Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

Esate laikomas nukentėjusiąja šalimi (poškozený – terminas, vartojamas nukentėjusiajam apibūdinti baudžiamojo proceso kodekse (trestní řád)), jei patyrėte žalą dėl veiksmo, kuris pagal baudžiamąjį kodeksą (trestní zákon) yra laikomas nusikalstama veika. Ši žala gali būti įvairių formų, pavyzdžiui, sugadintas ar pavogtas daiktas. Kaip nukentėjusioji šalis turite tam tikras teises ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui ir jam pasibaigus.

Čekijoje baudžiamasis procesas pradedamas faktų tikrinimu ir tyrimu. Šiuo bylos etapu policija atlieka tyrimą, prižiūrint prokurorui. Jei šiuo proceso etapu surenkama pakankamai įrodymų, kad nusikaltimas buvo įvykdytas ir kad jį įvykdė konkretus asmuo, prokuroras priima sprendimą pareikšti kaltinimus ir tuomet byla perduodama teismui. Baudžiamosios bylos teisminio nagrinėjimo etapu teismas tiria įrodymus ir remdamasis šiais įrodymais pripažįsta atsakovą kaltu arba nekaltu. Jeigu teismas pripažįsta atsakovą kaltu įvykdžius nusikaltimą, teismas paskiria atsakovui bausmę. Jeigu priimamas sprendimas, kad atsakovas nekaltas, jis išteisinamas. Baudžiamasis procesas gali būti tęsiamas pateikus apeliacinį skundą aukštesnės instancijos teismui, jeigu pateikėte ieškinį dėl žalos atlyginimo.

Kaip nukentėjusioji šalis į baudžiamąją bylą galite įstoti bet kuriuo etapu.

Norėdami surasti reikiamą informaciją, spustelėkite toliau esančias nuorodas

1 - Mano, kaip nusikaltimo aukos, teisės

2 - Pranešimas apie nusikaltimą ir mano teisės tyrimo arba teisminio nagrinėjimo metu.

3 - Mano teisės pasibaigus teisminiam nagrinėjimui

4. Kompensacija

5 - Mano teisės į paramą ir pagalbą

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.