Pravice žrtev – po državah

Svezia

Contenuto fornito da
Svezia

Če sem žrtev kaznivega dejanja, na koga se lahko obrnem za podporo in pomoč?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – organizacija za pravice otrok v družbi)

BRIS je organizacija za pravice otrok brez politične ali verske pripadnosti. Ranljivi otroci in mladi do 18. leta starosti lahko anonimno in brezplačno pošljejo e-sporočilo svetovalcu organizacije BRIS, klepetajo z njim ali ga pokličejo. Organizacija BRIS sprejema tudi klice odraslih, ki bi se radi z nekom pogovorili o vprašanjih in skrbeh v zvezi z otroki in mladimi.

Kontaktni podatki:

116 111, telefonska številka za pomoč otrokom in mladim

077 150 50 50, telefonska številka za pomoč odraslim

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (švedska organizacija za podporo žrtvam kaznivih dejanj)

Švedska organizacija za podporo žrtvam kaznivih dejanj je neprofitna organizacija, ki si prizadeva za pravico vseh žrtev kaznivih dejanj do podpore. Sestavljajo jo lokalni centri za podporo žrtvam po vsej državi, sekretariat in brezplačna nacionalna telefonska številka za pomoč. Organizacija pomaga žrtvam kaznivih dejanj, pričam in sorodnikom, tako da jim prisluhne ter jim zagotavlja podporo in dobre nasvete. Žrtvi se lahko po potrebi zagotovi podpora pri stikih z drugimi organi, ki zagotavljajo, na primer, psihološko pomoč, varne hiše ali finančno pomoč. Žrtve lahko dobijo tudi smernice o kazenskih postopkih. Švedska organizacija za podporo žrtvam kaznivih dejanj organizira tudi podporo pričam, ki jo nudijo prostovoljci, ki zagotavljajo informacije in podporo v povezavi s sojenjem.

Kontaktni podatki:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

https://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – združenje sorodnikov spolno zlorabljenih otrok)

Združenje ATSUB opravlja individualna posvetovanja s sorodniki spolno zlorabljenih otrok ter zagotavlja pomoč in podporo pri stikih z organi. Združenje organizira tudi podporne skupine in zagotavlja pomoč na sodišču.

Kontaktni podatki:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – švedska zveza za pravice lezbijk in gejev ter biseksualnih in transspolnih oseb), telefonska številka za podporo žrtvam

RFSL je neprofitna organizacija, ki je namenjena zagotavljanju, da imajo osebe LGBT enake pravice, možnosti in obveznosti kot vsi drugi v družbi. Upravlja telefonsko številko za podporo žrtvam za osebe LGBT, ki so izpostavljene zlorabam, grožnjam in nasilju. Služba je namenjena tudi sorodnikom in prijateljem ter ljudem, ki se srečujejo z ranljivimi osebami LGBT pri svojem delu. Organizacija ponuja krizne sestanke, informacije o pravicah, pomoč pri stikih z organi, podporo v sodnem postopku in varne hiše.

Kontaktni podatki:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – nacionalna organizacija za varne hiše za ženske in varne hiše za mlade ženske na Švedskem)

Organizacija ROKS usklajuje lokalne centre, ki so njeni člani, ter zagotavlja pomoč in varne hiše za zlorabljene ženske, dekleta in otroke. Dejavna je tudi na področju oblikovanja mnenj, da bi izkušnje centrov, ki so njeni člani, postale javno dostopne in bi se s tem zmanjšalo nasilje moških nad ženskami.

Kontaktni podatki:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – nacionalni center za podporo žrtvam incesta in drugih oblik spolne zlorabe v otroštvu)

RISE je neprofitna organizacija, ki zagotavlja podporo odraslim, ki so bili v otroštvu spolno zlorabljeni. Združenje ima telefonsko številko za pomoč, na katero lahko pokličejo ženske, moški, otroci, sorodniki in strokovnjaki. Svojim članom ponuja tudi različne dejavnosti, vključno z razpravami v podpornih skupinah.

