Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Austrija

Turinį pateikė
Austrija

Esu nukentėjusysis. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Pagal §StPO (Strafprozessordnung, Baudžiamojo proceso kodeksas) 66 straipsnį Konstitucinių reikalų, reformų, reglamentavimo mažinimo ir teisingumo federalinė ministerija (Bundesministerium für Verfassung, Reformen, Deregulierung und Justiz) yra sudariusi sutartis su tinkamomis, pripažintomis organizacijomis, kurios, patikrinusios, kad yra įvykdytos įstatymuose nustatytos sąlygos, suteiks pagalbą nukentėjusiesiems. Informaciją apie šias organizacijas galima rasti spustelėjus toliau pateiktą nuorodą – ten jos yra išdėstytos pagal federalinę žemę (Land): Paramos aukoms organizacijos

Pagalbos nukentėjusiesiems linija

Federalinė socialinės paramos tarnyba (vok. Sozialministeriumservice): 0043 158831 ir bendroji pagalbos nukentėjusiesiems linija: 0800 112 112 (arba taip pat Europos pagalbos nukentėjusiesiems linija: 116 006)

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Taip.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Nukentėjusieji gauna finansinę kompensaciją pagal Kompensavimo nukentėjusiesiems įstatymą (vok. Verbrechensopfergesetz (VOG)) 288/1972, Federalinės teisės leidinys (vok. BGBl.).

Pagal VOG visiems pareiškėjams (ir Austrijos, ir užsienio piliečiams) taikoma ta pati procedūra. Tai yra administracinė procedūra, kurią taikydama valdžios institucija turi nustatyti aktualius faktus ir priimti sprendimą dėl pagalbos, kurios prašoma. Pareiškėjas privalo bendradarbiauti su procedūros vykdytojais ir pateikti reikiamą informaciją (taip pat ir žalai nustatyti).

Pareiškimai pagal VOG turi būti teikiami Federalinei socialinės paramos tarnybai, kuri dėl jų priima sprendimus.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Teisę gauti psichosocialinę ir teisinę pagalbą turi šie asmenys:

  • smurtinių nusikaltimų aukos, seksualinių nusikaltimų arba pavojingų grasinimų aukos, taip pat nukentėjusieji, kurių asmeninė priklausomybė galėjo būti išnaudojama darant minėtas tyčines nusikalstamas veikas;
  • dėl nusikaltimo mirusio asmens sutuoktinis, gyvenimo partneris, pirmosios eilės giminaičiai, brolis ar sesuo ir kiti to asmens išlaikomi asmenys, taip pat kiti giminaičiai, kurie tapo giminaičio mirties liudytojais;
  • Nukentėjusieji nuo teroristinių nusikaltimų.

Gavus prašymą, šiems nukentėjusiesiems turi būti teikiama psichosocialinė ir teisinė pagalba, jeigu tai yra reikalinga jų procesinėms teisėms apsaugoti, kuo labiau atsižvelgiant į jų asmeninį dalyvavimą. Ar tokia parama yra „reikalinga“, privalo įvertinti pačios paramos aukoms organizacijos. Seksualinių nusikaltimų aukos, jaunesnės nei 14 metų, visada turi teisę į psichosocialinę pagalbą.

Psichosocialinė pagalbą

Teikiant psichosocialinę pagalbą, nukentėjusieji parengiami proceso keliamam psichologiniam stresui, jiems padedama susitvarkyti su savo patirtimi (nerimu, neviltimi, sielvartu arba pykčiu), jie lydimi per posėdžius tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

Teisinė pagalbą

Teisinės paramos tikslas – padėti nukentėjusiesiems apginti savo teises baudžiamajame procese. Tai itin naudinga ir reikalinga, jeigu dėl tam tikrų aplinkybių kyla susirūpinimas, kad proceso metu nebus pakankamai laikomasi nukentėjusiojo teisių. Jeigu nukentėjusysis dėl nusikaltimo patyrė žalą, advokatas gali nukentėjusiojo vardu reikalauti kompensacijos (pvz., už sukeltą skausmą ir kančią), jeigu nukentėjusysis turi civilinio ieškovo statusą).

Paskutinis naujinimas: 03/02/2021

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.