Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

Esu nusikaltimo auka. Į ką turiu kreiptis dėl paramos ir pagalbos?

Subjektai, į kuriuos galite kreiptis, yra įrašyti į Pagalbos nusikaltimų aukoms teikėjų registrą. Šis registras yra prieinamas internetu Vidaus reikalų ministerijos svetainėje: http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?o=23&j=33&k=6115&d=330753.

Keturiuose šio registro skyriuose pateikta informacija apie visų rūšių pagalbos aukoms teikėjus, kurie yra:

  1. socialinių paslaugų teikėjai;
  2. akredituoti teisinės informacijos arba atkuriamojo teisingumo programų teikėjai;
  3. advokatai;
  4. Probacijos ir tarpininkavimo tarnybos centrai.

Šiame registre pateikta gana išsami informacija apie pagalbos nusikaltimų aukoms teikėjus ir galima jų ieškoti pagal pavadinimą ir rajoną, taip pat atlikti sudėtingesnę paiešką pagal kitus kriterijus.

Paramos aukoms karštoji linija

(+420) 116 006 (Pagalbos aukoms linija – visuotinė pagalbos telefonu linija, kuria naudojamasi ir kitose ES valstybėse narėse)

Ar parama aukoms teikiama nemokamai?

Tiek, kiek nustatyta, ekspertų pagalba nemokamai teikiama ypač pažeidžiamoms aukoms, kurioms to reikia. Tokios aukos taip pat tiek, kiek nustatyta, gauna nemokamą teisinę pagalbą. Kitos aukos neturi teisės gauti nemokamos profesionalios pagalbos, bet tokia pagalba gali būti nemokamai teikiama jos teikėjo nuožiūra. Tačiau Probacijos ir tarpininkavimo tarnybos teikiama pagalba visada yra nemokama.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš valstybinių tarnybų ar institucijų?

Probacijos ir tarpininkavimo tarnyba, kuri yra valstybės institucija, teikia nusikaltimų aukoms teisinę informaciją, psichologinę paramą ir siūlo atkuriamojo teisingumo programas, tokias kaip tarpininkavimas, pagal kurias gali būti padedama ištaisyti Jūsų padėtį neoficialiomis, neteisminėmis derybomis su nusikaltimo vykdytoju. Probacijos ir tarpininkavimo tarnybos 74 centrai veikia visose Čekijos teritorijos dalyse ir teikia savo paslaugas nemokamai.

Kokio pobūdžio paramą galiu gauti iš nevyriausybinių organizacijų?

Nevyriausybinės organizacijos ir privatūs asmenys, priklausomai nuo jų veiklos pobūdžio, teikia teisinę informaciją, psichologines ir socialines konsultacijas, teisinę pagalbą arba siūlo naudotis atkuriamojo teisingumo programomis.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.