Puslapį jūsų pasirinkta kalba šiuo metu rengia mūsų vertėjai.
Jis jau išverstas į šias kalbas: estų.
Swipe to change

Nukentėjusiųjų teisės pagal šalis

Estija

Turinį pateikė
Estija

Ar galiu apskųsti sprendimą?

Kaip teismo proceso šalis, turite teisę apskųsti sprendimą apygardos teismui per 30 dienų po to, kai jis priimtas.

Kokios yra mano teisės paskelbus nuosprendį?

Turite teisę, kad Jums būtų pranešta (jei to paprašysite per procesą) tuo atveju, jei nuteistas nusikaltimo vykdytojas bus anksčiau paleistas iš kalėjimo.

Ar turiu teisę į paramą ar apsaugą, pasibaigus teisminiam nagrinėjimui? Kiek laiko?

Baudžiamojo proceso eiga neturi įtakos tam, kaip ilgai galite gauti paramos aukoms paslaugas. Paramos aukoms paslaugomis galite toliau naudotis ir po baudžiamojo proceso pabaigos, konkrečių laiko apribojimų nėra.

Kokia informacija man bus suteikta, jei nusikaltimo vykdytojui bus paskelbtas nuosprendis?

Jums bus pranešta apie teismo nuosprendį, kuriuo nustatyta įtariamajam skirtos bausmės trukmė. Jei paprašysite, gausite pranešimą ir tuo atveju, jei nuteistas nusikaltimo vykdytojas bus anksčiau paleistas iš kalėjimo.

Ar man bus pranešta, jei nusikaltimo vykdytojas bus paleistas (įskaitant paleidimo nesuėjus terminui arba lygtinio paleidimo atvejus) arba pabėgs iš kalėjimo?

Jei to paprašysite per savo apklausą, Jums bus pranešta, jei nuteistas nusikaltimo vykdytojas bus paleistas arba pabėgs iš kalėjimo.

Ar būsiu įtrauktas priimant sprendimus dėl paleidimo arba lygtinio paleidimo? Pavyzdžiui, ar galiu padaryti pareiškimą arba paduoti skundą?

Per kalinio ankstyvo paleidimo procedūrą Jūsų gali būti paprašyta pareikšti savo nuomonę, tačiau negalite apskųsti tokių sprendimų.

Paskutinis naujinimas: 01/10/2020

Šio puslapio turinį nacionaline kalba tvarko atitinkamos valstybės narės. Vertimus atliko Europos Komisijos tarnyba. Į kompetentingos nacionalinės institucijos originale įvestus pakeitimus vertimuose gali būti neatsižvelgta. Europos Komisija neprisiima jokios atsakomybės ar teisinių įsipareigojimų už šiame dokumente pateiktą ar nurodomą informaciją ar duomenis. Daugiau informacijos apie už šį puslapį atsakingos valstybės narės autorių teisių taisykles rasite puslapyje „Teisinė informacija“.