen olyan bevándorló háttérrel rendelkező nőket célzó segélyvonalát, akik erőszak áldozataivá váltak. A Terrafem emellett jogi segélyvonalat is fenntart, illetve menedékotthonban biztosított lakhatás segítségével védelmet nyújt a bántalmazott nők és gyermekeik számára.

Elérhetőségek:

020 52 10 10

08 643 05 10

A link új ablakot nyit meginfo@terrafem.org

A link új ablakot nyit meghttp://www.terrafem.org/

Unizon

Az Unizon női menedékotthonokat, fiatal nők emancipációs központjait és olyan támogató szolgálatokat képvisel, amelyek célja az erőszakmentes, férfiak és nők közti egyenjogúságra épülő társadalom megteremtése. A résztvevő szervezetek munkája főként a bántalmazott nők és gyermekeik támogatásából és védelméből áll. A szervezetek emellett gyermekekre és fiatalokra vonatkozó megelőző és támogató munkát, véleményformálást és ismeretterjesztést is végeznek.

Elérhetőségek:

08 642 64 01

A link új ablakot nyit meginfo@unizon.se

A link új ablakot nyit meghttp://unizon.se/

Hatóságok és egyéb szervek

Brottsoffermyndigheten (bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság)

A bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság általános célja a bűncselekmények sértettjeit megillető jogok érvényesítésének előmozdítása, és szükségleteik és érdekeik figyelembevétele. A hatóságot négy területre kiterjedő országos felelőség terheli: a bűncselekmények áldozatait megillető kártérítéssel kapcsolatos ügyek kezelése, a bűncselekmények áldozataival foglalkozó alap (Brottsofferfonden) kezelése, szakértői központként való eljárás, valamint a bűncselekmények áldozatainak kifizetett összegek behajtása.

Elérhetőségek:

090 70 82 00

A link új ablakot nyit megregistrator@brottsoffermyndigheten.se

A link új ablakot nyit meghttps://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Nemzeti Bírósági Hivatal)

A Nemzeti Bírósági Hivatal a kormánynak felelős olyan állami hatóság, amely a svéd bíróságok szolgáltatási szervezeteként jár el. A Nemzeti Bírósági Hivatal felel a svéd bíróságok átfogó koordinációjáért és a bíróságokat érintő általános kérdésekért. Ehhez hozzátartoznak a bíróságoknak, a nemzeti bérleti és haszonbérleti törvényszékeknek és a nemzeti jogi segítségnyújtó hatóságnak (Rättshjälpsmyndigheten) nyújtott szolgáltatások.

Elérhetőségek:

036 15 53 00

A link új ablakot nyit megdomstolsverket@dom.se

A link új ablakot nyit meghttp://www.domstol.se/

Kronofogden (svéd végrehajtó hatóság)

A svéd végrehajtó hatóság állami hatóság. A hatóság többek között az adósságok fizetési megbízás segítségével történő behajtásán és azon dolgozik, hogy segítséget nyújtson az adósságok behajtásában az olyan személyeknek, akik számára nem fizették meg a fennálló adósságokat.

Elérhetőségek:

0771 73 73 00

A link új ablakot nyit megkronofogdemyndigheten@kronofogden.se

A link új ablakot nyit meghttps://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – A férfiak által nőkkel szemben elkövetett erőszakra vonatkozó ismeretek Nemzeti Központja)

Az Uppsala Egyetemen működő, a férfiak által nőkkel szemben elkövetett erőszakra vonatkozó ismeretek nemzeti központja (NCK) a kormány nevében végzi tevékenységét annak érdekében, hogy nemzeti szinten növelje a férfiak által a nőkkel szemben elkövetett erőszakra, a becsületbeli erőszakra és az azonos nemű kapcsolatokban megvalósuló elnyomásra és erőszakra vonatkozó ismereteket. Az NCK működteti a „Kvinnofridslinjen”-t, az erőszak áldozatainak fenntartott svéd nemzeti segélyvonalat, illetve a bántalmazott nők járóbeteg-ellátó egységét az Uppsalai Egyetemi Kórházban.