Kontaktni podatki:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

https://www.roks.se/

Terrafem

Terrafem je neprofitna organizacija. Upravlja edino švedsko nacionalno telefonsko številko za pomoč ženskam s priseljenskim poreklom, ki so žrtve nasilja. Prav tako upravlja telefonsko številko za pravno pomoč ter zagotavlja zaščito za zlorabljene ženske in njihove otroke v varnih hišah.

Kontaktni podatki:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon zastopa varne hiše za ženske, centre za krepitev vloge mladih žensk in druge podporne službe, ki si prizadevajo za enakost spolov v družbi brez nasilja. Delo organizacij članic večinoma vključuje zagotavljanje podpore in zaščite zlorabljenim ženskam in njihovim otrokom. Organizacije opravljajo tudi preventivno in podporno delo z otroki in mladimi, vplivajo na oblikovanje mnenj in širijo znanje.

Kontaktni podatki:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Javni in drugi organi

Brottsoffermyndigheten (organ za odškodnine in podporo žrtvam kaznivih dejanj)

Splošni namen organa za odškodnine in podporo žrtvam kaznivih dejanj je prizadevanje za spodbujanje pravic žrtev kaznivih dejanj ter skrb za njihove potrebe in interese. Organ je na nacionalni ravni odgovoren za štiri področja dejavnosti: obravnavanje odškodninskih primerov žrtev kaznivih dejanj, upravljanje sklada za žrtve kaznivih dejanj (Brottsofferfonden), delovanje kot center strokovnega znanja in vračilo odškodnine, ki je bila plačana, žrtvam kaznivih dejanj.

Kontaktni podatki:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (uprava nacionalnih sodišč)

Uprava nacionalnih sodišč je državni organ, ki poroča vladi in deluje kot storitvena organizacija za švedska sodišča. Odgovorna je za splošno usklajevanje in splošna vprašanja, ki zadevajo švedska sodišča. To vključuje tudi zagotavljanje storitev sodiščem, nacionalnim sodiščem za nadzor nad najemninami in zakupninami ter nacionalnemu organu za pravno pomoč (Rättshjälpsmyndigheten).

Kontaktni podatki:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

http://www.domstol.se/

Kronofogden (švedski izvršilni organ)

Švedski izvršilni organ je državni organ. Med drugim si prizadeva za ugotavljanje dolgov prek plačilnih nalogov in za pomoč vsem, ki niso prejeli plačila, da izterjajo dolg.

Kontaktni podatki:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – nacionalni center za znanje o nasilju moških nad ženskami)

Nacionalni center za znanje o nasilju moških nad ženskami (NCK) na Univerzi v Uppsali deluje v imenu vlade za ozaveščanje na nacionalni ravni o nasilju moških nad ženskami, nasilju in zatiranju v imenu časti ter nasilju v istospolnih zvezah. NCK je odgovoren za „Kvinnofridslinjen“, tj. švedsko nacionalno telefonsko številko za pomoč žrtvam nasilja in za specializirano ambulanto za zlorabljene ženske v Univerzitetni bolnišnici Uppsala.

Kontaktni podatki:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (švedska policija)

Policijski organ preiskuje kazniva dejanja in si prizadeva preprečiti nova kazniva dejanja. Obravnava tudi primere, ki vključujejo fiktivne osebne podatke.

Kontaktni podatki:

114 14

112 (v nujnih primerih)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (nacionalni organ za pravno pomoč)

Nacionalni organ za pravno pomoč je organ, ki na nacionalni ravni zagotavlja pravno pomoč v skladu s švedskim zakonom o pravni pomoči. Poleg tega je tudi izterjevalni organ, kadar sodišče odloči, da se zahteva povračilo stroškov, vključno s povračilom stroškov obrambe v kazenskih zadevah.

Kontaktni podatki:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

http://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (švedska davčna uprava)

Švedska davčna uprava je upravni organ, pristojen za obdavčenje, cenitve premoženja, register prebivalstva in registracijo dejanj. Švedska davčna uprava obravnava tudi zahtevke za varstvo osebnih podatkov (tajno kodiranje in uporaba starih naslovov).

