Az áldozatok jogai az egyes tagállamokban

Bűncselekmény sértettjeként Önt számos jog illeti meg, továbbá a nemzeti hatóságok és más szervezetek segíthetik Ön tanácsokkal és támogatással. Ezek az ismertetők széleskörű tájékoztatással szolgálnak arról, hogy mire számíthat az Európai Unió országaiban.

Ha bűncselekményt szenvedett el, természetesen el kell gondolkodnia azon, hogy feljelentést tesz-e. Lehet, hogy vonakodik vagy tart ettől, de ha nem tesz feljelentést, sokkal kisebb az esélye a rendőrségi nyomozásnak, és nem valószínű, hogy a bűnelkövetőt felelősségre vonják. A feljelentés megtétele az Ön saját gyakorlati szempontjaiból is fontos lehet, így például a biztosítási igény bejelentése miatt.

Bizonyos jogok attól függetlenül is megillethetik, hogy tesz-e feljelentést vagy nem. Ha azonban feljelentést tesz, számos olyan jog és további támogatás illeti meg, amelyben egyébként adott esetben nem részesülne. Ezek elősegítik annak biztosítását, hogy Ön teljes mértékben részt tudjon venni az eljárásban, és megértse, hogy mi történik. Továbbá azt is szolgálják, hogy a folyamat a lehető legkönnyebb legyen az Ön számára.

Amikor feljelentést tett a rendőrségen a bűncselekményről, vagy ezt követően a lehető leghamarabb célszerű körültekintően megvizsgálnia, hogy milyen szerep(ek)ben vesz részt az eljárásban: sértettként, tanúként, polgári jogi felperesként, magánfélként, magánvádlóként stb. Ezek a szerepek országról országra eltérően alakulnak, és az egyes szerepekhez olyan jogok kapcsolódhatnak, amelyek az eljárás során később fontosak lehetnek, például a tekintetben, hogy Ön sértettként fellebbezhet-e a tárgyalás kimenetelével szemben. Az ismertetők elolvasása során fordítson figyelmet a szerepekre és a határidőkre. A rendőrség segítségével bizonyosodjon meg arról, hogy milyen szerepek léteznek, és milyen határidőket kell betartania (ha vannak egyáltalán ilyen határidők) a szóban forgó jogállás megszerzéséhez. A hatóságoktól is kérhet további tájékoztatást annak eldöntéséhez, mi a legjobb módja a jogai és jogos érdekei védelmének.

Ha feljelentést tesz egy bűncselekményről, a hatóságok eljárnak annak érdekében, hogy igazságot szolgáltassanak Önnek és másoknak. E folyamat részeként kérhetik az Ön tevékeny közreműködését a büntetőeljárás végéig és adott esetben azt követően is, amennyiben büntetőeljárásra kerül sor. Ön ebben az eljárásban fontos szerepet játszik, és segítségét nagyra értékelik.

A rendőrség megkezdi a nyomozást, hogy elegendő bizonyítékot gyűjtsön a bűncselekményt elkövetett személlyel szembeni vádemeléshez. Ha az érintettel szemben vádat emelnek, és megállapítják a bűnösségét, a bíróság meghatározza a megfelelő büntetést az elkövető számára.

Sértettként Ön számos jogszabályban garantált joggal rendelkezik a büntetőeljárás keretében, illetve azon kívül. Emellett egyes jogok az Ön családtagjaira és rokonaira is kiterjedhetnek. Az Európai Unió lépéseket tett annak érdekében, hogy biztosítson egyes minimális jogokat és követelményeket, amelyek mentén a tagállamok összehangolják jogszabályaikat.

A következő ismertetők bemutatják a büntetőeljárás legfontosabb lépéseit az egyes tagállamokban, elmagyarázzák, hogy Ön milyen jogokkal rendelkezik, és milyen szabályokat kell követnie ezek gyakorlása érdekében. Ez a tájékoztatás nem helyettesíti a jogi tanácsadást, és csak útmutatóul szolgál.

Ha szeretne részletesebben tájékozódni valamelyik tagállamról, válassza ki a kívánt ország zászlaját.

Az ezekben a kimutatásokban található, férfiakra vonatkozó utalások egyúttal a nőkre vonatkozó utalásnak is tekintendők, illetve fordítva, kivéve, ha a szöveg egyértelműen mást jelez.
Utolsó frissítés: 08/10/2020

A honlapot az Európai Bizottság tartja fenn. Az ezen az oldalon található információ nem feltétlenül tükrözi az Európai Bizottság hivatalos álláspontját. A Bizottság semmilyen felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal az e dokumentumban foglalt vagy említett információk és adatok tekintetében. Kérjük, az európai oldalak szerzői jogi szabályai vonatkozásában vegye figyelembe a jogi nyilatkozatot.