Elérhetőségek:

020 50 50 50

018 611 27 93

A link új ablakot nyit meginfo@nck.uu.se

A link új ablakot nyit meghttp://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (svéd rendőrség)

A rendőrhatóság nyomoz a bűncselekmények ügyében és azon dolgozik, hogy megelőzze újabb bűncselekmények elkövetését. A rendőrhatóság eljár emellett a fiktív személyes adatokkal kapcsolatos ügyekben is.

Elérhetőségek:

114 14

112 (vészhelyzet esetén)

A link új ablakot nyit megregistrator.kansli@polisen.se

A link új ablakot nyit meghttps://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (nemzeti jogi segítségnyújtó hatóság)

A nemzeti jogi segítségnyújtási hatóság olyan országos hatóság, amely a költségmentességről szóló svéd törvény szerinti jogi segítségnyújtással foglalkozik. A nemzeti jogi segítségnyújtási hatóság emellett visszafizetési hatóságként is működik, ha a bíróság döntése szerint bizonyos költségeket vissza kell fizetni, ideértve a védelem költségeinek megtérítését a büntetőeljárásokban.

Elérhetőségek:

060 13 46 00

A link új ablakot nyit megrattshjalpsmyndigheten@dom.se

A link új ablakot nyit meghttp://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (svéd adóhatóság)

A svéd adóhatóság az adózásért, a tulajdonbecslésért, a népességnyilvántartásért és a közjegyzői okiratok nyilvántartásáért felelős közigazgatási szerv. A svéd adóhatóság jár el emellett a személyes adatok védelmére vonatkozó kérelmek tekintetében is (titkosított kód és korábbi címek alkalmazása).

Elérhetőségek:

0771 567 567

A link új ablakot nyit meghttps://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – A helyi önkormányzatok és régiók svéd egyesülete)

Az SKL a települési, megyei és regionális tanácsokat magába foglaló tagsággal rendelkező szervezet.

Elérhetőségek:

08 452 70 00

A link új ablakot nyit meginfo@skl.se

A link új ablakot nyit meghttps://skl.se/

Åklagarmyndigheten (svéd ügyészség)

Az ügyészség a rendőrséggel együttműködésben nyomoz a bűncselekmények ügyében. Amennyiben egy megkeresés vádemeléshez vezet, az ügyet bíróság előtt kell megtárgyalni. Ez esetben az ügyész feladata annak bizonyítása, hogy a vádlott követte el a bűncselekményt.

Elérhetőségek:

010 562 50 00

A link új ablakot nyit megregistrator@aklagare.se

A link új ablakot nyit meghttps://www.aklagare.se/

Áldozatsegítő forróvonalak

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Gyermekek jogai a társadalomban)

A BRIS politikai és vallási meggyőződéstől független gyermekjogi szervezet. A veszélyeztetett gyermekek és a 18 évnél fiatalabb személyek e-mail, chat vagy telefonhívás segítségével anonim és ingyenes módon vehetik fel a kapcsolatot a BRIS tanácsadójával. A BRIS emellett olyan felnőttek hívásait is fogadja, akik a gyermekekre és fiatalokra vonatkozó kérdéseikre keresik a választ.

Elérhetőségek:

116 111, segélyvonal gyermekeknek és fiataloknak

077 150 50 50, segélyvonal felnőtteknek

Brottsofferjouren Sverige (svéd áldozatsegítő szolgálat)

A svéd áldozatsegítő szolgálat olyan nonprofit társaság, amely a bűncselekmények sértettjeit megillető támogatáshoz való jog érvényesítését teszi lehetővé. A szolgálat az egész országban megtalálható helyi támogató központokból áll, és titkársággal, valamint díjmentesen hívható belföldi segélyvonallal rendelkezik. A szervezet a bűncselekmények sértettjeinek, a tanúknak és a hozzátartozóknak nyújt segítséget e személyek meghallgatásával és a nekik nyújtott támogatással és tanácsadással. Amennyiben szükséges, a sértett az egyéb – például pszichológiai segítséget, menedékotthonban való lakhatást vagy pénzügyi támogatást nyújtó – szervekkel való kapcsolattartásra vonatkozó segítséget is igénybe vehet. Az áldozatok emellett a büntetőeljárásra vonatkozó útmutatást is kaphatnak. A svéd áldozatsegítő szolgálat a tárgyalással kapcsolatos információt és támogatást nyújtó önkéntesei segítségével továbbá tanúsegítő szolgáltatást is nyújt.