Kontaktni podatki:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/privat.4.76a43be412206334b89800052864.html

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – švedsko združenje lokalnih organov in regij)

SKL je članska organizacija za vse občinske, okrožne in regionalne svete.

Kontaktni podatki:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (švedsko tožilstvo)

Švedsko tožilstvo sodeluje s policijo pri preiskavah kaznivih dejanj. Če preiskava vodi do obtožbe, o njej razsoja sodišče. Državni tožilec mora nato dokazati, da je obtoženi storil kaznivo dejanje.

Kontaktni podatki:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Posebne telefonske linije za pomoč žrtvam

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – organizacija za pravice otrok v družbi)

BRIS je organizacija za pravice otrok brez politične ali verske pripadnosti. Ranljivi otroci in mladi do 18. leta starosti lahko anonimno in brezplačno pošljejo e-sporočilo svetovalcu organizacije BRIS, klepetajo z njim ali ga pokličejo. Organizacija BRIS sprejema tudi klice odraslih, ki bi se radi z nekom pogovorili o vprašanjih in skrbeh v zvezi z otroki in mladimi.

Kontaktni podatki:

116 111, telefonska številka za pomoč otrokom in mladim

077 150 50 50, telefonska številka za pomoč odraslim

Brottsofferjouren Sverige (švedska organizacija za podporo žrtvam kaznivih dejanj)

Švedska organizacija za podporo žrtvam kaznivih dejanj je neprofitna organizacija, ki si prizadeva za pravico vseh žrtev kaznivih dejanj do podpore. Sestavljajo jo lokalni centri za podporo žrtvam po vsej državi, sekretariat in brezplačna nacionalna telefonska številka za pomoč. Organizacija pomaga žrtvam kaznivih dejanj, pričam in sorodnikom, tako da jim prisluhne ter jim zagotavlja podporo in dobre nasvete. Žrtvi se lahko po potrebi zagotovi podpora pri stikih z drugimi organi, ki zagotavljajo, na primer, psihološko pomoč, varne hiše ali finančno pomoč. Žrtve lahko dobijo tudi smernice o kazenskih postopkih. Švedska organizacija za podporo žrtvam kaznivih dejanj organizira tudi podporo pričam, ki jo nudijo prostovoljci, ki zagotavljajo informacije in podporo v povezavi s sojenjem.

Upravlja nacionalno telefonsko številko za pomoč, ki lahko zagotavlja podporo vsem žrtvam kaznivih dejanj in jih tudi napoti na lokalne centre za podporo žrtvam. Nacionalna številka za pomoč lahko zagotavlja podporo v 21 različnih jezikih.

Kontaktni podatki:

0200 21 20 19

Brottsoffermyndigheten (organ za odškodnine in podporo žrtvam kaznivih dejanj)

Splošni namen organa za odškodnine in podporo žrtvam kaznivih dejanj je prizadevanje za spodbujanje pravic žrtev kaznivih dejanj ter skrb za njihove potrebe in interese. Organ je na nacionalni ravni odgovoren za štiri področja dejavnosti: obravnavanje odškodninskih primerov žrtev kaznivih dejanj, upravljanje sklada za žrtve kaznivih dejanj (Brottsofferfonden), delovanje kot center strokovnega znanja in vračilo odškodnine, ki je bila plačana, žrtvam kaznivih dejanj.

Poleg tega upravlja telefonsko številko za pomoč, na kateri zagotavlja odgovore na vprašanja o finančnem nadomestilu po kaznivem dejanju, pa tudi o, na primer, pravici do „svetovanja oškodovancu“, posebnem zastopanju otrok, prepovedi približevanja in sodnih postopkih.

Kontaktni podatki:

090 70 82 00

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – nacionalni center za znanje o nasilju moških nad ženskami)

Nacionalni center za znanje o nasilju moških nad ženskami (NCK) na Univerzi v Uppsali deluje v imenu vlade za ozaveščanje na nacionalni ravni o nasilju moških nad ženskami, nasilju in zatiranju v imenu časti ter nasilju v istospolnih zvezah. NCK je odgovoren za „Kvinnofridslinjen“, tj. švedsko nacionalno telefonsko številko za pomoč žrtvam nasilja in za specializirano ambulanto za zlorabljene ženske v Univerzitetni bolnišnici Uppsala.

