Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (nyderlandų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: prancūzų.
Swipe to change

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Belgija

Turinį pateikė
Belgija

Jei patyrėte žalą, pavyzdžiui, dėl įvykio, kuris pagal vidaus teisę laikomas nusikaltimu, esate sužalotas arba sugadintas ar pavogtas jūsų turtas, būsite laikomas nukentėjusiuoju. Jūs, kaip nukentėjusysis, turite tam tikras teises ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui ir jam pasibaigus.

Belgijoje baudžiamasis procesas skirstomas į ikiteisminio tyrimo ir teisminio nagrinėjimo etapus. Dažniausiai ikiteisminiam tyrimui vadovauja prokuroras, o kai kuriais sudėtingesniais atvejais − ikiteisminio tyrimo teisėjas. Ikiteisminio tyrimo laikotarpiu surenkami įrodymai, pagal kuriuos nustatoma, ar nusikaltimas padarytas ir kas jį padarė.

Pasibaigus ikiteisminiam tyrimui, byla nutraukiama arba perduodama nagrinėti teisme. Nagrinėdamas bylą teismas ištirs surinktus įrodymus ir nuspręs, ar kaltinamasis kaltas, ar ne. Jei kaltinamasis pripažįstamas kaltu, jam gali būti skiriama bausmė. Tačiau teismas taip pat gali nustatyti, kad asmuo nėra kaltas, ir jį išteisinti.

Kaip nukentėjusysis, visais baudžiamosios bylos nagrinėjimo etapais galite naudotis įvairiomis teisėmis. Jei norite aktyviau dalyvauti teisminiame bylos nagrinėjime, galite prašyti jus užregistruoti kaip nukentėjusiąją šalį arba nagrinėjamoje baudžiamojoje byloje galite pareikšti ieškinį kaip civilinis ieškovas. Tam tikromis aplinkybėmis baudžiamąją bylą galite iškelti pats, nusikaltimą padariusiam asmeniui tiesiogiai įteikdamas šaukimą į teismą arba ikiteisminio tyrimo teisėjui pateikdamas skundą, ir kartu prašyti jums suteikti civilinio ieškovo statusą. Kaip civilinis ieškovas galite prašyti, kad nusikaltimą padaręs asmuo atlygintų žalą. Jei tenkinamos tam tikros sąlygos (pvz., nukentėjote nuo tyčinio smurtinio nusikaltimo, tačiau žala negali būti pakankamai atlyginta nusikaltimą padariusio asmens arba draudėjo), kompensaciją galite gauti iš valstybės.

Toliau pateiktose duomenų suvestinėse susipažinsite su įvairiais baudžiamosios bylos etapais, be to, jose bus pateikta apibendrinta informacija apie jūsų teises nusikaltimo ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui ir pasibaigus teismo procesui. Jose taip pat rasite papildomos informacijos apie paramą ir pagalbą, kurią galite gauti.

Paskutinis naujinimas: 27/02/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.