Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Kipras

Turinį pateikė
Kipras

Esate laikomas nukentėjusiuoju, jei patyrėte žalą (pvz., jei buvote sužeistas arba jei jūsų asmeninis turtas buvo sugadintas arba pavogtas ir kt.) dėl įvykio, kuris pagal nacionalinę teisę yra laikomas nusikalstama veika. Jums, kaip nukentėjusiajam, įstatymuose nustatytos tam tikros individualios teisės ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui ir jam pasibaigus.

Kipre baudžiamasis procesas pradedamas policijos atliekamu nusikalstamos veikos tyrimu. Užbaigus tyrimą, byla perduodama Respublikos generaliniam prokurorui, kuris sprendžia ar kelti baudžiamąją bylą. Jeigu pakanka nusikalstama veika įtariamo asmens kaltę patvirtinančių įrodymų, generalinis prokuroras perduos bylą teismui. Išnagrinėjęs surinktus įrodymus, teismas nuspręs, ar atsakovas yra kaltas ir jį nuteis arba išteisins.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

4 - Kompensacija

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 11/03/2024

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.