Kontaktni podatki:

020 50 50 50

Terrafem

Terrafem je neprofitna organizacija. Upravlja edino švedsko nacionalno telefonsko številko za pomoč ženskam s priseljenskim poreklom, ki so žrtve nasilja. Prav tako upravlja telefonsko številko za pravno pomoč ter zagotavlja zaščito za zlorabljene ženske in njihove otroke v varnih hišah.

Kontaktni podatki:

020 52 10 10

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – švedska zveza za pravice lezbijk in gejev ter biseksualnih in transspolnih oseb), telefonska številka za podporo žrtvam

RFSL je neprofitna organizacija, ki je namenjena zagotavljanju, da imajo osebe LGBT enake pravice, možnosti in obveznosti kot vsi drugi v družbi. Upravlja telefonsko številko za podporo žrtvam za osebe LGBT, ki so izpostavljene zlorabam, grožnjam in nasilju. Služba je namenjena tudi sorodnikom in prijateljem ter ljudem, ki se srečujejo z ranljivimi osebami LGBT pri svojem delu. Organizacija ponuja krizne sestanke, informacije o pravicah, pomoč pri stikih z organi, podporo v sodnem postopku in varne hiše.

Kontaktni podatki:

020 34 13 16

Je podpora žrtvam brezplačna?

Da, podpora žrtvam, ki jo zagotavlja neprofitna organizacija, je brezplačna. Enako velja za podporne storitve, ki jih upravljajo javni organi.

Kakšne oblike podpore lahko dobim od državnih služb ali organov?

Brottsoffermyndigheten (organ za odškodnine in podporo žrtvam kaznivih dejanj)

Splošni namen organa za odškodnine in podporo žrtvam kaznivih dejanj je prizadevanje za spodbujanje pravic žrtev kaznivih dejanj ter skrb za njihove potrebe in interese. Organ je na nacionalni ravni odgovoren za štiri področja dejavnosti: obravnavanje odškodninskih primerov žrtev kaznivih dejanj, upravljanje sklada za žrtve kaznivih dejanj (Brottsofferfonden), delovanje kot center strokovnega znanja in vračilo odškodnine, ki je bila plačana, žrtvam kaznivih dejanj.

Kontaktni podatki:

090 70 82 00

registrator@brottsoffermyndigheten.se

https://www.brottsoffermyndigheten.se/

Domstolsverket (uprava nacionalnih sodišč)

Uprava nacionalnih sodišč je državni organ, ki poroča vladi in deluje kot storitvena organizacija za švedska sodišča. Odgovorna je za splošno usklajevanje in splošna vprašanja, ki zadevajo švedska sodišča. To vključuje tudi zagotavljanje storitev sodiščem, nacionalnim sodiščem za nadzor nad najemninami in zakupninami ter nacionalnemu organu za pravno pomoč (Rättshjälpsmyndigheten).

Kontaktni podatki:

036 15 53 00

domstolsverket@dom.se

http://www.domstol.se/

Kronofogden (švedski izvršilni organ)

Švedski izvršilni organ je državni organ. Med drugim si prizadeva za ugotavljanje dolgov prek plačilnih nalogov in za pomoč vsem, ki niso prejeli plačila, da izterjajo dolg.

Kontaktni podatki:

0771 73 73 00

kronofogdemyndigheten@kronofogden.se

https://www.kronofogden.se/

Nationellt centrum för kvinnofrid (NCK – nacionalni center za znanje o nasilju moških nad ženskami)

Nacionalni center za znanje o nasilju moških nad ženskami (NCK) na Univerzi v Uppsali deluje v imenu vlade za ozaveščanje na nacionalni ravni o nasilju moških nad ženskami, nasilju in zatiranju v imenu časti ter nasilju v istospolnih zvezah. NCK je odgovoren za „Kvinnofridslinjen“, tj. švedsko nacionalno telefonsko številko za pomoč žrtvam nasilja in za specializirano ambulanto za zlorabljene ženske v Univerzitetni bolnišnici Uppsala.

