Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Kroatija

Turinį pateikė
Kroatija

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Paramos aukoms pagalbos linija

Nacionalinė paramos nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų aukoms linija (tel. 116 006) teikia emocinę paramą, informaciją apie aukų teises bei praktinę informaciją ir pataria, kurios įstaigos ir organizacijos gali suteikti tolesnę informaciją, pagalbą ir paramą.

Ši pagalbos linija – tai nemokamos pagalbos telefonu paslauga.

Ji teikiama kroatų ir anglų kalbomis, darbo dienomis nuo 8.00 iki 20.00 val.

Nacionalinė paramos nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų aukoms linija (tel. 116 006) yra bendroji paramos tarnyba.

Daugiau informacijos: https://pzs.hr/

Kitos specializuotos pilietinės visuomenės organizacijos taip pat teikia paramą ir pagalbą telefonu kai kurių nusikaltimų aukoms ir vaikams. Daugiau informacijos pateikiama Kroatijos teisingumo ministerijos interneto svetainėje kurioje taip pat galite rasti šių organizacijų sąrašą pagal apskritis ir informaciją apie pilietinės visuomenės organizacijas, įtrauktas į Paramos nusikaltimų aukoms ir liudytojams ir bendradarbiavimo tinklą (kroat. Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela).

Visoje šalyje psichosocialinę ir teisinę pagalbą teikiančių organizacijų sąrašas:

116 006

Nacionalinė paramos nusikaltimų ir baudžiamųjų nusižengimų aukoms linija

Darbo dienomis 8.00–20.00 val.

116 000

Nacionalinė karštoji linija dėl dingusių vaikų

Dingusių ir smurtą patiriančių vaikų pagalbos centras

24/7

116 111

Hrabri telefon – pagalbos vaikams linija

Darbo dienomis 9.00–20.00 val.

0800·0800

Hrabri telefon – pagalbos tėvams linija

Darbo dienomis 9.00–20.00 val.

0800 77 99

Pagalbos dėl prekybos žmonėmis telefono numeris

Kiekvieną dieną, 10.00–18.00 val.

0800 55 44

Smurto aukų moterų konsultavimo centras

Zagrebo moterų centras

Darbo dienomis 11.00–17.00 val.

0800 655 222

Pagalbos smurto aukoms moterims ir vaikams telefono numeris

Ženska pomoć sada – moterų pagalbos linija

24/7

0800 200 144

B.a.B.e. – nemokama teisinė pagalba smurto šeimoje aukoms

Darbo dienomis 9.00–15.00 val.

01 6119 444

Paramos seksualinio smurto aukoms centras

Ženska soba – lytinių teisių centras

Darbo dienomis 10.00–17.00 val.

01 48 28 888

Psichologinė pagalba

Psichologinės pagalbos centras TESA

Darbo dienomis 10.00–22.00 val.

01 48 33 888

„Blue Phone“ vaikų pagalbos linija

Darbo dienomis 9.00–21.00 val.

01 4811 320

Nemokama teisinė pagalba

Teisės universiteto Teisės klinika

Darbo dienomis 10.00–12.00 val., trečiadieniais ir ketvirtadieniais 17.00–19.00 val.

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Taip.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Paramos nusikaltimų aukoms ir liudytojams padaliniai teikia:

  1. emocinę paramą;
  2. informaciją apie teises;
  3. techninio ir praktinio pobūdžio informaciją aukoms, liudytojams ir jų šeimų nariams;
  4. siuntimus į specializuotas įstaigas ir pilietinės visuomenės organizacijas pagal aukos arba liudytojo poreikius.

Apskričių teismų paramos nusikaltimų aukoms ir liudytojams padaliniai:

PARAMOS NUSIKALTIMŲ AUKOMS IR LIUDYTOJAMS PADALINIAI

Osijeko apskrities teismas

Adresas:

Europska avenija 7, 31 000 Osijek, Hrvatska (Kroatija)

Tel.

031/228-500

E. paštas:

podrska-svjedocima@zsos.pravosudje.hr

Rijekos apskrities teismas

Adresas:

Žrtava fašizma 7, 51000 Rijeka, Hrvatska (Kroatija)

Tel.

051/355-645

E. paštas:

podrska-svjedocima-ri@pravosudje.hr

Sisako apskrities teismas

Adresas:

Trg Ljudevita Posavskog 5, 44000 Sisak, Hrvatska (Kroatija)

Tel.