A svéd áldozatsegítő szolgálat országos segélyvonalat működtet, amely a bűncselekmények áldozatainak nyújthat támogatást, illetve amelynek segítségével az áldozatokat a helyi áldozatsegítő központba lehet irányítani. A nemzeti segélyvonal 21 különböző nyelven nyújt segítséget.

Elérhetőségek:

0200 21 20 19

Brottsoffermyndigheten (bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság)

A bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság általános célja a bűncselekmények sértettjeit megillető jogok érvényesítésének előmozdítása, és szükségleteik és érdekeik figyelembevétele. A hatóságot négy területre kiterjedő országos felelőség terheli: a bűncselekmények áldozatait megillető kártérítéssel kapcsolatos ügyek kezelése, a bűncselekmények áldozataival foglalkozó alap (Brottsofferfonden) kezelése, szakértői központként való eljárás, valamint a bűncselekmények áldozatainak kifizetett összegek behajtása.

A bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság segélyvonalat is működtet, ahol megválaszolják a bűncselekményt követő pénzügyi kártalanítással, valamint például a „sértett fél tanácsadójához” való joggal, a gyermekek különös képviseletével, a távoltartási végzésekkel és a bírósági eljárásokkal kapcsolatos kérdéseket.

Elérhetőségek:

090 70 82 00

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – A férfiak által nőkkel szemben elkövetett erőszakra vonatkozó ismeretek nemzeti központja)

Az Uppsala Egyetemen működő, a férfiak által nőkkel szemben elkövetett erőszakra vonatkozó ismeretek nemzeti központja (NCK) a kormány nevében végzi tevékenységét annak érdekében, hogy nemzeti szinten növelje a férfiak által a nőkkel szemben elkövetett erőszakra, a becsületbeli erőszakra és az azonos nemű kapcsolatokban megvalósuló elnyomásra és erőszakra vonatkozó ismereteket. Az NCK működteti a „Kvinnofridslinjen”-t, az erőszak áldozatainak fenntartott svéd nemzeti segélyvonalat, illetve a bántalmazott nők járóbeteg-ellátó egységét az Uppsalai Egyetemi Kórházban.

Elérhetőségek:

020 50 50 50

Terrafem

A Terrafem nonprofit szervezet. A Terrafem működteti Svédország egyetlen olyan bevándorló háttérrel rendelkező nőket célzó segélyvonalát, akik erőszak áldozataivá váltak. A Terrafem emellett jogi segélyvonalat is fenntart, illetve menedékotthonban biztosított lakhatás segítségével védelmet nyújt a bántalmazott nők és gyermekeik számára.

Elérhetőségek:

020 52 10 10

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL - A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyek jogaiért szövetség), áldozatsegítő segélyvonal

Az RFSL annak biztosítására létrejött nonprofit szervezet, hogy az LMBT személyek ugyanolyan jogokkal, lehetőségekkel és kötelezettségekkel bírnak, mint a társadalom többi része. Az RFSL áldozatsegítő segélyvonalat működtet az olyan LMBT személyek számára, akik bántalmazásnak, fenyegetésnek vagy erőszaknak vannak kitéve. A szolgáltatás emellett a hozzátartozóknak, barátoknak és olyan személyeknek is szól, akik munkájuk során veszélyeztetett LMBT személyekkel találkoznak. A szervezet válságtalálkozókat szervez, a jogokra vonatkozó információval szolgál, segítséget nyújt a hatóságokkal való kapcsolattartásban, támogatást biztosít a bírósági eljárás és a menedékotthonban való elhelyezés során.

Elérhetőségek:

020 34 13 16

Az áldozatoknak nyújtott segítség ingyenes?

Igen, az áldozatoknak a nonprofit szervezetek által nyújtott segítség ingyenes. Ugyanez vonatkozik a közigazgatási szervek által ellátott támogató szolgáltatásokra is.

Milyen típusú támogatásra számíthatok az állami szolgálatoktól vagy hatóságoktól?