Kontaktni podatki:

020 50 50 50

018 611 27 93

info@nck.uu.se

http://www.nck.uu.se/

Polismyndigheten (švedska policija)

Policijski organ preiskuje kazniva dejanja in si prizadeva preprečiti nova kazniva dejanja. Obravnava tudi primere, ki vključujejo fiktivne osebne podatke.

Kontaktni podatki:

114 14

112 (v nujnih primerih)

registrator.kansli@polisen.se

https://polisen.se/

Rättshjälpsmyndigheten (nacionalni organ za pravno pomoč)

Nacionalni organ za pravno pomoč je organ, ki na nacionalni ravni zagotavlja pravno pomoč v skladu s švedskim zakonom o pravni pomoči. Poleg tega je tudi izterjevalni organ, kadar sodišče odloči, da se zahteva povračilo stroškov, vključno s povračilom stroškov obrambe v kazenskih zadevah.

Kontaktni podatki:

060 13 46 00

rattshjalpsmyndigheten@dom.se

http://www.rattshjalp.se/

Skatteverket (švedska davčna uprava)

Švedska davčna uprava je upravni organ, pristojen za obdavčenje, cenitve premoženja, register prebivalstva in registracijo dejanj. Švedska davčna uprava obravnava tudi zahtevke za varstvo osebnih podatkov (tajno kodiranje in uporaba starih naslovov).

Kontaktni podatki:

0771 567 567

https://www.skatteverket.se/

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL – švedsko združenje lokalnih organov in regij)

SKL je članska organizacija za vse občinske, okrožne in regionalne svete.

Kontaktni podatki:

08 452 70 00

info@skl.se

https://skl.se/

Åklagarmyndigheten (švedsko tožilstvo)

Švedsko tožilstvo sodeluje s policijo pri preiskavah kaznivih dejanj. Če preiskava vodi do obtožbe, o njej razsoja sodišče. Državni tožilec mora nato dokazati, da je obtoženi storil kaznivo dejanje.

Kontaktni podatki:

010 562 50 00

registrator@aklagare.se

https://www.aklagare.se/

Kakšne vrste podporo lahko dobim od nevladnih organizacij?

Barnens Rätt i Samhället (BRIS – organizacija za pravice otrok v družbi)

BRIS je organizacija za pravice otrok brez politične ali verske pripadnosti. Ranljivi otroci in mladi do 18. leta starosti lahko anonimno in brezplačno pošljejo e-sporočilo svetovalcu organizacije BRIS, klepetajo z njim ali ga pokličejo. Organizacija BRIS sprejema tudi klice odraslih, ki bi se radi z nekom pogovorili o vprašanjih in skrbeh v zvezi z otroki in mladimi.

Kontaktni podatki:

116 111, telefonska številka za pomoč otrokom in mladim

077 150 50 50, telefonska številka za pomoč odraslim

info@bris.se

https://www.bris.se/

Brottsofferjouren Sverige (švedska organizacija za podporo žrtvam kaznivih dejanj)

Švedska organizacija za podporo žrtvam kaznivih dejanj je neprofitna organizacija, ki si prizadeva za pravico vseh žrtev kaznivih dejanj do podpore. Sestavljajo jo lokalni centri za podporo žrtvam po vsej državi, sekretariat in brezplačna nacionalna telefonska številka za pomoč. Organizacija pomaga žrtvam kaznivih dejanj, pričam in sorodnikom, tako da jim prisluhne ter jim zagotavlja podporo in dobre nasvete. Žrtvi se lahko po potrebi zagotovi podpora pri stikih z drugimi organi, ki zagotavljajo, na primer, psihološko pomoč, varne hiše ali finančno pomoč. Žrtve lahko dobijo tudi smernice o kazenskih postopkih. Švedska organizacija za podporo žrtvam kaznivih dejanj organizira tudi podporo pričam, ki jo nudijo prostovoljci, ki zagotavljajo informacije in podporo v povezavi s sojenjem.

