Civilinės teisenos srityje nebaigtos procedūros ir procesai, pradėti iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, bus tęsiami pagal ES teisę. Remiantis abipusiu susitarimu su Jungtine Karalyste, atitinkama su Jungtine Karalyste susijusi informacija E. teisingumo portale bus saugoma iki 2022 m. pabaigos.
Dėmesio! Šiame puslapyje originalo kalba (anglų) neseniai atlikta pakeitimų. Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas.
Swipe to change

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Anglija ir Velsas

Turinį pateikė
Anglija ir Velsas

Jei nukentėjote nuo nusikaltimo, įstatymuose jums nustatytos tam tikros teisės ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui (teisiamajam posėdžiui) ir jam pasibaigus. Taip pat galite pasinaudoti įvairia pagalba ir reikalauti atlyginti nusikaltimu padarytą žalą.

Anglijoje ir Velse baudžiamasis procesas pradedamas ikiteisminiu tyrimu, kuriame policija surenka įrodymus. Užbaigusi tyrimą, nesunkių nusikaltimų atveju policija sprendžia, ar pareikšti kaltinimus įtariamajam. Kitais atvejais byla perduodama prokuratūrai. Prokuroras įvertina, ar surinkta pakankamai įrodymų prieš įtariamąjį, kad būtų galima jį nuteisti, ir ar jo patraukimas baudžiamojon atsakomybėn tarnauja visuomenės interesams. Jei prokuroras nusprendžia, kad baudžiamasis persekiojimas neturi būti vykdomas, byla bus nutraukta. Priešingu atveju prokuroras praneš policijai apie sprendimą dėl kaltinimo, policija pareikš kaltinimą įtariamajam ir byla bus atiduota teismui.

Nesunkių nusikaltimų bylos nagrinėjamos magistratų teismuose. Jas dažniausiai nagrinėja trijų neprofesionalių teisėjų kolegija, o kartais vienas profesionalus teisėjas. Apysunkių ir sunkių nusikaltimų (pavyzdžiui, išžaginimo ar plėšimo) bylos nagrinėjamos Karūnos teisme profesionalaus teisėjo ir prisiekusiųjų. Prisiekusiuosius sudaro 12 atsitiktine tvarka išrinktų visuomenės asmenų, kurie klausosi teisiamajame posėdyje pateikiamų įrodymų ir sprendžia, ar kaltinamasis yra kaltas dėl nusikaltimo. Teisėjas teisiamajame posėdyje priima sprendimus dėl teisės taikymo klausimų, kaip antai, ar galima pateikti tam tikrus įrodymus. Jei prisiekusieji nusprendžia, kad kaltinamasis yra kaltas, teisiamojo posėdžio pabaigoje teisėjas pagal įstatymą skiria bausmę už nusikaltimą.

Šiose duomenų suvestinėse susipažinsite su skirtingais proceso etapais ir savo teisėmis nusikaltimo ikiteisminio tyrimo laikotarpiu, vykstant teismo procesui ar pasibaigus (pirmosios instancijos) teismo procesui. Taip pat jose rasite daugiau informacijos apie pagalbą ir paramą, kurią galite gauti.

Paskutinis naujinimas: 19/10/2015

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.