Brottsoffermyndigheten (bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság)

A bűncselekmények áldozatainak nyújtott kártérítésért és támogatásért felelős hatóság általános célja a bűncselekmények sértettjeit megillető jogok érvényesítésének előmozdítása, és szükségleteik és érdekeik figyelembevétele. A hatóságot négy területre kiterjedő országos felelőség terheli: a bűncselekmények áldozatait megillető kártérítéssel kapcsolatos ügyek kezelése, a bűncselekmények áldozataival foglalkozó alap (Brottsofferfonden) kezelése, szakértői központként való eljárás, valamint a bűncselekmények áldozatainak kifizetett összegek behajtása.

Elérhetőségek:

090 70 82 00

A link új ablakot nyit megregistrator@brottsoffermyndigheten.se

A link új ablakot nyit meghttps://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (Nemzeti Bírósági Hivatal)

A Nemzeti Bírósági Hivatal a kormánynak felelős olyan állami hatóság, amely a svéd bíróságok szolgáltatási szervezeteként jár el. A Nemzeti Bírósági Hivatal felel a svéd bíróságok átfogó koordinációjáért és a bíróságokat érintő általános kérdésekért. Ehhez hozzátartoznak a bíróságoknak, a nemzeti bérleti és haszonbérleti törvényszékeknek és a nemzeti jogi segítségnyújtó hatóságnak (Rättshjälpsmyndigheten) nyújtott szolgáltatások.

Elérhetőségek:

036 15 53 00

A link új ablakot nyit megdomstolsverket@dom.se

A link új ablakot nyit meghttp://www.domstol.se/

Kronofogden (svéd végrehajtó hatóság)

A svéd végrehajtó hatóság állami hatóság. A hatóság többek között az adósságok fizetési megbízás segítségével történő behajtásán és azon dolgozik, hogy segítséget nyújtson az adósságok behajtásában az olyan személyeknek, akik számára nem fizették meg a fennálló adósságokat.

Elérhetőségek:

0771 73 73 00

A link új ablakot nyit megkronofogdemyndigheten@kronofogden.se

A link új ablakot nyit meghttps://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – A férfiak által nőkkel szemben elkövetett erőszakra vonatkozó ismeretek Nemzeti Központja)

Az Uppsala Egyetemen működő, a férfiak által nőkkel szemben elkövetett erőszakra vonatkozó ismeretek nemzeti központja (NCK) a kormány nevében végzi tevékenységét annak érdekében, hogy nemzeti szinten növelje a férfiak által a nőkkel szemben elkövetett erőszakra, a becsületbeli erőszakra és az azonos nemű kapcsolatokban megvalósuló elnyomásra és erőszakra vonatkozó ismereteket. Az NCK működteti a „Kvinnofridslinjen”-t, az erőszak áldozatainak fenntartott svéd nemzeti segélyvonalat, illetve a bántalmazott nők járóbeteg-ellátó egységét az Uppsalai Egyetemi Kórházban.

Elérhetőségek:

020 50 50 50

018 611 27 93

A link új ablakot nyit meginfo@nck.uu.se

A link új ablakot nyit meghttp://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (svéd rendőrség)

A rendőrhatóság nyomoz a bűncselekmények ügyében és azon dolgozik, hogy megelőzze újabb bűncselekmények elkövetését. A rendőrhatóság eljár emellett a fiktív személyes adatokkal kapcsolatos ügyekben is.

Elérhetőségek:

114 14

112 (vészhelyzet esetén)

A link új ablakot nyit megregistrator.kansli@polisen.se

A link új ablakot nyit meghttps://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (nemzeti jogi segítségnyújtó hatóság)

A nemzeti jogi segítségnyújtási hatóság olyan országos hatóság, amely a költségmentességről szóló svéd törvény szerinti jogi segítségnyújtással foglalkozik. A nemzeti jogi segítségnyújtási hatóság emellett visszafizetési hatóságként is működik, ha a bíróság döntése szerint bizonyos költségeket vissza kell fizetni, ideértve a védelem költségeinek megtérítését a büntetőeljárásokban.

