Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Čekija

Turinį pateikė
Čekija

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Taip, tačiau, kaip auka, galite apskųsti tik sprendimo, priimto dėl kompensacijos už žalą, neturtinės žalos atlyginimo ar neteisėtai įgyto turto restitucijos, rezoliucinės dalies nuostatas.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Žr. atsakymus į kitus klausimus.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Parama (profesionali pagalba) gali būti teikiama net ir po teismo proceso pabaigos tol, kol ji yra reikalinga. Teikiant specialią apsaugą (minėtą pirmiau) dažnai gali reikėti ilgam laikui pakeisti gyvenimo būdą, todėl ji iš esmės teikiama net ir po baudžiamojo proceso pabaigos.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Jei paprašysite, Jums bus pateiktas galutinis teismo sprendimas, kuriame bus pateikta informacija apie nuteistajam skirtą bausmę ir jos atlikimo formą. Jei pateikiate ieškinį reikalaudamas kompensacijos už žalą, neturtinės žalos atlyginimo ar neteisėtai įgyto turto grąžinimo, šis teismo sprendimas visada bus pateiktas Jums.

Be to, kalėjimas arba įstaiga, kurioje saugomi sulaikyti ar apsaugos tikslais gydomi asmenys, jei paprašysite, suteiks Jums papildomos informacijos, ypač apie:

  • nuteistojo paleidimą arba pabėgimą iš kalėjimo ar iš tokios įstaigos, kurioje saugomi sulaikyti ar apsaugos tikslais gydomi asmenys;
  • laisvės atėmimo bausmės vykdymo atidėjimą;
  • nuteistojo išdavimą (ekstradiciją) užsienio valstybei arba perkėlimą į kitą ES valstybę narę.

Jei kaltinamasis paleidžiamas arba pabėga ir Jums gresia pavojus dėl to, kad esate liudytojas, kompetentingos institucijos privalo iškart apie tai pranešti policijai, kuri imsis būtinų priemonių Jūsų saugumui užtikrinti ir Jus informuos.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Taip, žr. pirmiau.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Turite teisę per baudžiamąjį procesą bet kada padaryti pareiškimą dėl to, kokį poveikį nusikaltimas padarė Jūsų gyvenimui iki šiol.

Tačiau neturite teisės apskųsti sprendimo dėl kalinio lygtinio paleidimo ar dėl lygtinai nuteisto asmens gero elgesio.

Paskutinis naujinimas: 16/09/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.