Kontaktni podatki:

0200 21 20 19

08 644 88 00

info@brottsofferjouren.se

https://www.brottsofferjouren.se/

Föreningen anhöriga till sexuellt utnyttjade barn (ATSUB – združenje sorodnikov spolno zlorabljenih otrok)

Združenje ATSUB opravlja individualna posvetovanja s sorodniki spolno zlorabljenih otrok ter zagotavlja pomoč in podporo pri stikih z organi. Združenje organizira tudi podporne skupine in zagotavlja pomoč na sodišču.

Kontaktni podatki:

08 644 21 12

info@atsub.se

http://atsub.se/

Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter (RFSL – švedska zveza za pravice lezbijk in gejev ter biseksualnih in transspolnih oseb), telefonska številka za podporo žrtvam

RFSL je neprofitna organizacija, ki je namenjena zagotavljanju, da imajo osebe LGBT enake pravice, možnosti in obveznosti kot vsi drugi v družbi. Upravlja telefonsko številko za podporo žrtvam za osebe LGBT, ki so izpostavljene zlorabam, grožnjam in nasilju. Služba je namenjena tudi sorodnikom in prijateljem ter ljudem, ki se srečujejo z ranljivimi osebami LGBT pri svojem delu. Organizacija ponuja krizne sestanke, informacije o pravicah, pomoč pri stikih z organi, podporo v sodnem postopku in varne hiše.

Kontaktni podatki:

020 34 13 16

boj@rfsl.se

http://www.rfsl.se/verksamhet/brottsofferjour/

Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige (ROKS – nacionalna organizacija za varne hiše za ženske in varne hiše za mlade ženske na Švedskem)

Organizacija ROKS usklajuje lokalne centre, ki so njeni člani, ter zagotavlja pomoč in varne hiše za zlorabljene ženske, dekleta in otroke. Dejavna je tudi na področju oblikovanja mnenj, da bi izkušnje centrov, ki so njeni člani, postale javno dostopne in bi se s tem zmanjšalo nasilje moških nad ženskami.

Kontaktni podatki:

08 442 99 30

info@roks.se

https://www.roks.se/

Riksföreningen stödcentrum mot incest och andra sexuella övergrepp i barndomen (RISE – nacionalni center za podporo žrtvam incesta in drugih oblik spolne zlorabe v otroštvu)

RISE je neprofitna organizacija, ki zagotavlja podporo odraslim, ki so bili v otroštvu spolno zlorabljeni. Združenje ima telefonsko številko za pomoč, na katero lahko pokličejo ženske, moški, otroci, sorodniki in strokovnjaki. Svojim članom ponuja tudi različne dejavnosti, vključno z razpravami v podpornih skupinah.

Kontaktni podatki:

08 696 00 95

stod@rise-sverige.se

http://rise-sverige.se/

Terrafem

Terrafem je neprofitna organizacija. Upravlja edino švedsko nacionalno telefonsko številko za pomoč ženskam s priseljenskim poreklom, ki so žrtve nasilja. Prav tako upravlja telefonsko številko za pravno pomoč ter zagotavlja zaščito za zlorabljene ženske in njihove otroke v varnih hišah.

Kontaktni podatki:

020 52 10 10

08 643 05 10

info@terrafem.org

http://www.terrafem.org/

Unizon

Unizon zastopa varne hiše za ženske, centre za krepitev vloge mladih žensk in druge podporne službe, ki si prizadevajo za enakost spolov v družbi brez nasilja. Delo organizacij članic večinoma vključuje zagotavljanje podpore in zaščite zlorabljenim ženskam in njihovim otrokom. Organizacije opravljajo tudi preventivno in podporno delo z otroki in mladimi, vplivajo na oblikovanje mnenj in širijo znanje.

Kontaktni podatki:

08 642 64 01

info@unizon.se

http://unizon.se/

Zadnja posodobitev: 07/10/2021

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.