Elérhetőségek:

060 13 46 00

A link új ablakot nyit megrattshjalpsmyndigheten@dom.se

A link új ablakot nyit meghttp://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (svéd adóhatóság)

A svéd adóhatóság az adózásért, a tulajdonbecslésért, a népességnyilvántartásért és a közjegyzői okiratok nyilvántartásáért felelős közigazgatási szerv. A svéd adóhatóság jár el emellett a személyes adatok védelmére vonatkozó kérelmek tekintetében is (titkosított kód és korábbi címek alkalmazása).

Elérhetőségek:

0771 567 567

A link új ablakot nyit meghttps://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – A helyi önkormányzatok és régiók svéd egyesülete)

Az SKL a települési, megyei és regionális tanácsokat magába foglaló tagsággal rendelkező szervezet.

Elérhetőségek:

08 452 70 00

A link új ablakot nyit meginfo@skl.se

A link új ablakot nyit meghttps://skl.se/

Åklagarmyndigheten (svéd ügyészség)

Az ügyészség a rendőrséggel együttműködésben nyomoz a bűncselekmények ügyében. Amennyiben egy megkeresés vádemeléshez vezet, az ügyet bíróság előtt kell megtárgyalni. Ez esetben az ügyész feladata annak bizonyítása, hogy a vádlott követte el a bűncselekményt.

Elérhetőségek:

010 562 50 00

A link új ablakot nyit megregistrator@aklagare.se

A link új ablakot nyit meghttps://www.aklagare.se/

Milyen típusú támogatásra számíthatok a civil szervezetektől?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – Gyermekek jogai a társadalomban)

A BRIS politikai és vallási meggyőződéstől független gyermekjogi szervezet. A veszélyeztetett gyermekek és a 18 évnél fiatalabb személyek e-mail, chat vagy telefonhívás segítségével anonim és ingyenes módon vehetik fel a kapcsolatot a BRIS tanácsadójával. A BRIS emellett olyan felnőttek hívásait is fogadja, akik a gyermekekre és fiatalokra vonatkozó kérdéseikre keresik a választ.

Elérhetőségek:

116 111, segélyvonal gyermekeknek és fiataloknak

077 150 50 50, segélyvonal felnőtteknek

A link új ablakot nyit meginfo@bris.se

A link új ablakot nyit meghttps://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (svéd áldozatsegítő szolgálat)

A svéd áldozatsegítő szolgálat olyan nonprofit társaság, amely a bűncselekmények sértettjeit megillető támogatáshoz való jog érvényesítését teszi lehetővé. A szolgálat az egész országban megtalálható helyi támogató központokból áll, és titkársággal, valamint díjmentesen hívható belföldi segélyvonallal rendelkezik. A szervezet a bűncselekmények sértettjeinek, a tanúknak és a hozzátartozóknak nyújt segítséget e személyek meghallgatásával és a nekik nyújtott támogatással és tanácsadással. Amennyiben szükséges, a sértett az egyéb – például pszichológiai segítséget, menedékotthonban való lakhatást vagy pénzügyi támogatást nyújtó – szervekkel való kapcsolattartásra vonatkozó segítséget is igénybe vehet. Az áldozatok emellett a büntetőeljárásra vonatkozó útmutatást is kaphatnak. A svéd áldozatsegítő szolgálat a tárgyalással kapcsolatos információt és támogatást nyújtó önkéntesei segítségével továbbá tanúsegítő szolgáltatást is nyújt.

Elérhetőségek:

0200 21 20 19

08 644 88 00

A link új ablakot nyit meginfo@brottsofferjouren.se

http://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – A szexuálisan bántalmazott gyermekek hozzátartozóinak egyesülete)

Az ATSUB egyéni megbeszéléseket folytat a szexuálisan bántalmazott gyermekek hozzátartozóival, valamint segítséget és támogatást nyújt a hatóságokkal való kapcsolattartáshoz. Az egyesület emellett támogató csoportokat is szervez és a bírósági eljárásokban is segítséget nyújt.

