Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Policija………199/1460

Valstybinė ligoninių pirmosios pagalbos tarnyba

Apylinkės socialinės paramos tarnyba

Švietimo psichologijos tarnyba

Psichikos sveikatos tarnyba

Paramos aukoms pagalbos linija

Nevyriausybinės organizacijos

Kipro Respublikoje veikia toliau nurodytos pagalbos linijos:

1460 – Piliečių karštoji linija

1440 – Smurto namuose karštoji linija

1498 – Informavimo apie narkotikus ir pagalbos linija

116111 – Paramos vaikams ir paaugliams linija

116000 – Dingusių vaikų karštoji linija

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Vyriausybinių agentūrų ir NVO teikiama parama aukoms yra nemokama.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Iš valstybinių tarnybų galite gauti toliau nurodytų rūšių paramą:

  • Sveikatos priežiūros paslaugas teikia medicinos tarnybos
  • Psichologinę paramą teikia Psichinės sveikatos tarnyba ir Švietimo psichologijos tarnyba
  • Apsaugą pagal nusikaltimo vykdytojo atžvilgiu išduotus orderius ir (arba) nukentėjusiojo apsaugos orderius teikia Socialinės paramos tarnyba
  • Tyrimo metu taikomos specialios policijos priemonės pakartotinei viktimizacijai užkardyti
  • Teikiama veiksminga policijos apsauga siekiama užtikrinti, kad nusikaltimo vykdytojas ar kiti asmenys nebaugintų ir (arba) nekeršytų
  • Teismo posėdžio metu taikomos teisminės priemonės, kuriomis siekiama apsaugoti specialių apsaugos poreikių turinčius nukentėjusiuosius (pvz., vaikus, psichosocialinę negalią turinčius nukentėjusiuosius).

Jeigu esate smurto namuose auka, nuo seksualinės prievartos nukentėjęs vaikas arba prekybos žmonėmis auka, Socialinės paramos tarnyba jus informuos apie jūsų teises ir suteiks jums paramą. Ji taip pat padės jums susisiekti su visomis kompetentingomis valstybinėmis agentūromis ir NVO, kurios tvarkys jūsų bylą ir suteiks jums paramą. Jeigu jūsų interesai prieštarauja jūsų tėvų interesams, Socialinės paramos tarnybos direktorius imsis visų reikiamų veiksmų jums apsaugoti.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Iš nevyriausybinių organizacijų galite gauti toliau nurodytų rūšių paramą:

  • psichologinę paramą;
  • apgyvendinimą paramos aukoms prieglaudose.
Paskutinis naujinimas: 31/10/2019

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.