Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Neturite teisės apskųsti pirmosios instancijos teismo sprendimo. Teisę pateikti apeliacinį skundą turi Respublikos generalinis prokuroras.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Nuosprendžiu jūsų advokatas gali pasinaudoti, jeigu teikiate ieškinį nusikaltimo vykdytojui dėl žalos atlyginimo.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Pasibaigus teisminiam nagrinėjimui, turite teisę, priklausomai nuo jūsų poreikių tuo konkrečiu momentu, pagrįstą laiką gauti paramą ir apsaugą.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Jūsų prašymu policija gali jus informuoti apie nuosprendį, kurį nusikaltimo vykdytojo atžvilgiu priėmė teismas.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Jūsų prašymu jūs galite būti informuojamas:

a) jeigu asmuo, kuris yra sulaikytas, kurio atžvilgiu vykdomas baudžiamasis persekiojimas arba kuris yra nuteistas už nusikaltimą, susijusį su jumis, yra paleidžiamas arba pabėga iš įkalinimo vietos;

b) jeigu paskelbiamos bet kokios aktualios jūsų apsaugos priemonės, kai asmuo, kuris yra sulaikytas, kurio atžvilgiu vykdomas baudžiamasis persekiojimas arba kuris yra nuteistas už nusikaltimus, susijusius su jumis, yra paleidžiamas arba pabėga.

Pažymima, kad minėta informacija gali būti neteikiama, jeigu nusikaltimo vykdytojui tai gali sukelti žalos arba sukeltų žalos.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Neturite teisės būti įtrauktas priimant sprendimus dėl nusikaltimo vykdytojo paleidimo arba lygtinio paleidimo.

Paskutinis naujinimas: 11/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.