Elérhetőségek:

08 644 21 12

A link új ablakot nyit meginfo@atsub.se

A link új ablakot nyit meghttp://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL - A leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű személyek jogaiért szövetség), áldozatsegítő segélyvonal

Az RFSL annak biztosítására létrejött nonprofit szervezet, hogy az LMBT személyek ugyanolyan jogokkal, lehetőségekkel és kötelezettségekkel bírnak, mint a társadalom többi része. Az RFSL áldozatsegítő segélyvonalat működtet az olyan LMBT személyek számára, akik bántalmazásnak, fenyegetésnek vagy erőszaknak vannak kitéve. A szolgáltatás emellett a hozzátartozóknak, barátoknak és olyan személyeknek is szól, akik munkájuk során veszélyeztetett LMBT személyekkel találkoznak. A szervezet válságtalálkozókat szervez, a jogokra vonatkozó információval szolgál, segítséget nyújt a hatóságokkal való kapcsolattartásban, támogatást biztosít a bírósági eljárás és a menedékotthonban való elhelyezés során.

Elérhetőségek:

020 34 13 16

A link új ablakot nyit megboj@rfsl.se

A link új ablakot nyit meghttp://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – Svédországi női menedékotthonok és fiatal nők menedékotthonainak nemzeti szervezete)

A ROKS hangolja össze a helyi központokat, emellett segítséget és menedékotthonban való lakhatást nyújt a bántalmazott nők, lányok és gyermekek részére. A szervezet ezen túl véleményformáló munkát is végez annak érdekében, hogy megismertesse a központok szolgáltatásait és ezáltal csökkentse a férfiak által a nőkkel szemben elkövetett erőszakot.

Elérhetőségek:

08 442 99 30

A link új ablakot nyit meginfo@roks.se

A link új ablakot nyit meghttps://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – A vérfertőzés és az egyéb gyermekkorban elszenvedett szexuális erőszak áldozatai számára fenntartott nemzeti támogatóközpont)

A RISE olyan nonprofit szervezet, amely az olyan felnőttek számára nyújt támogatást, akik gyermekkorukban szexuális erőszak áldozatai voltak. A szervezet segélyvonalat működtet, amelynek segítségével nők, férfiak, gyermekek, hozzátartozók és szakértők hívásait fogadják. A RISE emellett számos tevékenységet kínál tagjai számára, ideértve a támogatói csoportokban való részvételt is.

Elérhetőségek:

08 696 00 95

A link új ablakot nyit megstod@rise-sverige.se

A link új ablakot nyit meghttp://rise-sverige.se/

Terrafem

A Terrafem nonprofit szervezet. A Terrafem működteti Svédország egyetlen olyan bevándorló háttérrel rendelkező nőket célzó segélyvonalát, akik erőszak áldozataivá váltak. A Terrafem emellett jogi segélyvonalat is fenntart, illetve menedékotthonban biztosított lakhatás segítségével védelmet nyújt a bántalmazott nők és gyermekeik számára.

Elérhetőségek:

020 52 10 10

08 643 05 10

A link új ablakot nyit meginfo@terrafem.org

A link új ablakot nyit meghttp://www.terrafem.org/

Unizon

Az Unizon női menedékotthonokat, fiatal nők emancipációs központjait és olyan támogató szolgálatokat képvisel, amelyek célja az erőszakmentes, férfiak és nők közti egyenjogúságra épülő társadalom megteremtése. A résztvevő szervezetek munkája főként a bántalmazott nők és gyermekeik támogatásából és védelméből áll. A szervezetek emellett gyermekekre és fiatalokra vonatkozó megelőző és támogató munkát, véleményformálást és ismeretterjesztést is végeznek.

Elérhetőségek:

08 642 64 01

A link új ablakot nyit meginfo@unizon.se

A link új ablakot nyit meghttp://unizon.se/

Utolsó frissítés: 06/10/2021

E lap nemzeti nyelvű változatát az adott tagállam tartja fenn. Az Európai Bizottság szolgálata készíti el a fordításokat a többi nyelvre. Előfordulhat, hogy az eredeti dokumentumon az illetékes tagállami hatóság által végzett változtatásokat a fordítások még nem tükrözik. Az Európai Bizottság nem vállal semmifajta felelősséget az e dokumentumban szereplő vagy abban hivatkozott információk vagy adatok tekintetében. Az ezen oldalért felelős tagállam szerzői jogi szabályait a Jogi nyilatkozatban tekintheti meg.