044/524-419

E. paštas:

podrska-svjedocima-sk@zssk.pravosudje.hr

Splito apskrities teismas

Adresas:

Gundulićeva 29a, 21000 Split, Hrvatska (Kroatija)

Tel.

021/387-543

E. paštas:

podrska-svjedocima-st@pravosudje.hr

Vukovaro apskrities teismas

Adresas:

Županijska 33, 32000 Vukovar, Hrvatska (Kroatija)

Tel.

032/452-529

E. paštas:

podrska-svjedocima-vu@pravosudje.hr

Zadaro apskrities teismas

Adresas:

Borelli 9, 23 000 Zadar, Hrvatska (Kroatija)

Tel.

023/203-640

E. paštas:

podrska-svjedocima@pravosudje.hr

Zagrebo apskrities teismas

Adresas:

Trg N.Š. Zrinskog 5, 10 000 Zagreb, Hrvatska (Kroatija)

Tel.

01/4801-062


Kroatijos teisingumo ministerijos Paramos nusikaltimų aukoms ir liudytojams tarnyba (kroat. Služba za podršku žrtvama i svjedocima):

  • teikia sistemingą paramą aukoms ir liudytojams;
  • koordinuoja teismų padalinių, teikiančių paramą aukoms ir liudytojams, darbą;
  • teikia nusikaltimų aukoms, nukentėjusioms šalims ar jų šeimų nariams informaciją apie nusikaltimo vykdytojo paleidimą (automatinį arba lygtinį paleidimą) iš kalėjimo;
  • teikia informaciją apie teises ir emocinę paramą nusikaltimų aukoms ir liudytojams iš užsienio, kviečiamiems duoti parodymus Kroatijos teismuose pagal tarptautinės teisinės pagalbos mechanizmą, ir nusikaltimų aukoms bei liudytojams iš Kroatijos, pagal tą patį mechanizmą kviečiamiems duoti parodymus užsienio teismuose. Tarnyba siunčia nusikaltimų aukoms ir liudytojams informacinius laiškus su kontaktine informacija;
  • priima iš nusikaltimų aukų kompensacijos reikalavimus, rengia medžiagą Kompensavimo nusikaltimų aukoms komiteto (kroat. Odbor za novčanu naknadu žrtvama kaznenih djela) posėdžiams ir teikia pagalbą tarpvalstybinėse bylose.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Priklausomai nuo organizacijos pobūdžio ir jos kompetencijos, galima gauti įvairių rūšių pagalbą ir paramą: psichologinę, emocinę, teisinę, praktinę, apgyvendinimo, medicinos pagalbą, apsaugą ir paramą teisme.

Daugiau informacijos ir šių organizacijų kiekvienoje apskrityje sąrašą rasite Kroatijos teisingumo ministerijos svetainėje.

Kroatijoje šiuo metu steigiama dvylika probacijos tarnybų. Jų užduotis – atsižvelgti į baudžiamųjų sankcijų vykdymo žmogiškąjį aspektą, užtikrinti efektyvesnę nusikaltimų vykdytojų reintegraciją į visuomenę ir teikti pagalbą nusikaltimų aukoms, nukentėjusiosioms šalims ir jų bei nusikaltimų vykdytojų šeimoms.

Nacionalinė probacijos tarnyba padeda pasirengti nusikaltimų vykdytojų grįžimui į visuomenę po paleidimo iš kalėjimo. Tai apima pagalbą jiems susirasti būstą ir darbą, taip pat pagalbą jiems patiems ir jų nusikaltimų aukoms, nukentėjusiosioms šalims bei jų šeimoms pasirengti nusikaltimo vykdytojo išėjimui į laisvę. Ši tarnyba taip pat organizuoja psichosocialinės paramos teikimą aukoms, nukentėjusiosioms šalims ir aukų bei nusikaltimų vykdytojų šeimoms.

Kai ketinama išleisti į laisvę nusikaltimo vykdytoją, kuris atlieka bausmę už seksualinį nusikaltimą, nusikaltimą gyvybei ir sveikatai ar smurtinį nusikaltimą, Probacijos tarnyba privalo tinkamai ir nedelsdama apie tai pranešti aukoms, nukentėjusiosioms šalims arba jų šeimoms.

Atskirų probacijos tarnybų ir Teisingumo ministerijos Probacijos departamento kontaktiniai duomenys pateikti čia.

Nusikaltimų aukos gali kreiptis į policiją el. paštu policija@mup.hr ar prevencija@mup.hr arba paskambinti telefonu 192 (visą parą, visomis savaitės dienomis) ar +385 1 3788 111.

Paskutinis naujinimas: 09/10/2018

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.